Hjem
 • E-postKari.Kinn@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 34
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mine akademiske interesser er særlig komparativ syntaks, språkendring, historisk lingvistikk, språkkontakt og arvespråk (heritage languages). Fram til nå har jeg fokusert på nullargumenter, pronomen og DP-syntaks. For tiden undersøker jeg ulike syntaktiske fenomener i amerikanorsk, det vil si det norske språket som snakkes av etterkommerne etter norske utvandrere til USA/Canada; disse talerene har lært norsk som morsmål, men atskilt fra språksamfunnet i Norge. 

Jeg tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2016 og har undervisningserfaring fra kurs i norsk grammatikk, særlig syntaks, og språkhistorie. Før jeg begynte i min nåværende stilling, var jeg postdoktor ved University of Cambridge og Universitetet i Oslo. 

Jeg er leder for forskningsprosjektet Norwegian Across the Americas.

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Stability and attrition in American Norwegian nominals: a view from predicate nouns. Journal of Comparative Germanic Linguistics.
 • Vis forfatter(e) 2020. Pronominale demonstrativer: Nye perspektiver fra norsk og svensk. Oslo Studies in Language (OSLa). 201-224.
 • Vis forfatter(e) 2018. On Ek and Jak in Middle Norwegian: Mixed Methods in Historical Sociolinguistics. Transactions of the Philological Society. 383-409.
 • Vis forfatter(e) 2017. Null arguments in Old Norwegian: Interaction between pronouns and the functional categories of the clause. Linguistic Variation. 309-346.
 • Vis forfatter(e) 2016. Referential vs. non-referential null subjects in Middle Norwegian. Nordic Journal of Linguistics. 277-310.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Transmission of complex variation: American Norwegian argument shift .
 • Vis forfatter(e) 2021. Transmission of complex variation in a heritage language context: American Norwegian argument shift across generations.
 • Vis forfatter(e) 2021. Transmission of complex variation in a heritage language context: American Norwegian argument shift across generations.
 • Vis forfatter(e) 2020. Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Vis forfatter(e) 2020. Pronominal demonstratives in homeland and heritage Scandinavian.
 • Vis forfatter(e) 2020. Exploring Norn from a Heritage Language Perspective.
 • Vis forfatter(e) 2020. Argumentskiften över gränser och generationer.
 • Vis forfatter(e) 2019. Argumentskifte over grenser og generasjoner .
 • Vis forfatter(e) 2014. Null subjects in early Icelandic.
 • Vis forfatter(e) 2012. Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish – a joint research project.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2020. Et grammatisk uttrykk for nærhet: psykologisk proksimale possessiver i norsk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 133-147.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • Vis forfatter(e) 2009. Henrik Ibsens skrifter 11. Tekstbind. 1.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2016. Null Subjects in the History of Norwegian.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. High and low phases in Norwegian nominals: Evidence from ellipsis, psychologically distal demonstratives and psychologically proximal possessives . 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Bare singular nouns in Middle Norwegian. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The cognitive status of null subject referents in Old Norse and their Modern Norwegian counterparts. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Developing Academic Word Lists for Swedish, Norwegian and Danish - a joint research project. 7 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2016. Null subjects in early Icelandic. Journal Of Germanic Linguistics. 31-78.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.