Hjem
Kari Anne Klovholt Drangslands bilde

Kari Anne Klovholt Drangsland

Stipendiat
 • E-postKari.Drangsland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 73
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

Kari Anne K. Drangsland er stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Hun er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Bergen (2007). Som stipendiat inngår hun i forskningsprosjektet "Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration" (Norges Forskningsråd). Hennes doktorgradsprosjekt er en utforskning av tid og temporalitet knyttet til irregulær migrasjon i Hamburg.

De siste ti årene har Drangsland jobbet som forsker, konsulent og universitetslektor innen migrasjon, byutvikling og planlegging. Særlig har hun jobbet med spørsmål knyttet til norsk asyl- og integrasjonspolitikk, og diversitet, deltakelse og migrasjon i stedsplanleggingen. Blant annet var hun med å opprette master- og etterutdanningskurset «Planlegging og samfunn» ved Institutt for geografi i 2010, og var i en årrekke medansvarlig for dette.

I 2007 var Drangsland med å grunnlegge Senter for byøkologi (www.byokologi.no) i Bergen. Senter for byøkologi er i dag en plattform for arbeid knyttet til migrasjon og stedsutvikling, i spenningsfeltet mellom kunst, arkitektur og forskning. Gjennom senteret har Drangsland ledet en rekke tverrfaglige prosjekter. Flere av disse har vært gjennomført som deltakende og eksplorative prosesser. I 2011 ble senteret tildelt "Anette Tommesens Minnepris" (Norwegian Association for Asylum Seekers) for sitt forsknings- og design, og kunstneriske arbeid knyttet til forholdet mellom asylmotak og nærmiljø. I 2011 ble senteret nominert (en av tre) til Norsk Forms designprisen "Årets unge designer" for dette arbeidet. 

Drangsland sitter i styret for IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relation).

 

Research blog at Forskning.no: "Venterommet Europa"

A number of exhibitions: see www.byokologi.no

Newspaper and popular magazines

Drangsland, Kari Anne K. og Vabø, Anne-Kathrine (2010). There is no place like here. Arkitektur N 03/2010.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente (2008). Et stedsperspektiv på asylmottak. Plan 4/2008.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente (2009). Asyl i lokalsamfunnet. Kronikk. Klassekampen. 09.02.2009.

2018: "Limits of Control". Masterkurs ved Bergen Arkitektskole (lærer/kursleder)

2017: "Temporary Architecture. Material Politics". Workshop (master) ved Bergen Arkitektskole (lærer/kursleder).

2012-2016: Emneansvarlig for mastergradskurset "Planlegging og samfunn" ved Institutt for Geografi, UiB.

Book chapters

Karlsen, Marry-Anne, Drangsland, Kari Anne K. and Hidle, Knut (2014). ‘The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system’. In Traumatised refugees in the Nordic countries. Do we really care. Overland, Gwynyth, Guribye, Eugene and Lie, Birgit (Eds.) Cambridge Scholars Publishing.

 

Journals

Drangsland, Kari Anne K. (2020, forthcoming). Bordering through recalibration. Exploring the temporality of the German 'Ausbildungsduldung'. Environment and Planning C. DOI 10.1177/2399654420915611

Drangsland, Kari Anne K. (2019, pre-published). Waiting as a redemtive state: The 'Lampedusa in Hamburg' and the offer from the Hamburg government. Time and Society 0(0). 1-22. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0961463X19890989 

Drangsland, Kari Anne K. and Haarstad, Håvard (2009). Urban Planning and the Delimitation of Diversity: Roma as ‘in place’ and ‘out of place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies 14 (2): 125-140.

Drangsland, Kari Anne K. and Holgersen, Ståle (2008). The Production of Bergen. International Planning Studies 13 (2): 161-169.

 

Reports and evaluations

Drangsland, Kari Anne K., Karlsen Marry-Anne og Dahle Malin (2016). Norskopplæring for personer i asylmottak. Uni Research Rokkansenteret rapport 2-2016. Bergen: Uni Research Rokkansenteret.

Sinclair, Tina og Drangsland, Kari Anne K. (2016). Eksempelsamling og inspirasjonshefte livskraftige urbane bomiljø. Bergen: CUBUS-rapport 1/2016.

Drangsland, Kari Anne K. og Nordhagen, Inger (2015). Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. ideas2evidence rapport 03/2015. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K. (2015). Konsekvensutredning av barn og unge sine oppvekstvilkår. Områdereguleringsplan for Bømoen. ideas2evidence rapport 11/2015. Bergen: ideas2evidence.

Skutlaberg, Linn-Synnøve, Drangsland, Kari Anne K. og Høgestøl, Asle (2014). Evaluering av introduksjonsprogrammet i storbyene. ideas2evidence rapport 09/2014. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K., Ellingsen, Winfred, Hidle, Knut og Karlsen, Marry-Anne (2010). Asylmottak og lokalsamfunn. BYØK-rapport 02/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K. (2010). Den sosiale byen – en eksempelstudie av deltagende stedsutvikling i seks tyske bydeler. BYØK-rapport 01/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K., Fuglseth, Bente B. og Hidle, Knut (2009). Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua. FoU-rapport nr. 11/2009. Kristiansand: Agderforskning.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente B. (2009). Asylmottak som nærmiljø. BYØK-rapport 01/09. Bergen: Senter for byøkologi. Reference no: 16/7769. Drangsland

2

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål Kommune. SNF-rapport 08/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet. Erfaringer fra gjennomførte omstillingsprogram. SNF-rapport 01/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Pettersen, Inger Beate, Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune. SNF-rapport 08/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Kjerstad, Egil (2008). Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester. Delrapport. 1. SNF-rapport 18/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av MåltidsArena. SNF-rapport 07/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Jakobsen, Stig-Erik, Kristiansen, Frode, Drangsland, Kari Anne K. og Nesheim, Torstein (2007). Indikatorer for lokal sårbarhet. Utredning av et analyseverktøy. SNF-rapport 22/07. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung. Environment and Planning C: Politics and Space. 1128-1145.
 • 2019. Waiting as a redemptive state - The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society. 1-22.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Mo’s challenge. Waiting and the question of methodological nationalism. 21 sider.
 • 2014. The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Stipendiatprosjektet er en del av "WAIT Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration (Research Council of Norway). Drangslands prosjekt er en undersøkelse av spørsmål knyttet til tid og irregulær migrasjon i Hamburg, basert på ti måneder etnografisk feltarbeid.

WAIT-prosjektet tar utgangspunkt i teorier om tid og begrepet "waitinghood" som redskap for å produsere ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Waitinghood, som kan oversettes med "venten" på norsk, handler om den tilstanden av langvarig venting, usikkerhet og midlertidighet som kjennetegner irregulær migrasjon.

Prosjektet undersøker hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på bestemte måter, og hvordan disse strukturene virker på subjektive erfaringer og livsprosjekter. Prosjektet fokuserer på fire europeiske byer – Oslo (Norge), Stockholm (Sverige), Marseille (Frankrike) og Hamburg (Tyskland). Les mer om prosjektet på prosjektsidene.

Tilknyttet innhold