Hjem
Julie Alver Tønsakers bilde

Julie Alver Tønsaker

Rådgiver, studieleder
 • E-postJulie.Tonsaker@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 25+47 988 19 748
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
  Rom 
  104
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Leder det administrative studiearbeidet 
Stedfortreder for administrasjonssjefen
Medlem av ledergruppen
Leder av studiegruppen

 • Sekretær for Utvalg for undervisning og internasjonalisering (UUI)
 • Rutineutvikling studiefeltet, instituttintern og -ekstern
 • Fagkontakt
 • Studieplaner og emnebeskrivelser
 • Evaluerings- og studiekvalitetsarbeid
 • Plagiatansvarlig
 • EVU
 • Studieinformasjon
 • Ekskursjons- og studiekvalitetsmidler
 • Høringer angående studiefeltet
 • Strategiarbeid
 • Internasjonalisering
 • Formidling og informasjon
 • Leder redaksjonsråd
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver

Cand. philol.

Fagoversetter (2000)
Hovedfag i fransk (2003)