Hjem
 • E-postKari.Kinn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 34
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mine akademiske interesser er særlig komparativ syntaks, språkendring, historisk lingvistikk, språkkontakt og arvespråk (heritage languages). Fram til nå har jeg fokusert på nullargumenter, pronomen og DP-syntaks. For tiden undersøker jeg ulike syntaktiske fenomener i amerikanorsk, det vil si det norske språket som snakkes av etterkommerne etter norske utvandrere til USA/Canada; disse talerene har lært norsk som morsmål, men atskilt fra språksamfunnet i Norge. 

Jeg tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2016 og har undervisningserfaring fra kurs i norsk grammatikk, særlig syntaks, og språkhistorie. Før jeg begynte i min nåværende stilling, var jeg postdoktor ved University of Cambridge og Universitetet i Oslo. 

Jeg er leder for forskningsprosjektet Norwegian Across the Americas.

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Stability and attrition in American Norwegian nominals: a view from predicate nouns. Journal of Comparative Germanic Linguistics.
 • 2018. On Ek and Jak in Middle Norwegian: Mixed Methods in Historical Sociolinguistics. Transactions of the Philological Society. 383-409.
 • 2017. Null arguments in Old Norwegian: Interaction between pronouns and the functional categories of the clause. Linguistic Variation. 309-346.
 • 2016. Referential vs. non-referential null subjects in Middle Norwegian. Nordic Journal of Linguistics. 277-310.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Exploring Norn from a Heritage Language Perspective.
 • 2020. Argumentskiften över gränser och generationer.
 • 2019. Argumentskifte over grenser og generasjoner .
 • 2014. Null subjects in early Icelandic.
 • 2012. Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish – a joint research project.
Short communication
 • 2020. Et grammatisk uttrykk for nærhet: psykologisk proksimale possessiver i norsk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 133-147.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • 2009. Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. 1.
Doktorgradsavhandling
 • 2016. Null Subjects in the History of Norwegian.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Bare singular nouns in Middle Norwegian. 22 sider.
 • 2014. The cognitive status of null subject referents in Old Norse and their Modern Norwegian counterparts. 28 sider.
 • 2012. Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish - a joint research project. 7 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2016. Null subjects in early Icelandic. 31-78.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.