Hjem
Jutta Saima Schloons bilde

Jutta Saima Schloon

Seniorrådgiver, (i permisjon t.o.m. 17. oktober 2021)
 • E-postJutta.Schloon@uib.no
 • Telefon+47 55 58 49 93
 • Besøksadresse
  Jekteviksbakken 31 - Juss II
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5060 Bergen

Ekstern forskningsfinansiering/søknadsstøtte

 • Informasjon om og mobilisering mot EU's rammeprogram Horizon 2020/Horizon Europe
 • Lokal kontaktpunkt for Horisont 2020 Samfunnsutfordringer 6 & 7 og LEIT-ICT
 • Lokal kontaktpunkt for Horizon Europe cluster 2 (Culture) og cluster 3 (Security)
 • Individuell søknadsstøtte (EU; NFR: store satsninger)
 • Saksbehandling av utlysninger i forbindelse med UiBs Humaniorastrategi 2018-2022
 • Kontaktpunkt for Trond Mohn stiftelse: TMS Starting Grants orienteringsmøter ved fakultetene; rapportering Toppforsk-programmet
   

Ved UiB:

TYS112: Oversiktsforelesninger i tysk kultur fra mellomalder til i dag (vår 2014)

TYS114: Oversiktsforelesninger i nyere tysk litteratur fra opplysningstiden til i dag (høst 2014, høst 2015)

TYS114-F: Fjernkurs med oversiktsforelesninger i nyere tysk litteratur fra opplysningstiden til i dag (høst 2014)

TYS202: Die Romantik (vår 2015)

Ved NTNU:

TYSK1401 Tyskspråklig litteratur og kultur I (høst 2017 og 2018)

TYSK3700 Felles seminaremne i tyskspråklig litteratur - tema: Schreiben und Erinnern (høst 2017 og 2018)

LITT3002 Litteraturteori (høst 2017 og 2018)

TYSK3401 Spesialiseringsemne tyskspråklig litteratur - tema: Reiseliteratur (vår 2018)

 

   
 • Vis forfatter(e) 2020. Anarchist, Individualist, Mystiker. Rudolf Steiners frühe Berliner Jahre 1897–1902 .
 • Vis forfatter(e) 2019. Tysk fortellerkunst. Klassekampens Bokmagasin. 16-17.
 • Vis forfatter(e) 2019. Modernes Mittelalter. Mediävalismus im Werk Stefan Georges.
 • Vis forfatter(e) 2018. Modernes Mittelalter. Mediävalismus im Werk Stefan Georges.
 • Vis forfatter(e) 2018. Lektürespuren: Mangold, Ijoma (2017), Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte. Zielsprache Deutsch. 59-63.
 • Vis forfatter(e) 2018. Doktorens hjørne: Presentasjon av avhandlingen "Modernes Mittelalter. Mediävalismus im Werk Stefan Georges". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 199-202.
 • Vis forfatter(e) 2017. Interpretationen von "Im unglücklichen tone dessen von..." (SW III, 49) und "Das lied des zwergen" (SW III, 64-65). 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Das Buch der Sagen und Sänge. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Der Alte und die Jungen. Stefan George und der deutschbaltische Symbolismus. Triangulum. 349-358.
 • Vis forfatter(e) 2012. „Des weiten Innenreiches mitte“. Mittelalter-Imaginationen in der Dichtung Stefan Georges. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. [Rezension zu] Bastian Schlüter: Explodierende Altertümlichkeit. Imaginationen vom Mittelalter zwischen den Weltkriegen. Göttingen: Wallstein, 2011. George-Jahrbuch. 282-287.
 • Vis forfatter(e) 2012. Zeitgenössische Dichter (SW XV, XVI). 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Mittelalter-Rezeption. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Albert Verwey. 1738-1744. I:
  • Vis forfatter(e) 2012. Stefan George und sein Kreis. Ein Handbuch. Walter de Gruyter (De Gruyter).
 • Vis forfatter(e) 2010. “Unverhofftes Widersehen!” Eine Hommage an Johann Peter Hebel. Klöpfer & Meyer.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

   
 • Leder av Kulturrådets vurderingsutvalg for oversatt litteratur (2020-2022
 • Antologiprosjekt "Alter & Ego" (sammen med kollegaer fra Kiel og Trondheim, planlagt publisert ved iudicium forlaget i 2021)
 • Seksjon "Mediävalismus und Renaissancismus" på Internationaler Germanistentag i Palermo, juni 2021 (sammen med kollegaer fra Kiel, Basel, Giessen, Palermo)