Hjem
Jon Vøllestads bilde

Jon Vøllestad

Førsteamanuensis, Seksjonsleder, Seksjon for unge og voksne, Psykologisk universitetspoliklinikk
 • E-postJon.Vollestad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 49 39
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Self-Compassion and Its Association With Ruminative Tendencies and Vagally Mediated Heart Rate Variability in Recurrent Major Depression. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2022). From seeing difficult behaviour to recognizing legitimate needs–A qualitative study of mothers' experiences of participating in a Circle of Security Parenting program in a public mental health setting. Psychotherapy Research. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2021). Self-criticism and self-reassurance in individuals with recurrent depression: Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and relationship to relapse. Counselling and Psychotherapy Research. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2020). To make a run for IT – A feasibility study of ICBT combined with physical exercise for patients with panic disorder. Psychiatry Research. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on risk and protective factors of depressive relapse – a randomized wait-list controlled trial . BMC Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2020). Participant experiences of change in mindfulness-based stress reduction for anxiety disorders. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2020). Is Dispositional Self-Compassion Associated With Psychophysiological Flexibility Beyond Mindfulness? An Exploratory Pilot Study. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2019). The association between juvenile onset of depression and emotion regulation difficulties. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mindfulness – en gjennomgang av kunnskapsstatus og relevans for psykologisk behandling. Scandinavian Psychologist.
 • Vis forfatter(e) (2016). An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 80-90.
 • Vis forfatter(e) (2015). A feasibility study on combining internet-based cognitive behaviour therapy with physical exercise as treatment for panic disorder—treatment protocol and preliminary results. Cognitive Behaviour Therapy. 275-287.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Five Factor Mindfulness Questionnaire in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. 250-260.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mindfulness- and acceptance-based interventions for anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. British Journal of Clinical Psychology. 239-260.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mindfulness-based stress reduction for patients with anxiety disorders: Evaluation in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 281-288.
 • Vis forfatter(e) (2010). Å være til stede sammen: Oppmerksomt nærvær i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 112-117.
 • Vis forfatter(e) (2009). Får jeg det til? en kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 240-245.
 • Vis forfatter(e) (2007). Oppmerksomt nærvær meditative teknikker som utgangspunkt for psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 860-867.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Å være med det som er: Kropp, følelser og mindfulness.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mindfulness og psykisk helse. Hva vet vi – og hvordan kan vi bruke det vi vet?
 • Vis forfatter(e) (2016). Mentalization and mindfulness: similarities and differences. Dialogmøte.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan virker mindfulness?
 • Vis forfatter(e) (2014). Hva vi vet og ikke vet: utfordringer og dilemmaer i forskning på mindfulness.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Virker egentlig psykoterapi?
 • Vis forfatter(e) (2019). Er det sunt å lese romaner? .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Combining manualised physical exercise with internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder – A feasibility study.
 • Vis forfatter(e) (2015). Participant Experiences of Augmented Treatment Combining Internet Based CBT and Physical Exercise as Treatment for Panic Disorder - Preliminary Findings from Qualitative Interviews. iN Anders Hovland (Chair), Augmenting CBT with physical exercise for anxiety disorders.
 • Vis forfatter(e) (2015). Combining Internet Based Cognitive Behaviour Therapy with Physical Exercise as Treatment for Panic Disorder - Treatment Protocol and Preliminary Results from a Feasibility Study. In: Anders Hovland (Chair), Augmenting CBT with physical exercise for anxiety disorders.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mindfulness-basert behandling av angstlidelser.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mindfulness training for patients with anxiety disorders - results from a randomized controlled trial.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oppmerksomt nærvær og psykoterapi.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oppmerksomt nærvær og psykologisk behandling.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oppmerksomt nærvær.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oppmerksomt nærvær.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oppmerksomhetstrening for mestring av angstlidelser.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2014). Mindfulness i psykologisk behandling. Universitetsforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2011). The impact of mindfulness training on self-reported mindfulness: A systematic review and meta-analysis.
 • Vis forfatter(e) (2010). En empirisk studie av sammenhenger mellom oppmerksomt nærvær og personlighetstrekk i et norsk studentutvalg.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sinnet som relasjonelt knutepunkt: En teoretisk undersøkelse av intersubjektiv psykoanalyse og buddhistisk psykologi.
 • Vis forfatter(e) (2009). A Qualitative Study of Mindfulness-Based Stress Reduction for Anxiety Disorders - Developing a Friendly Relationship to Experience.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). En mann for vår tid. Bokessay om boken "Sick souls, healthy minds. How William James can save your life" av John Kaag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 530-536.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Evidensbasert visdom : bokessay . Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 218 -226.
 • Vis forfatter(e) (2010). Zen og kunsten å holde beina på bakken. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stort udekket behandlingsbehov. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). Å være til stede. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Mindfulness-based treatment for anxiety disorders: A quantitative review of the evidence, results from a randomized controlled trial, and qualitative exploration of patient experiences.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Selvets Amerika.
 • Vis forfatter(e) (2018). Oppsummerer hva vi vet om mindfulness.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tankekraft funker mot stress.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skal få stressede på andre tanker.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Virker egentlig psykoterapi?
 • Vis forfatter(e) (2022). Salong: Den gåtefulle søvnen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Mindfulness- and Acceptance-based Interventions in the Treatment of Anxiety Disorders. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). «Mindfulness»-baserte intervensjoner i behandling av angstlidelser. 9 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Emotion regulation in current and remitted depression: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Impact of Group-Based Mindfulness Training on Self-Reported Mindfulness: a Systematic Review and Meta-analysis. Mindfulness. 501-522.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). En god sirkel. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 546-556.
 • Vis forfatter(e) (2016). Postmodernisme på norsk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 942-947.
 • Vis forfatter(e) (2016). En øvelse i å være med det som er. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Om tungsinn og rosiner. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan kan oppmerksomt nærvær hjelpe ved rusproblemer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 194-200.
 • Vis forfatter(e) (2013). Er det forskningsmessig støtte for at oppmerksomt nærvær hjelper ved rusproblemer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 112-115.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2008). Når en verker etter lindring oppmerksomt nærvær som forebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 990-991.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tilstede i øyeblikket. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.