Hjem
Karen Christensens bilde

Karen Christensen

Professor
 • E-postKaren.Christensen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 42
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Velferd, livsløp og ulikhet: https://www.uib.no/fg/velu

Velferds-, arbeids- og omsorgssosiologi med fokus på sosialpolitikk, styring og organisering av velferdstjenester, velferdsordninger for eldre og funksjonshemmete, brukermedvirkning, omsorgsarbeid i grenselandet mellom privat og offentlig, kjønn og arbeid, hverdagsliv, nye velferdsrelasjoner, og migrasjon og omsorgsarbeid knyttet til livsløp.

Har vært emneansvarlig for følgende kurser:

SOS113 Velferd og ulikhet

SOS201 Sosiologiske perspektiver og teoritradisjoner

SOS202 Bacheloroppgaven

SOS301 Sosiologisk analyse

SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger

SOS320 Velferd, ulikhet og livsløp

SOS340 Prosjektutvikling

 

Bøker
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Routledge. 340 sider. ISBN: 978-1-4724-7945-7.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 sider. ISBN: 9788202604141.
 • Saito, Yayoni; Ishiguro, Nobu. 2018. 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. 426 sider. ISBN: 978-4-87259-597-0.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 sider. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 sider. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 sider. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Christensen, Karen; Nilssen, Even. 2006. Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Gyldendal Akademisk. 256 sider. ISBN: 82-05-35606-8.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Sosiologi og kjønn. 110 sider. ISBN: 82-578-0146-1.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
Tidsskriftartikler
 • Christensen, Karen; Chou, Yueh-Ching. 2018. Variations and innovations in care and care work: Critical perspectives. International Journal of Care and Caring. 2: 157-163.
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. User participation policies in Norway and England - the case of older people and social care. Journal of Social Policy. 48: 43-61. doi: 10.1017/S0047279418000272
 • Christensen, Karen. 2017. Life trajectories of migrant care workers in the long-term care sectors in Norway and the UK. Social Policy and Society. 16: 635-644. doi: 10.1017/S1474746417000252
 • Synnes, Oddgeir; Øye, Christine; Christensen, Karen; Dewing, Jan. 2017. Raising the question of dignity through knowledge about tacit practices and politics: sharing learning from the Norwegian welfare state. International Practice Development Journal. 7. doi: 10.19043/ipdj.7SP.001
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid. 2016. User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses. Journal of Social Policy. 46: 583-601. doi: 10.1017/S0047279416000817
 • Christensen, Karen; Fluge, Synnøve. 2016. Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk - Om utviklingen av retorikken om individuelt medansvar. Tidsskrift for velferdsforskning. 19: 261-277. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-03-04
 • Christensen, Karen; Hussein, Shereen; Ismail, Mohamed. 2016. Migrants’ decision-process shaping work destination choice: the case of long-term care work in the United Kingdom and Norway. European Journal of Ageing. Published ahead of print: 1-14. doi: 10.1007/s10433-016-0405-0
 • Christensen, Karen; Manthorpe, Jill. 2016. Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers. Health, Risk and Society. 18: 137-152. doi: 10.1080/13698575.2016.1182628
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2016. Schjelderups dristige valg. Bergens Tidende. Publisert 2016-06-08.
 • Hussein, Shereen; Christensen, Karen. 2016. Migration, gender and low-paid work: on migrant men's entry dynamics into the feminised social care work in the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies. 43: 749-765. doi: 10.1080/1369183X.2016.1202751
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2015. Til hvilken pris byråd Ljosland? Bergens Tidende. Publisert 2015-12-05.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica. 2014. Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research. 16: 19-33. doi: 10.1080/15017419.2013.820665
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2014. How political context has affected policies of personalisation in Norway and England. British Politics and Policy (LSE). Publisert 2014-08-26.
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2014. Policies of personalisation in Norway and England: On the impact of political context. Journal of Social Policy. 43: 479-496. doi: 10.1017/S0047279414000257
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica. 2014. Towards solidarity : working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research. 16: 48-61. doi: 10.1080/15017419.2014.897644
 • Christensen, Karen. 2013. Review of: Elderly Care in Transition: Management, Meaning and Identity at Work. A Scandinavian Perspective, by Kamp and Hvid (eds.), 2012. Nordic Journal of Working Life Studies. 3: 113-116.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37: 157-172.
 • Christensen, Karen. 2012. Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring : om implementeringen av IPLOS. Sosiologi i dag. 42: 48-69.
 • Christensen, Karen. 2012. The New Maids: Transnational Women and the Care Economy. The European Journal of Women's Studies. 19: 505-507.
 • Christensen, Karen. 2012. Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems. Disability & Society. 27: 399-412. doi: 10.1080/09687599.2012.654990
 • Christensen, Karen. 2012. Towards a mixed economy of long-term care in Norway? Critical Social Policy. 32: 577-596. doi: 10.1177/0261018311435028
 • Christensen, Karen. 2012. Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse. Tidsskrift for velferdsforskning. 15: 263-274.
 • Christensen, Karen. 2012. Et nødkald og et menneskeliv. Jyske Vestkysten. Publisert 2012-01-08.
 • Christensen, Karen. 2012. Helma Lutz: The New Maids: Transnational women and the care economy. The European Journal of Women's Studies. 19: 505-507.
 • Christensen, Karen; Lie, Erlend Steine. 2012. I utakt med de eldres behov. Bergens Tidende. Publisert 2012-01-11.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2011. Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende. Publisert 2011-04-16.
 • Christensen, Karen. 2010. Caring about independent lives. Disability & Society. 25: 241-252. doi: 10.1080/09687590903537562
 • Christensen, Karen; Lie, Erlend Steine. 2010. Hvor fritt er det frie brukervalget? Bergens Tidende. Publisert 2010-11-09.
 • Andersen, Mona; Christensen, Karen. 2009. Seks timer er nok. Bergens Tidende. Publisert 2009-03-29.
 • Christensen, Karen. 2009. In(ter)dependent lives. Scandinavian Journal of Disability Research. 11: 117-130. doi: 10.1080/15017410902830553
 • Christensen, Karen. 2009. Anmeldelse av "Utviklingshemning, autonomi og avhengighet" (2008) av Bjørnrå, Guneriussen og Sommerbakk (red.). Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 74-76.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Bergens Tidende. Publisert 2009-01-13.
 • Stokland, Trine Meling; Christensen, Karen. 2009. Dobbeltmoral i narkotikapolitikken. Bergens Tidende. Publisert 2009-07-31.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2009. Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende. Publisert 2009-01-13.
 • Andersen, Mona; Christensen, Karen. 2008. Uten tid til kontakt og omsorg. Bergens Tidende. Publisert 2008-12-24.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2008. Roboter i eldreomsorgen. Bergens Tidende. Publisert 2008-06-13.
 • Christensen, Karen. 2007. Valgfrihetens pris. Velferd. 96: 26-29.
 • Christensen, Karen. 2006. A Stark Choice. Community Care. 6-12 July: 32-33. doi: UK
 • Christensen, Karen. 2005. Omsorgsorienteringer. SOR rapport. 02. 28-41.
 • Christensen, Karen. 2004. Bokomtale av: Hemhjälp i Norden - illustrationer och reflektioner. Tidsskrift for velferdsforskning. 7: 190-194.
 • Christensen, Karen. 2004. Hverdagstvang i private rum. SOR rapport. 50: 32-45.
 • Christensen, Karen. 2003. Det utopiske sykehjem. Bergens Tidende. Publisert 2003-02-25.
 • Christensen, Karen. 2003. Det utopiske sykehjem. Bergens Tidende. Publisert 2003-02-25.
 • Christensen, Karen. 2002. Bokessay om "Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt" av Karin Widerberg. Sosiologisk Tidsskrift. 10: 75-82.
 • Christensen, Karen. 2002. Hovedfagsvejledning på sociologi. En erfaringsbearbejdning før indføringen af mastergraden. UPED-skrift. 2. 27-55.
 • Christensen, Karen; Nilssen, Even. 2002. Livet i bofellesskap. Embla. 5. 41-50.
 • Christensen, Karen; Nilssen, Even. 2002. Livet i bofællesskab. Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt. SOR rapport. 2. 4-12.
 • Christensen, Karen. 2001. Mellem politikken og folket. De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 222-238.
 • Christensen, Karen. 2000. Hvordan kan empirisk forskning udfordre postmodernistiske subjektforståelser? Et eksempel fra omsorgsforskningen. Kvinneforskning. 1. 30-44.
 • Christensen, Karen. 2000. En forskers møde med funktionshæmmedes liv i bofællesskab. SOR rapport. 1. 13-17.
 • Christensen, Karen. 1998. Andre-orientering og omsorgsarbejde. Tidsskrift for velferdsforskning. 1: 82-96.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 1998. Anmeldelse av Daatland, Svein Olav (red.) De siste årene - Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 1: 61-64.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 1998. Menneskeverd og omsorgstjenester. Dagbladet. Publisert 1998-04-07.
 • Wærness, Kari E; Christensen, Karen. 1998. Svein Olav Daatland: De siste årene. Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 1: 61-64.
 • Loland, Sigmund; Levison, David; Christensen, Karen. 1996. Skiing Freestyle. ?. 918-922.
 • Christensen, Karen. 1993. To pleiekulturer i den åpne omsorgen. Sykepleien : fag. 2.
Rapporter/avhandlinger
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2013. Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. the Social Care Workforce Research Unit, King’s College London, UK, London. 26 sider.
 • Andersen, Mona; Christensen, Karen. 2009. Karlegging av relevante og praksisnære problematikker knyttet til implementering av IPLOS i norske kommuner. Senter for omsorgsforskning Vest, Bergen.
 • Christensen, Karen. 2007. Rettighetsfesting av BPA kan føre til rekrutteringsproblemer. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne, www.dok.no. 3 sider.
 • Christensen, Karen; Nilssen, Even. 2003. Slutrapport for projektet: Tjenester for psykisk udviklingshæmmede. NFR, Bergen. 85 sider.
 • Christensen, Karen; Næss, Sturle. 1999. Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. SEFOS rapportserie. 1: 2. Senter for samfunnsforskning (SEFOS), Bergen. 118 sider.
 • Christensen, Karen. 1997. Omsorg og arbejde : en sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg. Dr.polit.. -. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. 388 sider.
 • Christensen, Karen. 1993. Rapport fra en spørgeundersøgelse. En sammenligning af yrkesfruppe i den åbne omsorg. Rapport til ansatte i hjemmesykepleien i 6 Bergensdistrikter. [Mangler utgivernavn].
Bokkapitler
 • Christensen, Karen. 2018. Myten om eldrebølgen. Artikkel 4, sider 75-97. I:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 sider. ISBN: 9788202604141.
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. Introduction. Introduksjon, sider 1-12. I:
  • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Routledge. 340 sider. ISBN: 978-1-4724-7945-7.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2018. Long-term care services in Norway: a historical sociological perspective. Chapter 1, sider 15-28. I:
  • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Routledge. 340 sider. ISBN: 978-1-4724-7945-7.
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Trætteberg, Håkon Solbu; Frode Fadnes, Jacobsen. 2018. Markedsdreining i norsk eldreomsorg. 9, sider 293-342. I:
  • Saito, Yayoni; Ishiguro, Nobu. 2018. 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. 426 sider. ISBN: 978-4-87259-597-0.
 • Wærness, Kari E; Christensen, Karen. 2017. Omsorg i ett globalt perspektiv. Kap. 2, sider 19-34. I:
  • Johansson, Stina. 2017. Social omsorg i socialt arbete. Grunder och fördjupningar. Gleerups Utbildning AB. 251 sider. ISBN: 978-91-40-69623-6.
 • Christensen, Karen. 2014. The life trajectories of migrant care workers. Chapter 3, sider 41-63. I:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 sider. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. The study's empirical ground: Access, collection, analyses and ethics. Chapter 2, sider 29-41. I:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 sider. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. The global cross of independence. Chapter 8, sider 173-183. I:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 sider. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. Social mobility - downwards to care work. Chapter 4, sider 63-97. I:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 sider. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. Contextualizing migrants in care work. Chapter 1, sider 1-29. I:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 sider. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. Negotiating cultural differences. Chapter 6, sider 123-147. I:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 sider. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2013. Disability, Independence and Care (DIC): A cross-national study of cash-for-care in the UK and Norway. -. I:
  • Brannen, Julia; Hantrais, L; Filipović-Carter, D. 2013. Databank of International Social Research Methods Case Studies, , Southampton University,. ESRC National Centre for Research Methods, Southampton.
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Jacobsen, Frode F.; Trætteberg, Håkon Dalby. 2013. Marketisation in Norwegian Eldercare: preconditions, trends and resistance. 5, sider 163-202. I:
  • Szebehely, Marta; Meagher, Gabrielle. 2013. Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. 284 sider. ISBN: 978-91-637-3213-3.
 • Vabø, Mia; Fadnes Jacobsen, Frode; Christensen, Karen; Dalby Trætteberg, Håkon. 2013. Marketization in Norwegian eldercare:preconditions, trends and resistance. Chapter 5, sider 163-203. I:
  • Szebehely, Marta; Meagher, Gabrielle. 2013. Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. 284 sider. ISBN: 978-91-637-3213-3.
 • Christensen, Karen. 2012. Aldring sett i et sosiologisk perspektiv. Kapittel 3, sider 33-45. I:
  • Bondevik, Margareth; Nygaard, Harald A. 2012. Tverrfaglig geriatri. Fagbokforlaget. 452 sider. ISBN: 978-82-450-1121-0.
 • Christensen, Karen. 2010. Between late modern and later modern elderly care in Norway and Japan. Chapter 2, sider 21-37. I:
  • Auestad, Reiko Abe; Saito, Yayoi; Wærness, Kari; Wærness, Kari E. 2010. Meeting the Challenges of Elder Care: Japan and Norway. Kyoto University Press. 210 sider. ISBN: 978-4-87698-938-6.
 • Christensen, Karen; Suokannas, Maria. 2010. Consumption and ageing. Chapter 21, sider 419-434. I:
  • Ekström, Karin. 2010. Consumer behaviour : a Nordic perspective. Studentlitteratur AB. 617 sider. ISBN: 978-91-44-05577-0.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Introduksjon. Introduksjon, sider 9-29. I:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 sider. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Christensen, Karen. 2008. Social Capital, Power and Gender. Kapittel, sider 251-271. I:
  • Wrede, Sirpa; Henriksson, Lea; Høst, Håkon; Johansson, Stina; Dybbroe, Betina. 2008. Care Work in Crisis. Studentlitteratur AB. 374 sider. ISBN: 978-91-44-05253-3.
 • Christensen, Karen. 2006. Sosiologisk aldring. Kapittel 3, sider 29-40. I:
  • Bondevik, Margareth; Nygaard, Harald. 2006. Tverrfaglig geriatri. En innføring. Fagbokforlaget. 339 sider. ISBN: 82-450-0348-4.
 • Christensen, Karen. 2005. The Modernization of Power in Norwegian Home Care Services. Part II, 2, sider 33-47. I:
  • Dahl, Hanne Marlene; Eriksen, Tine Rask. 2005. Dilemmas of care in the Nordic welfare state: continuity and change. Ashgate. ISBN: 978-0754642664.
 • Fasting, Kari; Levinson, David; Christensen, Karen. 2005. Gender Equity. 665-671. I:
  • 2005. Berkshire Encyclopedia of World Sport. 7 sider.
 • Fasting, Kari; Levinson, David; Christensen, Karen. 2005. Norway. 1088-1090. I:
  • 2005. Berkshire Encyclopedia of World Sport. 3 sider.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Innledning. 1, sider 7-12. I:
  • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Sosiologi og kjønn. 110 sider. ISBN: 82-578-0146-1.
 • Christensen, Karen. 2004. Silent Voices - on Gender-related Power in Public Care Services. 6, sider 119-145. I:
  • Wærness, Kari E. 2004. Dialogue on Care. 227 sider.
 • Christensen, Karen. 2003. De stille stemmer. 22-48. I:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Christensen, Karen. 2001. Computerbrug og omsorgsarbejde? 55-83. I:
  • Skånning Nielsen, Else; Lomborg, Kirsten. 2001. På arbejde i hjemmet. En bog om hjemmepleje. ISBN: 87-628-0294-1.
 • Fasting, Kari; Christensen, Karen; Guttmann, Allen; Pfister, Gertrud. 2001. Norway. 805-808. I:
  • 2001. International Encyclopedia of Women and Sports. 4 sider.
 • Sisjord, Mari Kristin; Christensen, Karen; Guttmann, Allen; Pfister, Gertrud. 2001. Wrestling. 1286-1288. I:
  • 2001. International encyclopedia of women and sports. 3 sider.
 • Sundgot-Borgen, Jorunn; Christensen, Karen; Guttmann, Allen; Pfister, Gertrud. 2001. Eating disorders. 352-358. I:
  • 2001. International Encyclopedia of Women and Sports. 7 sider.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 7-28. I:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 7-28. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Knudsen, Knud; Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 79-99. I:
  • 1999. Omsorgens forvitring. Fagbokforlaget. 21 sider.
 • Christensen, Karen. 1998. I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært. 68-87. I:
  • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte arbeider:

Christensen, K. (2018): Myten om eldrebølgen. I Christensen, K. & L.J. Syltevik (red.): Myter om velferd og velferdsstaten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, pp.75-97.

Christensen, K. and Pilling, D.; Eds. (2018): The Routledge Handbook of Social Care Work around the World. London and New York: Routledge.

Christensen, K. (2017): Life trajectories of migrant care workers in the long-term care sectors in Norway and the UK. Social Policy & Society. Online.

Hussein, S. & K. Christensen (2016): Migration, gender and low-paid work: on migrant men's entry dynamics into the feminised social care work in the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies. Online.

Christensen, K. & J. Manthorpe (2016): Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers. Health, Risk & Society. Online.

Christensen, K. & I. Guldvik (2014): Migrant Care Workers Searching for New Horizons. Surrey: Ashgate

Christensen, K. & D. Pilling (2014): Policies of personalisation in Norway and England: On the impact of political context. Journal of SocialPolicy, 43(3): 479-496.

Guldvik, I., K. Christensen & M. Larsson (2014): Towards solidarity: working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of DisabilityResearch, 16: sup1, 48-61.

Christensen, K., I. Guldvik & M. Larsson (2013): Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance, Scandinavian Journal of Disability Research, 16:sup1,19-33.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2013): Lønnsarbeid og kvinnearbeid – Tilbake til diskusjonen om arbeid, Tidsskrift for kjønnsforskning, 2: 157-170.

Christensen, K. (2013). Disability, Independence and Care (DIC): A cross national study of cash-for-care in the UK and Norway. In J. Brannen, L. Hantrais and D. Filipović-Carter, Databank of International Social Research Methods Case Studies, ESRC National Centre for Research Methods, Southampton University, http://www.restore.ac.uk/ISResMeth/

Christensen, K. & I. Guldvik (2013): Migrant care workers' lived experiences in the UK and Norway. Report based on preliminary findings of the project: Welfare policy and care work: a cross-national Norwegian/UK study of migrants in care work. London: Social Care Workforce Research Unit, King's College London. Available at: http://www.kcl.ac.uk/sspp/kpi/scwru/res/rowm/projects/norwayuk.aspx

Christensen, K. (2012): Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse, Tidsskrift for velferdsforskning, 15(4): 263-274.

Christensen, K. (2012): Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring: om implementeringen av IPLOS, Sosiologi i dag, 42(2): 48-69.

Christensen, K. (2012): Towards a mixed economy of long-term care in Norway? Critical Social Policy, 32(4): 577-596. Online version available at: http://csp.sagepub.com/content/early/2012/04/19/0261018311435028  

Christensen, K. (2012): Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems, Disability & Society, 27(3): 399-412.

Christensen, K. (2012): Aldring sett i et sosiologisk perspektiv, pp.33-49 i Bondevik & Nygaard (eds.) Tverrfaglig geriatri. En innføring. (3.utgave) Bergen: Fagbokforlaget.

Christensen, K. (2010): Caring about independent lives, Disability & Society, 25(2): 241-252.

Christensen, K. (2009): In(ter)dependent lives, Scandinavian Journal of Disability Research, 11(2): 117-130.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2009): Kvinners arbeid.  Oslo: Unipub.  

Christensen, K. (2008): Social Capital in Public Home Care Services, pp.249-271 in Wrede, Henriksson, Høst, Johansson & Dybbroe (eds.) Care Work in Crisis. Reclaiming the Nordic Ethos of Care. Malmö: Studentlitteratur.

Christensen, K. & E. Nilssen(2006): Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Christensen, K. (2005): The Modernisation of Power in Norwegian Home Care Services, pp.33-47 in Dahl & Eriksen (eds.) Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State. Continuity and Change. Aldershot, Burlington: Ashgate.

Christensen, K. (2004): Silent Voices - on gender-related power in public care services, in Wærness (ed.): Dialogue on Care. University of Bergen: Centre for Women's and Gender Research.

Christensen, K. (2001): De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis – mellem politikken og folket, i Tidsskrift for velferdsforskning, 4: 222-238.

Christensen, K. & S. Næss (1999): Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. Bergen: Senter for samfunnsforskning (SEFOS).

Christensen, K. (1998): Omsorg og arbejde. En sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg, Sosiologisk institutt, Universitetetet i Bergen: Skriftserien. Avhandling for dr.polit.graden.

Christensen, K. (1998): Andre-orientering og omsorgsarbejde, Tidsskrift for Velferdsforskning, 2: 82-97. (Andengangspublicering i det danske tidsskrift Social kritik, 63: 56-72.  

Christensen, K. (1998): I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært, pp.68-87 i Christensen, Jerdal, Møen, Solvang & Syltevik: Prosess og metode, Oslo: Universitetsforlaget.

Christensen, K. (1994): Hvad indebærer det at udvikle empiristyret sociologisk teori?, Sosiologisk tidsskrift, 4: 243-261.

 

Kronikker:

Christensen, K. & K. Wærness (2016): Schjelderups dristige valg. Bergens Tidende, 8. juni.

Christensen, K. & K. Wærness (2015): Til hvilken pris byråd Ljosland? Bergens Tidende, 5. desember.

Christensen, K. & E.S. Lie (2012): I utakt med de eldres behov. Bergens Tidende, 11 januar.

Christensen, K. (2012): Et nødkald og et menneskeliv. Jyske Vestkysten (Danmark), 8. januar.

Christensen, K. & K. Wærness (2011): Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende, 16. april.

Christensen, K. & E.S. Lie (2010): Hvor fritt er det frie brukervalget? Bergens Tidende, 9. november.

Christensen, K. & T. Stokland (2009): Dobbeltmoral i narkotikapolitikken. Bergens Tidende, 31. july.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2009): Kvinners arbeid. Bergens Tidende, 13. januar.

Christensen, K. (2008): Roboter i eldreomsorgen. Bergens Tidende, 13. januar.

Christensen, K. (2007): Valgfrihetens pris. Velferd, 96(2): 26-29.

Christensen, K. (2003): Det utopiske sykehjem, Bergens Tidende, 25. februar.

Christensen, K. (1999): Bonuslønn truer velferdsstaten. Bergens Tidende, 22. januar.

Christensen, K. & K Wærness (1998): Menneskeverd og omsorgstjenesten. Dagbladet, 7. april.

 

 

 

Utdanning/arbeid

Dr.polit. i sosiologi, UiB, september 1997. Tilsatt som forsker ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1992-2000. Siden september 2000 fast ansatt som førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, UiB. Fra februar 2009 til februar 2010 ansatt i bistilling ved Rokkansenteret. Siden 15. september 2009 professor i sosiologi ved UiB. Instituttleder ved Sosiologisk institutt, 2013-2017.

Bedømming av vitenskapelig arbeid

Medlem av 12 bedømmelseskomitéer for doktorgradskandidater, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Roskilde Universitet; førsteopponent fem ganger.

Medredaktør for Sosiologisk tidsskrift, 2002-2005. Gjesteredaktør for International Journal of Care and Caring, 2017-2018.

Referee for tidsskrift: Sosiologisk tidsskrift, Tidsskrift for velferdsforskning, Acta Sociologica, Tidsskrift for arbeidsliv, Nordisk tidsskrift for helseforskning, Fontene forskning, Socialvetenskaplig tidskrift, Nordic Journal of Social Research, Nordic Journal of Migration Research, Nordic Welfare Research, The European Journal of Social Work, The International Journal of Aging and Human Development, Migration Studies, Women's Studies International Forum, Social Research Methodology, og European Societies.

Medlem av vurderingskomitéer for professorat, København; førsteamanuensisstilling, UiO, Århus Universitet og Høgskolen i Bergen (HiB); lektor, Roskilde Universitet; post-doc.stilling, SKOK, UiB; stipendiatstillinger (sosiologi), UiB og HiB.

Vurdert vitenskapsteoretiske innlegg (sosiologi), UiB.

Vurdert bokmanus for Gyldendal Akademisk, Fagbokforlaget, Ashgate, Sage og Palgrave Macmillan, NY.

Veiledning

Veileder bacherlor-, master- og PhD studenter. Har veiledet både innenfor og utenfor omsorgs- og velferdsforskningsfeltet og primært på studier med kvalitative tilnærminger.

PhD kandidater:

Kristin Heggdal (2003): Kroppskunnskaping. En grunnleggende prosess for mestring av kronisk sykdom. Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. (Biveileder)

Sveinung Sandberg (2009): Symbolic capital and linguistic practice in street culture. Sosiologisk institutt, UiB. (Hovedveileder)

Knut Magne Aanestad (2016): A social climbing world: impaired corporeality and the meaning contents of physical activity. (Hovedveileder)

Veileder følgende PhD kandidater:

Katrine M. Bjerke: Transnasjonal aldring innen den norske velferdsstaten.

Tuba Ardic: Between mobility and belonging: A comparative perspective on youth migration from rural-to-urban areas among ethnic Norwegians and those with ethnic minority backgrounds.

Synnøve Fluge: Making user participation work - from policy to practise.

Oddrun Sortland: Familieomsorg til hjelpetrengende eldre: En studie av forekomst, former og forløp. (Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen; biveileder)

Patience Kawamala: The role of cultural consciousness and knowledge development in managing cultural staff in Norwegian nursing homes. (Centre for Care Research, Western Norway University of Applied Sciences; biveileder)

Verv (utvalgte)

Leder av det nasjonale fagråd i Sosiologi, 2016-2017.

Valgt instituttleder, Sosiologisk institutt, 2013-2017.

Medlem av arbeidsgruppe for motvirkning av frafall fra PhD-programmet 2015/16.

Medlem av arbeidsgruppe for Likestilling og antidiskriminering, UiB, 2008-2009.

Medlem av tilsettingsutvalget, SV, 2006-2009.

Nestleder, instituttrådet, Sosiologisk institutt, 2006-2008.

Medlem af fakultetsstyret, SV, gruppe A-representant, 2006-2008.

Visestyrer, Sosiologisk institutt, 2004.

Medlem av forskningsutvalg, SV, 2004.

Medlem av styre og undervisningsutvalg, Sosiologisk institutt, 2001-2005.

Medlem av likestillingsutvalg, 2002-2003.

Undervisningsleder, Sosiologisk institutt, 2001-2002 (med ansvar også for å bidra til gjennomføring av nye studieplaner for bachelorgraden og mastergraden i sosiologi).

Medlem/leder av realkompetansekomité, 2001-2002.

Forskningsopphold

2011-2013 (1 år). Social Care Workforce Research Unit, King's College London.

2004-2005. Rehabilitation Resource Centre, City University, London.

Utvalgte forskningskonferanser/workshops/seminarer med paper:

2016. ILPN International Conference London, London School of Economics, London 4-7 September. Presentation: Policies of user particiapation: the case of older people and social care in Norway and England.

2015. Nordic Network on Disability Research. NNDR 13th Research Conference, Bergen 6-8 May. Presentation: Solidarity, care work and disability: On migrant care workers supporting disabled people’s participation in society.

2014: Gender, Work & Organization, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference June 24-26, 2014 Keele University, Staffordshire, UK. Presentation: Migrant men in women’s work: Temporariness and secondariness of long term care within the migratory journey. Co-presenter: Shereen Hussein, King’s College London.

2013. Invisible communities: Working with older people from Europe and beyond - Wednesday 30 January. A joint conference (CPD certified) from Making Research Count, Age UK London & the Social Care Workforce Research Unit, King’s College London. Venue: Henriette Raphael House, Guy’s Hospital, London. Presentation: Older Scandinavians in London.

2012. International conference on: Reassessing the Nordic Welfare Model, Nordic Centre of Excellence 21.-22.august, Oslo, paper: Unintended consequences of marketisation in eldercare: The Norwegian dilemma.

2012. International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, London School of Economics (LSE), Personal Social Services Research Unit (PSSRU), 5-8 September, paper: Implementation of personalisation within long-term care in Norway and Britain – does it make any difference? Co-author: Doria Pilling.

2010. Social Policy Association annual conference, University of Lincoln, July 5-7, paper: Beyond public care services: The case of Norwegian long term care.

2010. Transforming Care Conference, The Danish National Centre for Social Research, Copenhagen, June 21-23, paper: Privatizations within long term care.

2009. 9th ESA conference in Lisbon, Portugal, September 2-5, paper: Cash-for-care politices impacting on user-careworker relationships.

2008. 3rd  Research conference, NNFF (Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming/Norwegian disability research network), Bergen, October 6-7, paper: Empowerment’ i forskellige velfærdskontekster (Empowerment in different contexts), 

2007. The 8th conference of the European Sociological Association (ESA): Conflict, citizenship and civil society, Glasgow, 3-6 September, paper in the Social Policy group: Social capital in public home care services.

2007. Medarrangør av internasjonal PhD workshop: New perspectives in disability research, Rokkansenteret, Bergen, 23.-25. mai, innlegg: Towards independence in everyday life in the UK and Norway - challenges and consequences.

2003. Conference on care, SKOK, UiB, Bergen, 9-10 October, paper: Silent voices - on gender related power in public care services.

2002. Nordisk symposium, Nordisk netværk for omsorgsforskere, Gentofte, 20.-21. august, innlegg: Makt i moderniseringen av den norske velferdsstats hjemmebaserte omsorgstjenester.

2002. Seminar om teoretiske perspektiver på omsorgsforskning, NOVA v./Rannveig Dahle, Oslo, 8.april, innlegg: Møtet mellom empirisk omsorgsforskning og diskursanalyse.

2002. Helse- og sosialrettseminar, juridisk fakultet, UiT, Tromsø, 21.-22. januar, innlegg: Formalisering av omsorg - konsekvenser for kvaliteten?

2001. Leder for workshop om Makt og kjønn i omsorgstjenester, under ledelse av Lise W. Isaksen, Maktutredningen, Bergen, 9.-10- maj.

2001. Avslutningskonferanse for programmet om evaluering av velferdslove, Norges Forskningsråd, Bergen, 25. januar, innlegg: Fordeling av hjemmehjelp - mellom politikken og brukeren.

1999. Avslutningskonferanse for programmet: Velferd og samfunn, Norges Forskningsråd, Oslo, 20.-21.april, innlegg: Sosiale tjenester og forholdet til Sosialtjenesteloven.

2014-2017/19 Making user participation work - from policy to practice. Samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.