Hjem
 • E-postjorunn.drageset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 21
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Ensomhet hos eldre; Livsglede hos eldre; Helserelatert livskvalitet hos eldre sykehjemsbeboere uten kognitiv svikt med og uten kreftdiagnose; Helsereltatert livskvalitet hos eldre over 80 år med kreftdiagone innlagt på somatisk sykehus

 

Utvalgte publikasjoner
 • Rinnan, Eva; Andre, Beate; Drageset, Jorunn; Garåsen, Helge; Espnes, Geir Arild; Haugan, Gørill. 2018. Joy of life in nursing homes: A qualitative study of what constitutes the essence of joy of life in elderly individuals living in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Dec 32: 1468-1476. doi: 10.1111/scs.12598

Tilknyttet master i Helse og samfunn

Livskvalitet; Pasientrapporterte data (PROM); Aldring og helse; Ensomhet; Skrøpelighet; Survey

 • Vis forfatter(e) (2023). Quality of life and nurse–patient interaction among NH residents: Loneliness is detrimental, while nurse–patient interaction is fundamental. Journal of Clinical Nursing (JCN).
 • Vis forfatter(e) (2022). Quality of life in home-dwelling cancer patients aged 80 years and older: a systematic review. Health and Quality of Life Outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2022). Long-term follow-up of self-reported mental health and health-related quality of life in adults born extremely preterm. Early Human Development. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). In the borderland of the body-how frail older people experience frailty.
 • Vis forfatter(e) (2022). Development of health-related quality of life and subjective health complaints in adults born extremely preterm: a longitudinal cohort study. Health and Quality of Life Outcomes. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2022). Carrying on life at home or moving to a nursing home: frail older people’s experiences of at-homeness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Cancer patients ≥80 years of age admitted for surgical treatment – Baseline characteristics from the elderly somatic cancer patient study (ELDSOCA).
 • Vis forfatter(e) (2021). The lived meanings of at-homeness: How frail older people experience Frailty .
 • Vis forfatter(e) (2021). Social support. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Skrøpelige eldre.
 • Vis forfatter(e) (2021). Self-Reported Health in Adolescents With Exercise-Induced Laryngeal Obstruction; A Cross-Sectional Study. Frontiers in pediatrics. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2021). Quality of life among cancer inpatients 80 years and older: a systematic review. Health and Quality of Life Outcomes. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2021). Patients characteristics and intensive care unit stay after heart valve surgery in rheumatic heart disease in a low-income country.
 • Vis forfatter(e) (2021). In the borderland of the body- how home dwelling older people experience frailty. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Effects of oral nutrition supplements in persons with dementia: A systematic review. Geriatric Nursing.
 • Vis forfatter(e) (2021). Det er best å bu heime- eller? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Det er best å bu heime- eller? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim.
 • Vis forfatter(e) (2021). Despite symptom severity, do nursing home residents experience joy-of-life? The associations between joy-of-life and symptom severity in Norwegian nursing home residents. Journal of Holistic Nursing. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Correction to: Quality of life among cancer inpatients 80 years and older: a systematic review (Health and Quality of Life Outcomes, (2021), 19, 1, (98), 10.1186/s12955-021-01685-0). Health and Quality of Life Outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2021). Associations between nurse–patient interaction and loneliness among cognitively intact nursing home residents – a questionnaire survey. Geriatric Nursing. 828-832.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lost in transition? How frail older people experience at-homeness.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pasientreinnleggelse i intensivavdelingen - en kasus-kontroll studie. Sykepleien Forskning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Nurse-patient interaction and self-transcendence: assets for a meaningful life in nursing home residents? BMC Geriatrics. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Loneliness among cognitively intact residents of nursing homes with and without cancer: a 6-year longitudinal study. Sage Open Nursing. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2020). Joy-of-life in cognitively intact nursing home patients: the impact of the nurse-patient interaction. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2020). Heimebuande eldre si oppleving av å leve med skrøpeligheit - er det handlingsrom for medborgarskap? .
 • Vis forfatter(e) (2020). Effects of oral nutrition supplements in persons with dementia: A systematic review. Geriatric Nursing. 117-123.
 • Vis forfatter(e) (2020). Avgjørelser i klinikken - en praxeologisk studie om myndighet mellom leger og sykepleiere i en ortopedisk klinikk ved et norsk sykehus, og om forholdet mellom evidensbasert og erfaringsbasert kunnskap som forskrift for medisinske avgjørelser .
 • Vis forfatter(e) (2020). Associations between single-family room care and breastfeeding rates in preterm infants. Journal of Human Lactation. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2020). Associations Between Nurse–Patient Interaction and Sense of Coherence Among Cognitively Intact Nursing Home Residents. Journal of Holistic Nursing.
 • Vis forfatter(e) (2020). Assessing quality of life in older adults: psychometric properties of the OPQoL-brief questionnaire in a nursing home population. Health and Quality of Life Outcomes. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2019). Self-Transcendence, Joy-of-Life and Nurse-Patient Interaction: Assets for a Meaningful Life in Nursing Home Patients? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Helse og livskvalitet hos kognitivt intakte elektive kreftpasienter over 80 år .
 • Vis forfatter(e) (2019). Health and quality of life in cancer patients 80 years or older. A follow-up study from hospital to municipal care.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ensomhet - hjemme og i sykehjem. 315-320. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). Eldreboken: Diagnoser og behandling. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2019). Development and psychometric properties of the Joy-of-Life-Scale in cognitively intact nursing home patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 801-814.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sense of coherence, disability, and health-related quality of life: a cross-sectional study of rehabilitation patients in Norway. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2018). Joy of life in nursing homes: A qualitative study of what constitutes the essence of joy of life in elderly individuals living in Norwegian nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 1468-1476.
 • Vis forfatter(e) (2018). Disability in patients entering rehabilitation centres in secondary care in Norway: A cross-sectional study of predictors and the relationships with sense of coherence and health-related quality of life.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dimensions and predictors of disability-A baseline study of patients entering somatic rehabilitation in secondary care. PLOS ONE. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2018). A validation of the Joy-of-Life Scale (JoLS).
 • Vis forfatter(e) (2017). Patterns of health related quality of life among nursing home residents with and without cancer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Participation restrictions among rehabilitation patients – the role of diagnoses and sociodemographic factors.
 • Vis forfatter(e) (2017). Livsglede og self-transcendence - to sider av samme sak? Geriatrisk sykepleie. 14-21.
 • Vis forfatter(e) (2017). Health-related quality of life among cognitively intact nursing home residents with and without cancer – a 6 year longitudinal study. Patient Related Outcome Measures. 63-69.
 • Vis forfatter(e) (2017). From hospitals to nursing homes – the consequences of the Care Coordination Reform. Sykepleien Forskning. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Crucial aspects promoting meaning and purpose in life: perceptions of nursing home residents. BMC Geriatrics.
 • Vis forfatter(e) (2017). Comorbid dementia and cancer in residents of nursing homes: secondary analyses of a cross-sectional study. Cancer Nursing. E13-E20.
 • Vis forfatter(e) (2016). Validation of World Health Organization Assessment Schedule 2.0 in specialized somatic rehabilitation services in Norway. Quality of Life Research. 505-514.
 • Vis forfatter(e) (2016). Symptoms of depression, sadness and sense of coherence (coping) among cognitively intact older people with cancer living in nursing homes—a mixed-methods study. PeerJ. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Self-reported mental health as a predictor for acute hospital admission among cognitively intact nursing home residents: a 5-year follow-up study.
 • Vis forfatter(e) (2016). Psychometric properties of the Orientation to Life Questionnaire in nursing home residents. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 623-630.
 • Vis forfatter(e) (2016). Narrative Approach for Identifying Movements of Change and the Value of Therapeutic Writing Related to Chronic pain Management. Open Journal of Nursing. 1052-1063.
 • Vis forfatter(e) (2016). Measurement properties of the whodas 2.0 used in specialized rehabilitation services in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Coping with symptoms of depression - a mixed methods study among older people with cancer living in nursing homes. Psycho-Oncology. 54-55.
 • Vis forfatter(e) (2016). Burden of care, social support, and sense of coherence in elderly caregivers living with individuals with symptoms of dementia. Dementia. 1422-1435.
 • Vis forfatter(e) (2016). Better health-related quality of life (Mental component summary), having a higher level of education, and being less than 75 years of age are predictors of hospital admission among cognitively intact nursing home residents: A 5-year follow-up study. Patient Preference and Adherence. 275-282.
 • Vis forfatter(e) (2015). Suffering and mental health among older people living in nursing homes-a mixed-methods study. PeerJ.
 • Vis forfatter(e) (2015). Suffering and mental health among older people living in nursing homes - a mixed-methods study.
 • Vis forfatter(e) (2015). Prevalence of Cancer in Nursing Home Patients with and without Dementia.7 th Eur Con Pain Dementia. P 007.
 • Vis forfatter(e) (2015). Loneliness, loss and social support among cognitively intact older people with cancer, living in nursing homes - a mixed-methods study. Clinical Interventions in Aging. 1529-1536.
 • Vis forfatter(e) (2015). Acute hospital admission for nursing home residents without cognitive impairment with a diagnosis of cancer. European Journal of Cancer Care. 147-154.
 • Vis forfatter(e) (2015). A Prospective Study of Rehabilitation Patients in Western Norway with Focus on Activity, Participation and Quality Of Life.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Hospital Anxiety and Depression Scale - Dimensionality, reliability and construct validity among cognitively intact nursing home patients. Journal of Affective Disorders. 8-15.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sosial støtte: et salutogent begrep og forskningsfelt. 76-84. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Helsefremming i kommunehelsetjenesten. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sense of coherence among cognitively intact nursing home residents - A five-year longitudinal study. Aging & Mental Health. 889-896.
 • Vis forfatter(e) (2014). Erratum: The Hospital Anxiety and Depression Scale - Dimensionality, reliability and construct validity among cognitively intact nursing home patients (Journal of Affective Disorders (2014) 165 (8-15)). Journal of Affective Disorders. 206-206.
 • Vis forfatter(e) (2014). Does social support have a predictive effect on acute hospital admission? A five years follow-up studies for nursing home residents without cognitive impairment with a diagnosis of cancer.
 • Vis forfatter(e) (2014). Cancer-related pain and symptoms among nursing home residents: a systematic review. Journal of Pain and Symptom Management. 699-710.e1.
 • Vis forfatter(e) (2014). Cancer diagnosis and other risk factors for hospitalization among cognitively intact nursing home residents: a 5-year follow-up study.
 • Vis forfatter(e) (2013). Transfer to an Acute Care Hospital for Nursing Home Residents Without Cognitive Impairment with a Diagnosis of Cancer. Psycho-Oncology. 172-172.
 • Vis forfatter(e) (2013). Samanhengen mellom helserelatert livskvalitet og kontakt med eigne barn hos kognitivt klåre sjukeheimsbebuarar :. Nordisk sygeplejeforskning. 3-17.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pårørend e til hjemmeboende persone r med symptomer på demens - Opplevelse av byrde, sosial støtte, opplevelse av sammenheng.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mortality in nursing home residents without cognitive impairment and its relation to self-reported health-related quality of life, sociodemographic factors, illness variables and cancer diagnosis: a 5-year follow-up study. Quality of Life Research. 317-325.
 • Vis forfatter(e) (2013). Emotional loneliness is associated with mortality among mentally intact nursing home residents with and without cancer: a five-year follow-up study. Journal of Clinical Nursing (JCN). 106-114.
 • Vis forfatter(e) (2013). Eldre med kreft som bor hjemme. Geriatrisk sykepleie. 8-16.
 • Vis forfatter(e) (2013). Eldre med kreft.
 • Vis forfatter(e) (2013). Anxiety and depression among nursing home residents without cognitive impairment. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 872-881.
 • Vis forfatter(e) (2013). Anxiety and Depression and Mortality Among Cognitively Intact Nursing Home Residents With and Without a Cancer Diagnosis A 5-Year Follow-up Study. Cancer Nursing. E68-E74.
 • Vis forfatter(e) (2012). The impact of depression and sense of coherence on emotional and social loneliness among nursing home residents without cognitive impairment - a questionnaire survey. Journal of Clinical Nursing (JCN). 965-974.
 • Vis forfatter(e) (2012). LIVSKVALITET – DET GODE LIV HOS ELDR. Geriatrisk sykepleie.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ensomme dør tidligere. Byavisen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ensomme dør fortare. Fredrikstad Blad.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ensomhet og dødlighet blandt sykehjemspasienter. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ensomhet. Intervju i Norgesglasset, NRK P1.
 • Vis forfatter(e) (2012). Endodontisk behandling hos eldre. Den norske tannlegeforenings tidende. 510-515.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dødelig einsend. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dødelig einsemd. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Comorbidity and poor physical functioning, but not cancer, predict mortality among nursing home residents without cognitive impairment: a five-year follow-up study.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cancer in Nursing Homes Characteristics and Health-Related Quality of Life Among Cognitively Intact Residents With and Without Cancer. Cancer Nursing. 295-301.
 • Vis forfatter(e) (2012). Anxiety and Depression and Mortality Among Cognitively Intact Nursing Home Residents With and Without a Cancer Diagnosis: A 5-Year Follow-up Study. Cancer Nursing. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Loneliness and social support among nursing home residents without cognitive impairment: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 611-619.
 • Vis forfatter(e) (2011). Helserelatert livskvalitet og sosialt nettverk hos kognitivt klåre sjukeheimsbebuarar.
 • Vis forfatter(e) (2011). Dimensions of social support are associated with less anxiety and depression in nursing home residents.
 • Vis forfatter(e) (2011). Depression is associated with poor functioning in activities of daily living among nursing home residents without cognitive impairment. Journal of Clinical Nursing (JCN). 3111-3118.
 • Vis forfatter(e) (2011). Depresjonssymptomer blant sykehjemsbeboere uten kognitiv svikt.
 • Vis forfatter(e) (2010). The importance of social support in reducing loneliness among nursing home residents without cognitive impairment.
 • Vis forfatter(e) (2010). The importance of social support in reducing loneliness among nursing home residents without cognitive impairment. Journal of Clinical Nursing (JCN). 320-321.
 • Vis forfatter(e) (2010). Social support reduces loneliness among nursing home residents without cognitive impairment. Journal of Clinical Nursing (JCN). 84-84.
 • Vis forfatter(e) (2010). Depression and activities of daily living in nursing home residents without cognitive impairment.
 • Vis forfatter(e) (2010). Depression and activities of daily living among nursing home residents without cognitive impairment.
 • Vis forfatter(e) (2010). Anxiety and depression in nursing home residents without cognitive impairment.
 • Vis forfatter(e) (2010). Anxiety and depression among nursing home residents without cognitive impairment.
 • Vis forfatter(e) (2009). The importance of social contact from friends for health-related quality of life among mentally intact nursing home residents.
 • Vis forfatter(e) (2009). The impact of social support and sense of coherence on health-related quality of life among nursing home residents-A questionnaire survey in Bergen, Norway. International Journal of Nursing Studies. 66-76.
 • Vis forfatter(e) (2009). The impact of social support and sense of coherence on health-related quality of life among nursing home residents - A questionnaire survey in Bergen, Norway. International Journal of Nursing Studies. 66-76.
 • Vis forfatter(e) (2009). Older people without cognitive impairment in nursing homes.
 • Vis forfatter(e) (2009). Helserelatert livskvalitet hos sykehjemsbeboere.
 • Vis forfatter(e) (2009). Health-related quality of life among old residents of nursing homes in Norway. International Journal of Nursing Practice. 455-466.
 • Vis forfatter(e) (2009). Health-related quality of life among nursing home residents.
 • Vis forfatter(e) (2009). Betre heime enn på sjukeheim.
 • Vis forfatter(e) (2008). The importance of social support and sense of coherence in relation to health-related quality of life among older nursing home residents.
 • Vis forfatter(e) (2008). The importance of social support and sense of coherence in relation to health-related quality of life among older nursing home residents.
 • Vis forfatter(e) (2008). Social support and health related quality of life among Nursing homes residents.
 • Vis forfatter(e) (2008). Social support and health related quality of life among Nursing homes residents. ?.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sense of coherence as a resource in relation to health-related quality of life among mentally intact nursing home residents - a questionnaire study. Health and Quality of Life Outcomes. 85.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sense of coherence as a resource in relation to health-related quality of life among mentally intact nursing home residents - a questionnaire study. Health and Quality of Life Outcomes.
 • Vis forfatter(e) (2008). Differences in health-related quality of life between older nursing home residents without cognitive impairment and the general population of Norway. Journal of Clinical Nursing (JCN). 1227-1236.
 • Vis forfatter(e) (2008). Differences in health-related quality of life between older nursing home residents without cognitive impairment and the general population of Norway. Journal of Clinical Nursing (JCN). 1227-1236.
 • Vis forfatter(e) (2007). Successful coping among nursing home residents is strongly associated with a better health-related quality of life.
 • Vis forfatter(e) (2007). Successful coping among nursing home residents is strongly associated with a better health - related quality of life. Quality of Life Research.
 • Vis forfatter(e) (2007). Successful coping among nursing home residents is strongly associated with a better health - related quality of life.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mentoring Nursing students through the process of transforming best evidence into best practice in clinical settings.
 • Vis forfatter(e) (2006). Health-related quality of life among older nursing homes residents. The importance of psychosocial and physicals factors in a health promoting perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2006). Health-related quality of life among Norwegian nursing home residents compared with the general population.
 • Vis forfatter(e) (2006). Health-related quality of life among Norwegian nursing home residents compared with the general population. Quality of Life Research. 140.
 • Vis forfatter(e) (2005). Health-related quality of life among residents in nursing homes. Quality of Life Research. 2072.
 • Vis forfatter(e) (2005). Health-related quality of life among residents in nursing homes.
 • Vis forfatter(e) (2004). The importance of activities of daily living and social contact for loneliness: a survey among residents in nursing homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 65-71.
 • Vis forfatter(e) (2003). Metaperspektiv på måling av helserelatert livskvalitet ved bruk av spørreskjemaet "Short Form 36" (SF-36).
 • Vis forfatter(e) (2003). Metaperspektiv på måling av helserelatert livskvalitet ved bruk av Spørreskjemaet "Short-Form 36 (SF-36).
 • Vis forfatter(e) (2002). Sykehjemsbeboeres behov for assistanse til utførelse av dagliglivets aktiviteter (ADL) NSF Websider Kongresshefte.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nettverkskontakt og ensomhet - en undersøkelse blant 113 kvinner og menn som bor i sykehjem.
 • Vis forfatter(e) (2002). Loneliness in nursing home? Association between social contacts and loneliness.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ensomhet på sykehjem?
 • Vis forfatter(e) (2002). Ensomhet på sykehjem - har nettverkskontakt betydning for ensomhet blant sykehjmebeboere?". ?. 35-39.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om ensomhet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om ensomhet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om ensomhet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om ensomhet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Loneliness in nursing homes? A survey on associations between ADL, social contact and loneliness.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ensomhet på sykehjem?
 • Vis forfatter(e) (2000). Om ensomhet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ensomhet på sykehjem? Hvilken betydning har behov for assistanse til utførelse av basale daglige aktiviteter (ADL) og kontakt med sosialt nettverk for ensomhet? Et survey blant 113 kvinner og menn som bor på sykehjem.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ensomhet på sykehjem? Hvilken betydning har behov for assistanse til utførelse av basale daglige aktiviteter (ADL) og kontakt med sosialt nettverk for ensomhet? - et survey blant 113 kvinner og menn som bor i sykehjem.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ensomhet på sykehjem - har nettverkskontakt betydning for ensomhet sykehjemsbeboere.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ensomhet på sykehjem.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Helse og livskvalitet hos elektive kreftpasienter over 80 år i somatisk sykehus

"Hver dag hele livet" - implimentering av livsgledefaktorer i sykehjem

Helsefremmende faktorer i livsgledesykehjem - med fokus på pasienter

 

Kompetansefelt