Hjem

Forskningsadministrasjon, datahåndtering/koblinger av registre og forskningsfiler, spørreskjema, nettsider, søknader/ rapporteringer.  

DEMAB   --> Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament
HUSK     --> Helseundersøkelsene i Hordaland 
CVDNOR --> Cardiovascular Disease in Norway 1994-2014
DRONE   --> Drug Repurposing fOr Neurological disEases
HUSK3   --> Helseundersøkelsen i Hordaland - HUSK3: Betennelsesmarkører, blodtrykk og Hjerte- karsykdom)

Cand. Polit med hovedfag i geografi - Universitetet i Bergen, 1996

Forskergrupper