Hjem
Kari K Årrestads bilde

Kari K Årrestad

Avdelingsleder, Avdelingsleder for Formidlingsavdelingen
 • E-postKari.Aarrestad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 90+47 975 57 100
 • Besøksadresse
  Villaveien 1a
  5007 Bergen
  Rom 
  225
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN

Forskningsformidling,  digital formidling, utstillinger, aktiviteter og arrangement, arkeologi

Bøker
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja M.; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond K. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 sider. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Lødøen, Trond; Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2006. Samfunn, symboler og identitet. ISBN: 82-90273-81-9.
Tidsskriftartikler
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2005. Digital forskningsformidling ved Bergen Museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 83-88.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Excavation and documentation methods - some problems and possibilities with examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 3: 131-143.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 3: 131-141.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1994. Å være søster eller bror til en som lider av schizofreni. Sykepleien : fag. 4. 16-18.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1993. Troen og mistanken i det kvalitative forskningsintervju. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning. 1: 3-20.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1993. Hyttene på Bjorøy, ARKEO 2, Bergen 1993. Arkeo. 2.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1992. Døden - en del av livet. Gravritualer i romertid og folkevandringstid. Arkeo. 2.
Rapporter/avhandlinger
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2003. KU dobbeltspor Arna - Bergen. Forskningsmelding 017. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 9 s. 9 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2003. Konsekvensutredning vedrørende tilleggs-overføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. FORSKNINGSMELDING 016, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 24 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 24 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Indrelid, Svein; Jansen, Øystein James; Haaland, Anders; Christoffersen, Bjørg. 2003. Utstilling i Langevåg Bygdetun. Reiser i tid. Forprosjekt. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 43 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Mathisen, Solveig. 2003. KU Arna tunnelen. Sammen med NorConsult, Solveig Mathisen. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. (35). Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 35 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. KU - 18 hulls golfbane på Rikheim, Lærdal kommune, FORSKNINGSMELDING 013, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 57 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 57 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. KU - steinbrudd på Gulestø, Bremanger; deltema kulturminner og miljø, FORSKNINGSMELDING 015, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 12 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 12 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. Massetak på Helland, Modalen. Innspill til Kommunedelplan, FORSKNINGSMELDING 014, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 20 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 20 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2001. Blir kjønn - erotikk - religion reflektert i forhistoriske graver? Bergen Museums Skrifter nr.9, 2001, ISBN 82-7887-014-4. Univeristetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 7 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth J.; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 6. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 309 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth Jan. 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. Arkeologiske avhandlinger og rapporter. 6. 309 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Kapstad, Connie Reksten; Indrelid, Svein; Brekke, Nils Georg. 2000. Massetak på Sørheimsmoen, Sørheim gnr.36 bnr.5 og 10, Etne kommune. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. Oppdragsmelding. 12. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 62 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1999. RV1 Åsane Nord. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. Oppdagsmelding. 8. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 41 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1999. Nytt Tyin Kraftverk. Konsekvensutredning deltema nyere tids kulturminner og miljø. FORSKNINGSMELDING 007, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 49 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 49 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 1999. Steinbrudd på Dyrstad. Registreringer av kulturminner. Oppdragsmelding. 10. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 48 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Østerdal, Arnulf; Hansen, Silke; Austad, Ingvild. 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Fardal - Mel. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. Oppdragsmelding. 11a. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 88 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Østerdal, Arnulf; Hansen, Silke; Austad, Ingvild. 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Skei - Stakaldefossen. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. Oppdragsmelding. 11b. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 65 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Ringvei Vest - Flesland til Liavatn. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. FORSKNINGSMELDING 005, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 43 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 28 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Ramstad, Morten. 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 42 sider.
 • Ramstad, Morten; Kristoffersen, Kari K. 1998. Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Bergen Museum.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Paulsen, Grete. 1997. Kjøsnesfjorden Kraftverk. Konsekvensutgreiing deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 004, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 54 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 54 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Paulsen, Grete. 1997. Kjøsnesfjord kraftverk. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. Oppdragsmelding. 004. Bergen Museum. 51 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Skage, Aud-Karin. 1997. Kyststamvegen Stord - Halhjem Konsekvensutredning deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 003, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 146 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 146 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Skagen, Aud Karin. 1997. Kyststamveien Stord-Halhjem. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. Oppdragsmelding. 003. Bergen Museum. 132 sider.
 • Warren, Elisabeth J.; Kristoffersen, Kari Klæboe. 1996. Trekantsambandet. Arkeo. 1. Arkeologisk inst. UiB. 3 sider.
 • Indrelid, Svein; Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth J. 1995. Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Årsmelding 1994. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 96 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992 - 94; Arkeologiske Rapporter 20, Bergen 1995. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 154 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-94. Arkeologiske rapporter. 20. Arkeologisk institutt, Bergen Museum. 154 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1992. Årsmelding 1992. Bjorøy-prosjektet. Universitetet i Bergen, Historisk museum. 20 sider.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1991. Transition rites in Western Norway during the Early Iron Age - a study of mortuary treatment and behaviour; upublisert hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen 1991 med appendix. Universitetet i Bergen, Historisk Museum, Bergen. 170 sider.
Bokkapitler
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. -, sider 6-7. I:
  • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 sider. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2005. Arkeologi på nett - om Internett som kanal for formidling. kap.3, sider 35-50. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 sider. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elizabeth Jan. 2001. Arkeologiske utgravinger avdekket 140 fornminner. Artikkel, sider 146-153. I:
  • Hauge, Stanley. 2001. Under fjord - over flu. Trekantsambandet - ei ny tid for Sunnhordland og Haugalandet. ISBN: 82-514-0627-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg er utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen og var i 12 år ansatt som forsker innen utgravningsvirksomheten ved universitetsmuseet. Jeg har siden 2004 vært ansatt ved Publikumsseksjonen, siden 2007 som seksjonssjef og fra 2015 som avdelingssjef for den nye Formidlingsavdelingen.

Avdelingen har ansvar for all formidling rettet mot det besøkende publikum ved museet, organisering, økonomi og koordinering av utstillingsarbeidet administrasjon, HMS, formidling via web og trykksaker, skoletilbudene og aktiviteter og arrangement samt markedsføring og mediearbeid. Jeg inngår i ledergruppen ved museet.