Hjem
 • E-postJohn.Myking@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 • Mellomalder og tidleg moderne tid
 • Agrarhistorie
 • Lokal- og regionhistorie
Agrarhistorie i mellomalder og tidleg moderne tid med særleg vekt på eigedoms- og bruksrett til jord i eit komparativt europeisk perspektiv. Lokal- og regionhistorie med vekt på økonomiske, rettslege og sosiale tilhøve i dei eldre bondesamfunna.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Årbok for Sogn. 113-124.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norwegian agrarian history, vol 2, from the Black Death to the 17th of May 1350-1814. Scandinavian Journal of History. 286-288.
 • Vis forfatter(e) (2004). Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century. Scandinavian Journal of History. 225-239.
 • Vis forfatter(e) (2004). Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century. Scandinavian Journal of History. 225-239.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2005). Land, lords and peasants : peasants' right to control land in the Middle Ages and the early modern period - Norway, Scandinavia and the Alpine region : report from a seminar in Trondheim, November 2004 / Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.). 52. 52. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Det gamle bondesamfunnet på Færøyane ca. 1700-1850. I "I Vesterled til lunde og Tuff". Rapport fra samfunnsfagseksjonens studietur til Færøyene 19.-26. juni 2001.
 • Vis forfatter(e) (2000). I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Treng små språksamfunn fagspråk? Nordiske fagspråkstudiar. 20. 20. .
 • Vis forfatter(e) (1999). -. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Skottehandelen i Sunnhordland og Hardanger på 15- og 1600-talet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). «Familiejordbruket i Hordaland 1700-1960, så mykje meir enn sjølvberging».
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Godseigarar, lystgardar og bønder Bergen 1600-1800.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bygdetinget i komparativt lys. Kor særmerkt var det norske bygdetinget i ein nordisk og kontinental samanheng?
 • Vis forfatter(e) (2012). Skottehandelen i Sunnhordland og Hardanger ca. 1500-1750.
 • Vis forfatter(e) (2010). Between landlords and the territorial state. Scandinavian and Alpine peasants 1200-1750.
 • Vis forfatter(e) (2008). Strilelandet frå armod til velstand. Eit skråblikk på tilhøvet mellom Bergen og Strilelandet gjennom ulike kulturhistoriske epokar.
 • Vis forfatter(e) (2008). Strilelandet frå armod til velstand. Eit skråblikk på tilhøvet mellom Bergen og Strilelandet gjennom ulike kulturhistoriske epokar.
 • Vis forfatter(e) (2007). Resources, tenures and property. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750.
 • Vis forfatter(e) (2007). Resources, tenures and property. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750.
 • Vis forfatter(e) (2007). Peasant participation in courts and village assemblies. Scandinavia and the Alpine region from the 13th century to the 18th century.
 • Vis forfatter(e) (2007). Peasant participation in courts and village assemblies. Scandinavia and the Alpine region from the 13th century to the 18th century.
 • Vis forfatter(e) (2007). Egalitære bondesamfunn? Ein freistnad på jamføring mellom tilhøve i Noreg og områder i Mellomeuropa frå mellomalderen til utgangen av tidleg moderne tid.
 • Vis forfatter(e) (2006). Property rights and the market in land from the Middle Ages to the early 19th century. The case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Peasant participation in courts in a Norwegian and Scandinavian setting.
 • Vis forfatter(e) (2006). Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bønder på tinget. Peasant participation in courts in a Norwegian and Scandinavian setting.
 • Vis forfatter(e) (2001). Leiglending og jordherre. Eigedomsomgrepet i tidleg nytid.
 • Vis forfatter(e) (1996). Innhald, uttrykk, referent. Om terminologiske teiknmodellar.
 • Vis forfatter(e) (1995). Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging.
 • Vis forfatter(e) (1995). Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging.
 • Vis forfatter(e) (1995). Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging.
 • Vis forfatter(e) (1992). Terminologisk språkplanlegging. (I konferanserapport: Fagspråk i Norden, s. 50-66, i serien Nordisk språksekretariats rapporter, utgitt i Oslo 1993.).
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2013). Janken Myrdal, Mats Morell (eds.) The Agrarian History of Sweden: 4000 bc to ad 2000. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). [Anmeldelse]Mats Olsson: Storgodsdrift. Godsekonomi och arbetsorganisasjon i Skåne från dansk tid till mitten av 1800-talet. Scandinavian Economic History Review. 120-122.
 • Vis forfatter(e) (1997). Meir om norsk bondeøkonomi. Heimen - Lokal og regional historie. 59-63.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Peasants, Lords, and State - Comparing Peasant Conditions in Scandinavia and the Eastern Alpine Region, 1000 - 1750. Brill Academic Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2005). Land, Lords and Peasants: Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period � Norway, Scandinavia and the Alpine Region. Department of History and Classical Studies, Norwegian University of Science and Technology.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2021). Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2007). Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2001). Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Eide forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. Vasa universitet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Studiebok.Fjernundervisning i verdenshistorie. SEVU - Senter for etter- og videreutdanning.Universitetet i B ergen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning.
 • Vis forfatter(e) (1998). Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning.
 • Vis forfatter(e) (1998). Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning.
 • Vis forfatter(e) (1998). Studiebok. Fjernundervisning i verdshistorie. Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning.
 • Vis forfatter(e) (1998). Strilesoga : Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 3: Frå 1650 til1800. Eide Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1996). Terminologi ­ system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Oslo: NFR/KULT. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1996). Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. Norges forskningsråd, KULTs skriftserie.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) (1994). Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) (1994). Applications and Implications of Current LSP Research. Proceedings of The 9th European Symposium on LSP. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1994). Applications and Implications of Current LSP Research. Fagbokforlaget, Bergen.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2005). Leilendinger og selveiere ved giftermål og enkestand: Bønder i Randaberg 1710-1829.
 • Vis forfatter(e) (2005). "...tiltalt for Barnefødsel i Dølgsmaal...": En sosial- og rettshistorisk undersøkelse av kvinner tiltalt for barnefødsel i dølgsmål i Stavanger amt, 1610-1880.
 • Vis forfatter(e) (2004). Slik Glopparane gjorde det. Innmarksutskiftingane i Gloppen 1821- ca. 1920.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Saa der aff befindes Att de ere Rette landstrygere, och løstgiengere". Omsterifere, almue og tinget på 16-1700 tallet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Svensk innvandring til Odda 1906-1930.En studie av rekrutterings- og integreringsmekanismer.
 • Vis forfatter(e) (2001). Norge og MLF. Norsk politikk og opposisjon i forhold til den multilaterale fellesstyrken Multilateral Force (MLF).
 • Vis forfatter(e) (2001). Lokalhistorie i skolen. En studie av hvilken plass lokalhistorie har hatt, og har i den norske skolen.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Dødsstraff - praksis og holdninger i andre halvdel av 1700-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arge kvinner - giftige tunger? Kvinner i konfliktar på bygdetinget i Nordhordland 1642-1671 og 1742-1771.
 • Vis forfatter(e) (2006). Herre over baronen si jord?Om suksesjonspraksis for leiglendingane under baroniet Rosendal mellom 1710 og 1830.
 • Vis forfatter(e) (2006). Gilde og edsfellesskap i senmiddelalderbyen. En sammenlikning av noen sammenslutninger i Bergen mellom 1250 og 1550.
 • Vis forfatter(e) (2006). Brukarsuksesjonar i Gloppen ca. 1750-1850.
 • Vis forfatter(e) (2005). Emigranten på museum: Den norske utvandringen til Amerika slik den blir fremstilt ved Norsk Utvandrermuseum og Vesterheim Norwegian-American Museum.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bildene av dansketiden: En analyse av foreningstiden med Danmark i lærebøker i historie for folke- og grunnskolen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Årbok for Sogn. 12.
 • Vis forfatter(e) (1996). Nordsjøen som språkleg-kulturelt laboratorium. FOP-nytt. 2.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2012). Fridom for historia. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1996). Med pragmatikken som utgangspunkt. Melding av Svennevig, Vagle, Sandvik: Tilnærminger til tekst.. Modeller for språklig tekstanalyse, Oslo: LNU/Cap. Norsklæreren. 5.
 • Vis forfatter(e) (1993). Stadnamn på strilemål? Strilen.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kvar er språksansen i Regionrådet? Strilen.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kva er så gale med Knarrviki? Strilen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2005). Herre over andre si jord? : norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800. 21.
 • Vis forfatter(e) (2003). Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys.
 • Vis forfatter(e) (2002). Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Summary and Conclusion part.2 . 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Peasant Participation in Thing and Local Assemblies c. 1000–1750 . 57 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Leasehold and Freehold c. 1200-1750. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Historiographical and Methodological Reflections . 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Changes in the Nordic Elites' Way of Extracting a Surplus from Landed Resources. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Normer, tru og tenkjemåte. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Handel, næring og folketalsutvikling. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Embetselite og bondeelite. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Eigedom og sosial lagdeling. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Det gamle gardssamfunnet. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Førebuing til 1814? Bøndene si deltaking i formelle lokale institusjoner før 1814. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Property rights and the market in land from the Middle Ages to the early nineteenth century. The case of Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Scandinavia, 1000-1750. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Peasant participation in local thing and conflict handling institutions in Norway from the 13th century to the end of the Early Modern Period. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Peasant participation in local thing and conflict handling institutions in Norway from the 13th century to the end of the Early Modern Period. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Introduction. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Introduction. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Det tradisjonelle bygdesamfunnet. 52 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Peasants' land control in Norway. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Odelsrett - the Norwegian "retrait lignager".
 • Vis forfatter(e) (1998). Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Byen og omlandet. Vestlandsk hushaldsøkonomi på 1600- og 1700 tallet. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Genus ved språkhandlingstermar med suffikset +iv. 10 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2005). Summary and tentative assessment. 5.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2002). Den norske leiglendingen 1500-1800. Herre over andre si jord?
 • Vis forfatter(e) (2002). Den norske historikardebatten om Chayanov og bondeøkonomien.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Historie under press frå styresmakter og lovgjevarar. Historikeren. 4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Myking, John Ragnar: ”Det tradisjonelle bygdesamfunnet ”. Vestlandets historie, bd. 2. Vigmostad og Bjørke. Bergen 2006.

Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.): Land, Lords and Peasants. Peasants’ right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine region. Trondheim Studies in History No. 52. NTNU Trondheim 2005.

Myking, John Ragnar: “Peasants’ land control in Norway”. In Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.): Land, Lords and Peasants. Peasants’ right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period - Norway, Scandinavia and the Alpine region. Trondheim Studies in History No. 52. NTNU Trondheim 2005.

Myking, John Ragnar: Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800. Studia Humanitatis Bergensia, nr. 21. Høyskoleforlaget. Kristiansand 2005.

Myking, John Ragnar: “Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century”. Scandinavian Journal of History 29, 2004, pp. 225-239.

Myking, John Ragnar: ”Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800”. I Til debatt. Innlegg ved Norske historiedagar 1996. Historisk institutt, Universitetet i Bergen. Skrifter 3, s. 327-339.

Myking, John Ragnar: ”Lagrettemenn og bygdeelite ca. 1650-1750. Eit eksempel frå Nordhordland”. Heimen nr. 3 1996

Myking, John Ragnar: ”Byen og omlandet. Vestlandsk hushaldsøkonomi på 1600- og 1700-talet”. I Anna Tranberg og Knut Sprauten (red.): Norsk bondeøkonomi 1650-1850. Det Norske Samlaget 1996.

Myking, John Ragnar: Bønder nær byen 1665-1870. Fana bygdebok, bd. 2. Bergen (Fana bygdeboknemnd) 1990.

Myking, John Ragnar: ”Folkeauke, byføring og jordbruksproduksjon i Lindås 1700-1900”. Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midhordland sogelag 1978.

 • Bønders råderett over jord og gardsdrift frå høgmellomalder til slutten av tidleg moderne tid – Noreg, Norden og Aust-Alpeområdet (Norges Forskingsråd). Saman med Tore Iversen (NTNU) og Gertrud Thoma (München). Ei rekkje historikarar frå Norden, Tyskland og Austerrike er bidragsytarar til prosjektet.