Hjem
Jorunn Karin Nedrebergs bilde

Jorunn Karin Nedreberg

Seniorkonsulent, administrasjonskonsulent
 • E-postJorunn.Nedreberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 25
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  452
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Administrasjonskonsulent med personalarbeid, hms og økonomi m.m.

- Arbeidsavtalar og arbeidstid

- Timelærarar og vikarar

- Arbeidstids- og ressursrekneskap

- Utbetaling av honorar til gjesteforelesarar m.m.

- Undervisningsbudsjett

- Kontroll og attestasjon av timelister

- Inkluderande arbeidsliv (IA)

- Sjukmeldingar og eigenmeldingar

- Permisjonar (velferd/omsorg, fødsel m.m.)

- Ferie

- Sjølvbeteningsportalen 

- HMS-arbeid

- Attestar til timelærarar, vit.ass. og studentrepr. i IR/UUI

- Oppdatere epostlister: gruppeb-lle og time-lle

- Oppdaterar/legg inn info på nettside LLE - personal, ressursar for tilsette ved LLE

- Reiserekningar

- Rutineutvikling

- Nettverksarbeid

- Statistikk og rapportering

- Andre administrative oppgåver