Hjem
Kaja Skoftedalens bilde
Foto:
Jørgen Barth

Kaja Skoftedalen

Stipendiat, Senter for Internasjonal helse

Dette doktorgradsprosjektet innen Kritisk medisinsk antropologi har et overordnet fokus på å utforske sosiale dimensjoner ved mødrehelse i Sørøst-Tanzania. Jeg er interessert i dynamikker mellom forskjellige aktørers perspektiver på graviditet og fødsel, helse og uhelse, og hva som utgjør god mødrehelse. Jeg vil utforske hvordan kvinner navigerer i politiske og kulturelle forventninger til hvor og hvordan de bør føde, og deres erfaringer med helseinstitusjoner og deres møter med helsearbeidere. Jeg vil også undersøke hvordan pårørende og andre i lokalmiljøet blir involvert i rapporteringsprosesser etter mødredødsfall og alvorlige komplikasjoner i forbindelse med fødsel.

PhD-prosjektet er basert på et langvarig antropologisk feltarbeid på 12 måneder i perioden 2023-2024. Feltarbeidet innebar en etnografisk tilnærming basert på deltakende observasjon, ustrukturerte intervjuer, "naturlige fokusgrupper", og semistrukturerte dybdeintervjuer.

Min doktorgrad er en del av det tverrfaglige NFR-prosjektet Reporting in context: An interdisciplinary initiative to strengthen maternal health services and surveillance in Ethiopia and Tanzania (MATRISET), ledet av Astrid Blystad. MATRISET-prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Bergen, University of Dar es Salaam, Muhimbili University of Health and Applied Sciences, Addis Ababa University, og University of Sussex.

Veiledning (Institutt for sosialantropologi)

Vår 2022: SANT260 (bacheloressay)

Vår 2021: SANT260 (bacheloressay)

Forelesning

  • Høst 2020, 2021 & 2022: Gjesteforeleser i SANT150
  • Høst 2018: Miniforelesning i SANT105

Undervisningsassistent ved følgende emner ved Institutt for sosialantropologi:

Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2024). Documents, education, and aesthetics: Exploring processes of subjectification among community health workers in Peru. History and Anthropology.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Skoftedalen, Kaja. 2024. Documents, education, and aesthetics: Exploring processes of subjectification among community health workers in Peru. History and Anthropology. Doi: 10.1080/02757206.2024.2319881 (forestående). 

Skoftedalen, Kaja. 2017. Governing Rural Health: Making Manageable Citizens in Colca Valley, Peru. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. 136 sider.