Hjem
 • E-postjostein.gripsrud@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  519
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Medievitenskap i allmennhet, særlig medieteori, mediehistorie, mediesosiologi, offentlighetsteori/-historie, medie- og kulturpolitikk, film, tv, kultursosiologi, populærkultur, -musikk, -litteratur, og journalistikk.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Polarisering: Et historisk blikk på norsk politikk og offentlighet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 292-298.
 • Vis forfatter(e) (2019). Comparing Public Discourse on Immigration in Scandinavia: Some Background Notes and Preliminary Results. Javnost - The Public. 121-137.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 325-356.
 • Vis forfatter(e) (2011). Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics. 507-529.
 • Vis forfatter(e) (2009). Digitising the public sphere: two key issues. Javnost - The Public. 5-16.
 • Vis forfatter(e) (2007). Television and the European Public Sphere. European Journal of Communication. 479-492.
 • Vis forfatter(e) (1998). Ti år i bransjen : fortid, samtid, framtid. Nordicom Information. 17-23.
 • Vis forfatter(e) (1998). Ten years in the field : past, present and future. Nordicom Review. 19-25.
 • Vis forfatter(e) (1998). Cultural studies and intervention in television policy. European Journal of Cultural Studies. 83-95.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kulttuurintutkimus ja interventio televisionpolitiikkaan. Tiedotustutkimus. 34-44.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). The Norwegian Progress Party: Its Politics and the Media.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Nation as Fiction and Fact.
 • Vis forfatter(e) (2017). Public Discourse on Immigration in Scandinavia 1970-2015.
 • Vis forfatter(e) (2017). Covering the Public Sphere.
 • Vis forfatter(e) (2017). 'Nation' and 'Nationalism' Revisited.
 • Vis forfatter(e) (2016). The National Specificities of Public Spheres.
 • Vis forfatter(e) (2016). SCANPUB and Public Sphere Theory.
 • Vis forfatter(e) (2016). Combining Quantitative and Qualitative Analyses in Innovative Studies of Relations Between Public Discourse and Political Decision-Making .
 • Vis forfatter(e) (2013). What is New about New Media? Democracy and the Digital Public Sphere.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Blindspot of Public Sphere Theory: The Role of Expressive Culture.
 • Vis forfatter(e) (2013). Television, Cultural Sociology and the Public Sphere.
 • Vis forfatter(e) (2013). Public Sphere and National Culture. Keynote address at Etmaal Communicatiewetenschap, Erasmus University, Rotterdam 7 February 2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nordic Policy-relevant Media Research.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hierarchically Ordered Individuals: Collective Creation in Theatre and Popular Music. Paper presented to the conference "Creativity That Counts? Of Authorship and Originality Project Public Conference University of Amsterdam, 26 April 2013".
 • Vis forfatter(e) (2013). Democracy and the European Public Sphere.
 • Vis forfatter(e) (2013). Culture and Politics in the Public Sphere: The Role of Literature.
 • Vis forfatter(e) (2012). ”Proletarisk offentlighet” som utgangspunkt og grunnlag for medieforskning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Offentlighet: Politikk og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2012). My life with public sphere theory.
 • Vis forfatter(e) (2012). Musikk i 60-tallets norske offentlighet: En skisse.
 • Vis forfatter(e) (2010). The social morpohology of television use among Norwegian Students 1998-2008.
 • Vis forfatter(e) (2009). The cultural and the political: Historical and contemporary connections.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hype and history: Understanding digitisation.
 • Vis forfatter(e) (2009). Culture and the Public Sphere.
 • Vis forfatter(e) (2009). Combining Methods In Audience Studies.
 • Vis forfatter(e) (2009). Class, Education and Cultural Practices: What is going on?
 • Vis forfatter(e) (2009). Class, Education and Cultural Practices: What is going on?
 • Vis forfatter(e) (2009). Audiences, Publics, Emotions: Conceptualising the Affective Public.
 • Vis forfatter(e) (2008). Television and the Digital Public Sphere.
 • Vis forfatter(e) (2008). TV og offentligheten - hva skjer?
 • Vis forfatter(e) (2007). Media, Digitisation and Democracy: The Fate of Television.
 • Vis forfatter(e) (2007). Media, Digitisation and Democracy: Political and Theoretical Issues.
 • Vis forfatter(e) (2007). (Re)Making Media Studies.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Cultural Dimension of Democracy.
 • Vis forfatter(e) (2006). Aesthetics and democracy.
 • Vis forfatter(e) (2005). The role of the cultural public sphere in the formation of opinion in democratic societies.
 • Vis forfatter(e) (2005). Knowledge needs in the Cultural Sector.
 • Vis forfatter(e) (2005). Jussifiseringen av mediepolitikken - fra en medieviters perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Globalisation and Cultural Diversity.
 • Vis forfatter(e) (1999). Symbolsk makt.
 • Vis forfatter(e) (1999). Medier og demokrati: Public service og alt det andre.
 • Vis forfatter(e) (1999). Learning from experience: Cultural policies and cultural democracy in the 20th century.
 • Vis forfatter(e) (1999). Hva er medievitenskap, og hva bør den bli?
 • Vis forfatter(e) (1999). Digitalization and public service broadcasting.
 • Vis forfatter(e) (1999). Cultural tastes among university students in Bergen, Norway: Preliminary report from an empirical project.
 • Vis forfatter(e) (1999). Broadcast TV: Its chances of survival in a digital age.
 • Vis forfatter(e) (1999). Amerikanitis: Om Hollywoods overlegenhet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tabloidization as a problem for democracy.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2015). Money Talks: Media, Markets, Crisis. Intellect Ltd..
 • Vis forfatter(e) (2011). The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications.
 • Vis forfatter(e) (2010). The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) (2010). The digital public sphere : challenges for media policy. Nordicom.
 • Vis forfatter(e) (2010). Relocating television : television in the digital context. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Media, Markets & Public Spheres. European Media at the Crossroads. Intellect Ltd..
 • Vis forfatter(e) (2000). Sociology and Aesthetics. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Tvedtianernes tro - og virkeligheten. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2018). Les på nytt, Rolness. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Mysteriet 'det humanitærpolitiske komplekset'". VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2013). Systematisk stjerneskaping. Klassekampen. 33-33.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rett versus riktig og så videre. Dagens næringsliv. 110.
 • Vis forfatter(e) (2009). Radio, penger og politikk. Dagens næringsliv. 118.
 • Vis forfatter(e) (2009). Pakkeprinsippet. Dagens næringsliv. 94.
 • Vis forfatter(e) (2009). Og sånn var det. Dagens næringsliv. 78.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mediekrise på amerikansk. Dagens næringsliv. 110.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kjemp for kjerneverdiene. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). I tilfelle regn. Dagens næringsliv. 94.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hold dem unna! Dagens næringsliv. 55.
 • Vis forfatter(e) (2009). Europa mellom ørene. Dagens næringsliv. 102.
 • Vis forfatter(e) (2009). EDB - ikke bare moro. Dagens næringsliv. 102.
 • Vis forfatter(e) (2009). Apropos fordumming. Dagens næringsliv. 110.
 • Vis forfatter(e) (2007). Symbol og realitet - om lovfesting av redaktørplakaten. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tintin, Jesus og litt Opseth. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Telenor ruler. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sørlendingene. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Pauli ord versus voldens virkninger. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Når mediene spiller alle roller. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2006). Mediemysteriet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lukket kanal. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). La dem slippe. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kunst og tv. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskning og Bruce Lee. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fart og spenning i kringkasting. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). En allmenn historie. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Det muliges kunst. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den Aller Beste. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arven etter Aaron. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Verden og valget. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Utvidet kulturpolitikk. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Språkstrid og ytringsfridom. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pompøs og pengestyrt. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Planeten Norge. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pappas greie. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Overgrep fra privat sektor. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Litteraturen i samfunnet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lisens to be. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ibsen i skolen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Historisk bakblikk. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fortsatt åpning for fornemmelser. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ferdig med eksilet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Allmenndannelse. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ytringsfrihet på norsk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vestlandets lille verden. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Universitetskupp i stillhet? Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Til bøkenes pris. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tante tabloid. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tante tabloid. Dagens næringsliv. 79-79.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tabloidrevolusjonen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Revolusjon i stillhet? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Popmusikken og samfunnet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Politikk og journalistikk. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Opprett et nytt kringkastingsråd. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nynorsken på nytt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norge og verden. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Møkkagraving. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Musikkens makt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mer å gjøre for Valgjerd. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mehmet og det tabloide. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mediekongehuset. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Litteratursentralismen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Litteraturkapitalismen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvinner, klasser og medier. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvinner, klasser og medier. Dagens næringsliv. 43-43.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kunst og politikk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kanal 24 - Hvem har skylda? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Junkies. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Junkies. Dagens næringsliv. 43-43.
 • Vis forfatter(e) (2004). Jesus og TV-reklamen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Flammende egghoder. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Elitespråket nynorsk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ein intellektuell vestlandsfanden. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Dystopiens tid. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Demokratiet på sitt beste. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Brede bånd over kloden. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bella og pressen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bavianen i Kulturrådet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Verdens undergang. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Uten pausesignal. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Unnselige perler. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ta den breda vägen til toppen. Dagens nyheter.
 • Vis forfatter(e) (1999). Såpene våre. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Pengestjernene. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nåla i høystakken. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Men vår neger er ok. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Meget viktig? Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Media blotter seg. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Litterær offentlighet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Likt og ulikt. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Langt fra idealet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Krigstrette medier. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Krigsforståelse. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ingen smal vei for NRK. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Hitchcock i 100. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Handlingsrom. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forlagskapitalismen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Exit Joe DiMaggio. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Et tomrom. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ekshibisjonistiske gleder. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Du store min. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Direktøren som debattant. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Clintons karisma. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bondefangeri. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Aggressiv humor. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Video og virkelighet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tabloide usannheter. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Skjerm i svart. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Serie-drøm. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Offentlig intimitet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Når aviser og tv blir porno (intervju). Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (1998). Nyhetstrøbbel. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Nerdenes paradis. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Mord, selvfølgelig. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Mer eller bedre tv? Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Marked og demokrati. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Liker, liker ikke. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kulturell uorden. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kartlegger studentenes kulturvaner (intervju). Studvest.
 • Vis forfatter(e) (1998). Hollywood forliser ikke. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Hjem til Norge. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Grums i tabloid. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Global såpe. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Et glass champagne. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Demokratisk trussel. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Alderismen. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1997). Rhetorical powerplay: A note on Ien Ang's review of "The Dynasty years". Screen. 282-286.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kjell Lars Berge i slett lune. Rhetorica Scandinavica. 76-78.
 • Vis forfatter(e) (1997). Idioti på høyt plan. Dagbladet. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fjernsyn som seremonimester. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Debatten NRK tier om. Dagbladet. 1.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem. Vox publica.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Monografier:

1981: "La denne vår scene bli flammen..." Perspektiver og praksis i og omkring sosialdemokratiets arbeiderteater ca 1890-1940. Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget

1990: Folkeopplysningas dialektikk. Perspektiv på norskdomsrørsla og amatørteatret 1890-1940. Oslo: Det Norske Samlaget

1995: The Dynasty Years: Hollywood Television and Critical Media Studies. London and New York: Routledge

1999, 3. reviderte utgave 2007: Mediekultur, mediesamfunn Oslo: Universitetsforlaget [Svensk versjon Daidalos 2001; Engelsk versjon Edward Arnold 2002; dansk versjon Hans Reitzel 2005; ungarsk versjon Új Mandátum 2007)

 

SCANPUB (2016-2020)

2014 ­ 2019:  KULMEDIA - Forskningsprogram for kultur- og mediesektoren, Norges Forskningsråd.
Leder av programstyret

2014-2017: Norsk offentlighets historie, finansiert av Fritt Ord. Leder.

2010 -2013: Of Authorship and Originality. Reclaiming Copyright in Support of Creative Collaboration in the Digital Environment. Samarbeidsprosjekt med Institute for Information Law, University of Amsterdam og
Centre of Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge. Finansiert av European Science Foundations program HERA. Styremedlem og Principal Investigator

2007-09: Democracy and the Digitisation of Audiovisual Culture [DIGICULT], finansiert av UiB. Leder.

1999-2004: Changing Media, Changing Europe. Finansiert av European Science Foundation. Medlem av The Core Group of the Steering Committee.

1998-2001: Kulturell uorden. [Cultural Disorder] NFR-finansiert. Leder

1995-97: Retorikk, kunnskap, formidling. Et vitenskaps- og medieteoretisk prosjekt. [Rhetoric, Knowledge, Mediation: A project on theories of knowledge and media] NFR-finansiert. Leder

1990-95: Levende bilder i Norge. [Moving Images in Norway] NAVF-finansiert. Styremedlem.

Cand.philol. i nordisk litteratur og språk 1979, dr. philos. 1988 på avhandling om folkebevegelsenes teatervirksomhet 1890-1940 i offentlighetsperspektiv.