Hjem
Kari Loe Hjelles bilde

Kari Loe Hjelle

Dekan, Museumsdirektør
 • E-postKari.Hjelle@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 23+47 975 57 123+47 97 55 71 23
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
  Rom 
  212
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Mitt fagområde er pollenanalyse og vegetasjonshistorie med bakgrunn i botanikk og bl.a. arkeologi. Jeg ønsker å bidra til økt forståelse for hvordan menneskelig aktivitet gjennom tid har endret vegetasjon, biodiversitet og landskap, og mine forskningsinteresser spenner over et bredt spekter.

Eksempler på forskningsfelt:

 • Sammenhenger mellom dagens vegetasjon og pollendeposisjon for å kunne gjøre kvantitative rekonstruksjoner av vegetasjonen i tidligere tider
 • Metodiske forhold som påvirker estimat av pollenproduksjon som brukes i rekonstruksjonsmodeller
 • Landskapsrekonstruksjoner på ulike romlige skalaer
 • Introduksjonen av jordbruket og utviklingen av kulturlandskap med innmark og utmark
 • Forståelse av forhistorien for forvaltningen av naturmiljø
 • Mat, matproduksjon og handel i forhistorisk tid og middelalder

Forskningen er basert på feltanalyser av dagens vegetasjon og pollenprøver fra vannsedimenter, myrer og arkeologiske kontekster. Jeg samarbeider bl.a. med arkeologer i forbindelse med forvaltnings- og forskningsprosjekt og er ansvarlig for Universitetsmuseets paleobotaniske materiale fra arkeologiske utgravninger, som kan brukes i forskning. Jeg har et bredt internasjonalt nettverk, spesielt innenfor bruken av landskapsrekonstruksjonsmodeller.

Jeg kan tilby MSc- og PhD-oppgaver innenfor forskningsfeltene mine.

Jeg formidler mitt fagområde og min forskning gjennom trykte og sosiale medier, foredrag og utstillinger ved Universitetsmuseet i Bergen.

Sammen med osteolog Anne Karin Hufthammer er jeg faglig ansvarlig for utstillingen "Pollen og bein" som nå står i Naturhistorie, Muséplassen 3.  

Jeg var faglig ansvarlig for utstillingen Pollen - så lite - så stort som ble vist ved Naturhistorisk museum/Universitetsmuseet i Bergen fra 2008 til museet stengte for rehabilitering i 2013. Deler kan fortsatt sees som nettutstilling.

 

Jeg underviser i emnene:

BIO250 Paleoøkologi

BIO260 Kulturlandskapa i Norden

ARK101/102/103/104 Arkeologiemner - Introduksjonsforelesning om botanikk og arkeologi

Tre av mine siste publikasjoner:

Hjelle, K.L., Overland, A., Gran, M.M., Romundset, A., Ystgaard, I., 2022. Two thousand years of landscape - human interactions at a coastal peninsula in Norway revealed through pollen analysis, shoreling reconstruction, and radiocarbon dates from archaeological sites. Frontiers in Ecology and Evolution. DOI 10.3389/feco.2022.911780

Bergsvik, K.A., Darmark, K.-K., Hjelle, K.L., Aksdal, J., Aastveit, L.I., 2021. Demographic developments in Stone Age coastal western Norway by proxy of radiocarbon dates, stray finds and palynological data. Quaternary Science Reviews. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.106898

Hjelle, K.L., Halvorsen, L.S., Prøsch-Danielsen, L., Sugita, S., Paus, A., Kaland, P.E., Mehl, I.K., Overland, A., Danielsen, R., Høeg, H.I. & Midtbø, I. 2018. Long-term changes in regional vegetation cover along the west coast of southern Norway: the importance of human impact. Journal of Vegetation Science 29, 404–415. http://doi.org/10.1111/jvs.12626

 

Eksempler på publikasjoner fra mine PhD- og masterstudenter:

Fjordheim, K., Moen, A., Hjelle, K.L., Bjune, A.E. & Birks, H. 2018. Modern pollen-vegetation relationships in traditionally mown and unmanaged boreal rich-fen communities in central Norway. Review of Palaeobotany and Palynology 251, 14–27. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2018.01.001

Halvorsen, L.S. & Hjelle, K.L. 2017. Prehistoric agriculture in western Norway – evidence for shifting and permanent cultivation based on botanical investigations from archaeological sites. Journal of Archaeological Science: Reports 13, 682–696. doi:10.1016/j.jasrep.2017.05.011

Mehl, I.K. & Hjelle, K.L. 2016. From deciduous forest to open landscape – application of new approaches to understand cultural landscape development in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany 25(2), 153–176. doi:10.1007/s00334-015-0539-6

Natlandsmyr, B. & Hjelle, K.L. 2016. Long-term vegetation dynamics and land-use history: Providing a baseline for conservation strategies in protected Alnus glutinosa swamp woodlands. Forest Ecology and Management 372, 78–92. doi:10.1016/j.foreco.2016.03.049

Overland, A. & Hjelle, K.L. 2009. From forest to open pastures and fields: cultural landscape development in western Norway inferred from two pollen records representing different spatial scales of vegetation. Vegetation History and Archaeobotany 18, 459–476. doi:10.1007/s00334-009-0225-7

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Were prehistoric cereal fields in western Norway manured? Evidence from stable isotope values (δ<sup>15</sup>N) of charred modern and fossil cereals. Vegetation History and Archaeobotany. 583-596.
 • Vis forfatter(e) (2023). The medieval landscapes of Bergen. Enhanced knowledge through vegetation reconstructions and pollen data from multiple sites. Primitive tider. 183-193.
 • Vis forfatter(e) (2023). Testing the Effect of Relative Pollen Productivity on the REVEALS Model: A Validated Reconstruction of Europe-Wide Holocene Vegetation. Land. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Two thousand years of Landscape—Human interactions at a coastal peninsula in Norway revealed through pollen analysis, shoreline reconstruction, and radiocarbon dates from archaeological sites. Frontiers in Ecology and Evolution. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2021). Demographic developments in Stone Age coastal western Norway by proxy of radiocarbon dates, stray finds and palynological data. Quaternary Science Reviews. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Eurasian Modern Pollen Database (EMPD), version 2. Earth System Science Data. 2423-2445.
 • Vis forfatter(e) (2019). Between winter storm surges - Human occupation on a growing Mid-Holocene transgression maximum (Tapes) beach ridge at Longva, Western Norway. Quaternary Science Reviews. 116-131.
 • Vis forfatter(e) (2018). Modern pollen–vegetation relationships in traditionally mown and unmanaged boreal rich-fen communities in central Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 14-27.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term changes in regional vegetation cover along the west coast of southern Norway: The importance of human impact. Journal of Vegetation Science (JVS). 404-415.
 • Vis forfatter(e) (2017). Prehistoric agriculture in western Norway – Evidence for shifting and permanent cultivation based on botanical investigations from archaeological sites. Journal of Archaeological Science: Reports. 682-696.
 • Vis forfatter(e) (2017). Dating of rock art and the effect of human activity on vegetation: The complementary use of archaeological and scientific methods. Quaternary Science Reviews. 194-207.
 • Vis forfatter(e) (2016). Long-term vegetation dynamics and land-use history: Providing a baseline for conservation strategies in protected Alnus glutinosa swamp woodlands. Forest Ecology and Management. 78-92.
 • Vis forfatter(e) (2016). From deciduous forest to open landscape: application of new approaches to help understand cultural landscape development in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 153-176.
 • Vis forfatter(e) (2015). From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 312-324.
 • Vis forfatter(e) (2015). From pollen percentage to regional vegetation cover - A new insight into cultural landscape development in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 45-60.
 • Vis forfatter(e) (2015). Cultural landscape development on a west-east gradient in western Norway - potential of the Landscape Reconstruction Algorithm (LRA). Journal of Archaeological Science. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pollen analysis in the context of clearance cairns from boreal forests - a reflection of past cultivation and pastoral farming. Journal of Archaeological Science. 1029-1041.
 • Vis forfatter(e) (2013). Palynological perspectives on vegetation survey: a critical step for model-based reconstruction of Quaternary land cover. Quaternary Science Reviews. 41-55.
 • Vis forfatter(e) (2012). Human impact and landscape utilization from the Mesolithic to medieval time traced by high spatial resolution pollen analysis and numerical methods. Journal of Archaeological Science. 1368-1379.
 • Vis forfatter(e) (2012). Estimating pollen productivity and relevant source area of pollen using lake sediments in Norway: How does lake size variation affect the estimates? The Holocene. 313-324.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ecology and long-term land-use, palaeoecology and archaeology - the usefulness of interdisciplinary studies for knowledge-based conservation and management of cultural landscapes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. 321-337.
 • Vis forfatter(e) (2010). Holocene land-cover reconstructions for studies on land cover-climate feedbacks. Climate of the Past. 483-499.
 • Vis forfatter(e) (2010). Heathland development and relationship between humans and environment along the coast of western Norway through time. Quaternary International. 133-146.
 • Vis forfatter(e) (2010). Effect of vegetation data collection strategies on estimates of relevant source area of pollen (RSAP) and relative pollen productivity estimates (relative PPE) for non-arboreal taxa. Vegetation History and Archaeobotany. 365-374.
 • Vis forfatter(e) (2009). The environment of the Neolithic archaeological sites in Šventoji, Western Lithuania. Quaternary International. 117-129.
 • Vis forfatter(e) (2009). From forest to open pastures and fields: cultural landscape development in western Norway inferred from two pollen records representing different spatial scales of vegetation. Vegetation History and Archaeobotany. 459-476.
 • Vis forfatter(e) (2008). The use of modelling and simulation approach in reconstructing past landscapes from fossil pollen data: a review and results from the POLLANDCAL network. Vegetation History and Archaeobotany. 419-443.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pollen productivity estimates of key European plant taxa for quantitative reconstruction of past vegetation: a review. Vegetation History and Archaeobotany. 461-478.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pollen modelling, palaeoecology and archaeology: virtualisation and/or visualisation of the past? Vegetation History and Archaeobotany. 543-549.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in western Norway. Environmental Archaeology. 147-170.
 • Vis forfatter(e) (2003). Pollen analysis used as a technic in interdisciplinary projects. Archeologia postmedievale. 171-175.
 • Vis forfatter(e) (2002). Palaeobotanical investigations in Bergen, Norway - development of an urban settlement and the use of plants in the medieval town. Nordic Archaeobotany - NAG 2000 in Umeå, Archaeology and Environment. 85-94.
 • Vis forfatter(e) (1999). Use of modern pollen samples and estimated pollen representation factors as aids in the interpretation of cultural activity in local pollen diagrams. Norwegian Archaeological Review. 19-39.
 • Vis forfatter(e) (1999). Modern pollen assemblages from mown and grazed vegetation types in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 55-81.
 • Vis forfatter(e) (1999). Mesolithic human adaption to changing alpine/subalpine vegetation in the central and eastern Alps, based on a vegetational historical study from Val Febbraro, Spluga Valley (Italy). Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. 207-214.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kan vi påvise tidligere tiders slåtte- og beitevegetasjon i pollendiagram? Bergen Museums skrifter.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kan vi påvise tidligere tiders slåtte- og beitevegetasjon i pollendiagram? Bergen Museums skrifter.
 • Vis forfatter(e) (1998). The use of on-site pollen analysis, local pollen diagrams and modern pollen samples in investigations of cultural activity. Archaeologia Baltica. 87-102.
 • Vis forfatter(e) (1998). Herb pollen representation in surface moss samples from mown meadows and pastures in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 79-96.
 • Vis forfatter(e) (1998). Herb pollen representation in surface moss sample from mown meadows and pastures in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 79-96.
 • Vis forfatter(e) (1997). Relationships between pollen and plants in human-influenced vegetation types using presence-absence data in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (1995). Richerche paleoamientali in alta valle Splugo: rapporto Bergen 1995. I Preistoria e paleoambienti della Valchieavenna: richercha 1995. Clavenna. 58-61.
 • Vis forfatter(e) (1994). Forhistoriske og historiske kulturlandskap i tilknytning til vernet bygningsmiljø på Havrå, Osterøy. FOK-programmets skriftserie, Program for kulturminneforskning.
 • Vis forfatter(e) (1992). Pollenanalytiske undersøkelser i Kotedalen. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 12-16.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Pollen analysis and cultural landscape development in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tverrvitenskap og Nyset-Steggje.
 • Vis forfatter(e) (2014). Palaeobotany and archaeology - examples on interdisciplinary (research) projects .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Linpollen - ei historie om lindyrking.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utilization of mountainous areas in Flåm, Western Norway, in the Iron Age.
 • Vis forfatter(e) (2019). Subsistence strategies in western Norway. Examples from two deserted medieval farms.
 • Vis forfatter(e) (2019). Småskala jordbruk i Neolittisk tid på Vestlandet - en arkeologisk og botanisk analyse.
 • Vis forfatter(e) (2019). Neolithic transformations in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Utilization of mountainous areas in the Iron Age – the potential of land-cover reconstructions .
 • Vis forfatter(e) (2018). Medieval Bergen: consumption based on local resources and foreign trade .
 • Vis forfatter(e) (2018). Land-cover reconstructions: new possibilities for quantificaton of big pollen data and identification of pre-agricultural vegetation disturbances .
 • Vis forfatter(e) (2017). Variasjoner i tredekke de siste 6000 år - fra Lista til Hordaland.
 • Vis forfatter(e) (2017). The slow neolithization: a case-study from Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). The introduction of agriculture in western Norway – cultivation prior to the Late Neolithic?
 • Vis forfatter(e) (2017). Exams as learning arena: A criterion-based system for justified marking, student feedback, and enhanced constructive alignment.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vegetation history at Ørlandet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pollen-based reconstruction of past vegetation cover; Small scale spatial and temporal vegetation patterns caused by human activity.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pollen analysis and archaeology - status and challenges.
 • Vis forfatter(e) (2016). New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes.
 • Vis forfatter(e) (2016). Land cover reconstructions in Norway – and some other results showing the application of pollen analysis in relation to archaeology and conservation issues.
 • Vis forfatter(e) (2016). Human induced land-cover changes in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Agriculture and husbandry in western Norway - the potential found in different deposits.
 • Vis forfatter(e) (2015). Validering av LRA (Landscape Reconstruction ALgorithm) i Vest-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Landscape transformations through time and Space; the influence of human Activity in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Human impact on vegetation through time - pollen analysis, landscape changes and exploitation of outfield resources.
 • Vis forfatter(e) (2015). From forest to open landscape - human impact on nature at the coast of western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). 'Joint Research' at the Norwegian University Museums – Landscape exploitation and the potential of pollen analysis.
 • Vis forfatter(e) (2014). Iron Age landscapes of Western Norway - the potential in combining archaeology, pollen analysis, numerical methods and modelling approaches for identification of landscape patterns on different spatial scales.
 • Vis forfatter(e) (2014). Erdalen – nye undersøkelser 30 år etter Breheimenundersøkelsene .
 • Vis forfatter(e) (2014). Cultural landscapes in mountains; vegetation types developed through and dependent on human activity.
 • Vis forfatter(e) (2013). The rock shelters in relation to the surrounding landscape through time – potential in using the "Landscape Reconstruction Algorithm”.
 • Vis forfatter(e) (2013). The archaeology of western Norway: new insights from palaeoecology.
 • Vis forfatter(e) (2013). Rekonstruksjon av vegetasjonen i ulike periodar i fjordbygda Herand i Hardanger.
 • Vis forfatter(e) (2013). Reconstruction of past vegetation cover in the village Herand by the Hardangerfjord in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Quantitative vegetation reconstructions in a topographic varied landscape of western Norway - ongoing validation of the REVEALS and LOVE models.
 • Vis forfatter(e) (2013). Paleoøkologi, økologi og vern av landskap i endring.
 • Vis forfatter(e) (2013). Landscape-scale palaeoecology: archaeological sites and pollen data.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduksjon til workshop.
 • Vis forfatter(e) (2013). Helianthemum pollen representation in moss samples from calcareous meadows in Estonia.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ecology and long-term land-use, palaeoecology and archaeology - the usefulness of interdisciplinary studies for knowledge-based conservation and management of cultural landscapes.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sammenheng skog – åpent landskap og bruk av utmarksressurser gjennom tid. Metodiske aspekt og potensiale ved pollenanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2012). Quantitative reconstructions of past vegetation cover; development of the cultural landscape by the Hardangerfjord of western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Pastures in Erdalen, Jostedalsbreen National Park - vegetation and biodiversity developed through two thousand years of management.
 • Vis forfatter(e) (2011). Naturvitenskapelig dokumentasjon av det eldste jordbruk/beite i Vest-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2011). How does lake size variation affect relative pollen productivity estimates? Results from simulations and empirical data from Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra skog til åpent landskap – bruk av utmarksressurser og potensial for vegetasjonshistoriske data i utmarksnettverket.
 • Vis forfatter(e) (2011). Erdalen - connection between biodiversity, archaeology, history and palaeobiology - summary from the Bergen group.
 • Vis forfatter(e) (2011). Environmental reconstructions and human/environment interactions based on pollen data from multiple archaeological sites and peat bogs.
 • Vis forfatter(e) (2010). Pollen productivity estimates based on lakes sediments.
 • Vis forfatter(e) (2010). Pollen productivity estimates and relevant source area of pollen based on lake sediments - the effect of choosing different radii in ERV analysis for quantitative reconstructions.
 • Vis forfatter(e) (2010). From traditional land-use to modern landscapes - evidence from pollen and diatoms in sediment samples.
 • Vis forfatter(e) (2010). De vegetasjonshistoriske undersøkelsene i Herand - hva ønsker vi å gjøre?
 • Vis forfatter(e) (2009). Perspektiver paa botanikk og arkeologi i det 21. aarhundre.
 • Vis forfatter(e) (2009). Overflateprøver fra vann - kan de hjelpe oss i forståelsen av forhistoriske landskap?
 • Vis forfatter(e) (2009). Lyngheier, beitemarker, kornåkrer og slåttenger - perspektiver på ressursutnyttelsen i ulike vestlandsregioner gjennom tid.
 • Vis forfatter(e) (2009). Development of agriculture in western Norway – constraints and opportunities in the developer-funded research.
 • Vis forfatter(e) (2009). Datasets from Norway; palaeoecology-archaeology.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pollen - så lite - så stort. Velkommen og innledning til seminaret.
 • Vis forfatter(e) (2008). NPP,s in prehistoric contexts of Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches.
 • Vis forfatter(e) (2008). Holocene environmental variability, the rise, and fall of an Elymian Polity (Western Sicily).
 • Vis forfatter(e) (2008). Cultural landscape development in western Norway revealed by analysis of plant macro remains and pollen from archaeological sites.
 • Vis forfatter(e) (2007). Relationships between human culture and environment along the coast of western Norway through time.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra skog til åpent kulturlandskap –pollenanalytiske undersøkelser i Ormen Lange prosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Agricultural establishment and development of heathlands: A history of west Norwegian management.
 • Vis forfatter(e) (2006). Virtualisation/Visualisation: the Role of the Modelling Approach.
 • Vis forfatter(e) (2006). Regionalisering og ressursutnyttelse.
 • Vis forfatter(e) (2006). Reconstruction of cultural landscapes of western Norway: possibilities today and work in progress.
 • Vis forfatter(e) (2006). Planterester i jord, metoder og erfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2006). Cultural landscapes of western Norway - quantitative reconstructions using modern surface samples and modelling/simulations.
 • Vis forfatter(e) (2005). The introduction of agriculture to western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pollen modelling, palaeoecology and archaeology - virtualisation and/or visualisation of the past?
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduction and early development of agriculture in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Quantitative reconstruction of past vegetation by the earlier monastery of Selja, western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Menneskets endring av vegetasjon og landskap i Hardanger - pollenanalysens potensial for rekonstruksjon av fortidens landskap.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hesitating hunters: the introduction of agriculture in western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Hansa-network project and plant material from Norway.
 • Vis forfatter(e) (2003). Pollen productivity estimates (PPE) from western Norway, relevant source area of pollen (RSAP) and landscape reconstructions - work in progress and plans for the future.
 • Vis forfatter(e) (2003). Pollen productivity estimates (PPE) from Norway and Sweden - extended comparison of existing data.
 • Vis forfatter(e) (2003). Methodological aspects of landscape reconstructions inferred from fossil pollen data.
 • Vis forfatter(e) (2002). Vegetation and settlement development in Western Norway from the Mesolithic traced by pollen analysis from bogs and occupation sites.
 • Vis forfatter(e) (2002). Pollenanalyse - arkeologiens hjelpevitenskap - eller omvendt?
 • Vis forfatter(e) (2002). Modern pollen assemblages in moss polsters from mown and grazed vegetation in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Simulation of the vegetation in relation to prehistoric occupation sites".
 • Vis forfatter(e) (2001). Var Bergen et tettsted i vikingtid? Resultat fra senere års pollenanalytiske undersøkelser.
 • Vis forfatter(e) (1999). Mesolithic human adaption to changing alpine/subalpine vegetation in the Central and Eastern Alps, based on a vegetation historical study from Val Febbraro, Spluga Valley (Italy).
 • Vis forfatter(e) (1961). Coastal demography in stone age western Norway. A cross-disciplinary approach.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2015). Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Uventede funn med konsekvenser - småskalajordbruk i yngre steinalder på Vestlandet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-18.
 • Vis forfatter(e) (2020). Linpollen - ei historie om lindyrking. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 155-161.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vegetasjonshistorie, tverrvitskap og naturmangfald. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 71-81.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva forteller plantemateriale i byens middelalderlag? Årbok 2017 Bryggens Venner Stiftelsen Bryggen. 47-50.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gamle lyngheier og lite skog aust på Vigra. Vigra Sogelag. 54-56.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vegetasjonen og landskapet på Vigra i tidligere tider. Starten på en pollenanalytisk undersøkelse. Vigra Sogelag. 47-48.
 • Vis forfatter(e) (2009). Pollen - så lite - så stort. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 73-79.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kreta - ei reise i det mediterrane kulturlandskapet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-43.
 • Vis forfatter(e) (2002). Pollenanalytiske undersøkelser fra lok. 17 Havnen og lok. 1 Hakedal, Skatestraumen. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 333-348.
 • Vis forfatter(e) (2002). Pollen - et mangfold av former og mønster. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 30-35.
 • Vis forfatter(e) (2002). Holmen og Veisan - ei kjelde til Bergen si tidlege historie. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 18-26.
 • Vis forfatter(e) (2000). Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingetiden? Bosetningsutvikling basert på botaniskk materiale. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 58-63.
 • Vis forfatter(e) (2000). Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingetiden? Bosetningsutvikling basert på botaniskk materiale. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 58-63.
 • Vis forfatter(e) (1999). Planterester fra Vågsbunnen i Bergen. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 47-51.
 • Vis forfatter(e) (1996). En forhistorisk ødegård i Selje. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 5-9.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1998). Relationships between modern pollen deposition and the vegetation in mown and grazed communities in western Norway and their application to the interpretation of past cultural activity. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Settlement and subsistence strategies in western Norway: examples from two deserted medieval farms.
 • Vis forfatter(e) (2020). Low-level agriculture in Neolithic western Norway. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Vegetation development at Ørland, and in the region, from 260 BC to the present. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Environmental Management with Livestock. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Potensial and recommendations: Agrarian botanical data, western Norway. 49 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Open landscapes and the use of outfield Resources through time - methodological aspects and potential of pollen analysis. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fjellets kulturlandskapshistorie. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Erdalen og Sunndalen – bruk av utmarksressurser gjennom mer enn to tusen år. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Naturvitenskapelig dokumentasjon av det eldste jordbruk/beite i Vest-Norge. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Degradation and remedial measures. 57 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Activity, settlement and vegetation in prehistoric times. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kulturlandschaften Europas: Ursprung und Entwicklung. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Havraa - eine traditionelle landliche Siedlung im Fjordgebiet Westnorwegens. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Alpine Wege und Weiden in der Hardangerwidda im mittleren Sudnorwegen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pollen - vår viktigaste kjelde til vegetasjonen i fortida. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Frå skog til ope kulturlandskap. Pollenanalyse fortel vegetasjonshistorie. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Botaniske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. 69 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Botaniske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. 69 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Synthesis and a mission for the future. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Relationships between human culture and environment along the coast of western Norway through time. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pollenanalyser av jordprofiler fra Indre Matre, Kvinnherad. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Modelling 'landscapes' from pollen data: opportunities and limitations. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra skog til åpent kulturlandskap på Nyhamna. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Foreign trade and local production - plant remains from medieval times in Norway. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Agricultural establishment and development of heathlands: A history of west Norwegian management. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Agrare kulturminner i utmark - pollenanalyse i tilknytning til rydningsrøysfelt. 70 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ferdsel langs slepene i forhistorisk tid. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Vegetasjonshistoriske undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange-prosjektet, Gossen, Aukra kommune, Møre og Romsdal. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Vegetasjonshistoriske undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange prosjektet - Helland og Baraldsnes i Haram kommune, Møre og Romsdal. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pollenanalyse - en nødvendig metode for å forstå jernalderens jordbrukslandskap. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Naturvitenskapelige undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange prosjektet - Stavneset i Averøy kommune, Møre og Romsdal. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Scandinavian-Sicilian Archaeological Project (SSAP): Palynological investigations 1998. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Pollen analytical investigations in the Scandinavian-Sicilian Archaeological Project (SSAP) 1999-2000. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Agrare kultuminner i utmark - pollenanalyse i tilknytning til rydningsrøysfelt. 59 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingtiden? Bosetningsutvikling basert på botanisk materiale. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Pollenanalyse. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Utnytting av naturressursene i Kotedalen - et tverrvitenskapelig sammendrag. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Pollenanalytiske undersøkelser innenfor boplassen i Kotedalen. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Pollenanalytiske undersøkelser. 8 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2016). REVEALS-based reconstruction of the past regional vegetation in Tango peninsula, Japan: Use of pollen Productivity estmates independent of dispersal models. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 151-151.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pollen Productivity estimates in Japan: use of flower traps for major Pinaceae trees and Direct harvesting of flowers for several herbaceous plants. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 147-148.
 • Vis forfatter(e) (2016). New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 168-168.
 • Vis forfatter(e) (2016). Human induced land-cover changes in western Norway. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 146-146.
 • Vis forfatter(e) (2016). Agriculture and husbandry in western Norway - the potential found in different deposits. Boletín de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología. 167-168.
 • Vis forfatter(e) (2012). Regional vegetation cover reconstructions using the REVEALS model; a comparison of estimates using pollen records from one large and several small lakes. Japanese Journal of Palynology. 87-87.
 • Vis forfatter(e) (2012). Quantitative reconstructions of past vegetation cover; development of the cultural landscape by the Hardangerfjord of western Norway. Japanese Journal of Palynology. 148-148.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pollen productivity estimates of key European plant taxa for quantitative reconstruction of past vegetation - a review. Terra Nostra. 40-40.
 • Vis forfatter(e) (2008). Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches. Terra Nostra. 118-118.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Pollen i arkeologi. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 48-58.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

HACIER: Human, Agricultural, and Climatic impact on Ecological Rules: macroecological analysis of paleo-biological datasets (2014-2017). Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Ministry of Education, Youth and Sports under Project Contract no. MSMT-28477/2014, 7F14208-HACIER

DYLAN: How to manage dynamic landscapes? Management and conservation of upland Landscape Conservation Areas (LCA) in Norway (2009-2011). Reseach Council of Norway, Miljø 2015.