Hjem
Kaaynat Afguns bilde

Kaaynat Afgun

Konsulent
 • E-postkaaynat.afgun@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Complicated Grief and Post-Traumatic Growth in Traumatically Bereaved Siblings and Close Friends. Journal of loss & trauma.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Subjektet er ikke alene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg jobber for øyeblikket som vitenskapelig assistent med oppgaver knyttet til prosjektet NORHELP-studien (Norwegian Bereavement Help Study). Prosjektet er ledet av Nataskja-Elena Kersting Lie, postdoktor, med Pål Kristensen, førsteamanuensis og psykologspesialist, som veileder. 

NORHJELP-studien er et 3-årig forskningsprosjekt har som mål å undersøke og belyse den psykososiale oppfølgingen av etterlatte foreldre ved brå og uventet død i Norge, og i hvilken grad det kommunale tilbudet som er tilgjengelig samsvarer med deres behov og forventninger i tiden rett etter dødsfallet og over lenger tid. 

Se ytterligere beskrivelse av prosjektetpå SFK sine nettsider: Pågående prosjekter: Psykososial oppfølging ved brå, uventet og voldsom død

og Landsforeningen Uventet Barnedød (LUB) sin omtale av prosjektet: Får foreldre som har mistet barn den hjelpen de trenger?