Hjem
 • E-postJohn.Myking@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 • Mellomalder og tidleg moderne tid
 • Agrarhistorie
 • Lokal- og regionhistorie
Agrarhistorie i mellomalder og tidleg moderne tid med særleg vekt på eigedoms- og bruksrett til jord i eit komparativt europeisk perspektiv. Lokal- og regionhistorie med vekt på økonomiske, rettslege og sosiale tilhøve i dei eldre bondesamfunna.
Bøker
 • Myking, John Ragnar; Ugulen, Jo Rune; Økland, Bård Gram. 2015. Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget. 363 sider. ISBN: 978-82-450-1071-8.
 • Myking, John Ragnar; Iversen, Tore; Thoma, Gertrud. 2007. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag. 289 sider. ISBN: 9788251921947.
 • Myking, John Ragnar; Iversen, Tore; Thoma, Gertrud. 2007. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag. 289 sider. ISBN: 978-82-519-21947.
 • Iversen, Tore; Myking, John Ragnar. 2005. Land, Lords and Peasants: Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period � Norway, Scandinavia and the Alpine Region. 309 sider. ISBN: 82-7765-055-8.
 • Ertresvaag, Egil; Myking, John Ragnar. 2001. Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. 245 sider. ISBN: 8251406005.
 • Nuopponen, Anita; Toft, Bertha; Myking, John Ragnar. 2000. I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. ISBN: 951-683-857-X.
 • Bjørgo, Narve; Bjørkelo, Anders; Myking, John Ragnar. 1998. Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. ISBN: 82-90992-08-4.
 • Bjørgo, Narve; Bjørkelo, Anders; Myking, John Ragnar. 1998. Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. ISBN: 82-90992-08-4.
 • Bjørgo, Narve; Bjørkelo, Anders; Myking, John Ragnar. 1998. Studiebok. Fjernundervisning i verdshistorie. ISBN: 82-90992-08-4.
 • Bjørgo, Narve; Bjørkelo, Anders; Myking, John Ragnar. 1998. Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. ISBN: 82-90992-08-4.
 • Bjørkelo, Anders; Mjeldheim, Leiv; Meyer, Jørgen Christian; Petersen, Tore; Supphellen, Steinar; Bjørgo, Narve; Myking, John Ragnar. 1998. Studiebok.Fjernundervisning i verdenshistorie. 86 sider. ISBN: 82-90992-08-4.
 • Døssland, Atle; Myking, John Ragnar; Nysæter, Egil; Øye, Ingvild. 1998. Strilesoga : Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 3: Frå 1650 til1800. 254 sider. ISBN: 82-514-05440.
 • Myking, John Ragnar; Sæbøe, Randi; Toft, Bertha. 1996. Terminologi ­ system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Oslo: NFR/KULT. 298 sider.
 • Sæbøe, Randi; Myking, John Ragnar; Toft, Bertha. 1996. Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. ISBN: 82-12-00847-9.
 • Brekke, Magnar; Andersen, Øivin; Dahl, Trine; Myking, John Ragnar. 1994. Applications and Implications of Current LSP Research. Proceedings of The 9th European Symposium on LSP. Fagbokforlaget. 969 sider. ISBN: 82-7674-118-5.
 • Myking, John Ragnar; Brekke, Magnar; Andersen, Øivin; Dahl, Trine. 1994. Applications and Implications of Current LSP Research. 969 sider.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
 • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.
Tidsskriftartikler
 • Myking, John Ragnar. 2013. Janken Myrdal, Mats Morell (eds.) The Agrarian History of Sweden: 4000 bc to ad 2000. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie. 1. 1 sider.
 • Myking, John Ragnar. 2012. Fridom for historia. Bergens Tidende. Publisert 2012-01-22.
 • Myking, John Ragnar. 2010. Historie under press frå styresmakter og lovgjevarar. Historikeren. 2. 4.
 • Myking, John Ragnar. 2008. Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Årbok for Sogn. 54: 12.
 • Myking, John Ragnar. 2008. Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Årbok for Sogn. 54. 113-124.
 • Myking, John Ragnar. 2005. [Anmeldelse]Mats Olsson: Storgodsdrift. Godsekonomi och arbetsorganisasjon i Skåne från dansk tid till mitten av 1800-talet. Scandinavian Economic History Review. 53: 120-122.
 • Myking, John Ragnar. 2004. Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century. Scandinavian Journal of History. 03.apr. 225-239.
 • Myking, John Ragnar. 2004. Norwegian agrarian history, vol 2, from the Black Death to the 17th of May 1350-1814. Scandinavian Journal of History. 28: 286-288.
 • Myking, John Ragnar. 2004. Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century. Scandinavian Journal of History. 29: 225-239.
 • Døssland, Atle; Myking, John Ragnar. 1997. Meir om norsk bondeøkonomi. Heimen - Lokal og regional historie. 1. 59-63.
 • Myking, John Ragnar. 1996. Nordsjøen som språkleg-kulturelt laboratorium. FOP-nytt. 3: 2.
 • Myking, John Ragnar. 1996. Med pragmatikken som utgangspunkt. Melding av Svennevig, Vagle, Sandvik: Tilnærminger til tekst.. Modeller for språklig tekstanalyse, Oslo: LNU/Cap. Norsklæreren. 3: 5.
 • Myking, John Ragnar. 1993. Stadnamn på strilemål? Strilen. Publisert 1993-11-06.
 • Myking, John Ragnar. 1993. Kvar er språksansen i Regionrådet? Strilen. Publisert 1993-08-11.
 • Myking, John Ragnar. 1993. Kva er så gale med Knarrviki? Strilen. Publisert 1993-10-13.
Rapporter/avhandlinger
 • Myking, John Ragnar. 2005. Herre over andre si jord? : norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800. 21. 246 sider.
 • Myking, John Ragnar; Iversen, Tore. 2005. Land, lords and peasants : peasants' right to control land in the Middle Ages and the early modern period - Norway, Scandinavia and the Alpine region : report from a seminar in Trondheim, November 2004 / Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.). 52. Department of History and Classical Studies, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. 309 sider.
 • Myking, John Ragnar. 2003. Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys.
 • Myking, John Ragnar. 2002. Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800. Historisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 234 sider.
 • Myking, John Ragnar. 2001. Det gamle bondesamfunnet på Færøyane ca. 1700-1850. I "I Vesterled til lunde og Tuff". Rapport fra samfunnsfagseksjonens studietur til Færøyene 19.-26. juni 2001. 5 sider.
 • Nuopponen, Anita; Toft, Bertha; Myking, John Ragnar. 2000. I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. Vasa universitet, Vasa. 296 sider.
 • Laurén, Christer; Myking, John Ragnar. 1999. Treng små språksamfunn fagspråk? Nordiske fagspråkstudiar. Nordica Bergensia. 20. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 267 sider.
 • Myking, John Ragnar; Nysæter, E.; Øye, Ingvild. 1999. -. Eide forlag, Bergen.
Bokkapitler
 • Myking, John Ragnar. 2015. Handel, næring og folketalsutvikling. Kapittel 8, sider 223-256. I:
  • Myking, John Ragnar; Ugulen, Jo Rune; Økland, Bård Gram. 2015. Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget. 363 sider. ISBN: 978-82-450-1071-8.
 • Myking, John Ragnar. 2015. Det gamle gardssamfunnet. Kapittel 7, sider 199-222. I:
  • Myking, John Ragnar; Ugulen, Jo Rune; Økland, Bård Gram. 2015. Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget. 363 sider. ISBN: 978-82-450-1071-8.
 • Myking, John Ragnar. 2015. Eigedom og sosial lagdeling. Kapittel 9, sider 257-272. I:
  • Myking, John Ragnar; Ugulen, Jo Rune; Økland, Bård Gram. 2015. Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget. 363 sider. ISBN: 978-82-450-1071-8.
 • Myking, John Ragnar. 2015. Embetselite og bondeelite. Kapittel 10, sider 273-296. I:
  • Myking, John Ragnar; Ugulen, Jo Rune; Økland, Bård Gram. 2015. Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget. 363 sider. ISBN: 978-82-450-1071-8.
 • Myking, John Ragnar. 2015. Normer, tru og tenkjemåte. Kapittel 11, sider 297-316. I:
  • Myking, John Ragnar; Ugulen, Jo Rune; Økland, Bård Gram. 2015. Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget. 363 sider. ISBN: 978-82-450-1071-8.
 • Myking, John Ragnar. 2014. Førebuing til 1814? Bøndene si deltaking i formelle lokale institusjoner før 1814. 1:1, sider 11-22. I:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 sider. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Myking, John Ragnar. 2013. Property rights and the market in land from the Middle Ages to the early nineteenth century. The case of Norway. 16, sider 343-357. I:
  • Béaur, Gérard. 2013. Property rights, land markets and economic growth in the European countryside (Thirteenth-twentieth centuries). Brepols. 535 sider. ISBN: 978-2-503-52955-4.
 • Myking, John Ragnar; Rasmussen, Carsten Porskog. 2010. Scandinavia, 1000-1750. kap, sider 287-315. I:
  • Bavel, B. van; Hoyle, R. W. 2010. Social Relations: Property and Power. Brepols. 375 sider. ISBN: 9782503530505.
 • Myking, John Ragnar. 2007. Introduction. Introduction, sider VII-XI. I:
  • Myking, John Ragnar; Iversen, Tore; Thoma, Gertrud. 2007. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag. 289 sider. ISBN: 978-82-519-21947.
 • Myking, John Ragnar. 2007. Introduction. 5. I:
  • 2007. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag. 5 sider.
 • Myking, John Ragnar. 2007. Peasant participation in local thing and conflict handling institutions in Norway from the 13th century to the end of the Early Modern Period. artikkel, sider 187-203. I:
  • Myking, John Ragnar; Iversen, Tore; Thoma, Gertrud. 2007. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag. 289 sider. ISBN: 978-82-519-21947.
 • Myking, John Ragnar. 2007. Peasant participation in local thing and conflict handling institutions in Norway from the 13th century to the end of the Early Modern Period. 17. I:
  • 2007. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag. 5 sider.
 • Myking, John Ragnar. 2006. Det tradisjonelle bygdesamfunnet. 2, sider 62-113. I:
  • Helle, Knut; Grepstad, Ottar; Lillehammer, Arnvid; Tryti, Anna Elisa. 2006. Vestlandets historie. Bd. 2: Samfunn. Vigmostad & Bjørke. 414 sider. ISBN: 82-419-0402-9.
 • Myking, John Ragnar. 2005. Peasants' land control in Norway. faglig_bok_institusjon, sider 14. I:
  • 2005. Land, lords and peasants : peasants' right to control land in the Middle Ages and the early modern period - Norway, Scandinavia and the Alpine region : report from a seminar in Trondheim, November 2004 / Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.). 52. Universitetet i Trondheim. Institutt for historie og klassiske fag, Trondheim. 14 sider.
 • Myking, John Ragnar; Iversen, Tore. 2005. Summary and tentative assessment. 5. I:
  • 2005. Land, lords and peasants : peasants' right to control land in the Middle Ages and the early modern period - Norway, Scandinavia and the Alpine region : report from a seminar in Trondheim, November 2004 / Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.). 52. 5 sider.
 • Norseng, Per Gudbrand; Myking, John Ragnar; Iversen, Tore. 2005. Odelsrett - the Norwegian "retrait lignager". faglig_bok_institusjon. I:
  • 2005. Land, Lords and Peasants. Peasants' right to control land in the middle ages and early modern period , Norway, Scandinavia and the Alpine region. 52. Trondheim Studies in History, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim.
 • Myking, John Ragnar. 1998. Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800. 327-339. I:
  • Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt - innlegg ved Norske historiedagar 1996. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Myking, John Ragnar; Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800. faglig_bok_institusjon, sider 327-339. I:
  • 1998. Til debatt - innlegg ved Norske historiedagar 1996. Historisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 13 sider.
 • Myking, John Ragnar; Berg, Bjørn Ivar; Bjarnar, Ove; Bottolfsen, Øystein; Døssland, Atle; Lindanger, Birger. 1996. Byen og omlandet. Vestlandsk hushaldsøkonomi på 1600- og 1700 tallet. 96-116. I:
  • Tranberg, Anna; Sprauten, Knut. 1996. Norsk bondeøkonomi 1650-1850. Det Norske Samlaget. 207 sider. ISBN: 82-521-4225-7.
 • Myking, John Ragnar. 1994. Genus ved språkhandlingstermar med suffikset +iv. 123-132. I:
  • Myking, John Ragnar; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. ISBN: 82-90500-18-1.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Myking, John Ragnar: ”Det tradisjonelle bygdesamfunnet ”. Vestlandets historie, bd. 2. Vigmostad og Bjørke. Bergen 2006.

Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.): Land, Lords and Peasants. Peasants’ right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine region. Trondheim Studies in History No. 52. NTNU Trondheim 2005.

Myking, John Ragnar: “Peasants’ land control in Norway”. In Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.): Land, Lords and Peasants. Peasants’ right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine region. Trondheim Studies in History No. 52. NTNU Trondheim 2005.

Myking, John Ragnar: Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800. Studia Humanitatis Bergensia, nr. 21. Høyskoleforlaget. Kristiansand 2005.

Myking, John Ragnar: “Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century”. Scandinavian Journal of History 29, 2004, pp. 225-239.

Myking, John Ragnar: ”Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800”. I Til debatt. Innlegg ved Norske historiedagar 1996. Historisk institutt, Universitetet i Bergen. Skrifter 3, s. 327-339.

Myking, John Ragnar: ”Lagrettemenn og bygdeelite ca. 1650-1750. Eit eksempel frå Nordhordland”. Heimen nr. 3 1996

Myking, John Ragnar: ”Byen og omlandet. Vestlandsk hushaldsøkonomi på 1600- og 1700-talet”. I Anna Tranberg og Knut Sprauten (red.): Norsk bondeøkonomi 1650-1850. Det Norske Samlaget 1996.

Myking, John Ragnar: Bønder nær byen 1665-1870. Fana bygdebok, bd. 2. Bergen (Fana bygdeboknemnd) 1990.

Myking, John Ragnar: ”Folkeauke, byføring og jordbruksproduksjon i Lindås 1700-1900”. Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag 1978.

 • Bønders råderett over jord og gardsdrift frå høgmellomalder til slutten av tidleg moderne tid – Noreg, Norden og Aust-Alpeområdet (Norges Forskingsråd). Saman med Tore Iversen (NTNU) og Gertrud Thoma (München). Ei rekkje historikarar frå Norden, Tyskland og Austerrike er bidragsytarar til prosjektet.