Hjem
Jostein Rosfjord Askims bilde

Jostein Rosfjord Askim

Professor
 • E-postjostein.askim@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2020). Offentlig politikk. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Local government amalgamations and pre-merger overspending: Central naivety meets local opportunism. Journal of Urban Affairs.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Moderating Effects of Social Norms on Pre-merger Overspending: Results from a Survey Experiment. Urban Affairs Review.
 • Vis forfatter(e) (2022). Political change and administrative turnover in meritocratic systems. West European Politics. 329-355.
 • Vis forfatter(e) (2022). Koalisjonskontroll i praksis, fra regjeringen Lyng til regjeringen Solberg (1963-2021). Tidsskrift for samfunnsforskning. 5-25.
 • Vis forfatter(e) (2022). Crisis decision-making inside the core executive: Rationality, bureaucratic politics, standard procedures and the COVID-19 lockdown. Public Policy and Administration.
 • Vis forfatter(e) (2021). Populists in Government: Normal or Exceptional? Government and Opposition.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mellom meritokrati og politisering? En kompetansestudie av etatsledere med og uten politikerbakgrunn, 1980–2020. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 171-190.
 • Vis forfatter(e) (2021). Local Government Reform: Compromise Through Cross-Cutting Cleavages . Political Studies Review.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fiscal easing in Local Governments Facing Potential Merger: Visible in Budgets or Hidden in Overruns? Public Administration.
 • Vis forfatter(e) (2021). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). 109-131.
 • Vis forfatter(e) (2021). Departementspolitikere i et politiseringsperspektiv: En studie av statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringene Bondevik 2, Stoltenberg 2 og Solberg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 191-209.
 • Vis forfatter(e) (2021). Between lockdown and calm down. Comparing the COVID-19 responses of Norway and Sweden. Local Government Studies.
 • Vis forfatter(e) (2020). Trading Refugees: The Governance of Refugee Settlement in a Decentralized Welfare State. Scandinavian Political Studies. 24-45.
 • Vis forfatter(e) (2020). Public office as a stepping stone? Investigating the careers of ministerial advisors. Political Studies Review. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2019). Understanding reputational concerns within government agencies. Policy & Politics. 473-493.
 • Vis forfatter(e) (2019). Quasi-contractual ministerial steering of state agencies: Its intensity, modes, and how agency characteristics matter. International Public Management Journal. 470-498.
 • Vis forfatter(e) (2019). How Government Agencies React to Termination Threats. Journal of public administration research and theory. 324-338.
 • Vis forfatter(e) (2018). Turning innovation into evidence-based policies: Lessons learned from free commune experiments. Scandinavian Political Studies. 288-308.
 • Vis forfatter(e) (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration. 243-258.
 • Vis forfatter(e) (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies. 555-576.
 • Vis forfatter(e) (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration. 342-358.
 • Vis forfatter(e) (2017). Decentralization as Substantial and Institutional Policy Change: Scrutinizing the Regionalization of Science Policy in Norway . Science and Public Policy. 546-555.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Role of Performance Management in the Steering of Executive Agencies: Layered, Imbedded, or Disjointed? Public Performance and Management Review. 365-394.
 • Vis forfatter(e) (2015). Accountability and performance management: the Norwegian hospital, welfare, and immigration administration. International Journal of Public Administration. 971-982.
 • Vis forfatter(e) (2014). Statssekretærer i norsk politikk: De oversette maktutøverne. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 233-255.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tilsyn ved selvsyn: Kan det fungere? Lærdommer fra den norske barnehagesektoren. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 10-29.
 • Vis forfatter(e) (2012). Policy Learning in Local Government: The Role of Reflexive Leadership. Croatian and Comparative Public Administration. 319-338.
 • Vis forfatter(e) (2011). Part Hare, Part Tortoise - Explaining patterns in Norwegian public utilities reforms 1990-2010. Utilities Policy. 87-94.
 • Vis forfatter(e) (2011). One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. 1451-1468.
 • Vis forfatter(e) (2010). How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration. 232-246.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Demand Side of Performance Measurement: Explaining Councillors' Utilization of Performance Information in Policymaking. International Public Management Journal. 24-47.
 • Vis forfatter(e) (2009). How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration. 1006-1025.
 • Vis forfatter(e) (2008). Factors behind organizational learning from benchmarking: Experiences from Norwegian municipal benchmarking networks. Journal of public administration research and theory. 297-320.
 • Vis forfatter(e) (2008). Councillors' receipt and use of citizen input: Experience from Norwegian local government. Public Administration. 387-409.
 • Vis forfatter(e) (2007). How Do Politicians Use Performance Information? An Analysis of the Norwegian Local Government Experience. International Review of Administrative Sciences. 453-472.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fører benchmarking til forbedringer i kommunene? Erfaringer fra Effektiviseringsnettverkene, 2002–2005. Kommunal ekonomi och politik. 7-36.
 • Vis forfatter(e) (2004). Performance Management and Organizational Intelligence: Adapting the Balanced Scorecard in Larvik Municipality. International Public Management Journal.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). Dokument 18 (2023-2024) Rapport fra Utvalget til å utrede prosedyren for grunnlovsendringer. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Etatsstyring i forsvarssektoren: En analyse av mål- og resultatstyringen av Forsvarsdepartementets virksomheter. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Performance Management and accountability of welfare state agencies. The case of Norwegian hospitals, welfare and immigration administration. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? .
 • Vis forfatter(e) (2011). Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern. Evaluering av forvaltningsreformen. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Kommunal rapportering til staten. En analyse av kostnader og nytte. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva er god forvaltning og veien dit? Undersøkelse av utvalgte forvaltningsområder i universitets- og høgskolesektoren. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Gjennomgang av tilskuddsforvaltningen i fylkeskommunene. .
 • Vis forfatter(e) (2009). HVOR GODT ER LOKALDEMOKRATIET? Standarder og målemetoder for innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger: Dokumentasjonsrapport fra et prøveprosjekt. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren: Hvilke effekter gir det for politikerrollen? (med H. Dønnum og A. Fløtre). .
 • Vis forfatter(e) (2003). Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune (med H. Dønnum og A. Fløtre). .
 • Vis forfatter(e) (2002). Evaluering av modellkommuneforsøket (med S. Skålnes, H. Dønnum og A. Fløtre). .
 • Vis forfatter(e) (2002). Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren i Trondheim kommune (med H. Dønnum og A. Fløtre). .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Vis forfatter(e) (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Vis forfatter(e) (2014). Paradoxes of Amalgamation Reforms.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Growth and decline of government evaluations since 1960: Evaluation waves, political change, policy reforms and economy.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bureaucratic appointments, competence, and administrative dilemmas: a paired experiment with bureaucrats, politicians, citizens, and journalists.
 • Vis forfatter(e) (2020). Evaluation in Norway: A 25-Year Assessment.
 • Vis forfatter(e) (2019). The behavioral effects of social norms on pre-merger overspending .
 • Vis forfatter(e) (2019). Plyndrer de gamle kommunene de nye?
 • Vis forfatter(e) (2018). Understanding Reputational Concerns within Government Agencies: The Importance of Individual Characteristics and Organizational Features.
 • Vis forfatter(e) (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Vis forfatter(e) (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Vis forfatter(e) (2018). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Vis forfatter(e) (2018). 'Refugee-Settlement in a Decentralized Welfare State - from Soft Multi-Level Governance to Municipal Lobbying?' Paper to the ECPR General Conference, Section: Evaluating Policies of Immigrant Integration and their Outcomes. Panel:Great Expectations, Ambigious Goals and Multi Level Governance - The Outcome Gap Re-visited.
 • Vis forfatter(e) (2017). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Vis forfatter(e) (2014). Knowledge, wicked problems and multi-level government: Learning in the shadow of complexity.
 • Vis forfatter(e) (2013). Policy learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee re-settlement in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Paper: 'Policy-learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee-settlement in Norway'.
 • Vis forfatter(e) (2013). Paper: 'Multi-level governance of refugee settlement: Lessons from Norways failure'.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Laboratory of Local Governments: Policy innovation at the interface between central steering and local autonomy: Past and present free commune experiments.
 • Vis forfatter(e) (2012). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005–2011.
 • Vis forfatter(e) (2012). Evaluation in the Norwegian government 2005-2011.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tilsyn ved selvsyn: Kan det fungere? Lærdommer fra den norske barnehagesektoren.
 • Vis forfatter(e) (2011). Evalueringspraksis i statsforvaltningen 2005–2010.
 • Vis forfatter(e) (2006). The politics of organizational learning from performance measurement: Experiences from municipal benchmarking networks in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Explaining organizational learning from benchmarking in networks: Experiences from Norwegian local government.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2021). Politisering av embetsverket: Introduksjon til et temanummer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 165-170.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2024). Regjeringen: Historien, makten og hverdagen.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). Performance Management and Organisational Intelligence: Learning from a Norwegian Local Government Experience.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Kunnskapsmakt på avveie: En kommentar til forholdet mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan skal det gå med kommunereformen? Stat og styring. 10-15.
 • Vis forfatter(e) (2015). Blir det noe av kommunereformen? Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2010). Internkontroll og virksomhetsstyring i kommunal sektor. Revisjon og Regnskap.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvem skal kongen ringe om Støre må gå? VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvem er tjent med at Stoltenberg blir sentralbanksjef? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tvangstanker? Dagens næringsliv. 33-33.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2007). Local Government by Numbers: Who Makes Use of Performance Information, When, and for What Purposes? 91.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Ville stoppe kjøpefest, droppet forslag om mottiltak.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ellevill kjøpefest.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Survey research and the scholarship on ministerial advisers. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Performance management and accountability: the role of intergovernmental information systems. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ministerial advisers in the Scandinavian tradition . 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Norwegian Core Executive: Baronial Courts and Inner Circles?
 • Vis forfatter(e) (2022). Student Financing for Social Equity in Norway, 1947-2020. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Information Use in Public Management. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Veier til bedre politikk og styring. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bosetting av flyktninger: Hvem bør få siste ord - kommunene, staten eller flyktningen selv? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet western European Experiences, 2004-13. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunereformen og dens alternativer. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunereformen i Norge. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mål- og resultatstyring. Riktig oppskrift for styring av statsforvaltningen? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005-2011. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hvem tar regningen? Finansiering av reformer som vedtas på statlig nivå og implementeres i kommunene. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Cross-cutting cleavages and the dynamics of public sector reform. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Determinants of Performance Information Utilization in Political Decision Making. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nettværksnæringer mellom offentlig forvaltning og privat marked. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Benchmarking in Local Government Service Delivery: Window-dressing or a Potent Driver for Improvement? Evidence from Norway. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Alike at the summit?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2022). Koronakommisjonens evalueringshåndverk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 115-122.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Thirty Years of Performance Research at the European Group of Public Administration. 113-122.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunereform i perspektiv. 15-21. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.