Hjem
Kari Kinns bilde

Kari Kinn

Professor, nordisk språkvitenskap
 • E-postkari.kinn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 34
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mine akademiske interesser er særlig komparativ syntaks, språkendring, historisk lingvistikk, språkkontakt og arvespråk (heritage languages). Fram til nå har jeg fokusert på nullargumenter, pronomen og DP-syntaks. For tiden undersøker jeg ulike syntaktiske fenomener i amerikanorsk, det vil si det norske språket som snakkes av etterkommerne etter norske utvandrere til USA/Canada; disse talerene har lært norsk som morsmål, men atskilt fra språksamfunnet i Norge. 

Jeg tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2016 og har undervisningserfaring fra kurs i norsk grammatikk, særlig syntaks, og språkhistorie. Før jeg begynte i min nåværende stilling, var jeg postdoktor ved University of Cambridge og Universitetet i Oslo. 

Jeg er leder for forskningsprosjektet Norwegian Across the Americas.

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Stability and Change in the C-Domain in American Swedish. Languages.
 • Vis forfatter(e) (2022). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian. Nordic Journal of Linguistics. 281-309.
 • Vis forfatter(e) (2022). Pragmaticalised determiners in American Norwegian. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 91-103.
 • Vis forfatter(e) (2021). Split possession and definiteness marking in American Norwegian. Nordic Journal of Linguistics. 182-219.
 • Vis forfatter(e) (2020). Stability and attrition in American Norwegian nominals: a view from predicate nouns. Journal of Comparative Germanic Linguistics.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pronominale demonstrativer: Nye perspektiver fra norsk og svensk. Oslo Studies in Language (OSLa). 201-224.
 • Vis forfatter(e) (2018). On Ek and Jak in Middle Norwegian: Mixed Methods in Historical Sociolinguistics. Transactions of the Philological Society. 383-409.
 • Vis forfatter(e) (2017). Null arguments in Old Norwegian: Interaction between pronouns and the functional categories of the clause. Linguistic Variation. 309-346.
 • Vis forfatter(e) (2016). Referential vs. non-referential null subjects in Middle Norwegian. Nordic Journal of Linguistics. 277-310.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Norsk som arvespråk i Nord- og Latin-Amerika: Norwegian across the Americas.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). V2 in non-subject-initial main clauses in Latin-American Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2023). Språkförändring och nordiskt arvspråk.
 • Vis forfatter(e) (2023). Investigating a low-frequency phenomenon in nearly extinct HLs: embedded verb placement in Argentine Heritage Norwegian/Swedish.
 • Vis forfatter(e) (2023). Investigating a low-frequency phenomenon in nearly extinct HLs: embedded verb placement in Argentine Heritage Norwegian/Swedish.
 • Vis forfatter(e) (2023). Embedded verb placement in North American and Argentine heritage Scandinavian.
 • Vis forfatter(e) (2022). Substantiv som predikativ i Latin-Amerika-norsk.
 • Vis forfatter(e) (2022). Stability and change in the C-domain in American Swedish.
 • Vis forfatter(e) (2022). Satsens inledning i svenskt arvspråk.
 • Vis forfatter(e) (2022). Satsens inledning i amerikasvenskt arvspråk.
 • Vis forfatter(e) (2022). Predicate nouns in Latin American Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2021). Transmission of complex variation: American Norwegian argument shift .
 • Vis forfatter(e) (2021). Transmission of complex variation in a heritage language context: American Norwegian argument shift across generations.
 • Vis forfatter(e) (2021). Transmission of complex variation in a heritage language context: American Norwegian argument shift across generations.
 • Vis forfatter(e) (2021). Stability and change in American Norwegian: Perspectives from the nominal domain .
 • Vis forfatter(e) (2021). New approaches to Norwegian as a heritage language: Norwegian across the Americas .
 • Vis forfatter(e) (2021). Investigating historical heritage languages: Possessives in Norn.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Vis forfatter(e) (2020). Exploring Norn from a Heritage Language Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2020). Argumentskiften över gränser och generationer.
 • Vis forfatter(e) (2019). Argumentskifte over grenser og generasjoner .
 • Vis forfatter(e) (2014). Null subjects in early Icelandic.
 • Vis forfatter(e) (2012). Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish – a joint research project.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2020). Et grammatisk uttrykk for nærhet: psykologisk proksimale possessiver i norsk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 133-147.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • Vis forfatter(e) (2009). Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. 1.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Norsk på chacraen: rapport fra en skandinavisk språk-lomme i Argentina. Språkprat: et populærvitenskapelig tidsskrift.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Null Subjects in the History of Norwegian.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Exploring Norn: A Historical Heritage Language of the British Isles. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Argumentplacering i norskt arvspråk i Amerika. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). High and low phases in Norwegian nominals: Evidence from ellipsis, psychologically distal demonstratives and psychologically proximal possessives . 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bare singular nouns in Middle Norwegian. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The cognitive status of null subject referents in Old Norse and their Modern Norwegian counterparts. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish - a joint research project. 7 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). The Norwegian language in Argentina: A first view of heritage Norwegian in a new contact situation.
 • Vis forfatter(e) (2021). A new approach to heritage Norwegian: Norwegian in Latin America.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2016). Null subjects in early Icelandic. Journal Of Germanic Linguistics. 31-78.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2021). Preface. v-vii.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Prærielingvistikk og pampaslingvistikk – Prosjektet Norwegian across the Americas. Emigranten. 35-37.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.