Hjem
Kari Klæboe Årrestads bilde

Kari Klæboe Årrestad

Seniorrådgiver, forskningsformidling, museologi, digital formidling
 • E-postKari.Aarrestad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 90+47 975 57 100
 • Besøksadresse
  Villaveien 1a
  5007 Bergen
  Rom 
  225
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Forskningsformidling,  digital formidling, utstillinger, trykksaker og grafikk, aktiviteter og arrangement, museologi, arkeologi, antropologi, botanikk

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1998). Excavation and documentation methods - some problems and possibilities with examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-143.
 • Vis forfatter(e) (1998). Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-141.
 • Vis forfatter(e) (1994). Å være søster eller bror til en som lider av schizofreni. Sykepleien fag. 16-18.
 • Vis forfatter(e) (1993). Troen og mistanken i det kvalitative forskningsintervju. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning. 3-20.
 • Vis forfatter(e) (1992). Døden - en del av livet. Gravritualer i romertid og folkevandringstid. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2003). Utstilling i Langevåg Bygdetun. Reiser i tid. Forprosjekt. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Konsekvensutredning vedrørende tilleggs-overføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. FORSKNINGSMELDING 016, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 24 s. .
 • Vis forfatter(e) (2003). KU dobbeltspor Arna - Bergen. Forskningsmelding 017. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 9 s. .
 • Vis forfatter(e) (2003). KU Arna tunnelen. Sammen med NorConsult, Solveig Mathisen. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. (35). .
 • Vis forfatter(e) (2002). Massetak på Helland, Modalen. Innspill til Kommunedelplan, FORSKNINGSMELDING 014, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 20 s. .
 • Vis forfatter(e) (2002). KU - steinbrudd på Gulestø, Bremanger; deltema kulturminner og miljø, FORSKNINGSMELDING 015, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 12 s. .
 • Vis forfatter(e) (2002). KU - 18 hulls golfbane på Rikheim, Lærdal kommune, FORSKNINGSMELDING 013, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 57 s. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Blir kjønn - erotikk - religion reflektert i forhistoriske graver? Bergen Museums Skrifter nr.9, 2001, ISBN 82-7887-014-4. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Massetak på Sørheimsmoen, Sørheim gnr.36 bnr.5 og 10, Etne kommune. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Steinbrudd på Dyrstad. Registreringer av kulturminner. 10. 10. .
 • Vis forfatter(e) (1999). RV1 Åsane Nord. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Nytt Tyin Kraftverk. Konsekvensutredning deltema nyere tids kulturminner og miljø. FORSKNINGSMELDING 007, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 49 s. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Skei - Stakaldefossen. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11b. 11b. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Fardal - Mel. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11a. 11a. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Ringvei Vest - Flesland til Liavatn. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. FORSKNINGSMELDING 005, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Kyststamveien Stord-Halhjem. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 003. 003. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Kyststamvegen Stord - Halhjem Konsekvensutredning deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 003, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 146 s. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Kjøsnesfjorden Kraftverk. Konsekvensutgreiing deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 004, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 54 s. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Kjøsnesfjord kraftverk. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 004. 004. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Trekantsambandet. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (1995). De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-94. 20. 20. .
 • Vis forfatter(e) (1995). De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992 - 94; Arkeologiske Rapporter 20, Bergen 1995. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Årsmelding 1992. Bjorøy-prosjektet. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Augumented Reality og formidling: et pilotprosjekt ved Bergen Museum.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1995). Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Årsmelding 1994.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1991). Transition rites in Western Norway during the Early Iron Age - a study of mortuary treatment and behaviour; upublisert hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen 1991 med appendix.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Vikingskatten - de stjålne gjenstandene. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 168-177.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Den siste lofothesten" - var det helt sant? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 89-101.
 • Vis forfatter(e) (2005). Digital forskningsformidling ved Bergen Museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 83-88.
 • Vis forfatter(e) (1993). Hyttene på Bjorøy, ARKEO 2, Bergen 1993. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Møt forskningen: Borgund den nedlagte byen på Sunnmøre.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Museum objects in the marketplace. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arkeologi på nett - om Internett som kanal for formidling. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Arkeologiske utgravinger avdekket 140 fornminner. 8 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2021). Gjenskaping - Hovemadonnaen i ny form. Å forma ein mellomalderfigur på nytt .
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunnskapens hus - Bygghistorisk utstilling.
 • Vis forfatter(e) (2015). Popuputstilling 2015-2018.
 • Vis forfatter(e) (2014). Inntrykk fra koloniene.
 • Vis forfatter(e) (2010). I denne søte juletid...
 • Vis forfatter(e) (2010). Byens ansikt- portrett av Bergen.
Poster
 • Vis forfatter(e) (1993). Bjorøy-prosjektet (Tilknyttet Bjorøy-prosjektet).
Webutstilling
 • Vis forfatter(e) (2015). Popuputstilling 2015-2018, web.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvalsalen på Bergen Museum, De naturhistoriske samlinger.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bubo bor på museet!
 • Vis forfatter(e) (2005). Mariakirkens geologi.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kammer og kammakere i 1100-tallets Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2002). FØR - i Austevoll.
 • Vis forfatter(e) (2001). ARKEOLOGEN - om arkeologiske arbeidsprosesser i felt og i etterarbeidsfasen.
 • Vis forfatter(e) (1999). Reiseveska - en rundtur på Vestlandet på leting etter arkeologiske kulturminner.
 • Vis forfatter(e) (1999). Gamle Naboar - digitalt læremiddel om vestlandets arkeologi.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg er utdannet arkeolog fra Universitetet i Bergen og var i 12 år ansatt som forsker innen utgravningsvirksomheten ved universitetsmuseet. Jeg har siden 2004 vært ansatt ved Publikumsseksjonen, siden 2007 som seksjonssjef og fra 2015 som avdelingssjef for den nye Formidlingsavdelingen. Fra august 2021 er jeg seniorrådgiver ved avdeling for Forskningskommunikasjon med digitalt innhold som hovedoppgave.