Hjem
 • E-postjudith.larsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 05
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
  Rom 
  101
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 Judith har ansvar for følgende førstelinjetjeneste oppgaver v/SKOK og SVT:

 • Fagrekvirent for både SVT og SKOK
 • Innkjøp av varer, møbler, bøker, møte-mat, PC/MAC, komputer-utstyr, lisens, blomster, osv.
 • Varemottaker
 • Booking av hotell, transport og fly for gjester
 • Kontakt person ved reisebyrå Berg-Hansen og gruppereiser avdelingen. Arrangere Strategi seminaret hvert to år for SVT og SKOK.
 • Booking av restauranter og selskapslokaler for kurs, konferanser og selskaper
 • Vert-rolle for tildeling av gjestekontorer
 • Praktsik tilrettelling av nytilsatte og gjester
 • Post, vedlikehold av e-post listene, arkiv og e-Phorte brukere
 • Ekspedisjon: tenester til studenter, ansatt og gjester som tar kontakt i senteret eller per telefon/e-post
 • Kortansvarlig
 • Sentrenes bibliotek kontakt person
 • Disponering av egen seminarrom og rombestilling/booking
 • Kontor og areal tilsyn, teknisk utstyr, utstyrsregister, skilting
 • Er med i planlegging og utførelse av miljøskapende virksomhet for ansatte og studenter som Soup Day, hus-fest, fødselsdager, HMS-dag, osv.
 • Kontakt person for Lydia saker
 • HMS verneombud 2021-2022
 • Kontakt person for Miljøfyrtårn siden 2016
 • Diverse saksbehandling
 • Assistere senterlederne og administrasjonssjefen
 • Andre administrative oppgaver

Judith har også jobbet som Kunnskapsvert annen hver helg ved Det Kultur-Historisk Museum (DKS) i Bergen siden 2002.

B.A. og M.S. frå: California State University, Long Beach, USA.

Cand. Mag. med grunnfag og mellomfag i engelsk fra Universitetet i Bergen, Norge.

Startet som førstekonsulent ved SVT i 1996. Og som Førstekonsulent ved Felles Administrasjon for SVT og SKOK i 2008. Hun har også vært museumsvert ved Historisk Museum i Bergen siden 2002.

Kurs i UNIT4 ERP, Kurs i selvbetjeningsportalen, Data sikkerhetskurs, e-Phorte, Internet, Word for Windows, 40-timer HMS-kurs for HMS ansvarlige, Kurs i HMS-avvik, NTL-kurs, Outlook, External Web v/UiB, Arkivering, Grunnleggende Livreddende Førstehjelpskurs, Innføring i nynorsk for framadspråklege tilsette, Brann sikkerhetskurs og kurs om Vold & trusler.

Medlemskap:

 • Innkjøpsnettverk, Universitetet i Bergen
 • HMS verneombud SVT/SKOK 2015-2016; 2017-2018; 2019-2020; 2021-2022