Hjem
John Reidar Nilsens bilde

John Reidar Nilsen

Gjesteforsker, Førsteamanuensis II
 • E-postjohn.reidar.nilsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 86
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring? Tidsskrift for strafferett. 348-361.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Politiets adgang til å nedlegge langvarige oppholds- og ferdselsforbud når formålet er å ivareta personers sikkerhet, jf. pl. § 7 første ledd nr. 2, jf. andre ledd. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Straffeloven § 18 - nødverge som polisiær kompetansenorm.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forholdet mellom domstolen som rettergangspoliti og politiets ansvar for ordens- og sikkerhetstiltak i anledning avvikling av rettsmøter. 35 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag? Lov og Rett. 129-138.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). Straffeloven § 18 - nødverge som polisiær kompetansenorm. 522-544. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Politirettslige tekster: En utvikling fra fag til vitenskap. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.