Hjem
 • E-postJostein.Gripsrud@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 17
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  519
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Medievitenskap i allmennhet, særlig medieteori, mediehistorie, mediesosiologi, offentlighetsteori/-historie, medie- og kulturpolitikk, film, tv, kultursosiologi, populærkultur, -musikk, -litteratur, og journalistikk.

Bøker
 • Gripsrud, Jostein. 2018. Norsk hamskifte? 305 sider. ISBN: 978-82-419-1833-9.
 • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Murdock, Graham; Gripsrud, Jostein. 2015. Money Talks: Media, Markets, Crisis. Intellect Ltd.. 200 sider. ISBN: 9781783204052.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 sider. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein. 2010. Relocating television : television in the digital context. Routledge. 275 sider. ISBN: 978-0-415-56452-6.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard. 2010. The digital public sphere : challenges for media policy. Nordicom. 180 sider. ISBN: 978-91-86523-02-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Gripsrud, Jostein; Weibull, Lennart. 2010. Media, Markets & Public Spheres. European Media at the Crossroads. Intellect Ltd.. 328 sider. ISBN: 978-1-84150-305-9.
 • Gripsrud, Jostein. 2007. Mediekultur, mediesamfunn. Universitetsforlaget. 350 sider. ISBN: 978-82-150-1210-0.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Mediekultur, mediesamfund. Hans Reitzels Forlag. 383 sider. ISBN: 8741224078.
 • Gripsrud, Jostein. 2000. Sociology and Aesthetics. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 209 sider. ISBN: 82-7634-379-1.
 • Gripsrud, Jostein. 2000. Mediekultur, mediesamhälle (“Media Culture, Media Society”, Swedish edition/version of Mediekultur, mediesamfunn, cf. below). Gothenburg: Daidalos, 2000, 409 pp. Daidalos. 409 sider. ISBN: 9789171731692.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Aesthetic theory, art, and popular culture. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 161 sider.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Television and common knowledge. Routledge. ISBN: 0-415-18929-2.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Mediekultur, mediesamfunn. Universitetsforlaget. 333 sider. ISBN: 82-00-42710-2.
Tidsskriftartikler
 • Gripsrud, Jostein. 2018. "Jeg lever et liv som ligner deres". sosiologen.no. Publisert 2018-12-18.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. "Arnfinn H. Midtbøen, Kari Steen-Johnsen,Kjersti Thorbjørnsrud (red.): Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Public Sphere" [Anmeldelse/omtale]. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2: 279-283.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. Tvedtianernes tro - og virkeligheten. VG : Verdens gang. Publisert 2018-10-09.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. Les på nytt, Rolness. VG : Verdens gang. Publisert 2018-10-11.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. "Mysteriet 'det humanitærpolitiske komplekset'". VG : Verdens gang. Publisert 2018-10-20.
 • Hovden, Jan Fredrik; Mjelde, Hilmar; Gripsrud, Jostein. 2018. The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 43: 325-356. doi: 10.1515/commun-2018-0013
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Gripsrud, Jostein. 2018. Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem. Vox publica. Publisert 2018-03-08.
 • Mjelde, Hilmar; Hovden, Jan Fredrik; Gripsrud, Jostein. 2018. Innvandringsdebatten: Interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2018-08-08.
 • Gripsrud, Jostein. 2016. Management er management. (Om valgt eller ansatt universitetsledelse). Morgenbladet. 11. 46-47. Publisert 2016-03-18.
 • Gripsrud, Jostein. 2016. Donald Trump og TV2. Dagens næringsliv. 47-47. Publisert 2016-11-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2014. Teateret, folket og moralen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 1.
 • Gripsrud, Jostein. 2013. Systematisk stjerneskaping. Klassekampen. 33-33. Publisert 2013-03-09.
 • Gripsrud, Jostein. 2013. En sjelden kraft. (Anmeldelse av Frank Rossaviks biografi om Kåre Valebrokk, "En god story"). Klassekampen. Publisert 2013-10-05.
 • Gripsrud, Jostein. 2013. Kulturbløff og kunstran, du liksom. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3-4.
 • Gripsrud, Jostein. 2013. Meisingsets misforståelser. Klassekampen. Publisert 2013-12-14.
 • Gripsrud, Jostein; Hovden, Jan F.; Moe, Hallvard. 2011. Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics (Amsterdam. Print). 39: 507-529. doi: 10.1016/j.poetic.2011.09.007
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Og sånn var det. Dagens næringsliv. 78. Publisert 2009-08-01.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Hold dem unna! Dagens næringsliv. 55. Publisert 2009-08-25.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Europa mellom ørene. Dagens næringsliv. 102. Publisert 2009-03-07.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Digitising the public sphere: two key issues. Javnost - The Public. 16: 5-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Kjemp for kjerneverdiene. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2009-03-29.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. EDB - ikke bare moro. Dagens næringsliv. 102. Publisert 2009-12-19.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Rett versus riktig og så videre. Dagens næringsliv. 110. Publisert 2009-11-14.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Radio, penger og politikk. Dagens næringsliv. 118. Publisert 2009-10-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Apropos fordumming. Dagens næringsliv. 110. Publisert 2009-09-05.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Pakkeprinsippet. Dagens næringsliv. 94. Publisert 2009-01-31.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. I tilfelle regn. Dagens næringsliv. 94. Publisert 2009-06-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Mediekrise på amerikansk. Dagens næringsliv. 110.
 • Gripsrud, Jostein. 2007. Symbol og realitet - om lovfesting av redaktørplakaten. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 14: 28-29.
 • Gripsrud, Jostein. 2007. Television and the European Public Sphere. European Journal of Communication. 22: 479-492. doi: 10.1177/0267323107083064
 • Gripsrud, Jostein. 2006. En allmenn historie. Dagens næringsliv. Publisert 2006-03-04.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Arven etter Aaron. Dagens næringsliv. Publisert 2006-07-22.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Når mediene spiller alle roller. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2006-03-24.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Pauli ord versus voldens virkninger. Dagens næringsliv. Publisert 2006-02-11.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Fart og spenning i kringkasting. Dagens næringsliv. Publisert 2006-12-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Telenor ruler. Dagens næringsliv. Publisert 2006-11-11.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Sørlendingene. Dagens næringsliv. Publisert 2006-10-21.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Mediemysteriet. Dagens næringsliv. Publisert 2006-09-30.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Den Aller Beste. Dagens næringsliv. Publisert 2006-09-09.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Det muliges kunst. Dagens næringsliv. Publisert 2006-08-12.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Kunst og tv. Dagens næringsliv. Publisert 2006-07-01.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. La dem slippe. Dagens næringsliv. Publisert 2006-05-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Lukket kanal. Dagens næringsliv. Publisert 2006-04-22.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Tintin, Jesus og litt Opseth. Dagens næringsliv. Publisert 2006-03-25.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Forskning og Bruce Lee. Dagens næringsliv. Publisert 2006-06-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Ferdig med eksilet. Dagens næringsliv. Publisert 2005-12-31.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Planeten Norge. Dagens næringsliv. Publisert 2005-06-04.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Ibsen i skolen. Dagens næringsliv. Publisert 2005-01-29.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Allmenndannelse. Dagens næringsliv. Publisert 2005-02-19.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Ukultur i BT. Bergens Tidende. Publisert 2005-04-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Litteraturen i samfunnet. Dagens næringsliv. Publisert 2005-04-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Lisens to be. Dagens næringsliv. Publisert 2005-04-30.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Pompøs og pengestyrt. Dagens næringsliv. Publisert 2005-05-14.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Språkstrid og ytringsfridom. Dagens næringsliv. Publisert 2005-03-12.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Pappas greie. Dagens næringsliv. Publisert 2005-06-25.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Utvidet kulturpolitikk. Dagens næringsliv. Publisert 2005-10-29.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Rett skal være rett. Bergens Tidende. Publisert 2005-01-18.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Fortsatt åpning for fornemmelser. Dagens næringsliv. Publisert 2005-12-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Doktordisputas - igjen. Bergens Tidende. Publisert 2005-04-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Verden og valget. Dagens næringsliv. Publisert 2005-09-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Historisk bakblikk. Dagens næringsliv. Publisert 2005-08-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Bevar MedieNorge! Dagens næringsliv. Publisert 2005-10-21.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Overgrep fra privat sektor. Dagens næringsliv. Publisert 2005-08-06.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Bavianen i Kulturrådet. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kunst og politikk. Bergens Tidende. 34. Publisert 2004-03-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Junkies. Dagens næringsliv. 43-43. Publisert 2004-01-06.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Mer å gjøre for Valgerd. Dagens næringsliv. 71-71. Publisert 2004-01-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Jesus og tv-reklamen. Dagens næringsliv. 55-55. Publisert 2004-02-05.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Bella og pressen. Dagens næringsliv. 47-47. Publisert 2004-03-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kvinner, klasser og medier. Dagens næringsliv. 43-43. Publisert 2004-03-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Tante tabloid. Dagens næringsliv. 79-79. Publisert 2004-03-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Flammende egghoder. Bergens Tidende. Publisert 2004-12-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Vestlandets lille verden. Dagens næringsliv. 33-33. Publisert 2004-01-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Demokratiet på sitt beste. Dagens næringsliv. Publisert 2004-11-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Politikk og journalistikk. Dagens næringsliv. Publisert 2004-11-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Bella og pressen. Dagens næringsliv. Publisert 2004-03-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Junkies. Dagens næringsliv. Publisert 2004-01-06.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Mer å gjøre for Valgjerd. Dagens næringsliv. Publisert 2004-01-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Møkkagraving. Bergens Tidende. Publisert 2004-11-13.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Mediekongehuset. Bergens Tidende. Publisert 2004-01-24.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Jesus og TV-reklamen. Dagens næringsliv. Publisert 2004-02-05.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Nynorsken på nytt. Bergens Tidende. Publisert 2004-02-07.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Elitespråket nynorsk. Bergens Tidende. Publisert 2004-02-21.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Dystopiens tid. Bergens Tidende. Publisert 2004-03-06.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Universitet og demokrati. Dagbladet. Publisert 2004-10-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kvinner, klasser og medier. Dagens næringsliv. Publisert 2004-03-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kunst og politikk. Bergens Tidende. Publisert 2004-03-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Tante tabloid. Dagens næringsliv. Publisert 2004-03-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Mehmet og det tabloide. Bergens Tidende. Publisert 2004-04-03.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Brede bånd over kloden. Dagens næringsliv. Publisert 2004-04-07.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Til bøkenes pris. Bergens Tidende. Publisert 2004-04-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Musikkens makt. Bergens Tidende. Publisert 2004-06-12.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kanal 24 - Hvem har skylda? Bergens Tidende. Publisert 2004-06-26.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Vestlandets lille verden. Bergens Tidende. Publisert 2004-01-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Popmusikken og samfunnet. Dagens næringsliv. Publisert 2004-06-19.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Opprett et nytt kringkastingsråd. Dagens næringsliv. Publisert 2004-09-11.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Norge og verden. Bergens Tidende. Publisert 2004-09-04.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Universitetskupp i stillhet? Dagbladet. Publisert 2004-10-21.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Litteraturkapitalismen. Dagens næringsliv. Publisert 2004-07-03.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Revolusjon i stillhet? Bergens Tidende. Publisert 2004-10-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Tabloidrevolusjonen. Dagens næringsliv. Publisert 2004-10-09.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Ytringsfrihet på norsk. Bergens Tidende. Publisert 2004-10-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Ein intellektuell vestlandsfanden. Dagens næringsliv. Publisert 2004-09-28.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Litteratursentralismen. Bergens Tidende. Publisert 2004-08-07.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Langt fra idealet. Dagens næringsliv. Publisert 1999-09-25.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Clintons karisma. Dagens næringsliv. Publisert 1999-11-06.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Likt og ulikt. Dagens næringsliv. Publisert 1999-10-23.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Pengestjernene. Dagens næringsliv. Publisert 1999-10-09.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Uten pausesignal. Dagens næringsliv. Publisert 1999-01-02.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Du store min. Dagens næringsliv. Publisert 1999-08-28.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Aggressiv humor. Dagens næringsliv. Publisert 1999-03-27.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Et tomrom. Dagens næringsliv. Publisert 1999-02-13.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Litterær offentlighet. Dagens næringsliv. Publisert 1999-01-16.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Ekshibisjonistiske gleder. Dagens næringsliv. Publisert 1999-11-20.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Unnselige perler. Dagens næringsliv. Publisert 1999-12-04.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Krigstrette medier. Dagens næringsliv. Publisert 1999-05-22.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Verdens undergang. Dagens næringsliv. Publisert 1999-12-31.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Direktøren som debattant. Dagbladet. Publisert 1999-01-18.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Ingen smal vei for NRK. Dagbladet. Publisert 1999-11-25.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Ta den breda vägen til toppen. Dagens nyheter. Publisert 1999-11-05.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Meget viktig? Dagens næringsliv. Publisert 1999-01-30.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Såpene våre. Dagens næringsliv. Publisert 1999-02-27.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Exit Joe DiMaggio. Dagens næringsliv. Publisert 1999-03-16.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Krigsforståelse. Dagens næringsliv. Publisert 1999-04-17.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Media blotter seg. Dagens næringsliv. Publisert 1999-05-08.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Nåla i høystakken. Dagens næringsliv. Publisert 1999-06-05.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Handlingsrom. Dagens næringsliv. Publisert 1999-06-19.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Forlagskapitalismen. Dagens næringsliv. Publisert 1999-08-14.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Men vår neger er ok. Dagens næringsliv. Publisert 1999-09-11.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Bondefangeri. Dagens næringsliv. Publisert 1999-12-18.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Hitchcock i 100. Dagens næringsliv. Publisert 1999-07-03.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Nyhetstrøbbel. Dagens næringsliv. Publisert 1998-10-31.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Skjerm i svart. Dagens næringsliv. Publisert 1998-09-19.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Mer eller bedre tv? Dagens næringsliv. Publisert 1998-12-12.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Kulturell uorden. Dagens næringsliv. Publisert 1998-06-20.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Liker, liker ikke. Dagens næringsliv. Publisert 1998-06-06.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Demokratisk trussel. Dagens næringsliv. Publisert 1998-05-12.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Nerdenes paradis. Dagens næringsliv. Publisert 1998-09-05.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Mord, selvfølgelig. Dagens næringsliv. Publisert 1998-04-08.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Grums i tabloid. Dagens næringsliv. Publisert 1998-10-03.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Serie-drøm. Dagens næringsliv. Publisert 1998-10-29.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Alderismen. Dagens næringsliv. Publisert 1998-11-14.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Global såpe. Dagens næringsliv. Publisert 1998-11-28.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Når aviser og tv blir porno (intervju). Stavanger Aftenblad. Publisert 1998-09-22.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Video og virkelighet. Dagens næringsliv. Publisert 1998-08-08.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Kartlegger studentenes kulturvaner (intervju). Studvest. Publisert 1998-11-25.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Ten years in the field : past, present and future. Nordicom Review. 19: 19-25.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Ti år i bransjen : fortid, samtid, framtid. Nordicom Information. 20: 17-23.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Cultural studies and intervention in television policy. European Journal of Cultural Studies. 1: 83-95.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Tabloide usannheter. Dagens næringsliv. Publisert 1998-03-26.
Rapporter/avhandlinger
 • Gripsrud, Jostein. 2013. Språkpolitikk og språkbruk i norske partiprogram 2013. Språkrådet, Oslo. 64 sider.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. "Kunstnerisk kapital" - en uutnyttet ressurs? Bergen Kommune, Kulturavdelingen, Bergen. 87 sider.
 • Larsen, Peter; Gripsrud, Jostein. 2000. Questions of Rhetoric. Working paper. -. MANGLER.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Ukepressens kulturelle og samfunnsmessige betydning. Foreningen Norsk ukepresse, Oslo. 60 sider.
Bokkapitler
 • Gripsrud, Jostein. 2017. The Cultural, the Political and the Functions of Cultural Journalism. In Digital Times. Chapter 1, part III, sider . I:
  • Kristensen, Nete Nørgaard; Riegert, Kristina. 2017. Cultural Journalism in the Nordic Countries. Nordicom. 210 sider. ISBN: 978-91-87957-57-4.
 • Gripsrud, Jostein. 2017. 1890-1940: Massenes tidsalder. kapittel 5, sider 228-301. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein. 2017. Offentlighet: Idealer, realiteter og tilfellet Norge. Kapittel 1, sider 14-51. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. "Vekk herfra, det er mitt mål". Kapittel 8, sider 388-482. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Esperås, Eirik Nymark; Rasmussen, Terje; Larsen, Leif Ove. 2017. Liberalisering og differensiering. Kapittel 9, sider 484-549. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Lavik, Erlend; Moe, Hallvard; Gripsrud, Jostein. 2017. Digitale tider. Kapittel 10, sider 550-612. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein. 2015. Television. Vol III, sider 1592-1602. I:
  • Mazzoleni, Gianpietro. 2015. The International Encyclopedia of Political Communication. Wiley-Blackwell. 1800 sider. ISBN: 978-1-118-29075-0.
 • Gripsrud, Jostein. 2015. Television: General. Article, sider 163-168. I:
  • Wright, James D. 2015. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition. Elsevier. 23185 sider. ISBN: 978-0080970868.
 • Gripsrud, Jostein. 2014. Creativity and the sense of collective ownership in theatre and popular music. Article, sider 215-236. I:
  • van Eechoud, Mireille. 2014. The Work of Authorship. Amsterdam University Press. 279 sider. ISBN: 978 90 8964 6354.
 • Gripsrud, Jostein. 2012. Critical Ideas and Reflections on the European Public Sphere. Kapittel, sider 31-42. I:
  • Morganti, Luciano; Bekemans, Léonce. 2012. The European Public Sphere: From Critical Thinking to Responsible Action. Peter Lang Publishing Group. 300 sider. ISBN: 978-90-5201-254-4.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. Introduction: The Future of the Public Sphere. Introduction to vol IV, sider vii-xv. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 sider. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. Introduction: Discovering the Public Sphere. Introduction to vol I, sider xxxvii-xliii. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 sider. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. Introduction: The Political Public Sphere. Introduction to vol II, sider vii-xiii. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 sider. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. Introduction: The Cultural Public Sphere. Introduction to vol III, sider ix-xviii. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 sider. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. General Introduction. General Introduction, sider xxxi-xxxvi. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 sider. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein. 2010. 50 years of European television : an esay. Par II Chapter 3, sider 71-93. I:
  • Gripsrud, Jostein; Weibull, Lennart. 2010. Media, Markets & Public Spheres. European Media at the Crossroads. Intellect Ltd.. 328 sider. ISBN: 978-1-84150-305-9.
 • Gripsrud, Jostein. 2010. Television in the digital public sphere. Chapter 1, sider 2-26. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2010. Relocating television : television in the digital context. Routledge. 275 sider. ISBN: 978-0-415-56452-6.
 • Gripsrud, Jostein. 2010. Preface. Preface, sider xv-xxi. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2010. Relocating television : television in the digital context. Routledge. 275 sider. ISBN: 978-0-415-56452-6.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard. 2010. Introduction: The Digital Public Sphere. Challenges for Media Policy. Introduksjon, sider 9-19. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard. 2010. The digital public sphere : challenges for media policy. Nordicom. 180 sider. ISBN: 978-91-86523-02-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. Editors' Introduction. General Introduction, sider xiii-xxviii. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. The Cultural Dimension of Democracy. Chapter 11, sider 197-214. I:
  • Bondebjerg, Ib; Madsen, Peter. 2009. Media, Democracy and European Culture. Intellect Ltd.. 288 sider. ISBN: 9781841502472.
 • Gripsrud, Jostein; Lavik, Erlend. 2008. Film Audiences. Kapittel 29, sider 454-470. I:
  • Donald, James; Renov, Michael. 2008. The Sage Handbook of Film Studies. Sage Publications. 522 sider. ISBN: 978-0-7619-4326-6.
 • Gripsrud, Jostein. 2007. Professorfjernsyn. kapittel, sider . I:
  • Larsen, Leif Johan H.; Michelsen, Per A.; Orseth, Dag. 2007. 18.06.46 Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen. 255 sider. ISBN: 978-82-77-09093-1.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Semiotics: signs, codes and cultures. Chapter 1, sider 9-41. I:
  • Gillespie, Marie; Toynbee, Jason. 2006. Analysing Media Texts. Open University Press. 208 sider. ISBN: 0-335-21886-5.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Broadcast Television: The Chances of Its Survival in a Digital Age. Kapittel 8. I:
  • Spigel, Lynn; Olsson, Jan. 2004. Television after TV. Essays on a Medium in Transition. Duke University Press. 448 sider. ISBN: 0822333937.
 • Hovden, Jan Fredrik; Gripsrud, Jostein. 2000. (Re)Producing a Cultural Elite? A Report on the Social Backgrounds and Cultural Tastes of University Students in Bergen, Norway. 55-90. I:
  • 2000. Sociology and Aestetics. 36 sider.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Detaljen som spor, detaljen som avsporing: Noe om Roland Barthes, hermeneutikk og estetisisme. 15-39. I:
  • Klitgård, Ebbe; Therkelsen, Rita. 1999. Detaljen - tekstanalysen og dens grænser II. Roskilde Universitetsforlag. ISBN: 87-7867-089-6.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Scholars, journalism, television. Notes on some conditions for mediation and intervention. -, sider 34-52. I:
  • Gripsrud, Jostein. 1999. Television and common knowledge. Routledge. ISBN: 0-415-18929-2.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Miskjente medier: Film og fjernsyn i norsk sakprosa. 109-121. I:
  • Eriksen, Trond Berg; Johnsen, Egil Børre. 1998. Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Bind II. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12752-4.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Television, broadcasting, flow : key metaphors in TV theory. I:
  • Geraghty, Christine; Lusted, David. 1998. The Television studies book. ISBN: 0-340-66232-8.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Film audiences. 202-211. I:
  • Hill, John; Gibson, Pamela Church. 1998. The Oxford guide to film studies. ISBN: 0-19-871124-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Monografier:

1981: "La denne vår scene bli flammen..." Perspektiver og praksis i og omkring sosialdemokratiets arbeiderteater ca 1890-1940. Oslo-Bergen-Tromsø: Universitetsforlaget

1990: Folkeopplysningas dialektikk. Perspektiv på norskdomsrørsla og amatørteatret 1890-1940. Oslo: Det Norske Samlaget

1995: The Dynasty Years: Hollywood Television and Critical Media Studies. London and New York: Routledge

1999, 3. reviderte utgave 2007: Mediekultur, mediesamfunn Oslo: Universitetsforlaget [Svensk versjon Daidalos 2001; Engelsk versjon Edward Arnold 2002; dansk versjon Hans Reitzel 2005; ungarsk versjon Új Mandátum 2007)

 

Cand.philol. i nordisk litteratur og språk 1979, dr. philos. 1988 på avhandling om folkebevegelsenes teatervirksomhet 1890-1940 i offentlighetsperspektiv.

SCANPUB (2016-2020)

2014 ­ 2019:  KULMEDIA - Forskningsprogram for kultur- og mediesektoren, Norges Forskningsråd.
Leder av programstyret

2014-2017: Norsk offentlighets historie, finansiert av Fritt Ord. Leder.

2010 -2013: Of Authorship and Originality. Reclaiming Copyright in Support of Creative Collaboration in the Digital Environment. Samarbeidsprosjekt med Institute for Information Law, University of Amsterdam og
Centre of Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge. Finansiert av European Science Foundations program HERA. Styremedlem og Principal Investigator

2007-09: Democracy and the Digitisation of Audiovisual Culture [DIGICULT], finansiert av UiB. Leder.

1999-2004: Changing Media, Changing Europe. Finansiert av European Science Foundation. Medlem av The Core Group of the Steering Committee.

1998-2001: Kulturell uorden. [Cultural Disorder] NFR-finansiert. Leder

1995-97: Retorikk, kunnskap, formidling. Et vitenskaps- og medieteoretisk prosjekt. [Rhetoric, Knowledge, Mediation: A project on theories of knowledge and media] NFR-finansiert. Leder

1990-95: Levende bilder i Norge. [Moving Images in Norway] NAVF-finansiert. Styremedlem.