Hjem
Kari Anne Klovholt Drangslands bilde
Foto:
Thor Brødreskift

Kari Anne Klovholt Drangsland

Postdoktor
 • E-postKari.Drangsland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 730047 97978783
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kari Anne K. Drangsland disputerte for doktorgraden sin ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) i  januar 2021. Fra 1. april 2021 er hun tilsatt som postdoktor på TemPro-prosjektet - ledet av Jessica Schultz ved CMI - der SKOK er en av partnerne.

Drangsland er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Bergen (2007). Som stipendiat inngikk hun i forskningsprosjektet "Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration" (Norges Forskningsråd). Hennes doktorgradsprosjekt var en utforskning av tid og temporalitet knyttet til irregulær migrasjon i Hamburg. Les doktorgradsavhandlingen hennes her.

Før dette jobbet Drangsland som forsker, konsulent og universitetslektor innen migrasjon, byutvikling og planlegging. Særlig har hun jobbet med spørsmål knyttet til norsk asyl- og integrasjonspolitikk, og diversitet, deltakelse og migrasjon i stedsplanleggingen. Blant annet var hun med å opprette master- og etterutdanningskurset «Planlegging og samfunn» ved Institutt for geografi i 2010, og var i en årrekke medansvarlig for dette. Hun har også ledet og undervist flere kurs ved Bergen Arkitektskole.

I 2007 var Drangsland med å grunnlegge Senter for byøkologi i Bergen. Senter for byøkologi er i dag en plattform for arbeid knyttet til migrasjon og stedsutvikling, i spenningsfeltet mellom kunst, arkitektur og forskning. Gjennom senteret har Drangsland ledet en rekke tverrfaglige prosjekter. Flere av disse har vært gjennomført som deltakende og eksplorative prosesser. I 2011 ble senteret tildelt "Anette Tommesens Minnepris" (Norwegian Association for Asylum Seekers) for sitt forsknings- og design, og kunstneriske arbeid knyttet til forholdet mellom asylmotak og nærmiljø. I 2011 ble senteret nominert (en av tre) til Norsk Forms designprisen "Årets unge designer" for dette arbeidet. 

Drangsland er styremedlem i Norsk nettverk for Migrasjonsforskning (NNMF) og i Nordic Migration Research (NMR). Tidligere styremedlem i IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relation) (2017-2020).

Panelsamtaler og lignende (utvalg)

Global School Film & Reflections: Migration, Film screening of Mediterranea followed by conversation. 28.04.2021. Bergen School of Global Studies, University of Bergen

"Nattens lys". Kulturkirken Jacob, Oslo, 9. Novmeber 2020

Social Acoustics: Sound, Hearing, Movement, Performativity. Seminar, 10 April 2019

Nattens Lys" Vår Frues Kirke, Trondheim, 11. november 2018

Med livet på vent, Litteraturhuset i Bergen, 20.11.2018

Blogginnlegg

Forskningsblogg på Forskning.no. "Venterommet Europa"

Drangsland, Kari Anne, Jacobsen, Christine M., Karlsen, Marry-Anne og Schultz, Jessica. How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status? Blogginnlegg på WAIT-prosjektets nettside, 15.04.2020.

Drangsland, Kari Anne, Jacobsen, Christine M. og Karlsen, Marry-Anne. Waiting for uncertain futures in pandemic times. Blogginnlegg på WAIT-prosjektets nettside, 15.04.2020.

Drangsland, Kari Anne. Places of silence at the edge of comfort. Blogginnelgg på SKOK sin hjemmeside, 05.01.2018

Utstillinger

"Now is our time to imagine," fotosamarbeidsprosjekt med tekstildesigner- og kunstner Heidi W. Strom (2014)

"There is no place like here," tekstildesign/kunstprosjekt i samarbeid med tekstildesigner og kunstner Heidi W. Strom (2010). Prosjektet mottok prisen "Anette Tommesens Minnepris" (Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS)

"In place out of place," fotosamarbeidsprosjekt sammen med kunstner Elida Brenna Linge (2010)A

Drangsland tar gjerne i mot henvendelser om veiledning av studenter (MA og PhD) som jobber med tema knyttet til migrasjon, kjønn, forskjell, planlegging/medvirkning, temporalitet, stedsutvikling, sted og rom.

 

2017 - 2021: "Tid og temporalitet i planleggingen." Seminar, Institutt for geografi, Universitet i Bergen.

2018: "Limits of Control". Masterkurs ved Bergen Arkitektskole (kursansvarlig)

2019: Seksualitet og migrasjon. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

2017: "Temporary Architecture. Material Politics". Workshop (master) ved Bergen Arkitektskole (kursansvarlig).

2012-2016: Emneansvarlig for mastergradskurset "Planlegging og samfunn" ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Doktorgradsavhandling

Drangsland, Kari Anne (2021). Working to ‘Wait Well’ : Exploring the temporalities of irregular migration in Germany Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

Tidsskriftartikler (fagfellevurdert)

Drangsland, Kari Anne (2020). Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung." Environment and Planning C: Politics and Space 38(6) 1128–1145.

Drangsland, Kari Anne (2020). Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society 2020, Vol. 29 (2) 318–339.

Drangsland, Kari Anne K. and Haarstad, Håvard (2009). Urban Planning and the Delimitation of Diversity: Roma as ‘in place’ and ‘out of place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies 14 (2): 125-140.

Drangsland, Kari Anne K. and Holgersen, Ståle (2008). The Production of Bergen. International Planning Studies 13 (2): 161-169.

Bokkapitler (fagfellevurdert)

Drangsland, Kari Anne Klovholt (2020) Mo’s challenge. Waiting and the question of methodological nationalism, in Jacobsen, Karlsen and Khosravi (eds.) Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. Routledge.

Karlsen, Marry-Anne, Drangsland, Kari Anne K. and Hidle, Knut (2014). ‘The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system’. in Nordic Work with Traumatised refugeees: Do we really care. Overland, Gwynyth, Guribye, Eugene and Lie, Birgit (Eds.) Cambridge Scholars Publishing.

Reporter og evalueringer

Drangsland, Kari Anne K., Karlsen Marry-Anne og Dahle Malin (2016). Norskopplæring for personer i asylmottak. Uni Research Rokkansenteret rapport 2-2016. Bergen: Uni Research Rokkansenteret.

Sinclair, Tina og Drangsland, Kari Anne K. (2016). Eksempelsamling og inspirasjonshefte livskraftige urbane bomiljø. Bergen: CUBUS-rapport 1/2016.

Drangsland, Kari Anne K. og Nordhagen, Inger (2015). Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. ideas2evidence rapport 03/2015. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K. (2015). Konsekvensutredning av barn og unge sine oppvekstvilkår. Områdereguleringsplan for Bømoen. ideas2evidence rapport 11/2015. Bergen: ideas2evidence.

Skutlaberg, Linn-Synnøve, Drangsland, Kari Anne K. og Høgestøl, Asle (2014). Evaluering av introduksjonsprogrammet i storbyene. ideas2evidence rapport 09/2014. Bergen: ideas2evidence.

Drangsland, Kari Anne K., Ellingsen, Winfred, Hidle, Knut og Karlsen, Marry-Anne (2010). Asylmottak og lokalsamfunn. BYØK-rapport 02/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K. (2010). Den sosiale byen – en eksempelstudie av deltagende stedsutvikling i seks tyske bydeler. BYØK-rapport 01/10. Bergen: Senter for byøkologi.

Drangsland, Kari Anne K., Fuglseth, Bente B. og Hidle, Knut (2009). Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua. FoU-rapport nr. 11/2009. Kristiansand: Agderforskning.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente B. (2009). Asylmottak som nærmiljø. BYØK-rapport 01/09. Bergen: Senter for byøkologi. Reference no: 16/7769.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ål Kommune. SNF-rapport 08/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen Stig-Erik (2009). Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet. Erfaringer fra gjennomførte omstillingsprogram. SNF-rapport 01/09. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Pettersen, Inger Beate, Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune. SNF-rapport 08/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Kjerstad, Egil (2008). Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester. Delrapport. 1. SNF-rapport 18/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Drangsland, Kari Anne K. og Jakobsen, Stig-Erik (2008). Sluttevaluering av MåltidsArena. SNF-rapport 07/08. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Jakobsen, Stig-Erik, Kristiansen, Frode, Drangsland, Kari Anne K. og Nesheim, Torstein (2007). Indikatorer for lokal sårbarhet. Utredning av et analyseverktøy. SNF-rapport 22/07. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS.

Andre publikasjoner

Drangsland, Kari Anne K. og Vabø, Anne-Kathrine (2010). There is no place like here. Arkitektur N 03/2010.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente (2009). Asyl i lokalsamfunnet. Kronikk. Klassekampen. 09.02.2009.

Drangsland, Kari Anne K. og Fuglseth, Bente (2008). Et stedsperspektiv på asylmottak. Plan 4/2008.

Drangsland, K.A, Forras P. and Holgersen S. (ed) (2003) Håndbok om (og til bruk i) det offentlige rom. (Handbook for (and to be used in) the public space). Bergen: Bamse forlag.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung. Environment and Planning C: Politics and Space. 1128-1145.
 • Vis forfatter(e) 2019. Waiting as a redemptive state - The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society. 318-339.
 • Vis forfatter(e) 2009. Urban Planning and the Delimitation of Diversity: Roma as ‘In Place’ and ‘Out of Place’ in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies. 161-169.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Production of Bergen. International Planning Studies. 161-169.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Mo’s challenge. Waiting and the question of methodological nationalism. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. 16 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Temporary protection as a durable solution? The 'return turn' in asylum policies in Europe (TemPro) [2019-2024] - Finansiert av Forskningsrådet

WAIT - Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration [2016-2020] - Finansiert av Forskningsrådet

"Nattens lys". Bidrag til kunstprosjekt. Kulturkirken Jacob, Oslo, 9. Novmeber 2020

Nattens Lys" Bidrag til kunstprosjekt, Vår Frues Kirke, Trondheim, 11. november 2018

"Now is our time to imagine," fotosamarbeidsprosjekt med tekstildesigner- og kunstner Heidi W. Strom (2014)

"There is no place like here," tekstildesign/kunstprosjekt i samarbeid med tekstildesigner og kunstner Heidi W. Strom (2010). Prosjektet mottok prisen "Anette Tommesens Minnepris" (Norsk organisasjon for asylsøkere - NOAS)

"In place out of place," fotosamarbeidsprosjekt sammen med kunstner Elida Brenna Linge (2010)

Tilknyttet innhold