Hjem
Karen Erika Kirsten Christensens bilde

Karen Erika Kirsten Christensen

Professor
 • E-postKaren.Christensen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 42
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Velferd, livsløp og ulikhet: https://www.uib.no/fg/velu

Velferds-, arbeids- og omsorgssosiologi med fokus på sosialpolitikk, styring og organisering av velferdstjenester, velferdsordninger for eldre og funksjonshemmete, brukermedvirkning, omsorgsarbeid i grenselandet mellom privat og offentlig, kjønn og arbeid, hverdagsliv, nye velferdsrelasjoner, og migrasjon og omsorgsarbeid knyttet til livsløp.

Har vært emneansvarlig for følgende kurser:

SOS113 Velferd og ulikhet

SOS201 Sosiologiske perspektiver og teoritradisjoner

SOS202 Bacheloroppgaven

SOS301 Sosiologisk analyse

SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger

SOS320 Velferd, ulikhet og livsløp

SOS340 Prosjektutvikling

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Healthcare professionals’ perceptions of dignity-preserving care for older home-dwelling women with incurable cancer in Norway. Journal of Women & Aging.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norwegian Women's experiences of 20th-century migration to England: Narratives of changing gender roles . Nordic Journal of Migration Research.
 • Vis forfatter(e) (2018). User participation policies in Norway and England - the case of older people and social care. Journal of Social Policy. 43-61.
 • Vis forfatter(e) (2017). Raising the question of dignity through knowledge about tacit practices and politics: sharing learning from the Norwegian welfare state. International Practice Development Journal.
 • Vis forfatter(e) (2017). Life trajectories of migrant care workers in the long-term care sectors in Norway and the UK. Social Policy and Society. 635-644.
 • Vis forfatter(e) (2016). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses. Journal of Social Policy. 583-601.
 • Vis forfatter(e) (2016). Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers. Health, Risk and Society. 137-152.
 • Vis forfatter(e) (2016). Migration, gender and low-paid work: on migrant men's entry dynamics into the feminised social care work in the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies. 749-765.
 • Vis forfatter(e) (2016). Migrants’ decision-process shaping work destination choice: the case of long-term care work in the United Kingdom and Norway. European Journal of Ageing. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2016). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk - Om utviklingen av retorikken om individuelt medansvar. Tidsskrift for velferdsforskning. 261-277.
 • Vis forfatter(e) (2014). Towards solidarity : working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research. 48-61.
 • Vis forfatter(e) (2014). Policies of personalisation in Norway and England: On the impact of political context. Journal of Social Policy. 479-496.
 • Vis forfatter(e) (2014). Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research. 19-33.
 • Vis forfatter(e) (2013). Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 157-172.
 • Vis forfatter(e) (2012). Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse. Tidsskrift for velferdsforskning. 263-274.
 • Vis forfatter(e) (2012). Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems. Disability & Society. 399-412.
 • Vis forfatter(e) (2012). Towards a mixed economy of long-term care in Norway? Critical Social Policy. 577-596.
 • Vis forfatter(e) (2012). Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring : om implementeringen av IPLOS. Sosiologi i dag. 48-69.
 • Vis forfatter(e) (2010). Caring about independent lives. Disability & Society. 241-252.
 • Vis forfatter(e) (2009). In(ter)dependent lives. Scandinavian Journal of Disability Research. 117-130.
 • Vis forfatter(e) (2005). Omsorgsorienteringer. SOR rapport. 28-41.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hverdagstvang i private rum. SOR rapport. 32-45.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hovedfagsvejledning på sociologi. En erfaringsbearbejdning før indføringen af mastergraden. UPED-skrift. 27-55.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mellem politikken og folket. De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 222-238.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hvordan kan empirisk forskning udfordre postmodernistiske subjektforståelser? Et eksempel fra omsorgsforskningen. Kvinneforskning. 30-44.
 • Vis forfatter(e) (1998). Svein Olav Daatland: De siste årene. Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
 • Vis forfatter(e) (1998). Andre-orientering og omsorgsarbejde. Tidsskrift for velferdsforskning. 82-96.
 • Vis forfatter(e) (1996). Skiing Freestyle. ?. 918-922.
 • Vis forfatter(e) (1993). To pleiekulturer i den åpne omsorgen. Sykepleien fag.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Karlegging av relevante og praksisnære problematikker knyttet til implementering av IPLOS i norske kommuner. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Rettighetsfesting av BPA kan føre til rekrutteringsproblemer. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Slutrapport for projektet: Tjenester for psykisk udviklingshæmmede. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (1993). Rapport fra en spørgeundersøgelse. En sammenligning af yrkesfruppe i den åbne omsorg. Rapport til ansatte i hjemmesykepleien i 6 Bergensdistrikter. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Omsorg for de annerledes svake - et overvåket hverdagsliv.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2007). Kulturer, samhandling og roller. Omsorg for de annerledes svake.
 • Vis forfatter(e) (2006). Omsorg for de annerledes svake.
 • Vis forfatter(e) (1995). Forandringer i den åbne omsorg.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Tacit practices over time - the case of care work in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Policies and practices of home based care services - the case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian and Scandinavian elder care - trends and issues.
 • Vis forfatter(e) (2017). Migrant care workers in personalised care services in Norway and the UK - the project and its methodology.
 • Vis forfatter(e) (2016). Policies of user participation: the case of older people and social care in Norway and England.
 • Vis forfatter(e) (2016). Omsorgsarbeidets tause dimensjoner. Noen historiske, velferdspolitiske og kunnskapspraktiske momenter ved kvinners omsorgsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Towards an understanding of the total social organization of care work.
 • Vis forfatter(e) (2015). Omsorgstjenester og migranter - med utgangspunkt i en presentasjon av boken: Migrant Care Workers: Searching for new horizons.
 • Vis forfatter(e) (2014). Socialpolitiske reflektioner over rehabilitering for ældre.
 • Vis forfatter(e) (2014). Migrasjon og omsorgsarbeid. En presentasjon av boken "Migrant care workers searching for new horizons".
 • Vis forfatter(e) (2014). Migrant men in women's work: Temporariness and secondariness of long term care work within the migratory journey.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan håndterer assistenter utfordringer i tette personlige relasjoner til arbeidslederne?
 • Vis forfatter(e) (2013). Personal assistants : towards solidarity in working relations?
 • Vis forfatter(e) (2013). Older Scandinavians in London.
 • Vis forfatter(e) (2013). Life trajectories of migrants working for disabled people in Norway and the UK.
 • Vis forfatter(e) (2013). Active social citizenship: The case of disabled people's rights to personal assistance.
 • Vis forfatter(e) (2012). Welfare policy, migration and care work. A cross-national Norwegian/British study.
 • Vis forfatter(e) (2012). Unintended consequences of marketization in eldercare: The Norwegian dilemma.
 • Vis forfatter(e) (2012). Towards a mixed economy of long-term care in Norway?
 • Vis forfatter(e) (2012). Implementation of personalisation within long-term care in Norway and Britain - does it make any difference?
 • Vis forfatter(e) (2012). Comparing experiences of users/care workers in cash-for-care systems in the UK and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). Care worker strategies challenged by modern welfare systems in the UK and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Utfordringer og motstand knyttet til implementering av velferdsstatistikk: Caset IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).
 • Vis forfatter(e) (2011). Sosiologiens forhold til arbeid og kvinner - hvor står vi?
 • Vis forfatter(e) (2011). Hvordan møder den norske og danske velfærdsstat den aldrende befolkning?
 • Vis forfatter(e) (2011). Comparing experiences of users/care workers in cash-for-care systems in the UK and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). Velferdsrettigheter og velferdsrelasjoner. Turbulens i en etablert velferdshybrid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Privatizations within Norwegian long term care.
 • Vis forfatter(e) (2010). Livet i boligen som sosialt skapt. Refleksjoner rundt opplevelse av å bo.
 • Vis forfatter(e) (2010). Beyond public care services: The case of Norwegian long term care.
 • Vis forfatter(e) (2009). Refleksjoner over mulig forskning om IPLOS.
 • Vis forfatter(e) (2009). Privatization in the Norwegian care sector.
 • Vis forfatter(e) (2009). Omsorg for de annerledes svake.
 • Vis forfatter(e) (2009). Cash-for-care policies impacting on user-careworker relationships.
 • Vis forfatter(e) (2008). Empowerment i forskellige velfærdskontekster.
 • Vis forfatter(e) (2007). Towards independence in everyday life in the UK and Norway - challenges and consequences.
 • Vis forfatter(e) (2007). Towards independence in everyday life for disabled people. Comparative data collection and analysis: Experiences from the field.
 • Vis forfatter(e) (2007). Social Capital in Public Home Care Services.
 • Vis forfatter(e) (2006). Modernisation of elderly care in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Direct Payments and Personal Assistance in a Late Modern World.
 • Vis forfatter(e) (2005). Positioning the Other and Silent Voices. Research in Social- and Health Care in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Personal Assistance for Disabled People in a Late Modern World.
 • Vis forfatter(e) (2005). Analytic Induction and Grounded Theory: Case Analysis with Theory in Mind.
 • Vis forfatter(e) (2005). A Presentation of an Ongoing Project: Personal Assistance for Disabled People in a Late Modern World.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mødet med de private rum.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hverdagstvang gennem begrænsning af de private rum.
 • Vis forfatter(e) (2003). Silent Voices - on Gender-related power in public care services.
 • Vis forfatter(e) (2003). Resultater fra projektet: Sociale omsorgstjenester og forholdet til Socialtjenesteloven.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mødet mellem empirisk omsorgsforskning og diskursanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2002). Magt i moderniseringen af den norske velfærdsstats hjemmebaserede omsorgstjenester.
 • Vis forfatter(e) (2002). Formalisering af omsorg - konsekvenser for kvaliteten?
 • Vis forfatter(e) (2001). Fordeling af hjemmehjælp – mellem politikken og brugeren Artikeltitel: Mellem politikken og folket. De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis.
 • Vis forfatter(e) (1993). Rollekonflikter i den åbne omsorg.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2018). Variations and innovations in care and care work: Critical perspectives. International Journal of Care and Caring. 157-163.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2009). Seks timer er nok. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). Uten tid til kontakt og omsorg. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2013). Review of: Elderly Care in Transition: Management, Meaning and Identity at Work. A Scandinavian Perspective, by Kamp and Hvid (eds.), 2012. Nordic Journal of Working Life Studies. 113-116.
 • Vis forfatter(e) (2012). The New Maids: Transnational Women and the Care Economy. The European Journal of Women's Studies. 505-507.
 • Vis forfatter(e) (2012). Helma Lutz: The New Maids: Transnational women and the care economy. The European Journal of Women's Studies. 505-507.
 • Vis forfatter(e) (2009). Anmeldelse av "Utviklingshemning, autonomi og avhengighet" (2008) av Bjørnrå, Guneriussen og Sommerbakk (red.). Tidsskrift for velferdsforskning. 74-76.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bokomtale av: Hemhjälp i Norden - illustrationer och reflektioner. Tidsskrift for velferdsforskning. 190-194.
 • Vis forfatter(e) (2002). Bokessay om "Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt" av Karin Widerberg. Sosiologisk Tidsskrift. 75-82.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2018). Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sosiologi og kjønn. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2006). Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2018). 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. The Association of Japanese University Presses.
 • Vis forfatter(e) (1999). Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
 • Vis forfatter(e) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). Tid og omsorg: opplevelse av tid hos omsorgsytere i offentlige hjemmetjenester.
 • Vis forfatter(e) (2004). Folkman, Anne Katrine: Fødselshjelp: kontroll og trygghet til hvilken pris?
 • Vis forfatter(e) (2004). "Kvinnelige selgere i forsikringsbransjen".
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2011). "Jeg klarer denne oppgaven" Mødre til funksjonshemmede barn i dagens Russland.
 • Vis forfatter(e) (2010). Treningskontaktordningen En velferdstjeneste mellom byråkrati og bevegelse.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Den lille storbyens"stigma Et sosiologisk blikk på rusmiljøet i Haugesund.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fra hjemmehjelp til vaskehjelp? Om Taylorisering av hjemmehjelpsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Hverdagsliv og strategier" Om makt og situasjonsdefinering i relasjonen mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning.
 • Vis forfatter(e) (2006). Å leve med overvekt En sosiologisk studie av erfaringer ved å være overvektig.
 • Vis forfatter(e) (2006). Det frivilliges møte med det seinmoderne samfunn En casestudie av Frelsesarmeens ansatte.
 • Vis forfatter(e) (2004). Jurymedlem - på godt og vondt: en kvalitativ sosiologisk studie av jurymedlemmers erfaringer ved å være sådanne medlem.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). A Stark Choice. Community Care. 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2002). Livet i bofællesskab. Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt. SOR rapport. 4-12.
 • Vis forfatter(e) (2002). Livet i bofellesskap. Embla. 41-50.
 • Vis forfatter(e) (2000). En forskers møde med funktionshæmmedes liv i bofællesskab. SOR rapport. 13-17.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Schjelderups dristige valg. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Til hvilken pris byråd Ljosland? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). I utakt med de eldres behov. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Et nødkald og et menneskeliv. Jyske Vestkysten.
 • Vis forfatter(e) (2011). Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvor fritt er det frie brukervalget? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dobbeltmoral i narkotikapolitikken. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). Roboter i eldreomsorgen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). Valgfrihetens pris. Sosial trygd. 26-29.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det utopiske sykehjem. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det utopiske sykehjem. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Menneskeverd og omsorgstjenester. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1998). Anmeldelse av Daatland, Svein Olav (red.) De siste årene - Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Fordeling av gaver og oppgaver. En praxeologisk studie av hjelpe- og utvekslingspraksiser mellom eldre med hjelpebehov, familien og ansatte i kommuna.
 • Vis forfatter(e) (2016). A social climbing world. Impaired corporeality and the meaning contents of physical activity.
 • Vis forfatter(e) (1997). Omsorg og arbejde : en sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2012). Velferdsstyringens dilemma.
 • Vis forfatter(e) (2012). Privatisering og helsevesenet er uforenelige.
 • Vis forfatter(e) (2012). Are there still unpopular sides of disability research?
 • Vis forfatter(e) (2010). Intervju om boken: Kvinners arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka: Kvinners arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pedalenes paradoks.
 • Vis forfatter(e) (2003). Når omsorg blir til hverdagstvang.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Ulikhet - et samfunnsvitenskapelig tema. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Myten om eldrebølgen. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term care services in Norway: a historical sociological perspective. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Omsorg i ett globalt perspektiv. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The study's empirical ground: Access, collection, analyses and ethics. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The life trajectories of migrant care workers. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The global cross of independence. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Social mobility - downwards to care work. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Negotiating cultural differences. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Contextualizing migrants in care work. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Marketization in Norwegian eldercare:preconditions, trends and resistance. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Marketisation in Norwegian Eldercare: preconditions, trends and resistance. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Disability, Independence and Care (DIC): A cross-national study of cash-for-care in the UK and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). Aldring sett i et sosiologisk perspektiv. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Consumption and ageing. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Between late modern and later modern elderly care in Norway and Japan. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Introduksjon. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Social Capital, Power and Gender. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sosiologisk aldring. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Modernization of Power in Norwegian Home Care Services. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Innledning. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Silent Voices - on Gender-related Power in Public Care Services. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). De stille stemmer. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Computerbrug og omsorgsarbejde? 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært. 20 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Norway. 1088-1090. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Berkshire Encyclopedia of World Sport. 3.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gender Equity. 665-671. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Berkshire Encyclopedia of World Sport. 2.
 • Vis forfatter(e) (2001). Wrestling. 1286-1288. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). International encyclopedia of women and sports. Vol.3.
 • Vis forfatter(e) (2001). Norway. 805-808. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). International Encyclopedia of Women and Sports. 2.
 • Vis forfatter(e) (2001). Eating disorders. 352-358. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). International Encyclopedia of Women and Sports. Vol.1.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2014). How political context has affected policies of personalisation in Norway and England. British Politics and Policy (LSE).
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Markedsdreining i norsk eldreomsorg. 293-342. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. The Association of Japanese University Presses.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte arbeider:

Christensen, K. (2018): Myten om eldrebølgen. I Christensen, K. & L.J. Syltevik (red.): Myter om velferd og velferdsstaten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, pp.75-97.

Christensen, K. and Pilling, D.; Eds. (2018): The Routledge Handbook of Social Care Work around the World. London and New York: Routledge.

Christensen, K. (2017): Life trajectories of migrant care workers in the long-term care sectors in Norway and the UK. Social Policy & Society. Online.

Hussein, S. & K. Christensen (2016): Migration, gender and low-paid work: on migrant men's entry dynamics into the feminised social care work in the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies. Online.

Christensen, K. & J. Manthorpe (2016): Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers. Health, Risk & Society. Online.

Christensen, K. & I. Guldvik (2014): Migrant Care Workers Searching for New Horizons. Surrey: Ashgate

Christensen, K. & D. Pilling (2014): Policies of personalisation in Norway and England: On the impact of political context. Journal of SocialPolicy, 43(3): 479-496.

Guldvik, I., K. Christensen & M. Larsson (2014): Towards solidarity: working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of DisabilityResearch, 16: sup1, 48-61.

Christensen, K., I. Guldvik & M. Larsson (2013): Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance, Scandinavian Journal of Disability Research, 16:sup1,19-33.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2013): Lønnsarbeid og kvinnearbeid – Tilbake til diskusjonen om arbeid, Tidsskrift for kjønnsforskning, 2: 157-170.

Christensen, K. (2013). Disability, Independence and Care (DIC): A cross national study of cash-for-care in the UK and Norway. In J. Brannen, L. Hantrais and D. Filipović-Carter, Databank of International Social Research Methods Case Studies, ESRC National Centre for Research Methods, Southampton University, http://www.restore.ac.uk/ISResMeth/

Christensen, K. & I. Guldvik (2013): Migrant care workers' lived experiences in the UK and Norway. Report based on preliminary findings of the project: Welfare policy and care work: a cross-national Norwegian/UK study of migrants in care work. London: Social Care Workforce Research Unit, King's College London. Available at: http://www.kcl.ac.uk/sspp/kpi/scwru/res/rowm/projects/norwayuk.aspx

Christensen, K. (2012): Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse, Tidsskrift for velferdsforskning, 15(4): 263-274.

Christensen, K. (2012): Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring: om implementeringen av IPLOS, Sosiologi i dag, 42(2): 48-69.

Christensen, K. (2012): Towards a mixed economy of long-term care in Norway? Critical Social Policy, 32(4): 577-596. Online version available at: http://csp.sagepub.com/content/early/2012/04/19/0261018311435028  

Christensen, K. (2012): Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems, Disability & Society, 27(3): 399-412.

Christensen, K. (2012): Aldring sett i et sosiologisk perspektiv, pp.33-49 i Bondevik & Nygaard (eds.) Tverrfaglig geriatri. En innføring. (3.utgave) Bergen: Fagbokforlaget.

Christensen, K. (2010): Caring about independent lives, Disability & Society, 25(2): 241-252.

Christensen, K. (2009): In(ter)dependent lives, Scandinavian Journal of Disability Research, 11(2): 117-130.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2009): Kvinners arbeid.  Oslo: Unipub.  

Christensen, K. (2008): Social Capital in Public Home Care Services, pp.249-271 in Wrede, Henriksson, Høst, Johansson & Dybbroe (eds.) Care Work in Crisis. Reclaiming the Nordic Ethos of Care. Malmö: Studentlitteratur.

Christensen, K. & E. Nilssen(2006): Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Christensen, K. (2005): The Modernisation of Power in Norwegian Home Care Services, pp.33-47 in Dahl & Eriksen (eds.) Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State. Continuity and Change. Aldershot, Burlington: Ashgate.

Christensen, K. (2004): Silent Voices - on gender-related power in public care services, in Wærness (ed.): Dialogue on Care. University of Bergen: Centre for Women's and Gender Research.

Christensen, K. (2001): De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis – mellem politikken og folket, i Tidsskrift for velferdsforskning, 4: 222-238.

Christensen, K. & S. Næss (1999): Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. Bergen: Senter for samfunnsforskning (SEFOS).

Christensen, K. (1998): Omsorg og arbejde. En sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg, Sosiologisk institutt, Universitetetet i Bergen: Skriftserien. Avhandling for dr.polit.graden.

Christensen, K. (1998): Andre-orientering og omsorgsarbejde, Tidsskrift for Velferdsforskning, 2: 82-97. (Andengangspublicering i det danske tidsskrift Social kritik, 63: 56-72.  

Christensen, K. (1998): I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært, pp.68-87 i Christensen, Jerdal, Møen, Solvang & Syltevik: Prosess og metode, Oslo: Universitetsforlaget.

Christensen, K. (1994): Hvad indebærer det at udvikle empiristyret sociologisk teori?, Sosiologisk tidsskrift, 4: 243-261.

 

Kronikker:

Christensen, K. & K. Wærness (2016): Schjelderups dristige valg. Bergens Tidende, 8. juni.

Christensen, K. & K. Wærness (2015): Til hvilken pris byråd Ljosland? Bergens Tidende, 5. desember.

Christensen, K. & E.S. Lie (2012): I utakt med de eldres behov. Bergens Tidende, 11 januar.

Christensen, K. (2012): Et nødkald og et menneskeliv. Jyske Vestkysten (Danmark), 8. januar.

Christensen, K. & K. Wærness (2011): Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende, 16. april.

Christensen, K. & E.S. Lie (2010): Hvor fritt er det frie brukervalget? Bergens Tidende, 9. november.

Christensen, K. & T. Stokland (2009): Dobbeltmoral i narkotikapolitikken. Bergens Tidende, 31. july.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2009): Kvinners arbeid. Bergens Tidende, 13. januar.

Christensen, K. (2008): Roboter i eldreomsorgen. Bergens Tidende, 13. januar.

Christensen, K. (2007): Valgfrihetens pris. Velferd, 96(2): 26-29.

Christensen, K. (2003): Det utopiske sykehjem, Bergens Tidende, 25. februar.

Christensen, K. (1999): Bonuslønn truer velferdsstaten. Bergens Tidende, 22. januar.

Christensen, K. & K Wærness (1998): Menneskeverd og omsorgstjenesten. Dagbladet, 7. april.

 

 

 

2014-2017/19 Making user participation work - from policy to practice. Samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Utdanning/arbeid

Dr.polit. i sosiologi, UiB, september 1997. Tilsatt som forsker ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1992-2000. Siden september 2000 fast ansatt som førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, UiB. Fra februar 2009 til februar 2010 ansatt i bistilling ved Rokkansenteret. Siden 15. september 2009 professor i sosiologi ved UiB. Instituttleder ved Sosiologisk institutt, 2013-2017.

Bedømming av vitenskapelig arbeid

Medlem av 12 bedømmelseskomitéer for doktorgradskandidater, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Roskilde Universitet; førsteopponent fem ganger.

Medredaktør for Sosiologisk tidsskrift, 2002-2005. Gjesteredaktør for International Journal of Care and Caring, 2017-2018.

Referee for tidsskrift: Sosiologisk tidsskrift, Tidsskrift for velferdsforskning, Acta Sociologica, Tidsskrift for arbeidsliv, Nordisk tidsskrift for helseforskning, Fontene forskning, Socialvetenskaplig tidskrift, Nordic Journal of Social Research, Nordic Journal of Migration Research, Nordic Welfare Research, The European Journal of Social Work, The International Journal of Aging and Human Development, Migration Studies, Women's Studies International Forum, Social Research Methodology, og European Societies.

Medlem av vurderingskomitéer for professorat, København; førsteamanuensisstilling, UiO, Århus Universitet og Høgskolen i Bergen (HiB); lektor, Roskilde Universitet; post-doc.stilling, SKOK, UiB; stipendiatstillinger (sosiologi), UiB og HiB.

Vurdert vitenskapsteoretiske innlegg (sosiologi), UiB.

Vurdert bokmanus for Gyldendal Akademisk, Fagbokforlaget, Ashgate, Sage og Palgrave Macmillan, NY.

Veiledning

Veileder bacherlor-, master- og PhD studenter. Har veiledet både innenfor og utenfor omsorgs- og velferdsforskningsfeltet og primært på studier med kvalitative tilnærminger.

PhD kandidater:

Kristin Heggdal (2003): Kroppskunnskaping. En grunnleggende prosess for mestring av kronisk sykdom. Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. (Biveileder)

Sveinung Sandberg (2009): Symbolic capital and linguistic practice in street culture. Sosiologisk institutt, UiB. (Hovedveileder)

Knut Magne Aanestad (2016): A social climbing world: impaired corporeality and the meaning contents of physical activity. (Hovedveileder)

Veileder følgende PhD kandidater:

Katrine M. Bjerke: Transnasjonal aldring innen den norske velferdsstaten.

Tuba Ardic: Between mobility and belonging: A comparative perspective on youth migration from rural-to-urban areas among ethnic Norwegians and those with ethnic minority backgrounds.

Synnøve Fluge: Making user participation work - from policy to practise.

Oddrun Sortland: Familieomsorg til hjelpetrengende eldre: En studie av forekomst, former og forløp. (Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen; biveileder)

Patience Kawamala: The role of cultural consciousness and knowledge development in managing cultural staff in Norwegian nursing homes. (Centre for Care Research, Western Norway University of Applied Sciences; biveileder)

Verv (utvalgte)

Leder av det nasjonale fagråd i Sosiologi, 2016-2017.

Valgt instituttleder, Sosiologisk institutt, 2013-2017.

Medlem av arbeidsgruppe for motvirkning av frafall fra PhD-programmet 2015/16.

Medlem av arbeidsgruppe for Likestilling og antidiskriminering, UiB, 2008-2009.

Medlem av tilsettingsutvalget, SV, 2006-2009.

Nestleder, instituttrådet, Sosiologisk institutt, 2006-2008.

Medlem af fakultetsstyret, SV, gruppe A-representant, 2006-2008.

Visestyrer, Sosiologisk institutt, 2004.

Medlem av forskningsutvalg, SV, 2004.

Medlem av styre og undervisningsutvalg, Sosiologisk institutt, 2001-2005.

Medlem av likestillingsutvalg, 2002-2003.

Undervisningsleder, Sosiologisk institutt, 2001-2002 (med ansvar også for å bidra til gjennomføring av nye studieplaner for bachelorgraden og mastergraden i sosiologi).

Medlem/leder av realkompetansekomité, 2001-2002.

Forskningsopphold

2011-2013 (1 år). Social Care Workforce Research Unit, King's College London.

2004-2005. Rehabilitation Resource Centre, City University, London.

Utvalgte forskningskonferanser/workshops/seminarer med paper:

2016. ILPN International Conference London, London School of Economics, London 4-7 September. Presentation: Policies of user particiapation: the case of older people and social care in Norway and England.

2015. Nordic Network on Disability Research. NNDR 13th Research Conference, Bergen 6-8 May. Presentation: Solidarity, care work and disability: On migrant care workers supporting disabled people’s participation in society.

2014: Gender, Work & Organization, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference June 24-26, 2014 Keele University, Staffordshire, UK. Presentation: Migrant men in women’s work: Temporariness and secondariness of long term care within the migratory journey. Co-presenter: Shereen Hussein, King’s College London.

2013. Invisible communities: Working with older people from Europe and beyond - Wednesday 30 January. A joint conference (CPD certified) from Making Research Count, Age UK London & the Social Care Workforce Research Unit, King’s College London. Venue: Henriette Raphael House, Guy’s Hospital, London. Presentation: Older Scandinavians in London.

2012. International conference on: Reassessing the Nordic Welfare Model, Nordic Centre of Excellence 21.-22.august, Oslo, paper: Unintended consequences of marketisation in eldercare: The Norwegian dilemma.

2012. International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, London School of Economics (LSE), Personal Social Services Research Unit (PSSRU), 5-8 September, paper: Implementation of personalisation within long-term care in Norway and Britain – does it make any difference? Co-author: Doria Pilling.

2010. Social Policy Association annual conference, University of Lincoln, July 5-7, paper: Beyond public care services: The case of Norwegian long term care.

2010. Transforming Care Conference, The Danish National Centre for Social Research, Copenhagen, June 21-23, paper: Privatizations within long term care.

2009. 9th ESA conference in Lisbon, Portugal, September 2-5, paper: Cash-for-care politices impacting on user-careworker relationships.

2008. 3rd  Research conference, NNFF (Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming/Norwegian disability research network), Bergen, October 6-7, paper: Empowerment’ i forskellige velfærdskontekster (Empowerment in different contexts), 

2007. The 8th conference of the European Sociological Association (ESA): Conflict, citizenship and civil society, Glasgow, 3-6 September, paper in the Social Policy group: Social capital in public home care services.

2007. Medarrangør av internasjonal PhD workshop: New perspectives in disability research, Rokkansenteret, Bergen, 23.-25. mai, innlegg: Towards independence in everyday life in the UK and Norway - challenges and consequences.

2003. Conference on care, SKOK, UiB, Bergen, 9-10 October, paper: Silent voices - on gender related power in public care services.

2002. Nordisk symposium, Nordisk netværk for omsorgsforskere, Gentofte, 20.-21. august, innlegg: Makt i moderniseringen av den norske velferdsstats hjemmebaserte omsorgstjenester.

2002. Seminar om teoretiske perspektiver på omsorgsforskning, NOVA v./Rannveig Dahle, Oslo, 8.april, innlegg: Møtet mellom empirisk omsorgsforskning og diskursanalyse.

2002. Helse- og sosialrettseminar, juridisk fakultet, UiT, Tromsø, 21.-22. januar, innlegg: Formalisering av omsorg - konsekvenser for kvaliteten?

2001. Leder for workshop om Makt og kjønn i omsorgstjenester, under ledelse av Lise W. Isaksen, Maktutredningen, Bergen, 9.-10- maj.

2001. Avslutningskonferanse for programmet om evaluering av velferdslove, Norges Forskningsråd, Bergen, 25. januar, innlegg: Fordeling av hjemmehjelp - mellom politikken og brukeren.

1999. Avslutningskonferanse for programmet: Velferd og samfunn, Norges Forskningsråd, Oslo, 20.-21.april, innlegg: Sosiale tjenester og forholdet til Sosialtjenesteloven.