Hjem
Kari Hagatuns bilde

Kari Hagatun

Førsteamanuensis, Leder IMER Bergen
 • E-postKari.Hagatun@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 72
 • Besøksadresse
  Christiesgt.13
  4. etg.
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Utdanningssituasjonen til den nasjonale minoriteten Romer
 • Utdanningpolitikk og språkpolitikk i minoritets- og majoritetsperspektiv
 • Språkutvikling og spesialpedagogiske behov hos samiske barn
 • Kvalitative metoder med vekt på etnografiske design

Master- og bachelorprogram i spesialpedagogikk

Lektorutdanningen

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). The Educational Situation for Roma Children in Norway: Silenced Narratives on Schooling and Future. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 118-137.
 • Vis forfatter(e) (2019). “They assume that I don’t really want education for my children”: Roma mothers’ experiences with the Norwegian educational system. Hungarian Educational Research Journal. 9-21.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hva betyr "kompetanse for mangfold" i utdanningssystemet. Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 168-180.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Kartlegging av samhandling mellom skular og rettleiingsteneste i Vestland fylkeskommune. .
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Mellom avmakt og motstand - minoriteten romer sine erfaringer med barnevernet. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Educational Situation for Roma in Norway. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Vi klarer oss uansett - Det har vi gjort i fem hundre år": Perspektiver på utdanningssituasjonen til norske rombarn. 34 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD-prosjekt: The Educational Situation for Roma Pupils in Norway: Silenced Narratives on Schooling and Future

SPEDAIMS (arbeidspakke 4): Språklig utvikling hos samiske barn

Forskergrupper