Hjem
Kari Anne Klovholt Drangslands bilde
Foto:
Thor Brødreskift

Kari Anne Klovholt Drangsland

Postdoktor
 • E-postkari.drangsland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 730047 97978783
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kari Anne K. Drangsland disputerte for doktorgraden sin ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) i  januar 2021. Fra 1. april 2021 er hun tilsatt som postdoktor på TemPro-prosjektet - ledet av Jessica Schultz ved CMI - der SKOK er en av partnerne. Drangsland er arbeidspakkeleder for det etnografiske arbeidet i TemPro.

Drangsland er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Bergen (2007). Som stipendiat inngikk hun i forskningsprosjektet "Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration" (Norges Forskningsråd). Hennes doktorgradsprosjekt var en utforskning av tid og temporalitet knyttet til irregulær migrasjon i Hamburg. Les doktorgradsavhandlingen hennes her. Tid og temporalitet er fortsatt sentralt i hennes forskning. s

Før dette jobbet Drangsland som forsker, konsulent og universitetslektor innen migrasjon, byutvikling og planlegging. Særlig har hun jobbet med spørsmål knyttet til norsk asyl- og integrasjonspolitikk, og diversitet, deltakelse og migrasjon i stedsplanleggingen. Hun var med å opprette master- og etterutdanningskurset «Planlegging og samfunn» ved Institutt for geografi i 2010, og var i en årrekke emnesansvarlig for kurset. Hun har også ledet og undervist flere kurs ved Bergen Arkitektskole (2017, 2019, 2023). 

I 2007 var Drangsland med å grunnlegge Senter for byøkologi i Bergen. Senter for byøkologi er i dag en plattform for arbeid knyttet til migrasjon og stedsutvikling, i spenningsfeltet mellom kunst, arkitektur og forskning. Gjennom senteret har Drangsland ledet en rekke tverrfaglige prosjekter. Flere av disse har vært gjennomført som deltakende og eksplorative prosesser. I 2011 ble senteret tildelt "Anette Tommesens Minnepris" (Norwegian Association for Asylum Seekers) for sitt forsknings- og design, og kunstneriske arbeid knyttet til forholdet mellom asylmotak og nærmiljø. I 2011 ble senteret nominert (en av tre) til Norsk Forms designprisen "Årets unge designer" for dette arbeidet. 

Drangsland er leder av forskergruppen Kjønn, migrasjon og ulikhet ved SKOK og medlem av forskergruppen Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer.

Hun har vært gjesteforsker ved Universität Hamburg (2018) og ved Centre for Global Migration Studies ved Universität Göttingen (2021). Fra 2023 har hun en 20 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved Høgskulen på Vestlandet, der hun underviser innenfor felt som urbanisme, planlegging og geografiske didaktiske og utforskende metoder.

Hun er styremedlem i Norsk nettverk for Migrasjonsforskning (NNMF) og i Nordic Migration Research (NMR). Fra 2017 til 2020 var hun styremedlem i IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations).

Podkast

Refugee Law and Refugee Lives

Panelsamtaler og lignende (utvalg)

Midlertidighet i flykningsbeskyttelsen. Foredrag for ideas2evidence, Bergen. 20. januar 2023.

Kurator for session om spekulasjon" i prosjektet Speculative Urban Futures' workshop i Berlin, Speculative Urban Futures Part 2, 18.-19. januar 2023.

Presentasjon og diskusjon. "Hamburg Asyl" (stakeholdermøte). 21.03.2022

Offentlig forelesning, Evangelische Hochschule Freiburg.
Presentasjon: ‘Migration and waiting. European migration governance
after 2015 – perspectives from Norway’. Digitalt. 20.01.2022

Foredrag ‘Migration in a Multilateral World’ (digital). Annual conference of the European Migration Network National Contact Point for the Slovak Republic. 26.08.2021

Global School Film & Reflections: Migration, Film screening of Mediterranea followed by conversation. 28.04.2021. Bergen School of Global Studies, University of Bergen

"Nattens lys". Kulturkirken Jacob, Oslo, 9. Novmeber 2020

Social Acoustics: Sound, Hearing, Movement, Performativity. Seminar, 10 April 2019

Nattens Lys" Vår Frues Kirke, Trondheim, 11. november 2018

Med livet på vent, Litteraturhuset i Bergen, 20.11.2018

Blogginnlegg, artikler, debattinnlegg og intervju

Listening to Papenreye. Artikkel i gratisavisa Free Berlin, Issue No. 10/June 2023

Retten til familieliv er en menneskerettighet. Norge nekter flyktninger denne rettigheten. Debattinnlegg i Vårt Land, 20.04.2023 (nettsak bak betalingsmur, innlegget blei også trykt i papiravisa 21.04.23)

Å vente på det livet man ønsker seg. Intervju i større reportasje i Vårt Land, 17.12.2022

Hva skjer hvis flyktningene ikke kan reise hjem raskt?  Debattinnlegg i Bergens Tidende. 12.03.2022

Collective protection as a short-term solution: European responses to the protection needs of refugees from the war in Ukraine. Blogginnlegg på bloggen EU Immigration and Asylum Law and Policy. 08.03.2022

Forskningsblogg på Forskning.no. "Venterommet Europa"

Drangsland, Kari Anne, Jacobsen, Christine M., Karlsen, Marry-Anne og Schultz, Jessica. How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status? Blogginnlegg på WAIT-prosjektets nettside, 15.04.2020.

Drangsland, Kari Anne, Jacobsen, Christine M. og Karlsen, Marry-Anne. Waiting for uncertain futures in pandemic times. Blogginnlegg på WAIT-prosjektets nettside, 15.04.2020.

Drangsland, Kari Anne. Places of silence at the edge of comfort. Blogginnelgg på SKOK sin hjemmeside, 05.01.2018

Utstillinger

"Now is our time to imagine," fotosamarbeidsprosjekt med tekstildesigner- og kunstner Heidi W. Strom (2014)

"There is no place like here," tekstildesign/kunstprosjekt i samarbeid med tekstildesigner og kunstner Heidi W. Strom (2010). Prosjektet mottok prisen "Anette Tommesens Minnepris" (Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS)

"In place out of place," fotosamarbeidsprosjekt sammen med kunstner Elida Brenna Linge (2010)

Drangsland tar gjerne i mot henvendelser om veiledning av studenter (MA og PhD) som jobber med tema knyttet til migrasjon, kjønn, forskjell, planlegging/medvirkning, temporalitet, stedsutvikling, sted og rom. 

2023 (vårsemester). Underviser i tema gegorafi og "Bærekraft" og veileder BA- og Master-studenter ved lærerutdanningen i samfunnsfag ved HVL, Campus Stord. 

2023. "Å skrive et rom, å skrive om et rom", tverrkurs, Bergen Arkitektskole

2022 - Veiledning av PhD. kandidat Janina Schmidt (Hamburg Universitet).

2017 - 2021: "Tid og temporalitet i planleggingen." Seminar, Institutt for geografi, Universitet i Bergen.

2018: "Limits of Control". Masterkurs ved Bergen Arkitektskole (kursansvarlig)

2019: Seksualitet og migrasjon. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

2017: "Temporary Architecture. Material Politics". Workshop (master) ved Bergen Arkitektskole (kursansvarlig).

2012-2016: Emneansvarlig for mastergradskurset "Planlegging og samfunn" ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Doktorgradsavhandling

Drangsland, Kari Anne (2021). Working to ‘Wait Well’ : Exploring the temporalities of irregular migration in Germany Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

Tidsskriftartikler (fagfellevurdert)

Drangsland, Kari Anne (2020). Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung." Environment and Planning C: Politics and Space 38(6) 1128–1145.

Drangsland, Kari Anne (2020). Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society 2020, Vol. 29 (2) 318–339.

Drangsland, Kari Anne K. and Haarstad, Håvard (2009). Urban Planning and the Delimitation of Diversity: Roma as ‘in place’ and ‘out of place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies 14 (2): 125-140.

Drangsland, Kari Anne K. and Holgersen, Ståle (2008). The Production of Bergen. International Planning Studies 13 (2): 161-169.

Bokkapitler (fagfellevurdert)

Drangsland, Kari Anne Klovholt (2020) Mo’s challenge. Waiting and the question of methodological nationalism, in Jacobsen, Karlsen and Khosravi (eds.) Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. Routledge.

Karlsen, Marry-Anne, Drangsland, Kari Anne K. and Hidle, Knut (2014). ‘The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system’. in Nordic Work with Traumatised refugeees: Do we really care. Overland, Gwynyth, Guribye, Eugene and Lie, Birgit (Eds.) Cambridge Scholars Publishing.

Andre publikasjoner (utvalg)

Drangsland, KA. Listnening to Papenreye - the soundcape of an urban asylum camp. Speculative Urban Futures: Inequality and Migration Miniseries. Available at: Listening to Papenreye – the soundscape of an urban asylum camp - GRIP (gripinequality.org)

Drangsland, KA. Listnening to Papenreye. Free Berlin, No. 1. 2023. Errant Bodies Press. Available at: ResearchGate

Drangsland, KA., og Karlsen M-A. (2023). Retten til familieliv er en menneskerettighet. Norge nekter flyktninger denne rettigheten. Kronikk. Vårt Land. 21. april 

Drangsland, KA., Karlsen M-A. and Schultz J. (2022) Hva skjer hvis flyktningene ikke kan reise hjem raskt? Kronikk. Bergens Tidende. 12.mars.
Drangsland, KA. and Schultz, J. (2021) Regjeringen åpner for å innskrenke retten til flyktningstatus. Det er urovekkende. Kronikk. Aftenposten. 27.desember.
Drangsland, KA. and Strøm, H. (2015) Now is our time to imagine. Exhibition catalogue.
Drangsland, KA., Vabø, A-K and Strøm, H. (2010) There is no place like here. Exhibition catalogue.
Drangsland, KA. and Vabø, A-K. (2010) There is no place like here. Arkitektur N 3, 56-59.
Drangsland, KA., Fuglseth B.B. and Linge, E. (2008). In Place, Out of Place. Exhibition catalogue.
Drangsland, KA. and Fuglseth B.B. (2008) Et stedsperspektiv på asylmottak. Plan 4, 43-44.
Drangsland, KA. and Holgersen, S. (2008) Produksjon av Bergen. Tidsskriftet Demo 1.
Full publication list Drangsland. 4 pages.
Drangsland, KA., Fuglseth, B.B. and Vabø, A. (2006) Kampen om gullkysten. Kronikk. Bergens Tidende. 8. juli.
Drangsland, KA. and Vabø, A-K. (2005) Byrom til salgs. Kronikk. Bergens Tidende. 12. april.
Drangsland, KA., Forras P. and Holgersen S. (ed) (2003) Håndbok om (og til bruk i) det offentlige rom. (Handbook for (and to be used in) the public space). Bergen: Bamse forlag.

Reporter og evalueringer

Drangsland, Kari Anne K., Karlsen Marry-Anne og Dahle Malin (2016). Norskopplæring for personer i asylmottak. Uni Research Rokkansenteret rapport 2-2016. Bergen: Uni Research Rokkansenteret.

Sinclair, Tina og Drangsland, Kari Anne K. (2016). Eksempelsamling og inspirasjonshefte livskraftige urbane bomiljø. Bergen: CUBUS-rapport 1/2016.

Drangsland, Kari Anne K. og Nordhagen, Inger (2015). Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. ideas2evidence rapport 03/2015. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K. (2015). Konsekvensutredning av barn og unge sine oppvekstvilkår. Områdereguleringsplan for Bømoen. ideas2evidence rapport 11/2015. Bergen: ideas2evidence.

Skutlaberg, Linn-Synnøve, Drangsland, Kari Anne K. og Høgestøl, Asle (2014). Evaluering av introduksjonsprogrammet i storbyene. ideas2evidence rapport 09/2014. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K., Ellingsen, Winfred, Hidle, Knut og Karlsen, Marry-Anne (2010). Asylmottak og lokalsamfunn. BYØK-rapport 02/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K. (2010). Den sosiale byen – en eksempelstudie av deltagende stedsutvikling i seks tyske bydeler. BYØK-rapport 01/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K., Fuglseth, Bente B. og Hidle, Knut (2009). Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua. FoU-rapport nr. 11/2009. Kristiansand: Agderforskning.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente B. (2009). Asylmottak som nærmiljø. BYØK-rapport 01/09. Bergen: Senter for byøkologi. Reference no: 16/7769.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål Kommune. SNF-rapport 08/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet. Erfaringer fra gjennomførte omstillingsprogram. SNF-rapport 01/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Pettersen, Inger Beate, Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune. SNF-rapport 08/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Kjerstad, Egil (2008). Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester. Delrapport. 1. SNF-rapport 18/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av MåltidsArena. SNF-rapport 07/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Jakobsen, Stig-Erik, Kristiansen, Frode, Drangsland, Kari Anne K. og Nesheim, Torstein (2007). Indikatorer for lokal sårbarhet. Utredning av et analyseverktøy. SNF-rapport 22/07. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung. Environment and Planning C: Politics and Space. 1128-1145.
 • Vis forfatter(e) (2019). Waiting as a redemptive state - The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society. 318-339.
 • Vis forfatter(e) (2009). Urban Planning and the Delimitation of Diversity: Roma as ‘In Place’ and ‘Out of Place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies. 161-169.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Production of Bergen. International Planning Studies. 161-169.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Midlertidighet som prinsipp og praksis i norsk asylpolitikk siden 2015.
 • Vis forfatter(e) (2022). „Temporärer Schutz als Prinzip in der Asylpolitik in Europa“.
 • Vis forfatter(e) (2022). Temporärer Schutz in Europa und Deutschland.
 • Vis forfatter(e) (2022). Interdisciplinary modes of collaboration in the TemPro project.
 • Vis forfatter(e) (2022). Increasing precarity, unduing refuge: the temporary turn in European asylum law and practice.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Temporary protection in Germany since 2015 - A conversation with Constantin Hruschka.
 • Vis forfatter(e) (2021). What is protection? A conversation with Hani, a Syrian refugee in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). Waiting, power and migration control: A conversation with Shahram Khosravi.
 • Vis forfatter(e) (2021). Language tests as gatekeepers to residency and democratic rights.
 • Vis forfatter(e) (2021). Global School Film & Reflections: Migration.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exploring the temporalities of migration governance: How does prolonged waiting affect migrants?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Å skrive - min metode .
 • Vis forfatter(e) (2023). Urban migrant futures.
 • Vis forfatter(e) (2023). Unpacking waiting through the lens of temporality: Three different approaches to time.
 • Vis forfatter(e) (2023). Speaking racism - linguistic frontiers, race and beloning in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). ‘For two years I have been in a large prison’: Temporary protection and immobility.
 • Vis forfatter(e) (2022). ‘European migration governance after 2015 – perspectives from Norway’.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lost in translation. Interdisciplinary encounters between law and ethnography.
 • Vis forfatter(e) (2022). '”I cannot wait”’. Exploring waiting through a lens of time’.
 • Vis forfatter(e) (2021). Waiting and uncertainty in the context of European migration governance after 2015 – perspectives from Norway.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva skjer hvis flyktningene ikke kan returnere innen kort tid? . Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Regjeringen åpner for å innskrenke retten til flyktningstatus. Det er urovekkende. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Was ist Schutz? Ein Gespräch mit Kefyat Junaid von Defund Syrian Embassy.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Mo’s challenge. Waiting and the question of methodological nationalism. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. 16 sider.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2022). What we can learn from getting lost in translation.
 • Vis forfatter(e) (2022). Collective Protection as a Short-Term Solution: European Responses to the Protection Needs of Refugees from the War in Ukraine.
 • Vis forfatter(e) (2021). Multiple, uneven and relational time in ethnographic research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Addressing the co-production of law and time in regularisation processes: legal and ethnographic lines of enquiry.
 • Vis forfatter(e) (2020). Waiting for uncertain futures in pandemic times.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Listening to Papenreye. Free Berlin.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Temporary protection as a durable solution? The 'return turn' in asylum policies in Europe (TemPro) [2019-2024] - Finansiert av Forskningsrådet

WAIT - Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration [2016-2020] - Finansiert av Forskningsrådet

"Listening to Papenreye". Essay in Free Berlin No. 10 / June 2023. Developed in dialogue with the exhibition Power Space Violence: Planning and Building under National Socialism, Akademie der Künste, Berlin, and launched as part of the exhibition Event program, June 2023. Free Berlin – Errant Bodies Press. Available at: ResearchGate

"Nattens lys". Bidrag til kunstprosjekt (tale). Kulturkirken Jacob, Oslo, 9. Novmeber 2020

Nattens Lys" Bidrag til kunstprosjekt (tale). Vår Frues Kirke, Trondheim, 11. november 2018

"Now is our time to imagine," fotosamarbeidsprosjekt med tekstildesigner- og kunstner Heidi W. Strøm (2014). Oppdragsgiver: Ungdommens bystyre i Bergen.

"There is no place like here," tekstildesign/kunstprosjekt i samarbeid med tekstildesigner og kunstner Heidi W. Strom (2010). Prosjektet mottok prisen "Anette Tommesens Minnepris" fra Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS. Nominert til DogAs pris for årets unge arkitekter.

"In place out of place," foto, i samarbeid med kunstner Elida Brenna Linge (2010)

Tilknyttet innhold