Hjem
Karen Rosendahls bilde

Karen Rosendahl

Professor, Spesialist i barneradiologi
 • E-postKaren.Rosendahl@uib.no
 • Telefon+47 55 97 52 21
 • Besøksadresse
  Radiologisk avdeling
  Universitetssykehuset i Nord Norge
  1919 Tromsø
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Hovedfeltet for min forskning de siste 30 år har vært medfødt hoftefeil (hofteleddsdysplasi, DDH), en lidelse som affiserer omlag 2-3% av alle nyfødte. Prognosen er avhengig av tidlig diagnose og behandling. I løpet av 1988-1990 gjennomførte vi en stor, randomisert, kontrollert studie (RCT) som inkluderte mer enn 12 000 nyfødte. Undersøkelsen ga ny kunnskap om ultralyd-undersøkelsens rolle ved tidlig-diagnostikk av DDH, epidemiologiske aspekter, effekt av ultralydscreening på behandlingsrater og forekomst av seinoppdaget DDH samt kost-nytte verdi av ulike screening-strategier. Resultatene førte til at det ble innført selektiv ultralydscreening for DDH ved Haukeland Universitetssykehus i desember 1990.   

Siden 2006 har forskergruppen (Bergen Paediatric Imaging Research Group (BPIRG)) etter-undersøkt en stor andel av barna som inngikk i den ovenfornevnte RCT, der vi blant annet har undersøkt forekomsten av DDH ved 18-19 års alder (basert på røntgenfunn og klinikk) og nytten av selektiv ultralydscreening; «The Bergen Hip-Cohort Study»  (et samarbeid med University College London, se https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/researchActivity/5626). Vi har etablert en rikholdig hofte-forskningsdatabase som inneholder informasjon om mors svangerskap og fødsel, kjente risikofaktorer for DDH, kliniske hofte-funn i nyfødtperioden og evt. senere kontroller, samt bildedata fra nyfødt (ultralyd hofter) til voksen alder (røntgen hofter) og vekst data (høyde og vekt) fra helsestasjonskontroller. I tillegg er det etablert en «Biobank» (spyttprøver) i Manchester, v/ Professor Bill Ollier.  

Vi søker nå å finne ut av årsak(ene) til DDH, i prosjektet "Pathway analysis: a novel approach to characterise the biological mechanisms underlying developmental hip dysplasia at skeletal maturity in the Bergen Longitudinal Hip Cohort Study".

Et annet viktig forskningsfelt har vært "Bildediagnostikk ved barneleddgikt, eller juvenil idiopatisk artritt (JIA), som forårsaker kronisk sykdom hos barn, og rammer ca 2 av 1000 barn under 16 år. Dette prosjektet bygger på en stor, EU finansiert multisenter studie, med deltakelse av kolleger i London (Great Ormond Street Hospital), Genova, Roma og Paris. Forskningsgruppen har etablert MR-protokoller og skåringssystemer for aktive og kroniske JIA forandringer i håndledd, og er nå underveis med tilsvarende for hofte- og kjeveledd. I 2013 startet vi en multisenter studie (Bergen, Trondheim, Tromsø), der et av målene er å undersøke forekomst av kjeveleddsaffeksjon hos barn med JIA - Nor JIA studien ("Kjeveleddaffeksjon hos barn med barneleddgikt – Bildediagnostikk, beinhelse og munnhelse – betydning for livskvalitet").

Vi har også engasjert oss innen bildediagnostikk ved barnemishandling, bl.annet ved å etablere referansemål for hjernens ventrikkelsystem og subarachnoidalrom hos barn opp til 8 måneders alder. Dette er viktig for diagnostikk av BESS (benign enlargement of the subarachnoidal spaces), bl.a. Vi har videre undersøkt forekomst, type og skademekanismer av brudd hos barn under to år (i samarbeid med Prof. Christina Brudvik ved Bergen Legevakt).  

     

  

Publisert omlag 130 vitenskapelige artikler, 8 bokkapitler samt en rekke fag-politiske artikler, blant annet i ECR-today.  

Underviser i barneradiologi for medisinerstudenter, UiB. Kursleder, nasjonalt kurs i Barneradiologi, 2015, 2017, 2019. 

Holdt mer enn 150 inviterte foredrag - nasjonalt og internasjonalt - bl.annet på RSNA 2018.     

 • Barendregt, Anouk M.; van Gulik, E. Charlotte; Groot, Paul F.C.; Dolman, Koert M.; van den Berg, J. Merlijn; Nassar-Sheikh Rashid, Amara; Schonenberg-Meinema, Dieneke; Lavini, Cristina; Rosendahl, Karen; Hemke, Robert; Kuijpers, Taco W.; Maas, Mario; Nusman, Charlotte M. 2019. Prolonged time between intravenous contrast administration and image acquisition results in increased synovial thickness at magnetic resonance imaging in patients with juvenile idiopathic arthritis. Pediatric Radiology. 49: 638-645. doi: 10.1007/s00247-018-04332-x
 • Mjelle, Anders Batman; Mulabecirovic, Anesa; Havre, Roald Flesland; Rosendahl, Karen; Juliusson, Petur Benedikt; Olafsdottir, Edda Jonina; Gilja, Odd Helge; Vesterhus, Mette. 2019. Normal Liver Stiffness Values in Children: A Comparison of Three Different Elastography Methods. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN. 68: 706-712. doi: 10.1097/MPG.0000000000002320
 • Stray-Pedersen, Arne; Møller, Claus; de Lange, Charlotte; Due-Tønnessen, Bernt Johan; Grøgaard, Jens; Haugen, Olav H.; Hikmat, Omar; Mahesparan, Rupavathana; Müller, Lil-Sofie Ording; Myhre, Arne Kristian; Myhre, Mia Cathrine; Nedregaard, Bård; Nordhov, Solveig Marianne; Rognum, Torleiv Ole; Rosendahl, Karen; Sørbø, Tomas; Vollmer-Sandholm, Mary Jo; Aukland, Stein Magnus. 2019. Legers rolle ved mistanke om alvorlig barnemishandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. 139: 126-128. doi: 10.4045/tidsskr.18.0922
 • Avenarius, Derk; Nusman, Charlotte; Malattia, Clara; de Horatio, Laura Tanturri; Rosendahl, Karen; Maas, Mario; Müller, Lil-Sofie Ording. 2018. Current status of wrist imaging in juvenile idiopathic arthritis. Pediatric Radiology. 48: 801-810. doi: 10.1007/s00247-017-4063-y
 • Berentsen, Ragnhild Drage; Haukanes, Bjørn Ivar; Juliusson, Petur Benedikt; Rosendahl, Karen; Houge, Gunnar. 2018. A Novel GDF6 Mutation in a Family with Multiple Synostoses Syndrome without Hearing Loss. Molecular Syndromology. 1-7. doi: 10.1159/000492418
 • Bruserud, Ingvild Særvold; Roelants, Mathieu; Oehme, Ninnie; Eide, Geir Egil; Bjerknes, Robert; Rosendahl, Karen; Juliusson, Petur Benedikt. 2018. Ultrasound assessment of pubertal breast development in girls: intra- and interobserver agreement. Pediatric Radiology. 48: 1576-1583. doi: 10.1007/s00247-018-4188-7
 • Johnsen, Boel; Fasmer, Kristine Eldevik; Pedersen, Kjetil Boye; Rosendahl, Karen; Trovik, Clement; Biermann, Martin; Aukland, Stein Magnus. 2018. Added value of 18F-FDG PET-CT in staging of Ewing sarcoma in children and young adults. European Journal of Hybrid Imaging. 2. doi: 10.1186/s41824-018-0031-5
 • Nusman, Charlotte M.; de Horatio, Laura Tanturri; Hemke, Robert; van Gulik, E. Charlotte; Müller, Lil-Sofie Ording; Malattia, Clara; Avenarius, Derk; Toma, Paolo; Roth, Johannes; Tzaribachev, Nikolay; Magni-Manzoni, Silvia; Maas, Mario; Doria, Andrea S.; Rosendahl, Karen. 2018. Imaging in juvenile idiopathic arthritis - international initiatives and ongoing work. Pediatric Radiology. 48: 828-834. doi: 10.1007/s00247-017-4054-z
 • Oehme, Ninnie; Roelants, Mathieu; Bruserud, Ingvild Særvold; Eide, Geir Egil; Bjerknes, Robert; Rosendahl, Karen; Juliusson, Petur Benedikt. 2018. Ultrasound-based measurements of testicular volume in 6- to 16-year-old boys — intra- and interobserver agreement and comparison with Prader orchidometry. Pediatric Radiology. 48: 1771-1778. doi: 10.1007/s00247-018-4195-8
 • Olsen, Stine Feiring; Blom, Hans Chr.; Rosendahl, Karen. 2018. Introducing universal ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip doubled the treatment rate. Acta Paediatrica. 107: 255-261. doi: 10.1111/apa.14057
 • Rosendahl, Karen; Bruserud, Ingvild Særvold; Oehme, Ninnie; Juliusson, Petur Benedikt; de Horatio, Laura Tanturri; Müller, Lil-Sofie Ording; Magni-Manzoni, Silvia. 2018. Normative ultrasound references for the paediatric wrist; Dorsal soft tissues. RMD Open. 4:e000642: 1-6. doi: 10.1136/rmdopen-2017-000642
 • Rosendahl, Karen; Maas, Mario. 2018. Update on imaging in juvenile idiopathic arthritis. Pediatric Radiology. 48: 783-784. doi: 10.1007/s00247-017-4039-y
 • Shelmerdine, Susan Cheng; Di Paolo, Pier Luigi; Rieter, Jasper F.M.M.; Malattia, Clara; Tanturri de Horatio, Laura; Rosendahl, Karen. 2018. A novel radiographic scoring system for growth abnormalities and structural change in children with juvenile idiopathic arthritis of the hip. Pediatric Radiology. 48: 1086-1095. doi: 10.1007/s00247-018-4136-6
 • Shelmerdine, Susan Cheng; Di Paolo, Pier Luigi; Tanturri de Horatio, Laura; Malattia, Clara; Magni-Manzoni, Silvia; Rosendahl, Karen. 2018. Imaging of the hip in juvenile idiopathic arthritis. Pediatric Radiology. 48: 811-817. doi: 10.1007/s00247-017-4022-7
 • Angenete, Oskar W; Augdal, Thomas Angell; Jellestad, Stig; Rygg, Marite; Rosendahl, Karen. 2017. Normal magnetic resonance appearances of the temporomandibular joints in children and young adults aged 2–18 years. Pediatric Radiology. 48: 341-349. Publisert 2017-12-12. doi: 10.1007/s00247-017-4048-x
 • Avenarius, Derk; Müller, Lil-Sofie Ording; Rosendahl, Karen. 2017. Joint fluid, bone marrow edemalike changes, and ganglion cysts in the pediatric wrist: Features that may mimic pathologic abnormalities-follow-up of a healthy cohort. American Journal of Roentgenology. 208: 1352-1357. doi: 10.2214/AJR.16.17263
 • Offiah, Amaka C.; Servaes, Sabah; Adamsbaum, Catherine S.; Argyropoulou, Maria I.; Halliday, Katharine E.; Jaspan, Tim; Owens, Catherine M.; Raissaki, Maria; Rosendahl, Karen; Stoodley, Neil; Van Rijn, Rick R.; Callahan, Michael J.; Chung, Taylor; Donaldson, James S.; Jaramillo, Diego; Slovis, Thomas L.; Strouse, Peter J. 2017. Initial response of the European Society of Paediatric Radiology and Society for Pediatric Radiology to the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services' document on the triad of shaken baby syndrome. Pediatric Radiology. 47: 369-371. doi: 10.1007/s00247-017-3808-y
 • Avenarius, Derk; Müller, Lil-Sofie Ording; Rosendahl, Karen. 2016. Erosion or normal variant? 4-year MRI follow-up of the wrists in healthy children. Pediatric Radiology. 46: 322-330. doi: 10.1007/s00247-015-3494-6
 • El Assar de la Fuente, Sami; Angenete, Oskar; Jellestad, Stig; Tzaribachev, Nikolay; Koos, Bernd; Rosendahl, Karen. 2016. Juvenile idiopathic arthritis and the temporomandibular joint: A comprehensive review. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. 44: 597-607. doi: 10.1016/j.jcms.2016.01.014
 • Johnsen, Boel; Fasmer, Kristine Eldevik; Pedersen, Kjetil Boye; Rosendahl, Karen; Trovik, Clement; Biermann, Martin; Aukland, Stein Magnus. 2016. Estimated cumulative radiation dose received by diagnostic imaging during staging and treatment of operable Ewing sarcoma 2005–2012. Pediatric Radiology. 47: 82-88. doi: 10.1007/s00247-016-3720-x
 • Johnsen, Boel; Pedersen, Kjetil Boye; Rosendahl, Karen; Biermann, Martin; Trovik, Clement; Aukland, Stein Magnus. 2016. F-18-FDG PET-CT in children and young adults with Ewing sarcoma diagnosed in Norway during 2005-2012: a national population-based study. Clinical Physiology and Functional Imaging. 36: 441-446. doi: 10.1111/cpf.12247
 • Nusman, Charlotte M.; Rosendahl, Karen; Maas, Mario. 2016. MRI protocol for the assessment of juvenile idiopathic arthritis of the wrist: Recommendations from the OMERACT MRI in JIA working group and health-e-child. Journal of Rheumatology. 43: 1257-1258. doi: 10.3899/jrheum.160094
 • Nusman, Charlotte; Müller, Lil-Sofie Ording; Hemke, Robert; Doria, Andrea S; Avenarius, Derk; Tzaribachev, Nicolay; Malattia, Clara; van Rossum, Marion; Maas, Mario; Rosendahl, Karen. 2016. Current status of efforts on standardizing magnetic resonance imaging of juvenile idiopathic arthritis: Report from the OMERACT MRI in JIA working group and Health-e-Child. Journal of Rheumatology. 43: 239-244. doi: 10.3899/jrheum.141276
 • Rieter, Jasper F.M.M.; de Horatio, Laura Tanturri; Nusman, Charlotte M.; Müller, Lil-Sofie Ording; Hemke, Robert; Avenarius, Derk; van Rossum, Marion A.J.; Malattia, Clara; Maas, Mario; Rosendahl, Karen. 2016. The many shades of enhancement: timing of post-gadolinium images strongly influences the scoring of juvenile idiopathic arthritis wrist involvement on MRI. Pediatric Radiology. 46: 1562-1567. doi: 10.1007/s00247-016-3657-0
 • Rosendahl, Karen; Strouse, Peter J. 2016. Sports injury of the pediatric musculoskeletal system. Radiologia Medica. 121: 431-441. doi: 10.1007/s11547-015-0615-0
 • Boavida, Peter; Lambot-Juhan, Karen; Müller, Lil-Sofie Ording; Damasio, Beatrice; de Horatio, Laura Tanturri; Malattia, Clara; Owens, Catherine M.; Rosendahl, Karen. 2015. Carpal erosions in children with juvenile idiopathic arthritis: repeatability of a newly devised MR-scoring system. Pediatric Radiology. 45: 1972-1980. doi: 10.1007/s00247-015-3421-x
 • Horn, Denise; Prescon, Trine; Houge, Gunnar; Brække, Kristin; Rosendahl, Karen; Nishimura, Gen; Fitzpatrick, David R.; Spranger, Jürgen. 2015. A novel oculo-skeletal syndrome with intellectual disability caused by a particular MAB21L2 mutation. European Journal of Medical Genetics. 58: 387-391. doi: 10.1016/j.ejmg.2015.06.003
 • Müller, Lil-Sofie Ording; Humphries, Paul; Rosendahl, Karen. 2015. The joints in juvenile idiopathic arthritis. Insight into Imaging. 6: 275-284. doi: 10.1007/s13244-015-0406-0
 • Rosendahl, Karen; Feed, Aud. 2015. Varierende tilgang til barneradiologisk kompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 135: 1433-1434. doi: 10.4045/tidsskr.15.0743
 • Aukland, Stein Magnus; Elgen, Irene Bircow; Odberg, Morten Duus; Chong, WK; Eide, Geir Egil; Rosendahl, Karen. 2014. Ventricular dilatation in ex-prematures: only confined to the occipital region? MRI-based normative standards for 19-year-old ex-prematures without major handicaps. Acta Radiologica. 55: 470-477. doi: 10.1177/0284185113497476
 • Donaldson, James S.; Lee, Edward Y.; Offiah, Amaka C.; Rigsby, Cynthia K.; Rosendahl, Karen. 2014. Introduction to the Pediatric Radiology research forum. Pediatric Radiology. 44: 932. doi: 10.1007/s00247-014-3092-z
 • Laborie, Lene Bjerke; Lehmann, Trude Gundersen; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Sera, Francesco; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2014. The alpha angle in cam-type femoroacetabular impingement: New reference intervals based on 2038 healthy young adults. The Bone & Joint Journal. 96 B: 449-454. doi: 10.1302/0301-620X.96B4.32194
 • Laborie, Lene Bjerke; Markestad, Trond; Davidsen, Henrik; Brurås, Kari Røine; Aukland, Stein Magnus; Bjørlykke, John Asle; Reigstad, Hallvard; Indrekvam, Kari; Lehmann, Trude Gundersen; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2014. Selective ultrasound screening for developmental hip dysplasia: Effect on management and late detected cases. A prospective survey during 1991-2006. Pediatric Radiology. 44: 410-424. doi: 10.1007/s00247-013-2838-3
 • Precht, Helle; Gerke, Oke; Rosendahl, Karen; Tingberg, Anders; Waaler, Dag. 2014. Large dose reduction by optimization of multifrequency processing software in digital radiography at follow-up examinations of the pediatric femur. Pediatric Radiology. 44: 239-240. doi: 10.1007/s00247-013-2854-3
 • Rainger, Joe; Pehlivan, Davut; Johansson, Stefan; Bengani, Hemant; Sanchez-Pulido, Luis; Williamson, Kathleen A.; Ture, Mehmet; Barker, Heather; Rosendahl, Karen; Spranger, Jürgen; Horn, Denise; Meynert, Alison; Floyd, James A.B.; Prescon, Trine; Anderson, Carl A.; Rainger, Jacqueline; Karaca, Ender; Gonzaga-Jauregui, Claudia; Jhangiani, Shalini; Muzny, Donna M.; Seawright, Anne; Soares, Dinesh; Kharbanda, Mira; Murday, Victoria; Finch, Andrew; Gibbs, Richard A.; van Heyningen, Veronica; Taylor, Martin S.; Yakut, Tahsin; Knappskog, Per; Hurles, Matthew E.; Ponting, Chris P.; Lupski, James R.; Houge, Gunnar; Fitzpatrick, David R. 2014. Monoallelic and biallelic mutations in MAB21L2 cause a spectrum of major eye malformations. American Journal of Human Genetics. 94: 915-923. doi: 10.1016/j.ajhg.2014.05.005
 • Bergo, Kaja Knudsen; Rosendahl, Karen. 2013. Parent satisfaction with early and delayed abduction splinting therapy of developmental hip dysplasia. Acta Paediatrica. 102: e339-e343. doi: 10.1111/apa.12237
 • Biermann, Martin; Schwarzlmüller, Thomas; Fasmer, Kristine Eldevik; Reitan, Bernt Christian; Johnsen, Boel; Rosendahl, Karen. 2013. Is there a role for PET-CT and SPECT-CT in pediatric oncology? Acta Radiologica. 54: 1037-1045. doi: 10.1258/ar.2012.120616
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Rosendahl, Karen; Arthurs, Owen J. 2013. Pedriatic MRI-safety revisited. Pediatric Radiology. 43. doi: 10.1007/s00247-013-2675-4
 • Boavida, Peter; Müller, Lil-Sofie Ording; Rosendahl, Karen. 2013. Magnetic resonance imaging of the immature skeleton. Acta Radiologica. 54: 1007-1014. doi: 10.1177/0284185113501945
 • Damasio, Maria Beatrice; de Horatio, Laura Tanturri; Boavida, Peter; Lambot-Juhan, Karen; Rosendahl, Karen; Toma, Paolo; Müller, Lil-Sofie Ording. 2013. Imaging in juvenile idiopathic arthritis (JIA): an update with particular emphasis on MRI. Acta Radiologica. 54: 1015-1023. doi: 10.1177/0284185113493777
 • Engesæter, Ingvild Øvstebø; Laborie, Lene Bjerke; Lehmann, Trude Gundersen; Fevang, Jonas Meling; Lie, Stein Atle; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2013. Prevalence of radiographic findings associated with hip dysplasia in a population-based cohort of 2081 19-year-old Norwegians. The Bone & Joint Journal. 95B: 279-285. doi: 10.1302/0301-620X.95B2.30744
 • Johnsen, Boel; Boye, Knut; Rosendahl, Karen; Trovik, Clement; Biermann, Martin; Aukland, Stein Magnus. 2013. The use of F18 FDG PET-CT in children and young adults with Ewing Sarcoma diagnosed in Norway 2005-2012. A national, population based study. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 40: S204-S204.
 • Laborie, Lene Bjerke; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Lehmann, Trude Gundersen; Eastwood, Deborah M.; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2013. Screening strategies for hip dysplasia: long-term outcome of a randomized controlled trial. Pediatrics. 132: 492-501. doi: 10.1542/peds.2013-0911
 • Laborie, Lene Bjerke; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Lehmann, Trude Gundersen; Sera, Francesco; Dezateux, Carol; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2013. Radiographic measurements of hip dysplasia at skeletal maturity-new reference intervals based on 2,038 19-year-old Norwegians. Skeletal Radiology. 42: 925-935. doi: 10.1007/s00256-013-1574-y
 • Laborie, Lene Bjerke; Lehmann, Trude Gundersen; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2013. Is a Positive Femoroacetabular Impingement Test a Common Finding in Healthy Young Adults? Clinical Orthopaedics and Related Research. 471: 2267-2277. doi: 10.1007/s11999-013-2850-9
 • Lambot, Karen; Boavida, Peter; Damasio, Maria Beatrice; de Horatio, Laura Tanturri; Desgranges, Maria; Malattia, Clara; Barbuti, Domenico; Bracaglia, Claudia; Müller, Lil-Sofie Ording; Elie, Caroline; Bader-Meunier, Brigitte; Quartier, Pierre; Rosendahl, Karen; Brunelle, Francis. 2013. MRI assessment of tenosynovitis in children with juvenile idiopathic arthritis: inter- and intra-observer variability. Pediatric Radiology. 43: 796-802. doi: 10.1007/s00247-012-2613-x
 • Lehmann, Trude Gundersen; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Laborie, Lene Bjerke; Lie, Stein Atle; Rosendahl, Karen; Engesæter, Lars B. 2013. Radiological findings that may indicate a prior silent slipped capital femoral epiphysis in a cohort of 2072 young adults. The Bone & Joint Journal. 95B: 452-458. doi: 10.1302/0301-620X.95B4.29910
 • Lehmann, Trude Gundersen; Vetti, Nils; Laborie, Lene Bjerke; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2013. Intra- and inter-observer repeatability of radiographic measurements for previously slipped capital femoral epiphysis at skeletal maturity. Acta Radiologica. 54: 587-591. doi: 10.1177/0284185112474918
 • Müller, Lil-Sofie Ording; Boavida, Peter; Avenarius, Derk; Damasio, Beatrice; Eldevik, Odd Petter; Malattia, Clara; Lambot-Juhan, Karen; Tanturri, Laura; Owens, Catherine M.; Rosendahl, Karen. 2013. MRI of the wrist in juvenile idiopathic arthritis: erosions or normal variants? A prospective case-control study. Pediatric Radiology. 43: 785-795. doi: 10.1007/s00247-012-2575-z
 • Rosendahl, Karen. 2013. Acta Radiologica: Special Pediatric Issue 2013. Acta Radiologica. 54: 981-981. doi: 10.1177/0284185113490280
 • Rosendahl, Karen; Toma, Paolo. 2013. Reply to Riccabona et al. regarding screening for developmental dysplasia of the hip. Pediatric Radiology. 43: 641-642. doi: 10.1007/s00247-013-2625-1
 • Schjerven, Annette; Rosendahl, Karen. 2013. Children with persistant heel pain - a pilot. Acta Radiologica. 54: 12-12.
 • Avenarius, Derk; Müller, Ording Lil-Sofie; Eldevik, Odd Petter; Owens, Catherine M.; Rosendahl, Karen. 2012. The paediatric wrist revisited-findings of bony depressions in healthy children on radiographs compared to MRI. Pediatric Radiology. 42: 791-798. doi: 10.1007/s00247-012-2354-x
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Nygård, Irene; Braseth, Turid Aarhus; Kristensen, T; Kluge, Beate; Rosendahl, Karen. 2012. PROTEIN IDENTIFICATION AND CHANGED PROTEIN LEVELS AFTER SLEEP DEPRIVATION. Sleep. 35: A15-A15.
 • Boavida, Peter; Hargunani, Rikin; Owens, Catherine M.; Rosendahl, Karen. 2012. Magnetic resonance imaging and radiographic assessment of carpal depressions in children with juvenile idiopathic arthritis: Normal variants or erosions? Journal of Rheumatology. 39: 645-650. doi: 10.3899/jrheum.110445
 • Damasio, Maria Beatrice; Malattia, Clara; de Horatio, Laura Tanturri; Mattiuz, Chiara; Pistorio, Angela; Bracaglia, Claudia; Barbuti, Domenico; Boavida, Peter; Juhan, Karen Lambot; Ording, Lil Sophie Mueller; Rosendahl, Karen; Martini, Alberto; Magnano, GianMichele; Toma, Paolo. 2012. MRI of the wrist in juvenile idiopathic arthritis: proposal of a paediatric synovitis score by a consensus of an international working group. Results of a multicentre reliability study. Pediatric Radiology. 42: 1047-1055. doi: 10.1007/s00247-012-2392-4
 • Engesæter, Ingvild Øvstebø; Laborie, Lene Bjerke; Lehmann, Trude Gundersen; Sera, Francesco; Fevang, Jonas Meling; Pedersen, Douglas; Morcuende, Josè; Lie, Stein Atle; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2012. Radiological findings for hip dysplasia at skeletal maturity. Validation of digital and manual measurement techniques. Skeletal Radiology. 41: 775-785. doi: 10.1007/s00256-011-1283-3
 • Lehmann, Trude Gundersen; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Laborie, Lene Bjerke; Lie, Stein Atle; Rosendahl, Karen; Engesæter, Lars B. 2012. Total hip arthroplasty in young adults, with focus on Perthes' disease and slipped capital femoral epiphysis. Acta Orthopaedica. 83: 159-164. doi: 10.3109/17453674.2011.641105
 • Malattia, Clara; Damasio, Maria Beatrice; Basso, Cristina; Santoro, Massimo; Verri, Alessandro; Pederzoli, Silvia; Mattiuz, Chiara; Viola, Stefanio; Buoncompagni, Antonella; Madeo, Annalisa; Mazzoni, Marta; Rosendahl, Karen; Lambot-Juhan, Karen; de Horatio, Laura Tanturri; Magnano, GianMichele; Ravelli, Angelo; Martini, Alberto. 2012. Novel automated system for magnetic resonance imaging quantification of the inflamed synovial membrane volume in patients with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Care and Research. 64: 1657-1664. doi: 10.1002/acr.21739
 • Precht, Helle; Gerke, Oke; Rosendahl, Karen; Tingberg, Anders; Waaler, Dag. 2012. Digital radiography: optimization of image quality and dose using multi-frequency software. Pediatric Radiology. 42: 1112-1118. doi: 10.1007/s00247-012-2385-3
 • de Horatio, Laura Tanturri; Damasio, Maria Beatrice; Barbuti, Domenico; Bracaglia, Claudia; Lambot-Juhan, Karen; Boavida, Peter; Müller, Ording Lil-Sofie; Malattia, Clara; Rava, Lucilla; Rosendahl, Karen; Toma, Paolo. 2012. MRI assessment of bone marrow in children with juvenile idiopathic arthritis: intra- and inter-observer variability. Pediatric Radiology. 42: 714-720. doi: 10.1007/s00247-012-2345-y
 • Aukland, Stein Magnus; Westerhausen, René; Plessen, Kerstin J.; Odberg, Morten Duus; Elgen, Irene Bircow; Peterson, Brad Scott; Ersland, Lars; Eide, Geir Egil; Rosendahl, Karen. 2011. Selectively reduced posterior corpus callosum size in a population-based sample of young adults born with low birth weight. American Journal of Neuroradiology. 32: 970-975. doi: 10.3174/ajnr.A2594
 • Brurås, Kari Røine; Aukland, Stein Magnus; Markestad, Trond; Sera, Francesco; Dezateux, Carol; Rosendahl, Karen. 2011. Newborns With Sonographically Dysplastic and Potentially Unstable Hips: 6-Year Follow-up of an RCT. Pediatrics. 127: E661-E666. doi: 10.1542/peds.2010-2572
 • Engesæter, Ingvild Øvstebø; Lehmann, Trude Gundersen; Laborie, Lene Bjerke; Lie, Stein Atle; Rosendahl, Karen; Engesæter, Lars B. 2011. Total hip replacement in young adults with hip dysplasia Age at diagnosis, previous treatment, quality of life, and validation of diagnoses reported to the Norwegian Arthroplasty Register between 1987 and 2007. Acta Orthopaedica. 82: 149-154. doi: 10.3109/17453674.2011.566146
 • Laborie, Lene Bjerke; Lehmann, Trude Gundersen; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Eastwood, Deborah M; Engesæter, Lars B.; Rosendahl, Karen. 2011. Prevalence of radiographic findings thought to be associated with femoroacetabular impingement in a population-based cohort of 2081 healthy young adults. Radiology. 260: 494-502. doi: 10.1148/radiol.11102354
 • Lehmann, Trude Gundersen; Engesæter, Ingvild Øvstebø; Laborie, Lene Bjerke; Rosendahl, Karen; Lie, Stein Atle; Engesæter, Lars B. 2011. In situ fixation of slipped capital femoral epiphysis with Steinmann pins. Acta Orthopaedica. 82: 333-338. doi: 10.3109/17453674.2011.579520
 • Müller, Ording Lil-Sofie; Avenarius, Derk; Damasio, Maria Beatrice; Eldevik, Odd Petter; Malattia, Clara; Lambot-Juhan, Karen; Tanturri, Laura; Owens, Catherine M.; Rosendahl, Karen. 2011. The paediatric wrist revisited: redefining MR findings in healthy children. Annals of the Rheumatic Diseases. 70: 605-610. doi: 10.1136/ard.2010.135244
 • Gravendeel, Joost; Rosendahl, Karen. 2010. Cerebral biometry at birth and at 4 and 8 months of age. A prospective study using US. Pediatric Radiology. 40: 1651-1656. doi: 10.1007/s00247-010-1687-6
 • Odberg, Morten Duus; Aukland, Stein Magnus; Rosendahl, Karen; Elgen, Irene Bircow. 2010. Cerebral MRI and Cognition in Nonhandicapped, Low Birth Weight Adults. Pediatric Neurology. 43: 258-262. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2010.05.014
 • Olsen, Øystein E.; Kiserud, Torvid; Rosendahl, Karen; Gjelland, Knut; Parkar, Anagha P. 2010. Common fetal measurements: A comparison between ultrasound and magnetic resonance imaging. Acta Radiologica. 51: 85-91. doi: 10.3109/02841850903334461
 • Rosendahl, Karen; Dezateux, Carol; Fosse, Kari; Aase, Hildegunn Siv; Aukland, Stein Magnus; Reigstad, Hallvard; Alsaker, Terje Gottfred; Moster, Dag; Lie, Rolv T.; Markestad, Trond. 2010. Immediate treatment versus sonographic surveillance for mild hip dysplasia in newborns. Pediatrics. 125: E9-E16. doi: 10.1542/peds.2009-0357
 • Aukland, Stein Magnus; Rosendahl, Karen; Owens, Catherine M.; Fosse, Kari Røine; Eide, Geir Egil; Halvorsen, Thomas. 2009. Neonatal bronchopulmonary dysplasia predicts abnormal pulmonary HRCT scans in long-term survivors of extreme preterm birth. Thorax. 64: 405-410. doi: 10.1136/thx.2008.103739
 • Odberg, Morten Duus; Aukland, Stein Magnus; Rosendahl, Karen; Elgen, Irene Bircow. 2009. CEREBRAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND COGNITION IN NON-HANDICAPPED, LOW BIRTH WEIGHT ADULTS. A POPULATION BASED, CONTROLLED STUDY. Acta Paediatrica. 98: 201-201.
 • Parkar, Anagha P.; Olsen, Øystein E.; Maartmann-Moe, Helga; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Gjelland, Knut; Rosendahl, K. 2009. Antenatal ultrasound and postnatal autopsy findings in terminations after 12 weeks' gestation due to fetal abnormality: Population-based study in western Norway, 1988-2002. Acta Radiologica. 50: 816-822. doi: 10.1080/02841850903025960
 • Aukland, Stein Magnus; Odberg, Morten Duus; Gunny, Roxanna; Chong, W.K; Eide, Geir Egil; Rosendahl, Karen. 2008. Assessing ventricular size: is subjective evaluation accurate enough? New MRI-based normative standards for 19-year-olds. Neuroradiology. 50: 1005-1011. doi: 10.1007/s00234-008-0432-4
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Nygaard, Inger; Braseth, Turid Aarhus; Gurvin, Ingmund; Kristensen, Terje; Nybø, Roar; Rosendahl, Karen; Kluge, Beate. 2008. Human serum protein profile after sleep restriction. Journal of Sleep Research. 17: 5-5.
 • Dezateux, Carol; Rosendahl, Karen. 2007. Developmental dysplasia of the hip. The Lancet. 369: 1542-1542. doi: 10.1016/S0140-6736(07)60710-7
 • Holmedal, Lise Jorid; Friberg, Eva Godske; Børretzen, Ingelin; Olerud, Hilde; Lægreid, Liv; Rosendahl, Karen. 2007. Radiation doses to children with shunt-treated hydrocephalus. Pediatric Radiology. 37: 1209-1215. doi: 10.1007/s00247-007-0625-8
 • Rosendahl, Karen; Toma, Paolo. 2007. Ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. The European approach. A review of methods, accuracy and clinical validity. European Radiology. 17: 1960-1967. doi: 10.1007/s00330-006-0557-y
 • Aukland, Stein Magnus; Halvorsen, Thomas; Fosse, Kari; Daltveit, Anne Kjersti; Rosendahl, Karen. 2006. High-resolution CT of the chest in children and young adults who were born prematurely: Findings in a population-based study. American Journal of Roentgenology. 187: 1012-1018. doi: 10.2214/AJR.05.0383
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Rosendahl, Karen; Braseth, Turid Aarhus; Nygård, Irene; Gurvin, Ingmund; Kristensen, Terje; Nybø, Roar. 2006. Differential expression proteomics after sleep deprivation. Journal of Sleep Research. 15: 238-239.
 • Bjørkum, Alvhild; Rosendahl, Karen; Ingebrigtsen, HB; Kolstad, H; Myhr, IM; Alvsvaag, SE; Stange, E; Kanhema, Tambudzai; Kluge, Beate; Bjørnstad, A. 2005. Sleep deprivation changes proteome expression. Sleep. 28: A153-A153.
 • Rosendahl, Karen. 2005. Pediatric chest and hand radiographs revisited. Acta Radiologica. 46: 334-334. doi: 10.1080/02841850510021814
 • Rosendahl, Karen; Kiserud, Torvid; Olsen, E.Ø. 2005. The normal and abnormal fetal skeletal system. 2.5, sider 305-329. I:
  • Carty, Helen; Brunelle, Francis; Stringer, David A.; Kao, Simon. 2005. Imaging children. Second Edition. Volume 1. Elsevier. 1177 sider.
 • Dorlöchter, Ludger; Carlsson, Malin; Olafsdottir, Edda Jonina; Roksund, O.D.; Rosendahl, Karen; Fluge, Gjermund. 2004. Antineutrophil cytoplasmatic antibodies and lung disease in cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis. 3: 179-183.
 • Larssen, Trond Bjerke; Rørvik, Jarle; Horn, Arild; Karwinski, Barbara; Skadberg, Øyvind; Pedersen, Ole martin; Rosendahl, Karen. 2004. Biochemical and cytologic analysis of cystic contents in benign non-parasitic symptomatic hepatic cysts before and after ethanol sclerotherapy. Acta Radiologica. 45: 504-509.
 • Olsen, OE; Lie, Rolv Terje; Rosendahl, Karen. 2004. Ultrasound estimates of gestational age among perinatally demised: a population-based study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 83: 149-154.
 • Rosendahl, Karen. 2004. Ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip (DDH). Acta Radiologica. 45: 227-235.
 • Rosendahl, Karen; Aukland, Stein Magnus; Fosse, Kari. 2004. Imaging strategies in children with suspected appendicitis. European Radiology. 14: L138-L145.
 • Rosendahl, Karen; Beck, Bjarne; Erichsen, Aage. 2004. Radiologisk undersøkelse. 5 sider.
 • Aslaksen, Aslak; Rosendahl, Karen; Aasland, OG; Akre V, [Mangler fornavn]. 2000. Samarbeidsprosjekt: Radiografer, røntgensykepleiere og radiologer. Fokusgruppeintervju og spørreundersøkelse (pdf-fil). legeforeningen, xxx. 78 sider.
 • Dorlöchter, Ludger; Kolsrud, Espen; Olafsdottir, Edda Jonina; Fluge, Gjermund; Rosendahl, Karen; Hatlebakk, Jan Gunnar. 2000. Oesophagusstriktur som komplikasjon til gastrøsofageal refluks hos barn. Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 187-189.
 • Rosendahl, Karen; Aasland, Olaf Gjerløw; Aslaksen, Aslak; Nordbye, Asbjørn; Brabrand, Knut; Akre, Viktoria. 2000. Hvordan er det å være utdanningskandidat i radiologi? Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 2289-2292.
 • Aslaksen, Aslak; Rosendahl, Karen. 1999. Samarbeidsprosjekt radiografer - røntgensykepleiere og radiologer. 1-28. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Rapport.
 • Bjerknes, Robert; Aslaksen, Aslak; Rosendahl, Karen; Aarskog, Dagfinn. 1999. Behandling og kontroll av X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn. Pediatrisk Endokrinologi. 13: 66-74.
 • Rosendahl, Karen. 1999. Imaging of arthritis in children. 64-67. I:
  • Bar-Ziv, J; Horev, G; Kalifa, G. 1999. Syllabus ESPR. Springer.
 • Aslaksen, Aslak; Rosendahl, Karen; Satinovic, Milka; Nordby, Asbjørn. 1998. Barnerøntgen gir god service, men det er rom for forbedringer. ?. 6: 11-12.
 • Bjerknes, Robert; Rosendahl, Karen; Gjelland, K.; Njølstad, Pål Rasmus; Aarskog, Dagfinn. 1998. Ultralydsundersøkele av genitalia interna hos jenter med pubertas precox. Pediatrisk Endokrinologi. 12: 20-28.
 • Rosendahl, Karen; Aslaksen, Aslak; Malterud, Kirsti. 1998. Radiologi - spennende fagområde, men utilfredsstillende utdanningssituasjon? Gruppeintervju med kommende radiologer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 118: 2504-2506.
 • Rosendahl, Karen; Lie, Rolv Terje; Markestad, Trond. 1997. Congenital hip dislocation Ultrasonic screening of newborn infants. Tidsskrift for Den norske legeforening. 117: 346-352.
 • Rosendahl, Karen; Lie, Rolv Terje; Markestad, Trond. 1997. Kongenital hofteleddslukasjon. Ultralydscreening av nyfødte. Tidsskrift for Den norske legeforening. 117: 346-352.
 • Rosendahl, Karen; Lie, Rolv Terje; Markestad, Trond. 1997. Congenital hip dislocation. Ultrasonic screening of newborn infants. Tidsskrift for Den norske legeforening. 117: 346-352.
 • Rosendahl, Karen; Lie, Rolv Terje; Markestad, Trond. 1997. Congenital hip dislocation Ultrasonic screening of newborn infants. Tidsskrift for Den norske legeforening. 117: 346-352.
 • Rosendahl, Karen; Lie, Rolv Terje; Markestad, Trond. 1997. Kongenital hofteleddslukasjon. Ultralydscreening av nyfødte. Tidsskrift for Den norske legeforening. 117: 346-352.
 • Geitung, J. T.; Rosendahl, Karen; Sudmann, E. 1996. Cost-effectiveness of ultrasonographic screening for congenital hip dysplasia in new-borns. Skeletal Radiology. 25: 251-254.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, R.T. 1996. Developmental dysplasia of the hip. A population-based comparision of ultrasound and clinical findings. Acta Paediatrica. 85: 64-69.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, R.T. 1996. Developmental dysplasia of the hip. A population-based comparision of ultrasound and clinical findings. Acta Paediatrica. 85: 64-69.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, R.T. 1996. Developmental dysplasia of the hip: prevalence based on ultrasound diagnostics. Pediatric Radiology. 26: 635-639.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, R.T. 1996. Evaluation of screening strategies for DDH. Abstract av: "Cost-effectiveness of alternative screening strategies for DDH." Arch. Pediatr. Adolesc. Med. American Journal of Managed Care. 120.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, R.T. 1996. Developmental dysplasia of the hip: Prevalence based on ultrasound diagnostics. Pediatric Radiology. 26: 635-639.
 • Markestad, Trond; Rosendahl, Karen. 1995. Ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip. Pediatrics. 96: 800.
 • Rosendahl, Karen. 1995. Ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. (dr.med.).
 • Rosendahl, Karen. 1995. Ultralydscreening av hofter hos nyfødte gir sikrere diagnose. Jordmorbladet. 9. 22-23.
 • Rosendahl, Karen. 1995. Hoftefeil oppdages tidligere. Bergens Tidende. Publisert 1995-06-03.
 • Rosendahl, Karen. 1995. Sikrere diagnose med ultralyd. Legemidler og samfunn : informasjonsblad om legemidler og helsepolitikk. 7. 46-47.
 • Rosendahl, Karen; Aslaksen, Aslak; Lie, R.T.; Markestad, Trond. 1995. Reliability of ultrasound in the early diagnosis of developmental dyplasis of the hip. Pediatric Radiology. 25: 219-224.
 • Rosendahl, Karen; Aslaksen, Aslak; Lie, Rolv Terje; Markestad, Trond. 1995. Reliability of ultrasound in the early diagnosis of developmental dyplasis of the hip. Pediatric Radiology. 25: 219-224.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Aslaksen, Aslak; Lie, RT. 1995. The reliability of ultrasound in the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. Pediatric Radiology. 25: 219-224.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, R.T. 1995. The effect of ultrasound screening on late developmental dysplasia of the hip. (Letter). Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 149: 706-707.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, R.T.; Sudmann, E.; Geitung, J.T. 1995. Cost-effectiveness of alternative screening strategies for developmental dysplasia of the hip in newborns. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 149: 463-468.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, R.T.; Sudmann, E.; Geitung, J.T. 1995. Cost-effectiveness of alternative screening strategies for developmental dysplasia of the hip in newborns. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 149: 463-468.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, RT. 1995. Cost-effectiveness of alternative screening strategies for developmental dysplasia of the hip. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 149: 448-463.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, RT. 1995. The effect of ultrasound screening of late developmental dysplasia of the hip. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 149: 706-707.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, RT. 1995. The effect of ultrasound screening on late developmental dysplasia of the hip. (Letter). Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 149: 706-707.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, RT; Sudmann, E; Geitung, JT. 1995. Cost-effectiveness of alternative screening strategies for developmental dysplasia of the hip. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 149: 643-648.
 • Rosendahl, Karen; Pinholt, EM; Bang, G; Sudmann, E. 1995. Cost-effectiveness of alternative screening strategies for developmental dysplasia of the hip in newborns. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 149: 643-648.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, Rolv Terje. 1994. Ultrasound screening for developmental dyplasia of the hip in the neonate: The effect on treatment rate and prevalence of late cases. Pediatrics. 94: 47-56.
 • Greve, G.; Waaler, P. E.; Rosendahl, Karen. 1993. Low frequency mosaicism of normal cells in a 16-year-old girl without trisomi 18. Clinical Genetics. 43: 83-87.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, Rolv Terje. 1993. Congenital dislocation of the hip: Prospective study comparing ultrasound and clinical examinations. Pediatr Digest. 2: 8-10.
 • Øymar, Knut; Fluge, Gjermund; Rosendahl, Karen. 1993. Residiverende abdominalsmerter. En prospektiv undersøkelse. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2566-2568.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, Rolv Terje. 1992. Congenital dislocation of the hip: a prospective study comparing ultrasound and clinical examination. Acta Paediatrica. 81: 177-191.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, Rolv Terje. 1992. Ultrasound in the early diagnosis of congenital dislocation of the hip: the significance of hip stability versus acetabular morphology. Pediatric Radiology. 22: 430-433.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, Rolv Terje. 1992. Congenital dislocation of the hip: a prospective study comparing ultrasound and clinical examination. Acta Paediatrica. 81: 177-181.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, Rolv Terje. 1992. Ultrasound in the early diagnosis of congenital dislocation of the hip: The significance of hip stability versus acetabular morphology. Pediatric Radiology. 22: 430-433.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, Rolv Terje. 1992. Congenital dislocation of the hip: a prospective study comparing ultrasound and clinical examination. Acta Paediatrica. 81: 91.
 • Rosendahl, Karen; Markestad, Trond; Lie, Rolv Terje. 1992. Ultrasound in the early diagnosis of congenital dislocation of the hip: the significance of the hip stability versus acetabular morphology. Pediatric Radiology. 22: 430-433.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

President i ESPR (European Society of Paediatric Radiology) fra 2017

Leder for European Society of Pediatric Radiology (ESPR) "Task force group in Musculoskeletal radiology".

 

Forskergruppe: Paediatric Imaging Research Group

Prosjekter: Medfødt hofteleddsdysplasi (DDH)

Bildediagnostikk ved Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)

Frakturer hos barn under 2 års alder. Et samarbeidsprosjekt mellom Barneradiologisk avdeling, HUS og Bergen Legevakt, v. Professor Christina Brudvik

Bergen Pubertetsstudie. Prosjektleder: Petur Juliusson 

Helkropps MRI hos barn. Et normalmateriale. Prosjektledere: Lil-Sofie Ording Müller, UiO og Derk Avenarius, UNN

Bildediagnostikk ved CNO (Chronic non-bacterial osteomyelitis).  

Abusive head trauma. Prosjektledere Thorleif Rognum og Arne Stray Pedersen, UiO