Hjem
 • E-postkari.klungsoyr@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 35+47 48215052
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Klungsøyr har vært leder for forskningsgruppen ‘Registry based studies of familial risk’ i fagområdet Epidemiologi og Medisinsk Statistikk ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin (IGS), Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen, og er nå nestleder for Senter for translasjonell forskning i epidemiologi (TRACE), IGS, UiB.

Klungsøyr, som er tidligere allmennlege og spesialist i samfunnsmedisin, har i mer enn 20 år fokusert sin forskning på reproduktiv helse og perinatal epidemiologi. Ett tema har vært sammenhenger innad i familier (for eksempel gjennom arv og mer varige miljøfaktorer) og hvordan slike sammenhenger påvirker forholdet mellom kjente og ukjente risikofaktorer og uheldige svangerskapsutfall, på kort og lang sikt. Hun har også forsket på medfødte misdannelser, alvorlige komplikasjoner hos kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel, svangerskapsforgiftning, dødfødsel, fertilitet og sammenhengen mellom reproduktiv helse og helse senere i livet.

Som overlege ved Medisinsk fødselsregister (MFR) siden 2004 har Klungsøyr vært opptatt av at data i de norske helseregistrene må være av god kvalitet, og hun har gjennomført flere valideringsstudier av tilstander og intervensjoner registrert i MFR. Hun leder nå et stort samarbeidsprosjekt der forskere samarbeider med klinikere for å studere svært alvorlige utfall hos mor og barn ved svangerskap og fødsel. Her er ett av målene å evaluere om analyser av behandlingsforløpene (audit) kan brukes til å identifisere svikt og forsinkelser i behandlingen og dermed mulige områder for forbedring.

I løpet av siste tiår har Klungsøyr i økende grad vært involvert i forskning på nevroutviklingsforstyrrelser, med et fokus på Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Innen dette forskningsfeltet har hun vært partner i et «Centre of excellence» ledet av prof Jan Haavik: ‘K.G. Jebsen centre for research on Neuropsychiatric disorders’. Dette senteret hadde som mål å anvende en translasjonell tilnærming til studier av nevroutviklingsforstyrrelser ved å kombinere epidemiologi, basal nevroforskning, genetikk, billeddiagnostikk og kliniske studier. Senteret var en suksess og oppnådde finansiering i to perioder. Klungsøyr har også vært deltager og partner i flere EU prosjekter på ADHD feltet.

Klungsøyr er partner i prosjektet "Healthier Women", ledet av prof Rolv Skjærven. Skjærven fikk ERC Advanced Grant for dette prosjektet, som har som et hovedmål å bruke data om kvinners totale reproduktive karriere til å studere sammenhengen mellom svangerskap og senere helse hos mor.

Klungsøyr er medlem av EuroPeristat, et europeisk nettverk som benytter rutinedata om svangerskap og fødsler fra forskjellige europeiske land for å utvikle europeiske indikatorer om perinatal helse og studere ulike spørsmål innen perinatal-feltet basert på disse data. Nettverket publiserer rapporter som viser de perinatale helseindikatorene, siste rapport viste indikatorer for årene 2015-2019: https://www.europeristat.com/

Klungsøyr er også medlem av EUROCAT, European network of population-based registries for the epidemiological surveillance of congenital anomalies, hvor hun representerer MFR. Dette nettverket, etablert I 1974, har siden 2015 ligget ved European Commission's Joint Research Centre. Nettverket har som hovedmål å drive overvåkning av og forskning om medfødte misdannelser, og publiserer årlige oppdatert Statistikk om forekomst av medfødte misdannelser i Europa: https://eu-rd-platform.jrc.ec.europa.eu/eurocat_en

 

Klungsøyr underviser ulike emner innen epidemiologi, for medisinerstudenter, master studenter innen ernæring og farmasi, og for PhD studenter. Hun underviser også noen emner innen samfunnsmedisin for medisinerstudenter. 

Klungsøyr veileder medisinerstudenter når de skal skrive sine hovedoppgaver, medisinerstudenter som går "forskerlinjen" og PhD studenter. Hun er også mentor for post doc stipendiater. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Incidence trends of adult glioma in Norway and its association with occupation and education: A registry-based cohort study. Cancer Epidemiology. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2024). Heterogeneity in the risk of cardiovascular disease mortality after the hypertensive disorders of pregnancy across mothers' lifetime reproductive history. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 230-237.
 • Vis forfatter(e) (2024). Early suppression policies protected pregnant women from COVID-19 in 2020: A population-based surveillance from the Nordic countries. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2023). Trends in caesarean section rates in Europe from 2015 to 2019 using Robson's Ten Group Classification System: A Euro-Peristat study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 444-454.
 • Vis forfatter(e) (2023). The burden of disease for children born alive with Turner syndrome—A European cohort study. Birth Defects Research.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ten-year survival of children with trisomy 13 or trisomy 18: A multi-registry European cohort study. Archives of Disease in Childhood. 461-467.
 • Vis forfatter(e) (2023). Survival, hospitalisation and surgery in children born with Pierre Robin sequence: A European population-based cohort study. Archives of Disease in Childhood. 550-555.
 • Vis forfatter(e) (2023). Surveillance of multiple congenital anomalies; searching for new associations. European Journal of Human Genetics. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Risk factors for mortality in infancy and childhood in children with major congenital anomalies: A European population-based cohort study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 679-690.
 • Vis forfatter(e) (2023). Maternal age and the prevalence of congenital heart defects in Europe, 1995–2015: A register-based study. Birth Defects Research. 583-594.
 • Vis forfatter(e) (2023). Do Poor Diet and Lifestyle Behaviors Modify the Genetic Susceptibility to Impulsivity in the General Population? Nutrients. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Causes of death in children with congenital anomalies up to age 10 in eight European countries. BMJ Paediatrics Open. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Cancer risk in the siblings of individuals with major birth defects: a large Nordic population-based case-control study. International Journal of Epidemiology. 1826-1835.
 • Vis forfatter(e) (2023). Atomoxetine in Early Pregnancy and the Prevalence of Major Congenital Malformations: A Multinational Study. Journal of Clinical Psychiatry. e1-e12.
 • Vis forfatter(e) (2023). ADHD medication discontinuation and persistence across the lifespan: a retrospective observational study using population-based databases. The Lancet Psychiatry. 16-26.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ten-Year Survival of Children With Congenital Anomalies: A European Cohort Study. Pediatrics. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2022). Temporal and geographical variations in survival of children born with congenital anomalies in Europe: A multi-registry cohort study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 792-803.
 • Vis forfatter(e) (2022). Survival of children with rare structural congenital anomalies: a multi-registry cohort study. Orphanet Journal of Rare Diseases. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Sex differences in childhood cancer risk among children with major birth defects: a Nordic population-based nested case-control study. International Journal of Epidemiology. 450-465.
 • Vis forfatter(e) (2022). Prevalence of vascular disruption anomalies and association with young maternal age: A EUROCAT study to compare the United Kingdom with other European countries. Birth Defects Research. 1417-1426.
 • Vis forfatter(e) (2022). Prevalence of congenital heart defects in Europe, 2008–2015: A registry-based study. Birth Defects Research. 1404-1416.
 • Vis forfatter(e) (2022). Long-term cardiovascular mortality in women with twin pregnancies by lifetime reproductive history. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2022). Labor epidural analgesia and subsequent risk of offspring autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: a cross-national cohort study of 4.5 million individuals and their siblings. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 233.E1-233.E12.
 • Vis forfatter(e) (2022). Comparative Safety of Antiseizure Medication Monotherapy for Major Malformations. Annals of Neurology. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Clarity and consistency in stillbirth reporting in Europe: why is it so hard to get this right? European Journal of Public Health. 200-206.
 • Vis forfatter(e) (2022). Cesarean delivery in Norwegian nulliparous women with singleton cephalic term births, 1967–2020: a population-based study. BMC Pregnancy and Childbirth. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Association of sweetened carbonated beverage consumption during pregnancy and ADHD symptoms in the offspring: a study from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). European Journal of Nutrition. 2153-2166.
 • Vis forfatter(e) (2022). Amniotic band syndrome and limb body wall complex in Europe 1980–2019. American Journal of Medical Genetics. Part A. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Signal Detection in EUROmediCAT: Identification and Evaluation of Medication–Congenital Anomaly Associations and Use of VigiBase as a Complementary Source of Reference. Drug Safety. 765-785.
 • Vis forfatter(e) (2021). Prevention of Neural Tube Defects in Europe: A Public Health Failure. Frontiers in pediatrics. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2021). Male to female ratios in autism spectrum disorders by age, intellectual disability and attention-deficit/hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 635-646.
 • Vis forfatter(e) (2021). Macrolide and lincosamide antibiotic exposure in the first trimester of pregnancy and risk of congenital anomaly: A European case-control study. Reproductive Toxicology. 101-108.
 • Vis forfatter(e) (2021). Linking a European cohort of children born with congenital anomalies to vital statistics and mortality records: A EUROlinkCAT study. PLOS ONE. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). International versus national growth charts for identifying small and large-for-gestational age newborns: A population-based study in 15 European countries. The Lancet Regional Health - Europe. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2021). Familial co-Aggregation of attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: A cohort study based on Swedish population-wide registers. International Journal of Epidemiology. 898-909.
 • Vis forfatter(e) (2021). Epidemiology of Pierre-Robin sequence in Europe: A population-based EUROCAT study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 530-539.
 • Vis forfatter(e) (2021). Do Genetic Variants Modify the Effect of Smoking on Risk of Preeclampsia in Pregnancy? American Journal of Perinatology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Clustering Longitudinal Blood Pressure Trajectories to Examine Heterogeneity in Outcomes among Preeclampsia Cases and Controls. Hypertension. 2034-2044.
 • Vis forfatter(e) (2021). COVID‐19 in pregnancy – characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital because of SARS‐CoV‐2 infection in the Nordic countries. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1611-1619.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sex of the first-born and obstetric complications in the subsequent birth. A study of 2.3 million second births from Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1381-1386.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sex differences in parent–offspring recurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Multilevel analyses of related public health indicators: The European Surveillance of Congenital Anomalies (EUROCAT) Public Health Indicators. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 122-129.
 • Vis forfatter(e) (2020). Maternal use of folic acid and multivitamin supplements and infant risk of birth defects in Norway, 1999–2013. British Journal of Nutrition. 316-329.
 • Vis forfatter(e) (2020). Maternal risk factors for the VACTERL association: A EUROCAT case-control study. Birth Defects Research. 688-698.
 • Vis forfatter(e) (2020). Interpregnancy weight change and recurrence of gestational diabetes mellitus: a population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1608-1616.
 • Vis forfatter(e) (2020). Heart failure in women with hypertensive disorders of pregnancy: Insights from the cardiovascular disease in Norway project. Hypertension. 1506-1513.
 • Vis forfatter(e) (2020). Genetic predisposition to hypertension is associated with preeclampsia in European and Central Asian women. Nature Communications. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2020). Does caesarean delivery in the first pregnancy increase the risk for adverse outcome in the second? A registry-based cohort study on first and second singleton births in Norway. BMJ Open. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Cancer risk in individuals with major birth defects: large Nordic population based case-control study among children, adolescents, and adults. The BMJ. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Attention-deficit/hyperactivity disorder and smoking habits in pregnant women. PLOS ONE. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Spectrum of congenital anomalies among VACTERL cases: a EUROCAT population-based study. Pediatric Research. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2019). Patterns of psychiatric comorbidity and genetic correlations provide new insights into differences between attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. Biological Psychiatry. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Methadone, Pierre Robin sequence and other congenital anomalies: case–control study. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition. 151-157.
 • Vis forfatter(e) (2019). Maternal age and risk of cesarean section in women with induced labor at term—A Nordic register‐based study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 283-289.
 • Vis forfatter(e) (2019). Epidemiology of limb reduction defects as registered in the Medical Birth Registry of Norway, 1970-2016: Population based study. PLOS ONE. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2019). Epidemiology of congenital cerebral anomalies in Europe: a multicentre, population-based EUROCAT study. Archives of Disease in Childhood. 1181-1187.
 • Vis forfatter(e) (2019). Epidemiology of achondroplasia: A population-based study in Europe. American Journal of Medical Genetics. Part A. 1791-1798.
 • Vis forfatter(e) (2019). Epidemiology of Dandy-Walker malformation in Europe: A EUROCAT population-based registry study. Neuroepidemiology. 169-179.
 • Vis forfatter(e) (2019). Congenital clubfoot in Europe: A population-based study. American Journal of Medical Genetics. Part A. 595-601.
 • Vis forfatter(e) (2018). Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005 to 2015. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 995-1004.
 • Vis forfatter(e) (2018). The five-year survival of children with Down syndrome in Norway 1994-2009 differed by associated congenital heart defects and extracardiac malformations. Acta Paediatrica. 845-853.
 • Vis forfatter(e) (2018). Risk of eclampsia or HELLP-syndrome by institution availability and place of delivery - A population-based cohort study. Pregnancy Hypertension. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2018). Pregnancy-related risk factors are associated with a significant burden of treated hypertension within 10 years of delivery: Findings from a population-based Norwegian Cohort. Journal of the American Heart Association (JAHA). 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Metformin exposure in first trimester of pregnancy and risk of all or specific congenital anomalies: exploratory case-control study. The BMJ. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Epidemiology of septo-optic dysplasia with focus on prevalence and maternal age? A EUROCAT study. European Journal of Medical Genetics. 483-488.
 • Vis forfatter(e) (2018). Common psychiatric and metabolic comorbidity of adult attention-deficit/hyperactivity disorder: A population-based cross-sectional study. PLOS ONE. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Can oxytocin augmentation modify the risk of epidural analgesia by maternal age in cesarean sections? Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 872-879.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Family Based Study of Carbon Monoxide and Nitric Oxide Signalling Genes and Preeclampsia. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). The limitations of some European healthcare databases for monitoring the effectiveness of pregnancy prevention programmes as risk minimisation measures. European Journal of Clinical Pharmacology. 513-520.
 • Vis forfatter(e) (2017). Preterm births and use of medication in early adulthood: a population-based registry study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 742-751.
 • Vis forfatter(e) (2017). National Rates of Uterine Rupture are not Associated with Rates of Previous Caesarean Delivery: Results from the Nordic Obstetric Surveillance Study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 176-182.
 • Vis forfatter(e) (2017). Mode of first delivery and severe maternal complications in the subsequent pregnancy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1053-1062.
 • Vis forfatter(e) (2017). Increased risk of peripartum perinatal mortality in unplanned births outside an institution: a retrospective population-based study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 210.e1-210.e12.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gestational diabetes mellitus and interpregnancy weight change: A population-based cohort study. PLoS Medicine. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gender differences in psychiatric comorbidity: a population-based study of 40 000 adults with attention deficit hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica. 176-186.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gastroschisis in Europe - a Case-malformed-control study of medication and maternal illness during pregnancy as risk factors. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 549-559.
 • Vis forfatter(e) (2017). Congenital anomalies and the severity of impairments for cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology. 1174-1180.
 • Vis forfatter(e) (2017). Chronic hypertension in women after perinatal exposure to preeclampsia, being born small for gestational age or preterm. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 89-98.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cesarean section trends in the Nordic Countries - a comparative analysis with the Robson classification. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 607-616.
 • Vis forfatter(e) (2017). Beta-Blocker Use in Pregnancy and Risk of Specific Congenital Anomalies: A European Case-Malformed Control Study. Drug Safety. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Attention-deficit/hyperactivity disorder in offspring of mothers with inflammatory and immune system diseases. Biological Psychiatry. 452-459.
 • Vis forfatter(e) (2017). Associations between attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases are modified by sex: a population-based cross-sectional study. European Child and Adolescent Psychiatry. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2017). Association between pregravid physical activity and family history of stroke and risk of stillbirth: Population-based cohort study. BMJ Open. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2016). Variations in very preterm birth rates in 30 high- income countries: are valid international compari sons possible using routine data? . BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2016). Variations in multiple birth rates and impact on perinatal outcomes in Europe. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2016). Socioeconomic inequalities in stillbirth rates in Europe: measuring the gap using routine data from the Euro-Peristat Project. BMC Pregnancy and Childbirth. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2016). Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) antidepressants in pregnancy and congenital anomalies: Analysis of linked databases in Wales, Norway and Funen, Denmark. PLOS ONE. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Risk of congenital anomalies after exposure to asthma medication in the first trimester of pregnancy – a cohort linkage study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1609-1618.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prevalence of microcephaly in Europe: Population based study. The BMJ. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prescribing of antidiabetic medicines before, during and after pregnancy: A study in seven European regions. PLOS ONE. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Preconception cardiovascular risk factor differences between gestational hypertension and preeclampsia: Cohort Norway study. Hypertension. 1173-1180.
 • Vis forfatter(e) (2016). Maternal use of folic acid supplements and infant risk of neural tube defects in Norway 1999-2013. Scandinavian Journal of Public Health. 619-626.
 • Vis forfatter(e) (2016). Maternal smoking status in successive pregnancies and risk of having a small for gestational age infant. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 21-28.
 • Vis forfatter(e) (2016). Long-term mortality in mothers with perinatal losses and risk modification by surviving children and attained education: A population-based cohort study. BMJ Open. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Elective cesarean section or not? Maternal age and risk of adverse outcomes at term: A population-based registry study of low-risk primiparous women. BMC Pregnancy and Childbirth. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). EUROmediCAT signal detection: an evaluation of selected congenital anomaly-medication associations. British Journal of Clinical Pharmacology. 1094-1109.
 • Vis forfatter(e) (2016). EUROmediCAT signal detection: a systematic method for identifying potential teratogenic medication. British Journal of Clinical Pharmacology. 1110-1122.
 • Vis forfatter(e) (2016). Declines in stillbirth and neonatal mortality rates in Europe between 2004 and 2010: results from the Euro-Peristat project. Journal of Epidemiology and Community Health. 609-615.
 • Vis forfatter(e) (2016). Asthma medication prescribing before, during and after pregnancy: a study in seven European regions. BMJ Open. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Adult ADHD and Comorbid Somatic Disease: A Systematic Literature Review. Journal of Attention Disorders. 203-228.
 • Vis forfatter(e) (2016). Abnormally invasive placenta—prevalence, risk factors and antenatal suspicion: results from a large population-based pregnancy cohort study in the Nordic countries. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1348-1355.
 • Vis forfatter(e) (2015). Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 1496-1502.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Nordic Obstetric Surveillance Study: A study of complete uterine rupture, abnormally invasive placenta, peripartum hysterectomy, and severe blood loss at delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 734-744.
 • Vis forfatter(e) (2015). Selective serotonin reuptake inhibitor antidepressant use in first trimester pregnancy and risk of specific congenital anomalies: a European register-based study. European Journal of Epidemiology (EJE). 1187-1198.
 • Vis forfatter(e) (2015). Risk of fetal death with preeclampsia. Obstetrics and Gynecology. 628-635.
 • Vis forfatter(e) (2015). Preeclampsia in pregnancy and later use of antihypertensive drugs. European Journal of Epidemiology (EJE). 501-508.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pre-pregnant body mass index and recreational physical activity: effects on perinatal mortality in a prospective pregnancy cohort. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1322-1330.
 • Vis forfatter(e) (2015). Pre-eclampsia and assisted reproductive technologies: Consequences of advanced maternal age, interbirth intervals, new partner and smoking habits. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 915-922.
 • Vis forfatter(e) (2015). Placental abruption and long-term maternal cardiovascular disease mortality: a population-based registry study in Norway and Sweden. European Journal of Epidemiology (EJE). 501-511.
 • Vis forfatter(e) (2015). Neonatal outcome of singleton term breech deliveries in Norway from 1991 to 2011. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 997-1004.
 • Vis forfatter(e) (2015). Meckel–Gruber Syndrome: a population-based study on prevalence, prenatal diagnosis, clinical features, and survival in Europe. European Journal of Human Genetics. 746-752.
 • Vis forfatter(e) (2015). Maternal age and emergency operative deliveries at term: a population-based registry study among low-risk primiparous women. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1642-1651.
 • Vis forfatter(e) (2015). Long term trends in prevalence of neural tube defects in Europe: population based study. The BMJ. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Improving information on maternal medication use by linking prescription data to congenital anomaly registers: a EUROmediCAT study. Drug Safety. 1083-1093.
 • Vis forfatter(e) (2015). Folic acid supplements and risk of oral clefts in the newborn: A population-based study. British Journal of Nutrition. 1456-1463.
 • Vis forfatter(e) (2015). Epidemiology of hypospadias in Europe: a registry-based study. World Journal of Urology. 2159-2167.
 • Vis forfatter(e) (2015). Epidemiology of congenital diaphragmatic hernia in Europe: A register-based study. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition. F137-F144.
 • Vis forfatter(e) (2015). Emergency peripartum hysterectomy: Results from the prospective Nordic Obstetric Surveillance Study (NOSS). Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 745-754.
 • Vis forfatter(e) (2015). Duration of pregnancy, even at term, predicts long-term risk of coronary heart disease and stroke mortality in women: a population-based study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 518.e1-518.e8.
 • Vis forfatter(e) (2015). Congenital anomalies associated with trisomy 18 or trisomy 13: A registry-based study in 16 european countries, 2000-2011. American Journal of Medical Genetics. Part A. 3062-3069.
 • Vis forfatter(e) (2015). Can 'early programming' be partly explained by smoking? Results from a prospective, population-based cohort study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 50-59.
 • Vis forfatter(e) (2015). Association of Women's Reproductive History with Long-term Mortality and Effect of Socioeconomic Factors. Obstetrics and Gynecology. 1181-1187.
 • Vis forfatter(e) (2015). Antiepileptic drug prescribing before, during and after pregnancy: a study in seven European regions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 1144-1154.
 • Vis forfatter(e) (2014). Varying gestational age patterns in cesarean delivery: An international comparison. BMC Pregnancy and Childbirth. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Validity of pre-eclampsia registration in the medical birth registry of Norway for women participating in the Norwegian mother and child cohort study, 1999-2010. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 362-371.
 • Vis forfatter(e) (2014). Prevalence, prenatal diagnosis and clinical features of oculo-auriculo-vertebral spectrum: A registry-based study in Europe. European Journal of Human Genetics. 1026-1033.
 • Vis forfatter(e) (2014). Population-based trends in pregnancy hypertension and pre-eclampsia: an international comparative study. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2014). Perinatal mortality by gestational week and size at birth in singleton pregnancies at and beyond term: A nationwide population-based cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Perfluoroalkyl substances during pregnancy and validated preeclampsia among nulliparous women in the Norwegian mother and child cohort study. American Journal of Epidemiology. 824-833.
 • Vis forfatter(e) (2014). Major congenital anomalies in babies born with Down syndrome: a EUROCAT population-based registry study. American Journal of Medical Genetics. Part A. 2979-2986.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hirschsprung's disease prevalence in Europe: A register based study. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 695-702.
 • Vis forfatter(e) (2014). Healthcare databases in Europe for studying medicine use and safety during pregnancy. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 586-594.
 • Vis forfatter(e) (2014). Epidemiology of multiple congenital anomalies in Europe: A EUROCAT population-based registry study. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 270-276.
 • Vis forfatter(e) (2014). Availability and access in modern obstetric care: a retrospective population-based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 290-299.
 • Vis forfatter(e) (2014). Associations of adherence to the New Nordic Diet with risk of preeclampsia and preterm delivery in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). European Journal of Epidemiology (EJE). 753-765.
 • Vis forfatter(e) (2013). Validity of the diagnosis of pre-eclampsia in the Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 943-950.
 • Vis forfatter(e) (2013). Validity of pre-eclampsia diagnosis in Medical Birth Registry of Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 243-950.
 • Vis forfatter(e) (2013). Twenty-year trends in the prevalence of Down syndrome and other trisomies in Europe: impact of maternal age and prenatal screening. European Journal of Human Genetics. 27-33.
 • Vis forfatter(e) (2013). Trends in the prevalence, risk and pregnancy outcome of multiple births with congenital anomaly: a registry-based study in 14 European countries 1984-2007. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 707-716.
 • Vis forfatter(e) (2013). Recent Decrease in the Prevalence of Congenital Heart Defects in Europe. Journal of Pediatrics. 108-U135.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pre-pregnant body mass index, gestational weight gain and the risk of operative delivery. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 809-815.
 • Vis forfatter(e) (2013). International Comparisons of Fetal and Neonatal Mortality Rates in High-Income Countries: Should Exclusion Thresholds Be Based on Birth Weight or Gestational Age? PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2013). Birth outcomes among offspring of adult cancer survivors: A population-based study. International Journal of Cancer. 2696-2705.
 • Vis forfatter(e) (2012). Spectrum of congenital anomalies in pregnancies with pregestational diabetes. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 134-140.
 • Vis forfatter(e) (2012). Secular trends in the epidemiology of pre-eclampsia throughout 40 years in Norway: prevalence, risk factors and perinatal survival. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 190-198.
 • Vis forfatter(e) (2012). Pre- and perinatal risk factors in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry. 474-481.
 • Vis forfatter(e) (2012). Maternal age and elective cesarean section in a low-risk population. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 816-823.
 • Vis forfatter(e) (2012). In utero exposure to maternal tobacco smoke and subsequent obesity, hypertension, and gestational diabetes among women in the MoBa Cohort. Environmental Health Perspectives. 355-360.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cardiovascular mortality after pre-eclampsia in one child mothers: prospective, population based cohort study. BMJ. British Medical Journal. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Recurrence of prolonged and post-term gestational age across generations: maternal and paternal contribution. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1630-1635.
 • Vis forfatter(e) (2011). Maternal birth characteristics and perinatal mortality in twin offspring. An intergenerational population-based study in Norway, 1967-2008. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 698-705.
 • Vis forfatter(e) (2010). Valproic acid monotherapy in pregnancy and major congenital malformations. New England Journal of Medicine. 2185-2193.
 • Vis forfatter(e) (2010). Recurrence of stillbirth in sibships: population-based cohort study. American Journal of Epidemiology. 1123-1130.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mothers' and fathers' birth characteristics and perinatal mortality in their offspring: a population-based cohort study. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 282-292.
 • Vis forfatter(e) (2010). Intrauterine exposure to carbamazepine and specific congenital malformations: systematic review and case-control study. BMJ (Clinical Research Edition). 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). International trends of Down Syndrome 1993-2004: births in relation to maternal age and terminations of pregnancies. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 474-479.
 • Vis forfatter(e) (2009). Self-selection and bias in a large prospective pregnancy cohort in Norway. Paediatric and Perinatal Epidemiology. 597-608.
 • Vis forfatter(e) (2009). Prior adverse pregnancy outcome and the risk of stillbirth. Obstetrics and Gynecology. 1259-1270.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intergenerational birth weight associations by mother's birth order - The mechanisms behind the paradox: A population-based cohort study. Early Human Development. 577-581.
 • Vis forfatter(e) (2008). Registration of Down syndrome in the Medical Birth Registry of Norway: Validity and time trends. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 824-830.
 • Vis forfatter(e) (2008). Parenthood probability and pregnancy outcome in patients with a cancer diagnosis during adolescence and young adulthood. Human Reproduction. 178-186.
 • Vis forfatter(e) (2008). Outcomes of pregnancies following a birth with major birth defects: A population based study. Early Human Development. 651-657.
 • Vis forfatter(e) (2008). Maternal and paternal contribution to intergenerational recurrence of breech delivery: population based cohort study. BMJ. British Medical Journal. 872-876.
 • Vis forfatter(e) (2007). Selective fertility – the examples of perinatal death and preeclampsia. Norsk Epidemiologi. 175-180.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reduced fertility after cesarean delivery - A maternal choice. Obstetrics and Gynecology. 1256-1263.
 • Vis forfatter(e) (2007). Genetic and environmental influences on birth weight, birth length, head circumference and gestational age using population based parent-offspring data. American Journal of Epidemiology. 734-741.
 • Vis forfatter(e) (2005). Twenty years experience with semen cryopreservation in testicular cancer patients: who needs it? European Urology. 779-785.
 • Vis forfatter(e) (2005). Twenty years experience with semen cryopreservation in testicular cancer patients: who needs it? European Urology. 779-785.
 • Vis forfatter(e) (2005). Parenthood in survivors after adulthood cancer and perinatal health in their offspring. Journal of the National Cancer Institute. Monographs. 77-82.
 • Vis forfatter(e) (2005). Parenthood in Survivors After Adulthood Cancer and Perinatal Health in Their Offspring: A Preliminary Report. Journal of the National Cancer Institute. Monographs. 77-82.
 • Vis forfatter(e) (2000). Infant's length at birth: an independent effect on perinatal mortality. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 459-464.
 • Vis forfatter(e) (1994). Signs of subclinical eating disorders in teenage girls. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 197-203.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Cancer risk in individuals with siblings with major birth defects: A large Nordic population-based case-control study.
 • Vis forfatter(e) (2021). Childhood cancer risk among individuals with major birth defects: A Nordic collaborative study.
 • Vis forfatter(e) (2020). Cancer risk in individuals with major birth defects: A large Nordic population-based case-control study among children, adolescents, and adults.
 • Vis forfatter(e) (2019). Parent-offspring recurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder.
 • Vis forfatter(e) (2019). Parent-offspring recurrence of ADHD.
 • Vis forfatter(e) (2018). Psychiatric comorbidity and genetic correlations provide new insights into differences between ADHD and autism .
 • Vis forfatter(e) (2018). Psychiatric comorbidity and genetic correlations provide new insights into differences between ADHD and autism .
 • Vis forfatter(e) (2018). Psychiatric comorbidities in adults with ADHD and/or autism: Can patterns of comorbidities together with genetics add knowledge on etiologic relations? .
 • Vis forfatter(e) (2017). Psychiatric comorbidities in male and female adults with ADHD.
 • Vis forfatter(e) (2017). Maternal age, epidural analgesia and oxytocin augmentation as risk factors for cesarean delivery in nulliparous women in spontaneous labor at term.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gender Differences in Psychiatric Comorbidity: A Population-based Study of 40,000 Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
 • Vis forfatter(e) (2014). Cesarean delivery in induced women - Nordic countries 2000-2011.
 • Vis forfatter(e) (2014). Caesaren delivery inNordic countries 1991-2011: a registry study using the Robson groups.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2018). Metformin exposure in the first trimester of pregnancy and risk of all or specific congenital anomalies: Exploratory case-control study. Obstetrical and Gynecological Survey. 619-620.
 • Vis forfatter(e) (2013). Low birth weight babies are more often smokers as adults. American Journal of Epidemiology. S77-S77.
 • Vis forfatter(e) (2013). Availability and access in modern obstetric care: a retrospective population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 412-413.
 • Vis forfatter(e) (2012). Risk of preeclampsia in pregnancies from assisted reproductive technologies. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 132-132.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nordic Obstetric Surveillance Study (NOSS). Preliminary results and perspectives. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 45-46.
 • Vis forfatter(e) (2012). IS INCREASED PERINATAL MORTALITY FOR THE SECOND TWIN RELATED TO ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES? A POPULATION BASED COHORT STUDY FROM NORWAY, 1988-2008. American Journal of Epidemiology. S37-S37.
 • Vis forfatter(e) (2010). Classification of pre-eclamptic pregnancies in health registries. An evaluation of criteria selected and pregnancies included in the Medical Birth Registry of Norway. Hypertension in Pregnancy.
 • Vis forfatter(e) (2009). Down Syndrome registration in the Medical Birth Registry of Norway: Validity and time trends. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 238-238.
 • Vis forfatter(e) (2008). Registration of Down's syndrome in the medical birth registry of Norway; validity and time trends. European Journal of Neurology. 348-349.
 • Vis forfatter(e) (2007). Recurrence of stillbirth by gestational age. American Journal of Epidemiology. S27-S27.
 • Vis forfatter(e) (2007). Preeclampsia and long-term maternal mortality. American Journal of Epidemiology. S27-S27.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). Anxiety, mood, and substance use disorders in adult men and women with and without attention-deficit/hyperactivity disorder: A substantive and methodological overview. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2018). Trends in congenital anomalies in Europe from 1980 to 2012. PLOS ONE. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Variations in rates of severe perineal tears an d episiotomies in 20 European countries: a study based on routine national data in Euro-Peristat Project . Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 746-754.
 • Vis forfatter(e) (2015). Change in paternity, risk of placental abruption and confounding by birth interval: A population-based prospective cohort study in Norway, 1967-2009. BMJ Open. 8 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ongoing projects:

2023 -: Nytt prosjekt, informasjon kommer i desember

2022 -: "Men's health factors and risk of fetal loss and stillbirth". Rolle: Prosjekt leder. Finansiering: Landsforeningen Uventet Barnedød 

2021 -: "OCiNOR" - Obstetric Care in Norway - a Collaborative and Knowledge-building project". Rolle: Prosjekt leder - Finansiering: Norges forskningsråd

2020 -: "TIMESPAN" - Management of chronic cardiometabolic disease and treatment discontinuity in adult ADHD patients". Rolle: Arbeidspakke leder. Finansiering: EU  

2019/2020 -: "GlioLink" - Improving prognosis of patients with glioblastoma: Linking health registry and clinical data to basic brain tumour research". Rolle: Partner/veileder. Finansiering: Kreftforeningen/ Norges forskningsråd

2020 - : "NEDCOM" - Neurodevelopmental disorders and comorbidity - sex differences, risk factors and functional aspects from childhood to adulthood. Rolle: Prosjekt leder. Finansiering: flere, inklusivt NEVSOM 

2019 -: “Healthier Women” - A woman´s reproductive experience. Long term implications for chronic disease and death. Rolle: Partner/ veileder. Finansiering: EU - ERC Advanced grant til prof Rolv Skjærven. 

2016 -: "Congenital limb reduction defects in Norway - epidemiology, risk factors and treatment". Rolle: Prosjekt leder Del I, Partner Del II. Samarbeidsprosjekt med Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

2014 -: "Cancer risk in families with children with birth defects: a Nordic collaboration". Rolle: Partner/ veileder. Finanisering: Kreftforeningen