Hjem
Kåre Odd Johnsens bilde

Kåre Odd Johnsen

Professor emeritus
 • E-postKare.Johnsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12-13
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Bøker
 • Johnsen, Kåre Odd; Slaattelid, Rasmus Tore; Ågotnes, Knut. 2008. Vitenskapens språk: Mening, tolkning og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget. 243 sider. ISBN: 978-82-450-0766-4.
 • Johnsen, Kåre Odd; Slaattelid, Rasmus Tore; Ågotnes, Knut. 2006. Språk og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget. 206 sider. ISBN: 978-82-450-0505-9.
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Johnsen, Kåre Odd; Ågotnes, Knut. 2004. Språk og argumentasjon i humaniora. Universitetet i Bergen. 199 sider.
 • Johnsen, Kåre Odd. 1993. Sense and Knowledge: A Reconstruction of a Theory of Sense. 225 sider.
Rapporter/avhandlinger
 • Johnsen, Kåre Odd. 1999. What is Reference? Filosofisk institutt, Bergen. 107 sider.
 • Johnsen, Kåre Odd. 1980. Nøvendighet, referanse og identitet : en kritisk diskusjon av spørsmålet om det finnes aposteriori identitetspåstander som er nøvendige. UiB.
Bokkapitler
 • Johnsen, Kåre Odd. 2013. Metafysikk og vitenskap. 6:2, sider 387-403. I:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Johnsen, Kåre Odd. 2010. Kommentar til Eivind Kolflaaths Tolkningsbegreper i Næss-tradisjonen - tolkning og referanse. -, sider 37-39. I:
  • Nyvold, Helle; Lavik, Trygve. 2010. Dannelse i kontekst? 178 sider. ISBN: 978-82-90809-14-5.
 • Johnsen, Kåre Odd. 2006. Språk og argumentasjon i humaniora. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0505-9. 206 s. Del 1 (omarbeidedt utg.). I:
  • Johnsen, Kåre Odd; Slaattelid, Rasmus Tore; Ågotnes, Knut. 2006. Språk og argumentasjon i humaniora. Fagbokforlaget. 206 sider. ISBN: 978-82-450-0505-9.
 • Johnsen, Kåre Odd. 2004. Språk og argumentasjon i humaniora. DEL 1, sider 1-67. I:
  • Slaattelid, Rasmus Tore; Johnsen, Kåre Odd; Ågotnes, Knut. 2004. Språk og argumentasjon i humaniora. Universitetet i Bergen. 199 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.