Hjem
Johs. Hjellbrekkes bilde

Johs. Hjellbrekke

Professor, I tidsrommet 1.7.2016-30.06.2020: Direktør for Det norske universitetssenter i Paris. (https://www.paris.uio.no/) (tlf: +33 6 79 15 75 51)
 • E-postJohs.Hjellbrekke@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 65
 • Besøksadresse
  Centre Universitaire de Norvège à Paris, FMSH
  54, boulevard Raspail
  75270 Paris
  Rom 
  I Paris: 54, bd. Raspail, rom A3-08. I Bergen: Rosenbergs gaten 39, rom 421. Treffetid: Etter avtale.
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Arbeid, kunnskap, økonomi og utdanning https://www.uib.no/fg/akeku

Analysar av sosiale klassar, elitar, makt, ulikskap og sosial mobilitet. Arbeidslivssosiologi, historisk sosiologi, statistiske metodar for analyse av kategoriske datamengder, vitskapshistorie og vitskapsteori.


Dei seinare åra har forskinga særleg omhandla sosiale klassar, elitar, kapitalstrukturar, mobilitetskanalar og mobilitetsbarrierar i det norske sosiale rommet. I tidsrommet 2008-2013 var dette arbeidet knytt til NFR-prosjektet Elites in an Egalitarian Society, og vidareført i perioden 2013-2016 som del av det NFR-støtta ISPSAM-prosjektet "New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elites", begge leia av prof. Olav Korsnes. 

Forskinga på elitar, makt, klassar og sosial ulikskap vert vidareført fram mot 2022, både i form av norske og internasjonale samarbeid. 

Det norske samarbeidet er knytt til to prosjekt:  "ProTrust. Profesjoner: Tillit og status", ved SPS, HiOA (http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Profesjoner-tillit-og-status), og FRIHUMSAM-prosjektet "Paradoxes of Wealth and Class: Historical Conditions and Contemporary Configurations", leia av prof. Marianne Nordli Hansen, UiO.   

MET102 Samfunnsvitskapleg metode

SOS103 Samfunnsstrukturar i endring

SOS116 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet

SOS322 Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi

Phd-/forskarkurs, multippel korrespondanseanalyse.

Phd-/forskarkurs, nyare retningar innan klasseanalyse.

Phd-/forskarkurs, elitesosiologi

Rettleiing:

Rettleia/birettleia 4 phd-studentar fram til phd-grad pr. des. 2014.

Rettleia/birettleia 10 studentar fram til cand.polit.-grad 1995-2007.

Rettleia 20 studentar fram til mastergrad i sosiologi, 2005- desember '17.

Gjesteforelesningar/kurs ved andre lærestader (utval):

UC Berkeley, EHESS/Paris, European University Institute (EUI), Firenze , Høgskolen i Oslo, NTNU, Lebanese American University, Beirut, Universite de Limoges, University of Lodz,  London School of Economics and Political Science (LSE), University of Manchester, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, New York University, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Uppsala Universitet, University of York.

Bøker
 • Hjellbrekke, Johannes. 2018. Multiple Correspondence Analysis for the Social Sciences. Routledge. 120 sider. ISBN: 9781138699717.
 • Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge. 322 sider. ISBN: 978-1138059191.
 • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes. 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. 268 sider. ISBN: 978-82-15-02183-6.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2012. Sosial mobilitet. Det Norske Samlaget. 199 sider. ISBN: 978-82-521-7942-2.
 • Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke, Johs.; Brusdal, Ragnhild. 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget. 296 sider. ISBN: 9788245005455.
 • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag. 376 sider. ISBN: 978-82-7477-324-0.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2006. Sosial mobilitet. Det Norske Samlaget. 174 sider. ISBN: 82-521-6572-9.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. Unipub forlag. 90 sider.
Tidsskriftartikler
 • Savage, Mike; Hanquinet, Laurie; Cunningham, Niall; Hjellbrekke, Johannes. 2018. Emerging Cultural Capital in the City: Profiling London and Brussels. International Journal of Urban and Regional Research. 42: 138-149. Publisert 2018-01-30. doi: 10.1111/1468-2427.12531
 • Flemmen, Magne; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard. 2017. Class, culture and culinary tastes: cultural distinctions and social class divisions in contemporary Norway. Sociology. 52: 128-149. Publisert 2017-01-26. doi: 10.1177/0038038516673528
 • Heian, Mari Torvik; Hjellbrekke, Johannes. 2017. Kunstner og entreprenør? Norske kunstneres holdninger til egen økonomi, entreprenørskap og kommersiell suksess. Norsk sosiologisk tidsskrift. 1: 415-435. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-06-01
 • Heian, Mari Torvik; Hjellbrekke, Johannes. 2017. Trøstesløs asket eller suksessrik kunstner? - Kunstneres holdninger til arbeid, penger og anerkjennelse. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 20: 29-50. Publisert 2017-11-26.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2017. «Øvst ved bordet?» Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag. Tidsskrift for samfunnsforskning. 57: 5-35. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-01
 • Flemmen, Magne; Hjellbrekke, Johannes. 2016. Response: Not so fast: A comment on Atkinson and Deeming's 'Class and cuisine in contemporary Britain: The social space, the space of food and their homology'. Sociological Review. 64: 184-193. doi: 10.1111/1467-954X.12350
 • Hjellbrekke, Johannes. 2016. Erik Jørgen Hansen Social mobilitet. Drøm, realitet, illusion København: Hans Reitzels forlag 2015. Sosiologisk Tidsskrift. 24: 68-70.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2016. Women in the Field of Power. Sociologica. 10. 20 sider. doi: 10.2383/85291
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2013. Héritiers et outsiders. Construire le champ du pouvoir en Norvège. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 200. 85-103.
 • Savage, Mike; Devine, Fiona; Cunningham, Niall; Taylor, Mark; Li, Yaojun; Hjellbrekke, Johannes; Le Roux, Brigitte; Friedman, Sam; Miles, Andrew. 2013. A new model of social class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Sociology. 47: 219-250. doi: 10.1177/0038038513481128
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2012. Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet. 11: 12-15.
 • Denord, Francois; Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte. 2011. Social capital in the field of power: the case of Norway. Sociological Review. 59: 86-108. doi: 10.1111/j.1467-954X.2010.01994.x
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg. Nytt Norsk Tidsskrift. 27: 46-59.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Le Roux, Brigitte; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Rosenlund, Lennart; Rouanet, Henry. 2007. The Norwegian field of power anno 2000. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. 9: 245-274. doi: 10.1080/14616690601002749
 • Hjellbrekke, Johs. 2005. Brigitte Le Roux and Henry Rouanet (with a foreword by Patrick Suppes): Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis • Dordrecht: Kluwer, 2004. 475 pages, 155 Euros. European Sociological Review. 21: 529-531.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2005. Sosial kapital-strukturar i norske elitar. Tidsskrift for samfunnsforskning. 46: 467-502.
 • Hjellbrekke, Johs. 2004. Snartenking om norsk mat. Forskerforum. 35: 26-27.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space. International Journal of Contemporary Sociology. 41: 163-189.
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Strukturalistisk reduksjonisme eller eit truverdig alternativ til dualismane? Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 5: 12-27.
 • Hjellbrekke, Johs. 2001. Kampen om prosentpoenga. Om bruken av meiningsmålingar i ein valkamp. Forskerforum. 8. 16-17. Publisert 2001-10-01.
 • Hjellbrekke, Johs. 2001. Bokmelding "Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode", av Kristen Ringdal. Sosiologisk Tidsskrift. 9: 284-287.
 • Hjellbrekke, Johs.; Osland, Oddgeir. 2001. Om teoretisering, historisk endring, legitimitet og legitimering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 17: 467-476.
 • Hjellbrekke, Johs. 2000. Ulike tilnærmingar til studiet av 'sosial kapital' i sosiologi og statsvitskap. Sosiologisk Tidsskrift. 8: 209-228.
 • Hjellbrekke, Johs.; Osland, Oddgeir. 2000. Den symbolske dominansen og "det kommunikative mistaket". Om Bourdieu sin praksisteori i studiar av det politiske feltet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 16: 3-32.
Rapporter/avhandlinger
 • Drivdal, Laura Elisabet; Kaiser, Matthias; Hjellbrekke, Johannes; Rekdal, Ole Bjørn; Skramstad, Heidi; Torp, Ingrid S.; Ingierd, Helene. 2019. Forskningsintegritet i kontekst: resultater fra en kvalitativ studie. Universitetet i Bergen, De nasjonale forskningsetiske komitéene, Høgskulen på Vestlandet., Bergen. 44 sider.
 • Hjellbrekke, Johannes; Ingierd, Helene; Kaiser, Matthias. 2019. Diskutabel forskningspraksis: holdninger og handlinger. Universitetet i Bergen, De nasjonale forskningsetiske komiteene, Høgskulen på Vestlandet, Bergen. 17 sider.
 • Hjellbrekke, Johannes; Drivdal, Laura Elisabet; Ingierd, Helene; Rekdal, Ole Bjørn; Skramstad, Heidi; Torp, Ingrid S.; Kaiser, Matthias. 2018. Etikk og integritet i forskning - resultater fra en landsomfattende undersøkelse. Universitetet i Bergen, De nasjonale forskningsetiske komiteene, Høgskulen på Vestlandet, Bergen og Oslo. 32 sider.
 • Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes; Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline. 2015. Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat. NIFU Arbeidsnotat. 13. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo. 46 sider.
 • Winde, Lee; Hjellbrekke,, Johs. 2008. Doktorgradsutbilding i Norge vs i Sverige -En traditionsbunden eller jämställd rekrytering? UiB, Bergen. 115 sider.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. Makt- og demokratiutredningen, Oslo. 90 sider.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. Rapportserien. 71. Makt- og demokratiutgreiinga, Oslo. 90 sider.
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Globalisering som utfordring til samfunnsvitenskapana. Rokkansenteret Working Papers. 13. Rokkansenteret, Bergen.
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Globalisering som utfordring til samfunnsvitskapane. Rokkansenteret Notat. 13. UiB, Bergen. 18 sider.
 • Bøyum, Bjug Olav; Hjellbrekke, Johannes. 1995. Universitetstudentar og sosialstønad i Bergen 1994. Studentsamskipnaden i Bergen. 31 sider.
Bokkapitler
 • Heilbron, Johan; Bühlmann, Felix; Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Savage, Mike. 2018. Introduction. 1, sider 1-28. I:
  • Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge. 322 sider. ISBN: 978-1138059191.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2018. A place at what table? An analysis of symbolic capital hierarchies at the annual dinner of Norges Bank (the Norwegian central bank). 5, sider 93-112. I:
  • Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge. 322 sider. ISBN: 978-1138059191.
 • Hjellbrekke, Johannes; Prieur, Annick Ingrid. 2018. On the Reception of Bourdieu in the World's Most Equal Societies. 3, sider 68-87. I:
  • Medvetz, Thomas; Sallaz, Jeffrey. 2018. Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Oxford University Press. 688 sider. ISBN: 9780199357192.
 • Savage, Mike; Hecht, Katarina; Hjellbrekke, Johannes; Cunningham, Niall; Laurison, Daniel. 2018. The anatomy of the British economic "elite". 8, sider 150-174. I:
  • Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge. 322 sider. ISBN: 978-1138059191.
 • Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2015. Distinctions egalitaristes. Kapittel 7, sider 131-150. I:
  • Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte. 2015. La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Dunod Editeur. 250 sider. ISBN: 978-2-10-070384-5.
 • Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2015. Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. 11, sider 187-206. I:
  • Coulangeon, Philippe; Duval, Julien. 2015. The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. Routledge. 326 sider. ISBN: 978-0-415-72727-3.
 • Lebaron, Frédéric; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart. 2015. La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux. Kapittel 5, sider 81-97. I:
  • Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte. 2015. La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Dunod Editeur. 250 sider. ISBN: 978-2-10-070384-5.
 • Savage, Mike; Le Roux, Brigitte; Hjellbrekke, Johannes; Laurison, Daniel. 2015. Espace culturel britannique et classes sociales. Kapittel 9, sider 183-210. I:
  • Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte. 2015. La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees. Dunod Editeur. 250 sider. ISBN: 978-2-10-070384-5.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2014. Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar. Kapittel 4, sider 54-76. I:
  • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes. 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. 268 sider. ISBN: 978-82-15-02183-6.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2014. Geometrien i det sosiale rommet. Kapittel 5, sider 77-82. I:
  • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes. 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget. 268 sider. ISBN: 978-82-15-02183-6.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Nedturar. Ein analyse av deklassering i to norske etterkrigskohortar. Del 3, kapittel 15, sider 213-227. I:
  • Dahlgren, Kenneth; Ljunggren, Jørn. 2010. Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. 282 sider. ISBN: 978-82-15-01580-4.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Osland, Oddgeir Kjell. 2010. Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid. Kapittel nr. 12, sider 273-293. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2010. Moderne politisk teori. Pax Forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-530-3292-4.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. Quantifying the Field of Power in Norway. Kapittel, sider 31-46. I:
  • Robson, Karen; Sanders, Chris. 2009. Quantifying Theory: Pierre Bourdieu. Springer Science+Business Media B.V.. 227 sider. ISBN: 978-1-4020-9449-1.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. Kjønn, familie og mobilitet. Kapittel, sider 119-138. I:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 sider. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. At studere magtfeltet. Kapitel 6, sider 147-170. I:
  • Hammerslev, Ole; Hansen, Jens Arnholtz; Willig, Ida. 2009. Refleksiv sociologi i praksis. Hans Reitzels Forlag. 237 sider. ISBN: 978-87-412-5283-4.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Praksisteori. Oppslagsord, sider 234-235. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 sider. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Sosialt felt. Oppslagsord, sider 291-292. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 sider. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Symbolsk kapital. Oppslagsord, sider 307-308. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 sider. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Bourdieu, Pierre. Oppslagsord, sider 37-38. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 sider. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Homologi. Oppslagsord, sider 114-115. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 sider. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Kritisk realisme. Oppslagsord, sider 157-157. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget. 351 sider. ISBN: 978-82-15-01380-0.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. Maurice Halbwachs. 14, sider 61-64. I:
  • Scott, John. 2007. Fifty Key Sociologists. The Formative Theorists. Routledge. 218 sider. ISBN: 0-415-35257-6.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. Regionale variasjonar i sosial mobilitet. Kapittel, sider 287-302. I:
  • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag. 376 sider. ISBN: 978-82-7477-324-0.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. Veljarrommets geometri: ein analyse av Valundersøkinga 2001. Kapittel 3, sider 54-72. I:
  • Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke, Johs.; Brusdal, Ragnhild. 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget. 296 sider. ISBN: 9788245005455.
 • Olsen, Ole Johnny; Hjellbrekke,, Johs.; Sakslind, Rune. 2007. Innledning. Innledning, sider 1-13. I:
  • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag. 376 sider. ISBN: 978-82-7477-324-0.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. Norske akademiske kapitalhierarki og professorale haldningar. 33, sider 287-297. I:
  • Börjesson, Mikael; Heyman, Ingrid; Zetterman, Monica; Larsson, Esbjörn; Lidegran, Ida; Palme, Mikael. 2006. Fältantäckningar. 435 sider. ISBN: 978-91-631-8807-7.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. Datagrunnlag. Kapittel 2, sider 23-27. I:
  • Michelsen, S; Åmodt, P. 2006. Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Norsk Forskningsråd, Oslo.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. Strukturelle skilleliner og haldningar til Kvalitetsreforma. 10, sider 142-161. I:
  • Michelsen, S; Åmodt, P. 2006. Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Norsk Forskningsråd, Oslo.
 • Hjellbrekke, Johs. 2005. Correspondence Analysis. Correspondence Analysis, sider 118-119. I:
  • Scott, John; Marshall, Gordon. 2005. Oxford Dictionary of Sociology. Oxford University Press. 709 sider. ISBN: 0-19-860987-6.
 • Hjellbrekke, Johs. 2003. Om makt og medisin med utgangspunkt i Pierre Bourdieu sin sosiologi. 37-64. I:
  • Fugelli, Per; Stang, Grete; Wilmar, Bente. 2003. Makt og medisin. Rapportserie. 57.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalde publikasjonar:

Multiple Correspondence Analysis for the Social Sciences. London: Routledge, 2018. (https://www.routledge.com/Multiple-Correspondence-Analysis-for-the-Socia...)

"Field Analysis, MCA and Class Specific Analysis: Analyzing Structural Homologies Between, and Variety Within Subfields in the Norwegian Field of Power." (With Olav Korsnes), Forthcoming (2018) in Blasius, Lebaron, Le Roux & Schmitz (eds.) Investigation of Social Space. Springer Verlag. 

"On the reception of Bourdieu’s sociology in the world’s most equal societies". The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Oxford: Oxford University Press, s. 68-87. (Medvetz, T. & Sallaz, J. eds.[2018]) (Med Prieur, Annick) (http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199357192.001.0...

Savage, Mike; Hanquinet, Laurie; Cunningham, Niall; Hjellbrekke, Johs. (2018):  Emerging Cultural Capital in the City: Profiling London and Brussels." I: International Journal of Urban and Regional Research 42(1):s. 138-149. DOI 10.1111/1468-2427.12531 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12531/full)

Savage, Mike; Hecht, Katarina; Hjellbrekke, Johannes; Cunningham, Niall; Laurison, Daniel. The anatomy of the British economic "elite". I: New Directions in Elite Studies. Routledge 2018 ISBN 978-1138059191. s. 150-174

Hjellbrekke, Johs. & Korsnes, Olav (2017). "Øvst ved bordet? Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag". Tidsskrift for Samfunnsforskning. Vol. 57, 1, s.5-35. https://www.idunn.no/tfs/2017/01/oevst_ved_bordet

Flemmen, Magne, Hjellbrekke, Johs. & Jarness, Vegard (2017) "Class, Culture and Culinary Tastes: Cultural Distinctions and Social Class Divisions in Contemporary Norway". Sociology.http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0038038516673528

Hjellbrekke, Johs. & Korsnes, Olav (2016). "Women in the Field of Power". Sociologica. Italian Journal of Sociology Online, Vol. 10, nr.2. (http://www.sociologica.mulino.it/journal/article/index/Article/Journal:ARTICLE:949/Item/Journal:ARTICLE:949)

Flemmen, Magne & Hjellbrekke, Johs. (2016) "Response: Not so fast: a comment on Atkinson and Deeming's ‘Class and cuisine in contemporary Britain: the social space, the space of food and their homology’". I Sociological Review · February 2016 DOI: 10.1111/1467-954X.12350 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-954X.12350/abstract)

Reymert, Ingvild, Hjellbrekke, Johs., Aamodt, Per Olaf & Frølich, Nicoline: Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren. Et eksplorerende notat. Arbeidsnotat 13/2015, NIFU.  http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/284596

Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav (2015). "Distinctions egalitaristes: le cas de la Norvege". I Lebaron & Le Roux (eds.) La Methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace Culturel, espace social et analyse des donnees. Paris: Dunod, pp. 131-150. (http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychologie-sociale/master-et-doctorat/la-methodologie-de-pierre-bourdieu-en-acti)

Mike Savage, Brigitte Le Roux, Johs. Hjellbrekke, Daniel Laurison (2015) La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees, Edited by Frederic Lebaron, Brigitte Le Roux, 05/2015: chapter Espace culturel britannique et classes sociales: pages 183-2010; Dunod., ISBN: 978-2-10-070384-5

 

Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2014. Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. I Coulangeon, Philippe; Duval, Julien. 2014. The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. Routledge, side 187-206. ISBN: 978-0-415-72727-3. (http://www.routledge.com/books/details/9780415727273/)

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav (2014a)  «Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar»   I Korsnes, Hansen & Hjellbrekke (red). Elite og klasse i et egalitært samfunn,  Oslo, Universitetsforlaget. Side 54-76. Med Olav Korsnes.(http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Celite-og-klasse-i-et-egalitaert-samfunn.html)   

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav (2014b): «Geometrien i det sosiale rommet.» I Korsnes, Hansen & Hjellbrekke (red). Elite og klasse i et egalitært samfunn,  Oslo, Universitetsforlaget. Side 77-92. . (http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Celite-og-klasse-i-et-egalitaert-samfunn.html)   

“Héritiers et outsiders”. I Actes de la recherché en sciences sociales, #200, Decembre 2013, s. 85-103. Med Olav Korsnes.

Savage, Mike, Fiona Devine, Niall Cunningham, Mark Taylor, Yaojun Li, Johs. Hjellbrekke, Brigitte Le Roux, Sam Friedman, Andrew Miles: "A New Model of Social Class: Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Sociology 2013 ;Volume 47 (2) s. 219-250: (http://soc.sagepub.com/content/early/2013/03/12/0038038513481128.abstract

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav. Sosial mobilitet. Oslo: Det Norske Samlaget (2012). (http://www.samlaget.no/nn-no/utdanning/hu/boeker/samfunnsvitskap/sosiologi/sosial-mobilitet.aspx). (2. og utvida utgåve)

François Denord, Johs. Hjellbrekke, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron and Brigitte Le Roux: "Social capital in the field of power: the case of Norway". I The Sociological Review, 59:1 (2011), s.86-108.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2010.01994.x/full

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg." I Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1-2, 2010 (årg. 27) , s. 46-59. (http://www.idunn.no/ts/nnt/2010/01-02/art22)

Hjellbrekke, Johs. & Oddgeir Osland: "Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid". I Pedersen, Jørgen (red.) Moderne politisk teori. Oslo: Pax forlag,(2010), s. 273-293. (http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1720)

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "At studere magtfeltet". I Hammerslev, Hansen & Willig (red.), Refleksiv sociologi i praksis, København: Hans Reitzels forlag, s.147-170. (http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741252834.aspx)

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "Quantifying the Field of Power in Norway". I Robson & Sanders (eds.) Quantifying Theory: Pierre Bourdieu. Springer Netherlands (2009), pp. 31-46 (http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-9449-1).

Hjellbrekke Johs. & Korsnes, Olav. "Kjønn, familie og mobilitet". I Christensen & Syltevik (red.) Kvinners arbeid, Oslo: Unipub (2009), s. 119-140.

Hjellbrekke, J. B. Le Roux, O. Korsnes, F. Lebaron, H. Rouanet and L. Rosenlund. (2007): ”The Norwegian Field of Power anno 2000”. In: European Societies 9 (2), May, p. 245-273. (http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/14616690601002749)

”Velgjarrommets geometri – ein multippel korrespondanseanalyse av valundersøkinga 2001.” I Gåsdal, Løyning, Hjellbrekke & Brusdal (red.). Makt, mening og struktur: Festskrift til Sigmund Grønmo. Bergen: Fagbokforlaget (2007). S. 47-66.

”Maurice Halbwachs”, I Scott, John (ed.) 50 Key Sociologists. The Formative Theorists. London: Routledge (2007). S. 61-64.

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: “Sosial kapital-strukturar i norske elitar”. I Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2005, årgang 46. s. 467-502. http://www.idunn.no/servlets/dispatcher?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=1783907

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: “Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space.” International Journal of Contemporary Sociology, vol. 41, 2/2004, s. 163-189.

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes:Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. Rapport nr. 71, Makt- og demokratiutgreiinga sin rapportserie. Oslo: Unipub forlag. (2003).http://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapp2003/Rapport71/index.html

”Ulike tilnærmingar til 'sosial kapital' i sosiologi og statsvitskap.” Sosiologisk tidsskrift, 3(2000),209-228.

Johs. Hjellbrekke & Oddgeir Osland "Den symbolske dominansen og «det kommunikative mistaket»: Om Bourdieu sin praksisteori i studiar av det politiske feltet." I Statsvitenskapelig tidskrift nr. 1, 2000, s. 3-32.

Innføring i korrespondanseanalyse, Bergen: Fagbokforlaget, 1999. http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-7674-442-2

Yard Work and Worker Memories. An Analysis of Fields and Practices of Remembering from a Relationist' Standpoint. Skriftserien, Sosiologisk Institutt, UiB, 2000. (Dr.polit.-avhandling)

Verftet og byen. Ein studie i sosial strukturering av historisk medvit. (Hovudoppgåve).Skriftserien, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.(1993).

Redigerte bøker:

New Directions in Elite Studies. Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. (red.) Routledge 2018 (ISBN 978-1138059191) 322 s. (https://www.routledge.com/New-Directions-in-Elite-Studies/Korsnes-Heilbr...)

Elite og klasse i et egalitært samfunn. Olav Korsnes, Marianne Nordli Hansen & Johs. Hjellbrekke (red.) Oslo: Universitetsforlaget. 2014. 270 sider.

Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. Gåsdal, Odd, Trond Løyning, Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.): Bergen: Fagbokforlaget. 295 sider

Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Festskrift til Olav Korsnes. Hjellbrekke, Johs., Ole Johnny Olsen og Rune Sakslind (red.). Oslo: Unipub. 375 sider.

Utvalde konferansepaper og innlegg på workshopar:

"Begrepet og sosiologien om det kollektive minne." Invitert foredrag, Sommerskole om Det kollektive minne, Roskilde Universitetscenter, august 1996.

"On 'Social Capital': A Comparison of the Notion of Social Capital in the Works of Pierre Bourdieu and James C. Coleman." Invitert paper til "Workshop on Investigating Social Capital", organisert av Makt- og demokratiutgreiinga, Solstrand, 19-21 mai, 2000.

"Studying Mobility Trajectories in the Norwegian Social Space." Paper presentert på "RC-33. The Fifth International Conference on Social Science Methodology", Köln,3.-6.oktober, 2000.

"Le champ de pouvoir norvégien." Foredrag på Colloque franco-norvégienne autour de l’oeuvre de Pierre Bourdieu, Maison des sciences de l’homme, Paris, 3. juni 2002.

"Investigating Capital Structures in the Field of Power: The Case of Norway" Invitert foredrag til Workshop on social capital, British Sociological Association, University of Manchester, 2. november, 2002.

"Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Elites: The Case of Norway." Presentert på vårkonferanse i Research Committee 28 (RC28), Neuchâtel Meeting, 7.-9 May, 2004. Social Stratification, Mobility and Exclusion. Med Olav Korsnes.

“The Critique Against the Mobility Table. An Empirical Assessment of Variations in Relative Mobility Rates.” Presentert på vårkonferanse i Research Committee 28 (RC28) Brno Meeting, 23.-25.May, 2007. Med Olav Korsnes.

”How MCA Relates to Other Statistical Techniques.” Invited Paper på BJS-konferansen Methodological Challenges for the Twenty First Century; Manchester, UK, 22.-23.11. 2007.

“Social Capital in the Field of Power” Invited Paper til konferansen “Putting Bourdieu to Work IV; Manchester, UK, 29.-30.5, 2008, Organisert av Loïc Wacquant og Mike Savage. Med Olav Korsnes.

Direktør, Det norske universitetssenter i Paris, 1.7.2016-30.6.2020

Professor, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, sept. 2010-d.d.

Førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen febr. 2005 - sept. 2010.

Dr. polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen, 1999.

Cand. polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen, 1993.

Bistilling, forskar II (20%) ved Rokkansenteret (2005) og ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) (2006-2009)

Redaktør av Sosiologisk tidsskrift, 2003-2005.

Gjesteforskaropphald:

Gjesteforskar, Centre de sociologie européenne, EHESS, Paris, vår 2002.

Visting Fulbright Scholar, Department of Sociology, New York University, vår 2003.

Visiting professor, UC Berkeley, april 2008

Visiting professor, University of York, UK, haust 2011.

Gjesteforskar, Centre de sociologie européenne, EHESS, Paris, vår 2012.

Gjesteprofessor, Institut de sociologie, Université de Limoges, mars 2014.

Vurdering av vitskapleg arbeid:

Medlem/administrator av vurderingskomite, 6 dr.polit/phd-avhandlingar (Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, European University Institute, Firenze, Institut d'études politiques de Paris).

Medlem/administrator av vurderingskomité, 4 stipendiatstillingar (UiB, HiOA), 2 postdok-stillingar (UiB, UiO), 3 førsteamanuensisstillingar (Politihøgskolen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø), 3 lektorat (Aalborg Universitetet, Roskilde Universitetscentrum, Uppsala Universitet) 1 dosentur (University of Turku, Finland), 2 professorkomitear (SPS/Høgskolen i Oslo og Akershus, Institut d'etudes politiques de Paris [Sciences Po]).

Referee, Acta Sociologica, Agorà, American Journal of Sociology, Cultural Sociology, Dansk Sociologi, Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, European Societies, International Journal of Cultural Policy, Occupational Health Southern Africa, Poetics, Politica, Quality and Quantity, Sociological Quarterly, The Sociological Review, Sosiologi idag, Sosiologisk tidsskrift, Young - Nordic Journal of Youth Research,

Fagbokkonsulent, AdNotam Gyldendal, Aschehoug, Daidalos, Manifest forlag, Sage Publications (QASS-series), Universitetsforlaget.

Expert Reviewer/Panel Member, Det sveitsiske forskingsrådet (2011), European Research Council (2013), Det Frie Forskningsråd|Samfund og Erhverv , Danmark (2014-2016), COST (2015), NORFACE (2016-17).  

Verv (utval):

Nestleiar, styret for Det norske universitetssenter i Paris (2015-2016, varamedlem 2011-2015)

Medlem, Den sentrale klagenemnda, UiB, 2009-2013.

Medlem, organisasjonskomité/chair, posterkomité, World Social Science Forum, Bergen, 10.-12.mai, 2009. (http://www.rokkan.uib.no/wssf/)

Undervisningsleiar, Sosiologisk institutt, UiB, aug. 2005 – aug. 2007. April-juni 2013.

Leiar, undervisningsutvalet, Sosiologisk institutt, 2005-2007. April-juni 2013.

Medlem, instituttrådet, Sosiologisk institutt, 2005-2009.

Instituttstyremedlem, Sosiologisk institutt (gruppe B), 1996.

Observatør, Fakultetsstyret, gruppe B, Samf.vit. fak, UiB, 1996.

Medlem, Forskingsutvalet (1996) og Undervisningsutvalet (1997), SV-fakultetet, UiB.

 "ProTrust. Profesjonar: Tillit og status" (SPS, HiOA, http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Profesjoner-tillit-og-status ) 

New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite
(Research institution-based strategic project - ISPSAM)
(2012-2016)

Elites in an Egalitarian Society. NFR-prosjekt (FRISAM) om rekruttering, sirkulasjon og reproduksjon av norske elitar, 2009-2012.

Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation(SCUD). http://www.socsci.aau.dk/scud/About%20SCUD/network.htm

"Comparative Investigations of French and Norwegian Social Space." Finansiert av AURORA/NFR, 2003-2004

Capital, Power and Mobility: An Analysis of Mobility Trajectories in the Norwegian Social Space.” Postdoktorprosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd. 2001-2004.

Prosjekt i Makt- og demokratiutgreiinga om “Det norske maktfeltet”, saman med professor Olav Korsnes, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, 2002-03.