Hjem
 • E-postkari.losnedahl@uib.no
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Å lese brev. Ibsen-utgavens dobbletbom. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 90-95.
 • Vis forfatter(e) (2006). Magdalene Thoresen og hennes øvrige skuespill. Årbok - Amalie Skram-selskapet. 71-90.
 • Vis forfatter(e) (2005). Museumskritikk med kvinneperspektiv som ramme. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 77-81.
 • Vis forfatter(e) (2005). Magdalene Thoresen og Det norske Theater i Bergen. Årbok - Amalie Skram-selskapet. 117-132.
 • Vis forfatter(e) (2003). Holberg - norsk teaters nasjonalsymbol. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 4-9.
 • Vis forfatter(e) (1996). Om fru Bernicks uekte barn - eller hva foregikk egentlig på scenen? Teatervitenskapelige studier. 50-73.
 • Vis forfatter(e) (1995). Mellom scene og sal. Bunt : bulletin för nordiska teaterforskare.
 • Vis forfatter(e) (1995). Mellom scene og sal. Bunt : bulletin för nordiska teaterforskare.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kvinne og museum. Nytt om Kvinneforskning.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kvinne og museum. Nytt om Kvinneforskning.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2000). Hvorfor drive kvinneforskning i museene? .
 • Vis forfatter(e) (1995). Repertoaroversikt Den Nationale Scene 1906-1995. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2011). Kvinner i Akademia.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gjæld – upublisert skuespill av Amalie Skram. - Dukkehjemmet snudd på hodet?
 • Vis forfatter(e) (2011). Dokument 100 kvinner.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stjernegutter og kirkespill.
 • Vis forfatter(e) (2010). Gjæld – Dukkehjemmet snudd på hodet? Om et ukjent skuespill av Amalie Skram.
 • Vis forfatter(e) (2010). Amalie Skram – to nyoppdagete skuespill.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utviklingen av teatret i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Teater på museum.
 • Vis forfatter(e) (2009). Teater i Bergen - det var her det begynte.
 • Vis forfatter(e) (2009). Minnetale over Berit Erbe.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ibsen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ibsen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Henrik Ibsen og svigermoren.
 • Vis forfatter(e) (2009). Den teatrale illusjon.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kvinnemuseet i San Francisco - orientering og problematisering.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ibsen og svigermoren.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ibsen og Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Henrik Isen og teatert i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Teateret og nasjonsbyggingen - Magdalene Thorsen og Henrik Ibsen i prosessen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Museologi.
 • Vis forfatter(e) (2005). Magdalene Thoresen og Henrik Ibsen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ibsen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Alv Hornes og Komedieteateret.
 • Vis forfatter(e) (2005). Alv Hordnes og Komediateatret.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vestlandskunstnerene Lars Kinsarvik, Lars Osa, Kari Vivelid m.fl. og deres forhold til teateret.
 • Vis forfatter(e) (2004). Peer Gynt og kvinnene, teater og tolkning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kjønn i media.
 • Vis forfatter(e) (1999). Komediateateret i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ungdomslagsteatret i ein norskdomsideologi.
 • Vis forfatter(e) (1997). Museets konkretiserende evne.
 • Vis forfatter(e) (1997). Mellom scene og sal. Trekk fra norskdomsrørslas ikonografi.
 • Vis forfatter(e) (1994). The Baroque Influence on the Popular Theatre in Norway.
 • Vis forfatter(e) (1994). Norskdomsrørslas bilde.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kvinne + museum = kvinnemuseum?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Beyond Biographies.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ibsen in Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1999). How to 'Read' Theatre posters from the 19th Century.
 • Vis forfatter(e) (1999). Brytningstid - for sterkt for dagens publikum?
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2004). Nok en norsk bok om museologi. Bokanmeldelse av: Museer i fortid og nåtid : essays i museumskunnskap / Arne Bugge Amundsen, Bjarne Rogan og Margrethe C. Stang (red.). Memento. 13-13.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nok en bok om museologi. Memento. 13.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2009). Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Bergen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2002). Mellom scene og sal. Ungdomslag og nasjonal identitet. Sigma.
 • Vis forfatter(e) (1996). Komedia Teatret 1933-1964. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1994). Mellom scene og sal. Det malte sceneteppets ikonografi. Forlaget Folkekultur, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1994). Mellom scene og sal. Det malte sceneteppets ikonografi. Forlaget Folkekultur, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kvinne + Museum = kvinnemuseum? Universitetet i Bergen. Senter for humanistisk kvinneforsknin g..
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Historien om en modell. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 78-87.
 • Vis forfatter(e) (1997). Bergens Teatermuseum. Utskrift.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1995). Teaterestetikk og vår tid. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1994). Mellom scene og sal. Det malte sceneteppets ikongrafi. En teatervitenskapelig og kulturhistorisk analyse av ungdoslagsteateret i Hardanger 1900-1940. Dr.Philos.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Teaterhistorisk bakteppe. Seks Spillesteder - seks fortelinger. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Teatermannen. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). ...i begynnelsen var Holberg. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Teaterkritiker og dramatiker. 118 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ibsen i Bergen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mellom scene og sal. Kari Vivelid og sceneteppet i Eidfjord Ungdomslag. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Museologi viktig for museene. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Med et kjønnsaspekt på gamle teaterplakater. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Agnete - prototyp eller opprører? -13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). "Teatret har jeg aldri hatt lyst til". 27 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2004). Michael Rosing. 422-423. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Vis forfatter(e) (2004). Amund Rydland. 448-449. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hans Jacob Nilsen. 507-508. I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Njøs-Samuelsen. 7.
 • Vis forfatter(e) (2003). Amund Rydland. 448-449. I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Njøs-Samuelsen. 7.
 • Vis forfatter(e) (2003). Agnes Mowinckel. 377-378. I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Njøs-Samuelsen. 7.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fredrik Torp Garmann. . I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk Biografisk Leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Turid Balke. 1. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Karl Bergmann. 1. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Johannes Brun. 1. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Inger Marie Andersen. 1. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bjørn Bjørnevik. 1. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2001). Brytningstid – for sterk for dagens publikum? 62-69.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2010). Tekstiler og redskaper.
 • Vis forfatter(e) (2010). Roser og helter i folkekunsten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ibsen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Draktrommet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den teatrale illusjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Christie rommet.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Minnetale over professor Berit Erbe. 137-142.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nina - skuespill i tre akter av Amaile skream. 61-82.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.