Hjem
Kaja Skoftedalens bilde
Foto:
Jørgen Barth

Kaja Skoftedalen

Stipendiat, Senter for Internasjonal helse

Dette doktorgradsprosjektet innen Kritisk medisinsk antropologi har et overordnet fokus på å utforske sosiale dimensjoner ved mødrehelse i Sørøst-Tanzania. Jeg er interessert i dynamikker mellom forskjellige aktørers perspektiver på graviditet og fødsel, helse og uhelse, og hva som utgjør god mødrehelse. Jeg vil utforske hvordan kvinner navigerer i politiske og kulturelle forventninger til hvor og hvordan de bør føde, og deres erfaringer med helseinstitusjoner og deres møter med helsearbeidere. Jeg vil også undersøke hvordan pårørende og andre i lokalmiljøet blir involvert i rapporteringsprosesser etter mødredødsfall og alvorlige komplikasjoner i forbindelse med fødsel.

Jeg skal gjennomføre langvarig antropologisk feltarbeid over et løp på totalt 12 måneder. Jeg vil bruke en etnografisk tilnærming basert på deltakende observasjon, ustrukturerte intervjuer, "naturlige fokusgrupper", og semistrukturerte dybdeintervjuer.

Min doktorgrad er en del av det tverrfaglige NFR-prosjektet Reporting in context: An interdisciplinary initiative to strengthen maternal health services and surveillance in Ethiopia and Tanzania (MATRISET), ledet av Astrid Blystad. MATRISET-prosjektet er et samarbeid mellom Universitet i Bergen, University of Dar es Salaam, Muhimbili University of Health and Applied Sciences, Addis Ababa University, og University of Sussex.

Veiledning (Institutt for sosialantropologi)

Vår 2022: SANT260 (bacheloressay)

Vår 2021: SANT260 (bacheloressay)

Forelesning

  • Høst 2020, 2021 & 2022: Gjesteforeleser i SANT150
  • Høst 2018: Miniforelesning i SANT105

Undervisningsassistent ved følgende emner ved Institutt for sosialantropologi:

Skoftedalen, Kaja. 2017. Governing Rural Health: Making Manageable Citizens in Colca Valley, Peru. Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen. 136 sider.