Hjem
Kari Anne Klovholt Drangslands bilde
Foto:
Thor Brødreskift

Kari Anne Klovholt Drangsland

Postdoktor
 • E-postKari.Drangsland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 73
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kari Anne K. Drangsland disputerte for doktorgraden sin ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) i  januar 2021. Fra 1. april 2021 er hun tilsatt som postdoktor på TemPro-prosjektet - ledet av Jessica Schultz ved CMI - der SKOK er en av partnerne.

Drangsland er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Bergen (2007). Som stipendiat inngikk hun i forskningsprosjektet "Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration" (Norges Forskningsråd). Hennes doktorgradsprosjekt var en utforskning av tid og temporalitet knyttet til irregulær migrasjon i Hamburg. Les doktorgradsavhandlingen hennes her.

Før dette jobbet Drangsland som forsker, konsulent og universitetslektor innen migrasjon, byutvikling og planlegging. Særlig har hun jobbet med spørsmål knyttet til norsk asyl- og integrasjonspolitikk, og diversitet, deltakelse og migrasjon i stedsplanleggingen. Blant annet var hun med å opprette master- og etterutdanningskurset «Planlegging og samfunn» ved Institutt for geografi i 2010, og var i en årrekke medansvarlig for dette.

I 2007 var Drangsland med å grunnlegge Senter for byøkologi i Bergen. Senter for byøkologi er i dag en plattform for arbeid knyttet til migrasjon og stedsutvikling, i spenningsfeltet mellom kunst, arkitektur og forskning. Gjennom senteret har Drangsland ledet en rekke tverrfaglige prosjekter. Flere av disse har vært gjennomført som deltakende og eksplorative prosesser. I 2011 ble senteret tildelt "Anette Tommesens Minnepris" (Norwegian Association for Asylum Seekers) for sitt forsknings- og design, og kunstneriske arbeid knyttet til forholdet mellom asylmotak og nærmiljø. I 2011 ble senteret nominert (en av tre) til Norsk Forms designprisen "Årets unge designer" for dette arbeidet. 

Drangsland sitter i styret for IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relation).

Blogginnlegg

Forskningsblogg på Forskning.no. "Venterommet Europa"

Drangsland, Kari Anne, Jacobsen, Christine M., Karlsen, Marry-Anne og Schultz, Jessica. How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status? Blogginnlegg på WAIT-prosjektets nettside, 15.04.2020.

Drangsland, Kari Anne, Jacobsen, Christine M. og Karlsen, Marry-Anne. Waiting for uncertain futures in pandemic times. Blogginnlegg på WAIT-prosjektets nettside, 15.04.2020.

Oppslag i aviser og ikke-akademiske tidsskrifter

Drangsland, Kari Anne K. og Vabø, Anne-Kathrine (2010). There is no place like here. Arkitektur N 03/2010.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente (2009). Asyl i lokalsamfunnet. Kronikk. Klassekampen. 09.02.2009.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente (2008). Et stedsperspektiv på asylmottak. Plan 4/2008.

2019: "Tid og temporalitet i planleggingen." Masterseminar, Institutt for geografi, Universitet i Bergen.

2018: "Limits of Control". Masterkurs ved Bergen Arkitektskole (lærer/kursleder)

2017: "Temporary Architecture. Material Politics". Workshop (master) ved Bergen Arkitektskole (lærer/kursleder).

2012-2016: Emneansvarlig for mastergradskurset "Planlegging og samfunn" ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Tidsskriftartikler (fagfellevurdert)

Drangsland, Kari Anne (2020). Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung." Environment and Planning C: Politics and Space 0(0) 1–18.

Drangsland, Kari Anne (2020). Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society 2020, Vol. 29 (2) 318–339.

Drangsland, Kari Anne K. and Haarstad, Håvard (2009). Urban Planning and the Delimitation of Diversity: Roma as ‘in place’ and ‘out of place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies 14 (2): 125-140.

Drangsland, Kari Anne K. and Holgersen, Ståle (2008). The Production of Bergen. International Planning Studies 13 (2): 161-169.

Bokkapitler (fagfellevurdert)

Drangsland, Kari Anne Klovholt (2020) Mo’s challenge. Waiting and the question of methodological nationalism, in Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. Routledge.

Karlsen, Marry-Anne, Drangsland, Kari Anne K. and Hidle, Knut (2014). ‘The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system’. in Nordic Work with Traumatised refugeees: Do we really care. Overland, Gwynyth, Guribye, Eugene and Lie, Birgit (Eds.) Cambridge Scholars Publishing.

Reporter og evalueringer

Drangsland, Kari Anne K., Karlsen Marry-Anne og Dahle Malin (2016). Norskopplæring for personer i asylmottak. Uni Research Rokkansenteret rapport 2-2016. Bergen: Uni Research Rokkansenteret.

Sinclair, Tina og Drangsland, Kari Anne K. (2016). Eksempelsamling og inspirasjonshefte livskraftige urbane bomiljø. Bergen: CUBUS-rapport 1/2016.

Drangsland, Kari Anne K. og Nordhagen, Inger (2015). Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. ideas2evidence rapport 03/2015. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K. (2015). Konsekvensutredning av barn og unge sine oppvekstvilkår. Områdereguleringsplan for Bømoen. ideas2evidence rapport 11/2015. Bergen: ideas2evidence.

Skutlaberg, Linn-Synnøve, Drangsland, Kari Anne K. og Høgestøl, Asle (2014). Evaluering av introduksjonsprogrammet i storbyene. ideas2evidence rapport 09/2014. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K., Ellingsen, Winfred, Hidle, Knut og Karlsen, Marry-Anne (2010). Asylmottak og lokalsamfunn. BYØK-rapport 02/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K. (2010). Den sosiale byen – en eksempelstudie av deltagende stedsutvikling i seks tyske bydeler. BYØK-rapport 01/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K., Fuglseth, Bente B. og Hidle, Knut (2009). Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua. FoU-rapport nr. 11/2009. Kristiansand: Agderforskning.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente B. (2009). Asylmottak som nærmiljø. BYØK-rapport 01/09. Bergen: Senter for byøkologi. Reference no: 16/7769.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål Kommune. SNF-rapport 08/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet. Erfaringer fra gjennomførte omstillingsprogram. SNF-rapport 01/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Pettersen, Inger Beate, Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune. SNF-rapport 08/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Kjerstad, Egil (2008). Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester. Delrapport. 1. SNF-rapport 18/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av MåltidsArena. SNF-rapport 07/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Jakobsen, Stig-Erik, Kristiansen, Frode, Drangsland, Kari Anne K. og Nesheim, Torstein (2007). Indikatorer for lokal sårbarhet. Utredning av et analyseverktøy. SNF-rapport 22/07. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung. Environment and Planning C: Politics and Space. 1128-1145.
 • Vis forfatter(e) 2019. Waiting as a redemptive state - The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society. 318-339.
 • Vis forfatter(e) 2009. Urban Planning and the Delimitation of Diversity: Roma as ‘In Place’ and ‘Out of Place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies. 161-169.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Production of Bergen. International Planning Studies. 161-169.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Mo’s challenge. Waiting and the question of methodological nationalism. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2018: "Vente, vitne, våkne-" Bidrag til kunstprosjekt, Trondheim, 11. november

Prosjekter tilhørende Senter for byøkologi:

"Now is our time to imagine," fotosamarbeidsprosjekt med tekstildesigner- og kunstner Heidi W. Strom (2014)

"There is no place like here," tekstildesign/kunstprosjekt i samarbeid med tekstildesigner og kunstner Heidi W. Strom (2010). Prosjektet mottok prisen "Anette Tommesens Minnepris" (Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS)

"In place out of place," fotosamarbeidsprosjekt sammen med kunstner Elida Brenna Linge (2010)

Tilknyttet innhold