Hjem
John Reidar Nilsens bilde

John Reidar Nilsen

Timelønnet - honorar
Vitenskapelig artikkel
  • Nilsen, John Reidar. 2018. Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring? Tidsskrift for strafferett. 348-361.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
  • Nilsen, John Reidar. 2019. Forholdet mellom domstolen som rettergangspoliti og politiets ansvar for ordens- og sikkerhetstiltak i anledning avvikling av rettsmøter. 35 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.