Hjem
Kari Dyregrovs bilde

Kari Dyregrov

Professor
 • E-postKari.Dyregrov@uib.no
 • Besøksadresse
  Møllendalsbakken 9, 3 etg.
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

• 1984-1986: Alternativ dagsentertjeneste for eldre og uføre slagpasienter.
• 1993-1995: Møtet mellom allmennpraktiserende leger og innvandrere (hovedfag sosiologi).
• Hvordan avgjøres hjemvendings-spørsmålet i den bosniske familien? Et spesielt fokus på barn og unges rolle i beslutningsprosessen.
• 1996-1997: Familier etter krybbedød. Foreldre og søskens erfaringer 12-15 år etter dødsfallet.
• 1997-2000: Omsorg for etterlatte ved selvmord, ulykker og krybbedød.
• 1999-2001: Kursopplegg for ubearbeidet sorg. Utprøving av et terapeutisk opplegg.
• 2002: Reconciliation among young people in the Balkans.
• 2000-2003: The loss of child by suicide, SIDS, and accidents: Consequences, needs and provisions of help (dr. philos).
• 2001-2003: Evaluering av et pilotprosjekt. Dødsstedsundersøkelsen.
• 2003-2004: Møtet mellom sosiale nettverk og etterlatte ved traumatiske dødsfall.
• 2004-2005: Utvikling av nettstedet www.kriser.no
• 2004-2006: Unge etterlatte ved selvmord.
• 2005: ”På tynn is”. Barn og unges situasjon når foreldre rammes av kreft.
• 2005-2007: Sosial nettverksstøtte ved brå død: betydning, utfordringer, og råd i et interaksjonelt perspektiv (post doc).
• 2006-2014: Suicide among individuals outside mental health services.
• 2007-2010: Etterlatte ved brå død i samiske områder.
• 2008-2009: Bedre oppfølging for etterlatte ved selvmord.
• 2008-2010: Barn og unge som pårørende ved kreft.
• 2009-2011: Sorggrupper i Norge.
• 2010-2011: Sorg i skolen.
• 2010-2012: Ritualdeltagelse og sorg hos barn.
• 2011-2017: Social network support to increase parental care capacity when a parent has cancer.
• 2012-2017: Etterlatte etter 22.07.11 terroren på Utøya.
• 2014-2016: Tidlig intervensjon etter brå død – en RCT studie.
• 2017-dd.: Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recoveryperspektiv.

Bøker
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2018. Mestring af sorg. Dansk Psykologisk Forlag. 192 sider. ISBN: 978-87-7158-643-5.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2017. Mestring av sorg. Vigmostad & Bjørke. 183 sider. ISBN: 9788241914188.
 • Guldin, Mai-Britt; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2017. Jeg vil gerne tale om min sorg. Akademisk Forlag. 226 sider. ISBN: 978-87-500-5085-8.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle; Kristensen, Pål. 2016. Public relief efforts from an international perspective. In L. C. Wilson (Ed.). The Wiley handbook of the psychology of mass shootings. Chichester: John Wiley & sons, Inc. Wiley-Blackwell. 19 sider. ISBN: 978-1-119-04793-3.
 • Underlid, Kjell; Dyregrov, Kari; Thuen, Frode. 2016. Krevende livserfaringer og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. 243 sider. ISBN: 978-82-02-48576-4.
 • DeLeo, Diego; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2013. Bereavement after traumatic death. Helping the survivors. Hogrefe & Huber Publishers. 208 sider. ISBN: 978-0-88937-455-3.
 • Dyregrov, Atle; Johnsen, Iren; Dyregrov, Kari. 2012. Hvordan lede sorggrupper? En håndbok for sorggruppeveiledere. Abstrakt forlag. 93 sider. ISBN: 9788279353317.
 • Dyregrov, Kari; Plyhn, Einar; Dieserud, Gudrun. 2012. Efter självmordet. Vägen vidare. 216 sider. ISBN: 978-91-7205-853-8.
 • Haugland, Bente Storm Mowatt; Ytterhus, Borgunn; Dyregrov, Kari. 2012. Barn som pårørende. Abstrakt forlag. 221 sider. ISBN: 978-82-7935-324-9.
 • DeLeo, Diego; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico. L'aiuto ai sopravvissuti. Aspetti teorici e interventi assistenziali. 224 sider. ISBN: 8865310820.
 • Dyregrov, Kari; Plyhn, Einar; Dieserud, Gudrun Klemetsdal. 2011. After the suicide. Helping the bereaved to find a path from grief to recovery. Jessica Kingsley Publishers. 176 sider. ISBN: 9781849052115.
 • Grad, Onja; Dyregrov, Kari; Andriessen, Karl; Cimitan, Alberta. 2011. La postvention: come organizzarla. 12 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Dyregrov, Kari; Plyhn, Einar; Dieserud, Gudrun Klemetsdal. 2010. Etter selvmordet - veien videre. Abstrakt forlag. 260 sider. ISBN: 978-82-7935-274-7.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, A. 2009. Krisepsykologi i praksis. Dansk Psykologisk Forlag. 237 sider. ISBN: 8777065832.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2008. Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget. 237 sider. ISBN: 9788245007435.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2008. Effective Grief and Bereavement Support: The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals. Jessica Kingsley Publishers. 271 sider. ISBN: 978-1-84310-667-8.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2008. Det sociala nätverkets stöd vid plötsligt dödsfall – nä livet måste gå vidare. Studentlitteratur AB. 293 sider. ISBN: 9144050739.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2008. Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget. 237 sider. ISBN: 9788245007435.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2008. Støtte ved dødsfald. Hvordan kan vi hjælpe? Dansk Psykologisk Forlag. 224 sider. ISBN: 978-87-7706-508-8.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2007. Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? Fagbokforlaget. 268 sider. ISBN: 978-82-450-0484-7.
Tidsskriftartikler
 • Dyregrov, Kari; Løseth, Hilde-Margit. 2019. Hvordan lever efterladte videre efter en pårørendes stofrelaterede død? Stof.
 • Hauken, May; Dyregrov, Kari; Senneseth, Mette. 2019. Characteristics of the social networks of families living with parental cancer and support provided. Journal of Clinical Nursing. 28: 3021-3032. doi: 10.1111/jocn.14859
 • Løberg, Aina Helen; Dyregrov, Kari; Lindeman, Sari Kaarina; Lygren, Ole Jørgen Scheie; Yndestad, Monika. 2019. "Hun var jo bare en rusmisbruker." Stigmatisering av etterlatte etter narkotikarelaterte dødsfall. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Titlestad, Kristine Berg; Lindeman, Sari Kaarina; Lund, Hans; Dyregrov, Kari. 2019. How do family members experience drug death bereavement? A systematic review of the literature. Death Studies. Publisert 2019-08-07. doi: 10.1080/07481187.2019.1649085
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2018. Hva gikk galt? En mors beretning om barrierer for hjelp etter traumer og tap. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari; Pereira, Mariana; Kristensen, Pål; Johnsen, Iren. 2018. Early intervention for bereaved children: What mental health professionals think. Death Studies. 9 sider. Publisert 2018-12-17. doi: 10.1080/07481187.2018.1531086
 • Dyregrov, Atle; Lytje, Martin; Dyregrov, Kari. 2018. Dødsfall i nær familie – hvordan skolen kan ivareta eleven. Bedre Skole. 30: 14-19.
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Dyregrov, Atle. 2018. A relational perspective on social support between bereaved and their networks after terror: A qualitative study. Global Qualitative Nursing Research. 5: 1-12. doi: 10.1177/2333393618792076
 • Dyregrov, Kari; Møgster, Birthe; Titlestad, Kristine Berg; Løseth, Hilde-Margit; Lorås, Lennart. 2018. Den spesielle sorgen ved narkotikarelatert død. Psyke & Logos. 38: 92-109.
 • Johnsen, Iren; Dyregrov, Kari; Matthiesen, Stig Berge; Laberg, Jon Christian. 2018. Long-term reactions to the loss of a close friend in an extreme terror incident. Omega. 19 sider. doi: 10.1177/0030222818814052
 • Kristensen, Pål; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2018. Can visiting the site of death be beneficial for bereaved families after terror? A qualitative study of parents’ and siblings’ experiences of visiting Utøya Island after the 2011 Norway terror attack. European Journal of Psychotraumatology. 8 sider. Publisert 2018-04-25. doi: 10.1080/20008198.2018.1463795
 • Leenaars, Antoon A.; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Wenckstern, Susanne; Dyregrov, Kari; Lester, David; Lyke, Jennifer. 2018. A Multidimensional Theory of Suicide: A Psychological Autopsy Corroborative Study. Crisis. 39: 416-427. doi: 10.1027/0227-5910/a000508
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne; Leenaars, Antoon A.; Dieserud, Gudrun Klemetsdal. 2018. The Role of Self-Esteem in Suicides Among Young Men. Omega. 77: 217-239. doi: 10.1177/0030222815601514
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2017. Faglig undrer vi oss over at beboerne rundt Utøya ikke skal kunne leve med et minnesmerke. VG : Verdens gang. Publisert 2017-05-05.
 • Hauken, May Aasebø; Senneseth, Mette; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari Madeleine Stabell. 2017. Anxiety and the Quality of Life of Children Living With Parental Cancer. Cancer Nursing. 41: 19-27. doi: 10.1097/NCC.0000000000000467
 • Kristensen, Pål; Dyregrov, Atle; Weisæth, Lars; Straume, Marianne; Dyregrov, Kari; Heir, Trond; Bugge, Renate. 2017. Optimizing visits to the site of death for bereaved families after disasters and terror events. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 12: 523-527. doi: 10.1017/dmp.2017.94
 • Kristensen, Pål; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2017. What distinguishes prolonged grief disorder from depression? Tidsskrift for Den norske legeforening. 137: 538-539. doi: 10.4045/tidsskr.16.0629
 • Møgster, Birthe; Lindeman, Sari Kaarina; Lorås, Lennart; Dyregrov, Kari. 2017. Den store stillheten etterpå - Etterlatte etter narkotikadød. Bergens Tidende. Publisert 2017-11-06. doi: https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/zR6J9/Den-store-stillheten-etterpa
 • Raknes, Solfrid; Dyregrov, Kari; Pallesen, Ståle; Hoffart, Asle; Stormyren, Shirley; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2017. A pilot study of a low-threshold, low-intensity cognitive behavioral intervention for traumatized adolescents. Scandinavian Psychologist. 2017: 1-17. doi: 10.15714/scandpsychol.4.e8
 • Raknes, Solfrid; Pallesen, Ståle; Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Hoffart, Asle; Dyregrov, Kari; Håland, Åshild Tellefsen; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2017. Negative life events, social support, and self-efficacy in anxious adolescents. Psychological Reports. 120: 609-626. doi: 10.1177/0033294117699820
 • Raknes, Solfrid; Pallesen, Ståle; Himle, Joseph A.; Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Hoffart, Asle; Dyregrov, Kari; Håland, Åshild Tellefsen; Haugland, Bente Storm Mowatt. 2017. Quality of life in anxious adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 11: 1-11. doi: 10.1186/s13034-017-0173-4
 • Wågø, Sunniva Skagen; Byrkjedal, Ida Kristiansen; Sinnes, Hanna Marie; Hystad, Sigurd William; Dyregrov, Kari. 2017. Social support and complicated grief : a longitudinal study on bereaved parents after the Utøya terror attack in Norway. Scandinavian Psychologist. 4. doi: 10.15714/scandpsychol.4.e10
 • Øvstedal, Liv R.; Moe, Dagfinn; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2017. Young Road Fatalities: Consequences for life quality and the role of transport authorities. Omega. 75: 69-91. doi: 10.1177/0030222817698992
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2016. Barn som mister foreldre. Scandinavian Psychologist. 3:e9. doi: 10.15714/scandpsychol.3.e9
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari; Straume, Marianne; Bugge, Renate. 2016. Weekend gatherings for bereaved family members after the terror killings in Norway in 2011. Bereavement Care. 35.
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål. 2016. Even if the trauma is national, the grief is private. Scandinavian Psychologist. doi: http://psykologisk.no/sp/2016/04/e7/
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål. 2016. Selv om traumet er nasjonalt, er sorgen privat. Psykologisk.no.
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Dyregrov, Atle. 2016. Etterlattes opplevelser av medienes rapportering etter Utøya-terroren. Norsk Medietidsskrift. 23: 3-15. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-03-03
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Dyregrov, Atle. 2016. In what ways do bereaved parents after terror go on with their lives, and what seems to inhibit or promote adaptation during their grieving process? A qualitative study. Omega. 73: 374-399. doi: 10.1177/0030222816653851
 • Gravdal, Halvor; Nævdal, Reidar; Dyregrov, Kari. 2016. Medieterroren. Ofre etter terror bør skjerme seg fra mediedekningen i den grad dette er mulig. Morgenbladet.
 • Heltne, Unni Marie; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2016. Death scene investigation: parents’ experiences. Scandinavian Journal of Forensic Science (Online). 22: 57-63. doi: 10.1515/sjfs-2016-0009
 • Johnsen, Iren; Dyregrov, Kari. 2016. “Only a friend”: The bereavement process of young adults after the loss of a close friend in an extreme terror incident – A qualitative approach. Omega. 74: 16-34. doi: 10.1177/0030222815622956
 • Kristensen, Pål; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle; Heir, Trond. 2016. Media exposure and prolonged grief: A study of bereaved parents and siblings after the 2011 utøya island terror attack. Psychological Trauma. 8: 661-667. doi: 10.1037/tra0000131
 • Nævdal, Reidar; Gravdahl, Halvor Wennesland; Laberg, Jon Christian; Dyregrov, Kari. 2016. Should the population limit its exposure to media coverage after a terrorist attack? Scandinavian Psychologist. 3. doi: 10.15714/scandpsychol.3.e6
 • Pereira, Mariana S; Dyregrov, Kari; Hauken, May Aasebø; Senneseth, Mette; Dyregrov, Atle. 2016. Systematic early intervention for bereaved: study protocol of a pilot randomized controlled trial with families who suddenly lose a partner and a parent. JMIR Research Protocols. 5. doi: 10.2196/resprot.5765
 • Søfting, Gunn; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2016. Because I’m Also Part of the Family. Children's Participation in Rituals After the Loss of a Parent or Sibling: A Qualitative Study From the Children’s Perspective. Omega. 73: 141-158. doi: 10.1177/0030222815575898
 • Søfting, Gunn; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2016. Because I’m also part of the family. Children’s participation in rituals after the loss of a parent or sibling. A qualitative study from the children’s perspective. Omega. 73: 141-158. doi: 10.1177/0030222815575898
 • Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Leenaars, AA; Dyregrov, Kari. 2015. The importance of many informants in PA studies. Suicidology Online. 6: 47-55.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2015. Parents’ perception of their relationship following the loss of a child. Omega. 76: 35-52. doi: 10.1177/0030222815590728
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2015. Parents’ perception of their relationship following the loss of a child. Omega. doi: 10.1177/0030222815590728
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari; Endsjø, Mathilde Paulina; Idsøe, Thormod. 2015. Teachers' perception of bereaved children's academic performance. Advances in School Mental Health Promotion. 8: 187-198. doi: 10.1080/1754730X.2015.1051888
 • Dyregrov, Atle; Salloum, Alison; Kristensen, Pål; Dyregrov, Kari. 2015. Grief and traumatic grief in children in the context of mass trauma. Current Psychiatry Reports. 17. 8 sider. Publisert 2015-05-06. doi: 10.1007/s11920-015-0577-x
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle; Kristensen, Pål. 2015. Traumatic bereavement and terror: The psychosocial impact on parents and siblings 1.5 years after the July 2011 terror-killings in Norway. Journal of loss & trauma. 20: 556-576. doi: 10.1080/15325024.2014.957603
 • Dyregrov, Kari; Endsjø, Mathilde Paulina; Idsøe, Thormod; Dyregrov, Atle. 2015. Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel. Emotional and Behavioural Difficulties. 20: 289-301. doi: 10.1080/13632752.2014.955676
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål. 2015. Utøya 22. juli 2011 – senfølger for etterlatte foreldre. Scandinavian Psychologist. 2. doi: 10.15714/scandpsychol.2.e13
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Johnsen, Iren; Dyregrov, Atle. 2015. The psycho-social follow-up after the terror of July 22nd 2011 as experienced by the bereaved. Scandinavian Psychologist. doi: 10.15714/scandpsychol.2.e1
 • Hauken, May Aasebø; Dyregrov, Kari. 2015. «Vi kunne ikke klart oss uten» - Om å være medmenneske også i julen. Dagens medisin.
 • Hauken, May Aasebø; Senneseth, Mette; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2015. Optimizing Social Network Support to Families Living With Parental Cancer: Research Protocol for the Cancer-PEPSONE Study. JMIR Research Protocols. 4. doi: 10.2196/resprot.5055
 • Johnsen, Iren; Laberg, Jon Christian; Matthiesen, Stig Berge; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2015. Psychosocial functioning after losing a close friend in an extreme terror incident. Scandinavian Psychologist. doi: 10.15714/scandpsychol.2.e5
 • Kiamanesh, Parvin; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne. 2015. Maladaptive perfectionism: Understanding the psychological vulnerability to suicide in terms of developmental history. Omega. 71: 126-145. doi: 10.1177/0030222815570592
 • Kristensen, Pål; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2015. «Det er både helt grusomt og godt på samme tid». Etterlatte foreldre og søskens opplevelse av besøk til Utøya etter terrorangrepet 22.07.11. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 52: 487-496.
 • Pettersen, Rossana; Omerov, Pernilla; Steineck, Gunnar; Dyregrov, Atle; Titelman, David; Dyregrov, Kari; Nyberg, Ullakarin. 2015. Suicide-Bereaved Siblings’ Perception of Health Services. Death Studies. 39: 323-331. doi: 10.1080/07481187.2014.946624
 • Pettersén, R; Omerov, Pernilla; Steineck, Gunnar; Dyregrov, Atle; Titelman, David; Dyregrov, Kari; Nyberg, Ullakarin. 2015. Suicide-bereaved siblings’ perception of health services. Death Studies. doi: 10.1080/07481187.2014.946624
 • Silviken, Anne; Gundersen, Lena Slettli; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. 2015. Sudden and unexpected death in Sami areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process. Suicidology Online. 6: 53-62.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2014. Syv strategier for å leve med trusler om terror. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2014. Sorgforskningen må styrkes. Dagsavisen.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål. 2014. Hva vet vi om sorg og komplisert sorg? Scandinavian Psychologist. Publisert 2014-09-06.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari; Straume, Marianne; Grønvold Bugge, Renate. 2014. Weekend family gatherings for bereaved after the terror killings in Norway in 2011. Scandinavian Psychologist. 1. doi: 10.15714/scandpsychol.1.e8
 • Dyregrov, Kari. 2014. Oppfølgning etter enkelthendelser - like viktig som etter storhendelser. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 31.
 • Dyregrov, Kari; Berntsen, Gro; Silviken, Anne. 2014. The need for and barriers to professional help - a qualitative study of the bereaved in Sami areas. Suicidology Online. 5: 47-58.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle; Johnsen, Iren. 2014. Positive and negative experiences from grief group participation. A qualitative study. Omega. 68: 45-62.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle; Johnsen, Iren. 2014. Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel. Emotional and Behavioural Difficulties. doi: 10.1080/13632752.2014.955676
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Johnsen, Iren; Dyregrov, Atle. 2014. Hvordan fungerte den psyko-sosiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli terroren? Scandinavian Psychologist. Publisert 2014-11-22. doi: 10.15714/scandpsychol.1.e7
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Johnsen, Iren; Dyregrov, Atle. 2014. Hvordan fungerte den psykososiale oppfølgingen for etterlatte etter 22. juli-terroren? Scandinavian Psychologist. doi: 10.15714/scandpsychol.1.e7
 • Hjelmeland, Heidi Marie; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Knizek, Birthe Loa; Rasmussen, Mette Lyberg. 2014. Selvmord og psykiske lidelser (Suicide and mental disorders). Tidsskrift for Den norske legeforening. 134: 1369-1370. doi: 10.4045/tidsskr.14.0549
 • Johnsen, Iren; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2014. Etterlattes erfaringer med sorggruppetilbudet i Norge. Nordisk sygeplejeforskning. 4: 227-240.
 • Kiamanesh, Parvin; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne; Dieserud, Gudrun Klemetsdal. 2014. Suicide and Perfectionism: A Psychological Autopsy Study of Non-clinical Suicides. Omega. 69: 381-399. doi: 10.2190/OM.69.4.c
 • Omérov, Pernilla; Steineck, Gunnar; Dyregrov, Kari; Runeson, Bo; Nyberg, Ullakarin. 2014. The ethics of doing nothing. Suicide-bereavement and research: Ethical and methodological considerations. Psychological Medicine. 44: 3409-3420. doi: 10.1017/S0033291713001670
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Haavind, Hanne. 2014. Warning signs of suicide among young men. Nordic Psychology. 66: 153-167. doi: 10.1080/19012276.2014.921576
 • Rasmussen, Mette Lyberg; Haavind, Hanne; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari. 2014. Exploring Vulnerability to Suicide in the Developmental History of Young Men: A Psychological Autopsy Study. Death Studies. 38: 549-556. doi: 10.1080/07481187.2013.780113
 • Senneseth, Mette; Hauken, May; Dyregrov, Kari. 2014. Hverdagen endres dramatisk. BT. Publisert 2014-02-13.
 • Silviken, Anne; Berntsen, Gro; Dyregrov, Kari. 2014. Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge :. Sykepleien Forskning. 1. 36-42. doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0026
 • Dyregrov, A; Dyregrov, Kari. 2013. Complicated grief in children – the perspectives of experienced professionals. Omega. 67: 291-303.
 • Dyregrov, A; Dyregrov, Kari. 2013. Reflections on the Special Issue. Family Science. 4: 95-97. doi: 10.1080/19424620.2013.821764
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2013. Reflections on the special issue. Family Science. doi: 10.1080/19424620.2013.821764
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2013. Complicated grief in children – the perspectives of experienced professionals. Omega.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari; Idsøe, Thormod. 2013. Teachers' perceptions of their role facing children in grief. Emotional and Behavioural Difficulties. 18: 125-134. doi: 10.1080/13632752.2012.754165
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari; Idsøe, Thormod. 2013. Teachers’ perception of their role facing children in grief. Emotional and Behavioural Difficulties. doi: 10.1080/13632752.2012.754165
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, A; Johnsen, Iren. 2013. Participants’ recommendations for the ideal grief group. A qualitative study. Omega. 67: 363-377. doi: 10.2190/om.67.4.b
 • Søfting, Gunn; Dyregrov, A; Dyregrov, Kari. 2013. Ingen må tvinges og ingen må nektes: Gravferdskonsulenters erfaringer med barns deltakelse i ritualer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 50: 669-680.
 • Søfting, Gunn; Dyregrov, Kari. 2013. Barn og gravferdsritualer. Gravferdsnytt. 3.
 • Dyregrov, A; Dyregrov, Kari. 2012. Venners sorg. Dagens medisin.
 • Dyregrov, A; Straume, Marianne; Bugge, Renate; Dyregrov, Kari; Heltne, Unni; Hordvik, Elin. 2012. Psykososialt katastrofearbeid etter 22. Juli. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 49: 666-669.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2012. Ett år i sorg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Haugland, Bente Storm Mowatt; Ytterhus, Borgunn; Dyregrov, Kari. 2012. Barn som pårørende. Helsepersonell skal sikre barns rett til trygg omsorg når foreldre er syke. Dagens medisin. 2 sider.
 • Hjelmeland, Heidi Marie; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Knizek, Birthe Loa; Leenaars, Antoon A. 2012. Psychological autopsy studies as diagnostic tools: Are they methodologically flawed? Death Studies. 36: 605-626. doi: 10.1080/07481187.2011.584015
 • Johnsen, Iren; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2012. Participants with prolonged grief - how do they benefit from grief group participation? Omega. 65: 87-105. doi: 10.2190/OM.65.2.a
 • Dyregrov, A; Dyregrov, Kari. 2011. Terror: hvordan kan nettverket støtte de rammede? Dagens medisin. Publisert 2011-08-20.
 • Dyregrov, A; Dyregrov, Kari. 2011. Positiv vekst etter livskriser – implikasjoner for praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 58: 873-877.
 • Dyregrov, Kari. 2011. What do we know about needs for help after suicide in different parts of the world? A phenomenological perspective. Crisis. 32: 310-318. doi: 10.1027/0227-5910/a000098
 • Dyregrov, Kari. 2011. Å miste noen ved selvmord. Arbeidsmiljø. 10-11.
 • Dyregrov, Kari; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Hjelmeland, Heidi Marie; Straiton, Melanie; Rasmussen, Mette Lyberg; Knizek, Birthe Loa; Leenaars, Antoon A. 2011. Meaning-making through psychological autopsy interviews: The value of participating in qualitative research for those bereaved by suicide. Death Studies. 35: 685-710. doi: 10.1080/07481187.2011.553310
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, A. 2011. Hva er sorg? Dagensnæringsliv. Publisert 2011-07-30.
 • Johnsen, Iren; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2011. Omfang og organisering av sorggrupper i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 48: 1178-1183.
 • Dyregrov, Kari; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Straiton, Melanie; Rasmussen, Mette Lyberg; Hjelmeland, Heidi Marie; Knizek, Birthe Loa; Leenaars, AA. 2010. Motivation for research participation among people bereaved by suicide. Omega. 62: 149-168. doi: 10.2190/OM.62.2.d
 • Hjelmeland, Heidi Marie; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Knizek, Birthe Loa. 2010. Er det farlig å snakke med folk om selvmord? Tidsskrift for Den norske legeforening. 130: 1018-1019.
 • Dyregrov, Kari. 2009. The important role of the school following suicide. Omega. 59: 147-161.
 • Dyregrov, Kari. 2009. The important role of the school following suicide in Norway. What support do young people wish that school could provide? Omega. 59: 147-161. doi: 10.2190/OM.59.2.d
 • Dyregrov, Kari. 2009. How do the young suicide survivors wish to be met by psychologists? A user study. Omega. 59: 221-238. doi: 10.2190/OM.59.3.c
 • Dyregrov, Kari; Litlere, Målfrid. 2009. Psykososial oppfølging ved selvmord - politiets rolle. Politiforum. Publisert 2009-02-12.
 • Dyregrov, Kari; Litlere, Målfrid. 2009. "Førstehjelpernes" møte med etterlatte ved selvmord - psykososiale utfordringer. Suicidologi. 14: 21-24.
 • Litlere, Målfrid; Dyregrov, Kari. 2009. Psykososial oppfølging ved selvmord – Begravelsesbyråets rolle. Begravelsesbyråenes Forum Norge. 6-7.
 • Dyregrov, Kari. 2008. En farlig diskurs ved forståelse av selvmord. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1: 2-3.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, HiB, Kari. 2008. Psykososiale belastninger for unge etterlatte ved selvmord: Ønsker om bistand fra hjelpeapparatet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 45: 14-18.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2008. Ungdom som etterlatte ved selvmord. Hvilken hjelp og støtte ønsker de? Suicidologi. 13: 33-36.
 • Ensby, Torill; Dyregrov, Kari; Landmark, Bjørg Thomassen. 2008. Å treffe noen som virkelig forstår. Sykepleien Forskning. 1: 8-15.
 • Landmark, Bjørg Th.; Ensby, T; Dyregrov, Kari. 2008. Å treffe andre som virkelig forstår. Sykepleien Forskning. 3. 120-127.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, HiB, Kari. 2006. Experiences of social networks supporting traumaticallybereaved. Omega. 52: 337-356.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2006. Skolens viktige rolle etter selvmord. Ny forskning om unge etterlattes ønsker for hjelp og støtte. Bedre Skole. 1. 46-51.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2006. Hvordan ønsker unge selvmordsetterlatte å bli møtt av psykologer? - en brukerundersøkelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 43: 787-794.
 • Dyregrov, Kari. 2005. Do professionals disempower bereaved people? Grief andpsychosocial intervention. Bereavement Care. 24: 7-11.
 • Dyregrov, Kari. 2005. Vondt, vanskelig og utrolig givende! Ny forskning om støtteprosessen mellom sosiale nettverk og foreldre som mister barn. Oss foreldre imellom. 4: 46-49.
 • Dyregrov, Kari. 2005. Umyndiggjør fagfolk sørgende og kriserammede? Tidsskrift for Den norske legeforening. 13-14: 75-77.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2005. Siblings after suicide – ”the forgotten bereaved”. Suicide and Life-Threatening Behaviour. 35: 714-724.
 • Dyregrov, Kari. 2004. Bereaved parents’ experience of research participation. Social Science and Medicine. 58: 391-400.
 • Dyregrov, Kari. 2004. Søsken etter selvmord – ”de glemte sørgende”. Barn. 3: 69-85.
 • Dyregrov, Kari. 2004. Hvilken hjelp ønsker etterlatte ved selvmord? Suicidologi. 9: 8-11.
 • Dyregrov, Kari. 2004. “Hvordan er det å miste et barn?” – Et doktorgradsarbeid. Omsorg. 4: 54-58.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2004. Micro-sociological analysis of social support followingtraumatic bereavement: Unhelpful and avoidant responses from the community. Omega. 48: 23-44.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2004. Strategies of professional assistance after traumatic deaths.Empowerment or disempowerment? Scandinavian Journal of Psychology. 45: 179-187.
 • Grad, Onja T.; Clark, Sheila; Dyregrov, Kari; Andriessen, Karl. 2004. What helps and whathinders the process of surviving the suicide of someone close? Crisis. 25: 134-139.
 • Dyregrov, Atle; Øistein, Mortensen; Dyregrov, Kari. 2003. Evaluering av et sorgbearbeidingsprogram for etterlatte ved brå spedbarnsdød. Effekter på traumatisk/komplisert sorg og psykososial helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 40: 839-847.
 • Dyregrov, Kari; Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Atle. 2003. Predictors of psychosocial distress after suicide, SIDS and accidents. Death Studies. 27: 143-165.
 • Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2003. Betydningen av skriftlige rutiner for omsorgen etter krybbedød og barneulykker. Tidsskrift for Den norske legeforening. 123: 933-935.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari; Nordanger, Dag Øystein. 2002. Praktisk organisering avpsykososialt støttearbeid: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene? Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 10: 11-13.
 • Dyregrov, Atle; Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Kari. 2002. Praktisk organisering av støttearbeidet: Hvordan kan vi unngå de viktigste feilene? Akuttjournalen. 10: 11-13.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2002. Assistance from local authorities versus survivors’ needs forsupport after suicide. Death Studies. 26: 647-669.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2000. Refugee families' experience of research participation. Journal of Traumatic Stress. 20: 413-426.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 1999. Long–term impact of sudden infant death: A twelve to fifteen year follow–up. Death Studies.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 1999. Long-term impact of sudden infant death: A twelve to fifteen year follow-up. Death Studies. 23: 635-661.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle; Nordanger, Dag Øystein. 1999. Omsorg for etterlatte etter selvmord. Kommunestudien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 27: 4010-4015.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle; Nordanger, Dag Øystein. 1999. Omsorg for etterlatte ved selvmord. Tidsskrift for Den norske legeforening. 119: 4010-4015.
 • Dyregrov, Kari. 1997. Interkulturell kommunikasjon i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening. 17: 2444-2446.
Rapporter/avhandlinger
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Johnsen, Iren. 2015. Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt - 3 ¼ år etter. Minirapport III. Senter for Krisepsykologi. 6 sider.
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Johnsen, Iren. 2014. Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt - 2 ¼ år etter. Minirapport II. Senter for Krisepsykologi. 4 sider.
 • Dyregrov, Kari; Kristensen, Pål; Johnsen, Iren. 2013. Etterlatte foreldre, partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene 22.07.2011. Oppsummering av forskningsprosjekt – første datainnsamling, 1 ½ år etter. Minirapport I. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 4 sider.
 • Dyregrov, Kari; Rasmussen, Mette Lyberg. 2013. Suicide among young men: self-esteem regulation in transition to adult life. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 432. Universitetet i Oslo. 55 sider.
 • Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Dyregrov, Kari; Rasmussen, Mette Lyberg. 2011. Etter selvmordet. Veileder om tiltak for etterlatte ved selvmord. Helsedirektoratet. 102 sider.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, A. 2011. Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Senter for Krisepsykologi, Bergen. 178 sider.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2006. Støtte til unge etterlatte. Styrket omsorgsapparat for unge etterlatteved selvmord. Senter for Krisepsykologi. 45 sider.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2005. ”På tynn is” - Barn og unges situasjon når foreldre rammes avkreft. Resultat fra et Pilotprosjekt. Senter for Krisepsykologi. 26 sider.
 • Dyregrov, Kari. 2003. The loss of a child by suicide, SIDS, and accidents : consequences, needs and provisions of help.
 • Dyregrov, Kari; Søfting, Gunn. 2001. Reconciliation Among Young People in theBalkans. An Evaluation of the PostPessimist Network and Other Youth Initiatives.Evaluation report. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 60 sider.
 • Dyregrov, Kari; Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Atle. 2000. Omsorg for etterlatte ved brå, uventet død: Evaluering av behov, tilbud og tiltak. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 81 sider.
 • Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2000. Omsorg etter krybbedød og barneulykker: Etterlattestudien. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 130 sider.
 • Dyregrov, Kari; Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Atle. 1999. Omsorg for etterlatte ved selvmord: Etterlattestudien. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 171 sider.
 • Dyregrov, Kari; Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Atle. 1999. Omsorg for etterlatte ved selvmord: Kommunestudien. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 113 sider.
 • Dyregrov, Kari; Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Atle. 1998. Omsorg for etterlatte etter selvmord. Kommunestudien. Senter for Krisepsykologi.. 120 sider.
 • Dyregrov, Kari; Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Atle. 1998. Omsorg for etterlatte etter selvmord. Etterlattestudien. Senter for Krisepsykologi. 165 sider.
 • Nordanger, Dag Øystein; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 1998. Omsorg etter krybbedød og barneulykker: Tilbudet i norske kommuner. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 72 sider.
 • Dyregrov, Kari. 1997. Søsken etter krybbedød. Søskens erfaringer 12-15 år etter dødsfallet. Senter for Krisepsykologi. 24 sider.
 • Dyregrov, Kari. 1997. Sorg over tid. Sammenligning av foreldres reaksjoner tidlig etter dødsfallet og 12-15 år etterpå. Rapport. Senter for Krisepsykologi. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 15 sider.
 • Dyregrov, Kari; Raundalen, Magne. 1997. Hvordan kommuniseres hjemvendingsspørsmålet i den bosniske familien? Fokus på barn og unges rolle. Rapport. Senter for Krisepsykologi.. 115 sider.
 • Raundalen, Magne; Dyregrov, Kari. 1997. Hvordan kommuniseres hjemvendingsspørsmålet i den bosniske familien? Fokus på barn og unges rolle. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 200 sider.
 • Raundalen, Magne; Dyregrov, Kari. 1997. How to communicate about repatriation. Advising parents of refugee children. Senter for Krisepsykologi, Bergen. 200 sider.
Bokkapitler
 • Guldin, Mai-Britt; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2017. Sorg som akut krise. Kapittel, sider 47-64. I:
  • Guldin, Mai-Britt; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2017. Jeg vil gerne tale om min sorg. Akademisk Forlag. 226 sider. ISBN: 978-87-500-5085-8.
 • Idsøe, Thormod; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2017. School-based interventions. 22, sider 465-482. I:
  • Landolt, Markus A.; Cloitre, Marylène; Schnyder, Ulrich. 2017. Evidence-based treatments for trauma related disorders in children and adolescents. Springer. ISBN: 978-3-319-46136-6.
 • Dyregrov, Kari. 2016. Når verdens snus på hodet - etterlatte ved unaturlig død. Kapittel 6, sider 101-117. I:
  • Underlid, Kjell; Dyregrov, Kari; Thuen, Frode. 2016. Krevende livserfaringer og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. 243 sider. ISBN: 978-82-02-48576-4.
 • Dyregrov, Kari. 2016. Etterlatte og sårbare grupper etter traumatiske tap. Kapittel 4, sider 52-72. I:
  • Enebakk, Vidar; Ingierd, Helene; Refsdal, Nils Olav. 2016. De berørte etter 22. juli. Forskningsetiske perspektiver. Cappelen Damm Akademisk. 130 sider. ISBN: 9788202522056.
 • Thuen, Frode; Dyregrov, Kari. 2016. Krevende liv, krevende jobber : Utfordringer og suksesskriterier for hjeperne. Kapittel 13, sider 231-239. I:
  • Underlid, Kjell; Dyregrov, Kari; Thuen, Frode. 2016. Krevende livserfaringer og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. 243 sider. ISBN: 978-82-02-48576-4.
 • Underlid, Kjell; Thuen, Frode; Dyregrov, Kari. 2016. Krevende liv og krevende livserfaringer. Kapittel 1, sider 11-19. I:
  • Underlid, Kjell; Dyregrov, Kari; Thuen, Frode. 2016. Krevende livserfaringer og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. 243 sider. ISBN: 978-82-02-48576-4.
 • Hauken, May Aasebø; Dyregrov, Kari. 2015. Sosial nettverksstøtte når mor eller far har kreft. Kapittel 14, sider 187-199. I:
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Bugge, Kari Elisabeth; Trondsen, Marianne Vibeke; Gjesdahl, Siri. 2015. Familier i motbakke. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1651-2.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2012. Complicated grief in children. kapittel, sider 68-81. I:
  • Stroebe, Margareth; Schut, Henk; van den Bout, J. 2012. Complicated Grief: Scientific Foundations for Health Care Professionals. Routledge. 352 sider. ISBN: 82-7669-099-8.
 • Dyregrov, Kari. 2012. Når foreldre har alvorlig kreftsykdom – eller dør av den. Kapittel 3, sider 44-65. I:
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Ytterhus, Borgunn; Dyregrov, Kari. 2012. Barn som pårørende. Abstrakt forlag. 221 sider. ISBN: 978-82-7935-324-9.
 • Haugland, Bente Storm Mowatt; Ytterhus, Borgunn; Dyregrov, Kari. 2012. Barna i sentrum - hva vil vi løfte frem? 1, sider 9-17. I:
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Ytterhus, Borgunn; Dyregrov, Kari. 2012. Barn som pårørende. Abstrakt forlag. 221 sider. ISBN: 978-82-7935-324-9.
 • Dyregrov, Kari. 2011. International perspectives on suicide bereavement: Suicide survivors and postvention in Norway. 3, sider 467-475. I:
  • Jordan, John R; McIntosh, John L. 2011. Grief after suicide: Understanding the consequences and caring for the survivors. Routledge. 544 sider. ISBN: 978-0-415-99355-5.
 • Dyregrov, Kari; Cimitan, Alberta; Leo, Diego De. 2011. Il lutto in famiglia. IV, sider 53-72. I:
  • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Dyregrov, Kari; Cimitan, Alberta; Leo, Diego De. 2011. Reazioni alla morte traumatica. II, sider 19-38. I:
  • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Leo, Diego De; Cimitan, Alberta. 2011. Sopravvivere. III, sider 39-52. I:
  • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Dyregrov, Kari; Leo, Diego De; Cimitan, Alberta. 2011. Il sostegno reciproco e i gruppi di auto-mutuo-aiuto. XI, sider 151-158. I:
  • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Dyregrov, Kari; Leo, Diego De; Cimitan, Alberta. 2011. Il sostegno da parte della rete sociale. V, sider 73-92. I:
  • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Dyregrov, Kari; Leo, Diego De; Cimitan, Alberta. 2011. Il sostegno sul posto di lavoro e a scuola. VI, sider 93-108. I:
  • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Dyregrov, Kari; Leo, Diego De; Cimitan, Alberta. 2011. L'auito nel lutto complicato. X, sider 137-150. I:
  • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Grad, Onja; Leo, Diego De; Dyregrov, Kari; Andriessen, Karl; Cimitan, Alberta. 2011. La postvention: come organizzarla. IX, sider 125-136. I:
  • Leo, Diego De; Cimitan, Alberta; Dyregrov, Kari; Grad, Onja; Andriessen, Karl. 2011. Lutto traumatico: l'aiuto ai sopravvissuti. 201 sider. ISBN: 9788865310823.
 • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2010. Helping the family following suicide. Kap.17. I:
  • Monroe, Barbara; Kraus, Frances. 2010. Brief interventions with bereaved children. Oxford University Press. 264 sider. ISBN: 9780199561643.
 • Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari. 2008. Å miste et barn - konsekvenser og hjelpetiltak. Kap. 3, sider 49-63. I:
  • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2008. Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget. 237 sider. ISBN: 9788245007435.
 • Dyregrov, Kari. 2008. Utfordringer ved sosial nettverksstøtte etter brå død. Hvordan kan fagfolk bidra? Kapittel, sider 66-80. I:
  • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2008. Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget. 237 sider. ISBN: 9788245007435.
 • Heltne, Unni; Dyregrov, Kari. 2008. Oppbygging av kriseberedskap i kommunal regi. Kapittel, sider 15-29. I:
  • Dyregrov, Kari; Dyregrov, Atle. 2008. Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget. 237 sider. ISBN: 9788245007435.
 • Dyregrov, Atle; Lorentzen, Gustav; Raaheim, Kjell; Dyregrov, Kari; Dyregrov, Kari. 2001. Et liv for barn. Utfordinger, omsorg og hjelpetiltak. Søsken etter selvmord, sider 146-158. I:
  • Dyregrov, Atle; Lorenzen, Gustav; Raaheim, Kjell. 2001. Et liv for barn. Utfordinger, omsorg og hjelpetiltak. Festskrift for Magne Raundalen. Fagbokforlaget. ISBN: 8276746934.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • 1984-1986: Alternativ dagsentertjeneste for eldre og uføre slagpasienter.
 • 1993-1995: Møtet mellom allmennpraktiserende leger og innvandrere (hovedfag sosiologi).
 • Hvordan avgjøres hjemvendings-spørsmålet i den bosniske familien? Et spesielt fokus på barn og unges rolle i beslutningsprosessen.
 • 1996-1997: Familier etter krybbedød. Foreldre og søskens erfaringer 12-15 år etter dødsfallet.
 • 1997-2000: Omsorg for etterlatte ved selvmord, ulykker og krybbedød.
 • 1999-2001: Kursopplegg for ubearbeidet sorg. Utprøving av et terapeutisk opplegg.
 • 2002: Reconciliation among young people in the Balkans.
 • 2000-2003: The loss of child by suicide, SIDS, and accidents: Consequences, needs and provisions of help (dr. philos).
 • 2001-2003: Evaluering av et pilotprosjekt. Dødsstedsundersøkelsen.
 • 2003-2004: Møtet mellom sosiale nettverk og etterlatte ved traumatiske dødsfall.
 • 2004-2005: Utvikling av nettstedet www.kriser.no
 • 2004-2006: Unge etterlatte ved selvmord.
 • 2005: ”På tynn is”. Barn og unges situasjon når foreldre rammes av kreft.
 • 2005-2007: Sosial nettverksstøtte ved brå død: betydning, utfordringer, og råd i et interaksjonelt perspektiv (post doc).
 • 2006-2014: Suicide among individuals outside mental health services.
 • 2007-2010: Etterlatte ved brå død i samiske områder.
 • 2008-2009: Bedre oppfølging for etterlatte ved selvmord.
 • 2008-2010: Barn og unge som pårørende ved kreft.
 • 2009-2011: Sorggrupper i Norge.
 • 2010-2011: Sorg i skolen.
 • 2010-2012: Ritualdeltagelse og sorg hos barn.
 • 2011-2017: Social network support to increase parental care capacity when a parent has cancer.
 • 2012-2017: Etterlatte etter 22.07.11 terroren på Utøya.
 • 2014-2016: Tidlig intervensjon etter brå død – en RCT studie.
 • 2017-dd.: Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recoveryperspektiv.