Hjem
 • E-postKari-Anne.Selvik@uib.no
 • Telefon+47 918 48 834
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2013. Kognitiv semantikk og nettverksmodellen møter praktisk leksikografi. LexicoNordica. 17-33.
 • Vis forfatter(e) 2011. Tidsuttrykk i rommet : en kognitiv lingvistisk tilnærming til en gruppe tidsuttrykk i norsk tegnspråk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 38-53.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2010. 1) Kva er eit ord? 2) Tidsuttrykk i norsk teiknspråk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. Kognitiv semantikk og nettverksmodellen møter praktisk leksikografi.
 • Vis forfatter(e) 2012. Språkleg utvikling.
 • Vis forfatter(e) 2012. Arbeid med definisjonsutforming av "store ord" med utgangspunkt i verbet 'slå'.
 • Vis forfatter(e) 2008. Tidsuttrykk i norsk tegnspråk.
 • Vis forfatter(e) 2008. Language; a part of human cognition.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2006. Spatial Paths Representing Time: A Cognitive Analysis of Temporal Expressions in Norwegian Sign Language. 247.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2014. Forskerens favoritt: "Ravkraft: Ordet som kom og gikk." Intervju i forskning.no (2014, 31.mai).
 • Vis forfatter(e) 2013. Intervju om arbeidet med verbet 'slå' i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) 2010. Om ord i Norsk Ordbok: "rota".
 • Vis forfatter(e) 2010. Om ord i Norsk Ordbok: "ravkraft".
 • Vis forfatter(e) 2010. Om ord i Norsk Ordbok: "pudrett".
 • Vis forfatter(e) 2010. Om ord i Norsk Ordbok: "pils".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. umiak – undel, ut – utankring, ås – åsår. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Ymist om tid og teikn. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. stål - ståøyra, tahitiar - tak-, takande - takås, thai - tid-, tømma - tømta. 48 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. skroa - skrovut, slag - slagåre, slå - slåar, stul - stultrut. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. rå-råda. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. rav-razzia; rot-rotåker; senil-septuagesima; skarr-skatstokk; skirna-skirvle. 51 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. møn - mønug, net - nettvoren, od - oe, overtad - overåring, pil - pimsa, pu - pulsåre. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. When a Dance Resembles a Tree. A Polysemy Analysis of Three Setswana Noun Classes. 24 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.