Hjem
Kari Loe Hjelles bilde

Kari Loe Hjelle

Professor, Avdeling for naturhistorie
 • E-postKari.Hjelle@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 23
 • Besøksadresse
  Thormøhlensgt. 53A
  Rom 
  4B09
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Mitt fagområde er pollenanalyse og vegetasjonshistorie med bakgrunn i botanikk og bl.a. arkeologi. Jeg ønsker å bidra til økt forståelse for hvordan menneskelig aktivitet gjennom tid har endret vegetasjon, biodiversitet og landskap, og mine forskningsinteresser spenner over et bredt spekter.

Eksempler på forskningsfelt:

 • Sammenhenger mellom dagens vegetasjon og pollendeposisjon for å kunne gjøre kvantitative rekonstruksjoner av vegetasjonen i tidligere tider
 • Metodiske forhold som påvirker estimat av pollenproduksjon som brukes i rekonstruksjonsmodeller
 • Landskapsrekonstruksjoner på ulike romlige skalaer
 • Introduksjonen av jordbruket og utviklingen av kulturlandskap med innmark og utmark
 • Forståelse av forhistorien for forvaltningen av naturmiljø
 • Mat, matproduksjon og handel i forhistorisk tid og middelalder

Forskningen er basert på feltanalyser av dagens vegetasjon og pollenprøver fra vannsedimenter, myrer og arkeologiske kontekster. Jeg samarbeider bl.a. med arkeologer i forbindelse med forvaltnings- og forskningsprosjekt og er ansvarlig for Universitetsmuseets paleobotaniske materiale fra arkeologiske utgravninger, som kan brukes i forskning. Jeg har et bredt internasjonalt nettverk, spesielt innenfor bruken av landskapsrekonstruksjonsmodeller.

Jeg kan tilby MSc- og PhD-oppgaver innenfor forskningsfeltene mine.

Jeg var faglig ansvarlig for utstillingen Pollen - så lite så stort som ble vist ved Naturhistorisk museum/Universitetsmuseet i Bergen fra 2008 til museet stengte for rehabilitering i 2013. Deler kan fortsatt sees som nettutstilling.

Jeg planlegger nå en ny utstilling om pollen og bein sammen med osteolog Anne Karin Hufthammer. Denne skal stå ferdig når Naturhistorisk musem igjen åpner i 2019. 

Jeg underviser i emnene:

BIO250 Paleoøkologi

BIO260 Kulturlandskapa i Norden

ARK101/102/103/104 Arkeologiemner - Introduksjonsforelesning om botanikk og arkeologi

Mine nyeste publikasjoner:

Halvorsen, L.S. & Hjelle, K.L. 2017. Prehistoric agriculture in western Norway – Evidence for shifting and permanent cultivation based on botanical investigations from archaeological sites. Journal og Archaeological Science: Reports 13, 682–696.

Hjelle, K.L. & Lødøen, T.K. 2017. Dating of rock art and the effect of human activity on vegetation: The complementary use of archaeological and scientific methods. Quaternary Science Reviews 168, 194–207.

Hjelle, K.L., Prøsch-Danielsen, L. & Soltvedt, E.-C. 2016. Potential and recommendations: Agrarian botanical data from Western Norway. In: Iversen, F. & Petersson, H. (Eds.), The Agrarian life of the north 2000 BC–AD 1000. Studies in rural settlement and farming in Norway. Portal Academic, pp. 293–342.

Mehl, I.K. & Hjelle, K.L. 2016. From deciduous forest to open landscape – application of new approaches to understand cultural landscape development in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany 25(2), 153–176.

Natlandsmyr, B. & Hjelle, K.L. 2016. Long-term vegetation dynamics and land-use history: Providing a baseline for conservation strategies in protected Alnus glutinosa swamp woodlands. Forest Ecology and Management 372, 78–92.

Hjelle, K.L., Mehl, I.K., Sugita, S. & Andersen, G.L. 2015. From pollen percentage to vegetation cover: evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science 30(4), 312–324.   

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Between winter storm surges - Human occupation on a growing Mid-Holocene transgression maximum (Tapes) beach ridge at Longva, Western Norway. Quaternary Science Reviews. 116-131.
 • 2018. Modern pollen–vegetation relationships in traditionally mown and unmanaged boreal rich-fen communities in central Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 14-27.
 • 2018. Long-term changes in regional vegetation cover along the west coast of southern Norway: The importance of human impact. Journal of Vegetation Science. 404-415.
 • 2017. Prehistoric agriculture in western Norway – Evidence for shifting and permanent cultivation based on botanical investigations from archaeological sites. Journal of Archaeological Science: Reports. 682-696.
 • 2017. Dating of rock art and the effect of human activity on vegetation: The complementary use of archaeological and scientific methods. Quaternary Science Reviews. 194-207.
 • 2016. Long-term vegetation dynamics and land-use history: Providing a baseline for conservation strategies in protected Alnus glutinosa swamp woodlands. Forest Ecology and Management. 78-92.
 • 2016. From deciduous forest to open landscape: application of new approaches to help understand cultural landscape development in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 153-176.
 • 2015. From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 312-324.
 • 2015. From pollen percentage to regional vegetation cover - A new insight into cultural landscape development in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 45-60.
 • 2015. Cultural landscape development on a west-east gradient in western Norway - potential of the Landscape Reconstruction Algorithm (LRA). Journal of Archaeological Science. 1-16.
 • 2013. Pollen analysis in the context of clearance cairns from boreal forests - a reflection of past cultivation and pastoral farming. Journal of Archaeological Science. 1029-1041.
 • 2013. Palynological perspectives on vegetation survey: a critical step for model-based reconstruction of Quaternary land cover. Quaternary Science Reviews. 41-55.
 • 2012. Human impact and landscape utilization from the Mesolithic to medieval time traced by high spatial resolution pollen analysis and numerical methods. Journal of Archaeological Science. 1368-1379.
 • 2012. Estimating pollen productivity and relevant source area of pollen using lake sediments in Norway: How does lake size variation affect the estimates? The Holocene. 313-324.
 • 2012. Ecology and long-term land-use, palaeoecology and archaeology - the usefulness of interdisciplinary studies for knowledge-based conservation and management of cultural landscapes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. 321-337.
 • 2010. Holocene land-cover reconstructions for studies on land cover-climate feedbacks. Climate of the Past. 483-499.
 • 2010. Heathland development and relationship between humans and environment along the coast of western Norway through time. Quaternary International. 133-146.
 • 2010. Effect of vegetation data collection strategies on estimates of relevant source area of pollen (RSAP) and relative pollen productivity estimates (relative PPE) for non-arboreal taxa. Vegetation History and Archaeobotany. 365-374.
 • 2009. The environment of the Neolithic archaeological sites in Šventoji, Western Lithuania. Quaternary International. 117-129.
 • 2009. From forest to open pastures and fields: cultural landscape development in western Norway inferred from two pollen records representing different spatial scales of vegetation. Vegetation History and Archaeobotany. 459-476.
 • 2008. The use of modelling and simulation approach in reconstructing past landscapes from fossil pollen data: a review and results from the POLLANDCAL network. Vegetation History and Archaeobotany. 419-443.
 • 2008. Pollen productivity estimates of key European plant taxa for quantitative reconstruction of past vegetation: a review. Vegetation History and Archaeobotany. 461-478.
 • 2008. Pollen modelling, palaeoecology and archaeology: virtualisation and/or visualisation of the past? Vegetation History and Archaeobotany. 543-549.
 • 2006. Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in western Norway. Environmental Archaeology. 147-170.
 • 2003. Pollen analysis used as a technic in interdisciplinary projects. Archeologia postmedievale. 171-175.
 • 2002. Palaeobotanical investigations in Bergen, Norway - development of an urban settlement and the use of plants in the medieval town. Nordic Archaeobotany - NAG 2000 in Umeå, Archaeology and Environment. 85-94.
 • 1999. Use of modern pollen samples and estimated pollen representation factors as aids in the interpretation of cultural activity in local pollen diagrams. Norwegian Archaeological Review. 19-39.
 • 1999. Modern pollen assemblages from mown and grazed vegetation types in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 55-81.
 • 1999. Mesolithic human adaption to changing alpine/subalpine vegetation in the central and eastern Alps, based on a vegetational historical study from Val Febbraro, Spluga Valley (Italy). Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. 207-214.
 • 1999. Kan vi påvise tidligere tiders slåtte- og beitevegetasjon i pollendiagram? Bergen Museums skrifter.
 • 1999. Kan vi påvise tidligere tiders slåtte- og beitevegetasjon i pollendiagram? Bergen Museums skrifter.
 • 1998. The use of on-site pollen analysis, local pollen diagrams and modern pollen samples in investigations of cultural activity. Archaeologia Baltica. 87-102.
 • 1998. Herb pollen representation in surface moss samples from mown meadows and pastures in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 79-96.
 • 1998. Herb pollen representation in surface moss sample from mown meadows and pastures in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 79-96.
 • 1997. Relationships between pollen and plants in human-influenced vegetation types using presence-absence data in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 1-16.
 • 1995. Richerche paleoamientali in alta valle Splugo: rapporto Bergen 1995. I Preistoria e paleoambienti della Valchieavenna: richercha 1995. Clavenna. 58-61.
 • 1994. Forhistoriske og historiske kulturlandskap i tilknytning til vernet bygningsmiljø på Havrå, Osterøy. FOK-programmets skriftserie, Program for kulturminneforskning.
 • 1992. Pollenanalytiske undersøkelser i Kotedalen. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 12-16.
Faglig foredrag
 • 2019. Pollenanalyse - en spesialistdisiplin innen arkeologi, men også et eget fagfelt med sin egen spesialisering .
 • 2019. Innmark og utmark på Ørlandet I jernalder og middelalder.
 • 2017. Forskning knyttet til agrarnettverket (og utmarksnettverket) – paleobotanikk UM/UiB.
 • 2016. Pollen analysis and cultural landscape development in western Norway.
 • 2015. Tverrvitenskap og Nyset-Steggje.
 • 2014. Pollen analysis and archaeology - is there a potential for interdisciplinary research? .
 • 2014. Palaeobotany and archaeology - examples on interdisciplinary (research) projects .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2017. Mat i middelalderen - hva vet vi fra botaniske undersøkelser?
 • 2014. Menneskenes endring av vegetasjon og landskap gjennom tid – pollen forteller historie.
 • 2012. Middelalderens Veisan (dagens Koengen) – en kilde til byens eldste historie.
 • 2009. Pollen productivity estimates from western Norway based on surface samples from lakes.
 • 2009. Pollen - så lite - så stort. Utstilling ved De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, UiB.
 • 2004. Pollenanalyse og arkeologi.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Utilization of mountainous areas in Flåm, Western Norway, in the Iron Age.
 • 2019. Subsistence strategies in western Norway. Examples from two deserted medieval farms.
 • 2019. Småskala jordbruk i Neolittisk tid på Vestlandet - en arkeologisk og botanisk analyse.
 • 2019. Neolithic transformations in western Norway.
 • 2018. Utilization of mountainous areas in the Iron Age – the potential of land-cover reconstructions .
 • 2018. Medieval Bergen: consumption based on local resources and foreign trade .
 • 2018. Land-cover reconstructions: new possibilities for quantificaton of big pollen data and identification of pre-agricultural vegetation disturbances .
 • 2017. Variasjoner i tredekke de siste 6000 år - fra Lista til Hordaland.
 • 2017. The slow neolithization: a case-study from Western Norway.
 • 2017. The introduction of agriculture in western Norway – cultivation prior to the Late Neolithic?
 • 2017. Exams as learning arena: A criterion-based system for justified marking, student feedback, and enhanced constructive alignment.
 • 2016. Vegetation history at Ørlandet.
 • 2016. Pollen-based reconstruction of past vegetation cover; Small scale spatial and temporal vegetation patterns caused by human activity.
 • 2016. Pollen analysis and archaeology - status and challenges.
 • 2016. New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes.
 • 2016. Land cover reconstructions in Norway – and some other results showing the application of pollen analysis in relation to archaeology and conservation issues.
 • 2016. Human induced land-cover changes in western Norway.
 • 2016. Agriculture and husbandry in western Norway - the potential found in different deposits.
 • 2015. Validering av LRA (Landscape Reconstruction ALgorithm) i Vest-Norge.
 • 2015. Landscape transformations through time and Space; the influence of human Activity in western Norway.
 • 2015. Human impact on vegetation through time - pollen analysis, landscape changes and exploitation of outfield resources.
 • 2015. From forest to open landscape - human impact on nature at the coast of western Norway.
 • 2015. 'Joint Research' at the Norwegian University Museums – Landscape exploitation and the potential of pollen analysis.
 • 2014. Iron Age landscapes of Western Norway - the potential in combining archaeology, pollen analysis, numerical methods and modelling approaches for identification of landscape patterns on different spatial scales.
 • 2014. Erdalen – nye undersøkelser 30 år etter Breheimenundersøkelsene .
 • 2014. Cultural landscapes in mountains; vegetation types developed through and dependent on human activity.
 • 2013. The rock shelters in relation to the surrounding landscape through time – potential in using the "Landscape Reconstruction Algorithm”.
 • 2013. The archaeology of western Norway: new insights from palaeoecology.
 • 2013. Rekonstruksjon av vegetasjonen i ulike periodar i fjordbygda Herand i Hardanger.
 • 2013. Reconstruction of past vegetation cover in the village Herand by the Hardangerfjord in western Norway.
 • 2013. Quantitative vegetation reconstructions in a topographic varied landscape of western Norway - ongoing validation of the REVEALS and LOVE models.
 • 2013. Paleoøkologi, økologi og vern av landskap i endring.
 • 2013. Landscape-scale palaeoecology: archaeological sites and pollen data.
 • 2013. Introduksjon til workshop.
 • 2013. Helianthemum pollen representation in moss samples from calcareous meadows in Estonia.
 • 2013. Ecology and long-term land-use, palaeoecology and archaeology - the usefulness of interdisciplinary studies for knowledge-based conservation and management of cultural landscapes.
 • 2012. Sammenheng skog – åpent landskap og bruk av utmarksressurser gjennom tid. Metodiske aspekt og potensiale ved pollenanalyse.
 • 2012. Quantitative reconstructions of past vegetation cover; development of the cultural landscape by the Hardangerfjord of western Norway.
 • 2011. Pastures in Erdalen, Jostedalsbreen National Park - vegetation and biodiversity developed through two thousand years of management.
 • 2011. Naturvitenskapelig dokumentasjon av det eldste jordbruk/beite i Vest-Norge.
 • 2011. How does lake size variation affect relative pollen productivity estimates? Results from simulations and empirical data from Norway.
 • 2011. Fra skog til åpent landskap – bruk av utmarksressurser og potensial for vegetasjonshistoriske data i utmarksnettverket.
 • 2011. Erdalen - connection between biodiversity, archaeology, history and palaeobiology - summary from the Bergen group.
 • 2011. Environmental reconstructions and human/environment interactions based on pollen data from multiple archaeological sites and peat bogs.
 • 2010. Pollen productivity estimates based on lakes sediments.
 • 2010. Pollen productivity estimates and relevant source area of pollen based on lake sediments - the effect of choosing different radii in ERV analysis for quantitative reconstructions.
 • 2010. From traditional land-use to modern landscapes - evidence from pollen and diatoms in sediment samples.
 • 2010. De vegetasjonshistoriske undersøkelsene i Herand - hva ønsker vi å gjøre?
 • 2009. Perspektiver paa botanikk og arkeologi i det 21. aarhundre.
 • 2009. Overflateprøver fra vann - kan de hjelpe oss i forståelsen av forhistoriske landskap?
 • 2009. Lyngheier, beitemarker, kornåkrer og slåttenger - perspektiver på ressursutnyttelsen i ulike vestlandsregioner gjennom tid.
 • 2009. Development of agriculture in western Norway – constraints and opportunities in the developer-funded research.
 • 2009. Datasets from Norway; palaeoecology-archaeology.
 • 2008. Pollen - så lite - så stort. Velkommen og innledning til seminaret.
 • 2008. NPP,s in prehistoric contexts of Western Norway.
 • 2008. Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches.
 • 2008. Holocene environmental variability, the rise, and fall of an Elymian Polity (Western Sicily).
 • 2008. Cultural landscape development in western Norway revealed by analysis of plant macro remains and pollen from archaeological sites.
 • 2007. Relationships between human culture and environment along the coast of western Norway through time.
 • 2007. Fra skog til åpent kulturlandskap –pollenanalytiske undersøkelser i Ormen Lange prosjektet.
 • 2007. Agricultural establishment and development of heathlands: A history of west Norwegian management.
 • 2006. Virtualisation/Visualisation: the Role of the Modelling Approach.
 • 2006. Regionalisering og ressursutnyttelse.
 • 2006. Reconstruction of cultural landscapes of western Norway: possibilities today and work in progress.
 • 2006. Planterester i jord, metoder og erfaringer.
 • 2006. Cultural landscapes of western Norway - quantitative reconstructions using modern surface samples and modelling/simulations.
 • 2005. The introduction of agriculture to western Norway.
 • 2005. Pollen modelling, palaeoecology and archaeology - virtualisation and/or visualisation of the past?
 • 2005. Introduction and early development of agriculture in western Norway.
 • 2004. Quantitative reconstruction of past vegetation by the earlier monastery of Selja, western Norway.
 • 2004. Menneskets endring av vegetasjon og landskap i Hardanger - pollenanalysens potensial for rekonstruksjon av fortidens landskap.
 • 2004. Hesitating hunters: the introduction of agriculture in western Norway.
 • 2003. The Hansa-network project and plant material from Norway.
 • 2003. Pollen productivity estimates (PPE) from western Norway, relevant source area of pollen (RSAP) and landscape reconstructions - work in progress and plans for the future.
 • 2003. Pollen productivity estimates (PPE) from Norway and Sweden - extended comparison of existing data.
 • 2003. Methodological aspects of landscape reconstructions inferred from fossil pollen data.
 • 2002. Vegetation and settlement development in Western Norway from the Mesolithic traced by pollen analysis from bogs and occupation sites.
 • 2002. Pollenanalyse - arkeologiens hjelpevitenskap - eller omvendt?
 • 2002. Modern pollen assemblages in moss polsters from mown and grazed vegetation in Western Norway.
 • 2002. "Simulation of the vegetation in relation to prehistoric occupation sites".
 • 2001. Var Bergen et tettsted i vikingtid? Resultat fra senere års pollenanalytiske undersøkelser.
 • 1999. Mesolithic human adaption to changing alpine/subalpine vegetation in the Central and Eastern Alps, based on a vegetation historical study from Val Febbraro, Spluga Valley (Italy).
 • 1961. Coastal demography in stone age western Norway. A cross-disciplinary approach.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2019. Vegetasjonshistorie, tverrvitskap og naturmangfald. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 71-81.
 • 2018. Hva forteller plantemateriale i byens middelalderlag? Årbok 2017 Bryggens Venner Stiftelsen Bryggen. 47-50.
 • 2011. Gamle lyngheier og lite skog aust på Vigra. Vigra Sogelag. 54-56.
 • 2010. Vegetasjonen og landskapet på Vigra i tidligere tider. Starten på en pollenanalytisk undersøkelse. Vigra Sogelag. 47-48.
 • 2009. Pollen - så lite - så stort. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 73-79.
 • 2004. Kreta - ei reise i det mediterrane kulturlandskapet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-43.
 • 2002. Pollenanalytiske undersøkelser fra lok. 17 Havnen og lok. 1 Hakedal, Skatestraumen. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 333-348.
 • 2002. Pollen - et mangfold av former og mønster. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 30-35.
 • 2002. Holmen og Veisan - ei kjelde til Bergen si tidlege historie. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 18-26.
 • 2000. Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingetiden? Bosetningsutvikling basert på botaniskk materiale. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 58-63.
 • 2000. Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingetiden? Bosetningsutvikling basert på botaniskk materiale. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 58-63.
 • 1999. Planterester fra Vågsbunnen i Bergen. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 47-51.
 • 1996. En forhistorisk ødegård i Selje. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 5-9.
Doktorgradsavhandling
 • 1998. Relationships between modern pollen deposition and the vegetation in mown and grazed communities in western Norway and their application to the interpretation of past cultural activity. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Low-level agriculture in Neolithic western Norway. 24 sider.
 • 2019. Vegetation development at Ørland, and in the region, from 260 BC to the present. 37 sider.
 • 2018. Environmental Management with Livestock. 4 sider.
 • 2016. Potensial and recommendations: Agrarian botanical data, western Norway. 49 sider.
 • 2015. Open landscapes and the use of outfield Resources through time - methodological aspects and potential of pollen analysis. 11 sider.
 • 2015. Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder. 6 sider.
 • 2015. Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring. 17 sider.
 • 2015. Fjellets kulturlandskapshistorie. 21 sider.
 • 2015. Erdalen og Sunndalen – bruk av utmarksressurser gjennom mer enn to tusen år. 23 sider.
 • 2015. Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål. 10 sider.
 • 2012. Naturvitenskapelig dokumentasjon av det eldste jordbruk/beite i Vest-Norge. 6 sider.
 • 2010. Degradation and remedial measures. 57 sider.
 • 2010. Activity, settlement and vegetation in prehistoric times. 11 sider.
 • 2009. Kulturlandschaften Europas: Ursprung und Entwicklung. 12 sider.
 • 2009. Havraa - eine traditionelle landliche Siedlung im Fjordgebiet Westnorwegens. 2 sider.
 • 2009. Alpine Wege und Weiden in der Hardangerwidda im mittleren Sudnorwegen. 2 sider.
 • 2008. Pollen - vår viktigaste kjelde til vegetasjonen i fortida. 1 sider.
 • 2008. Frå skog til ope kulturlandskap. Pollenanalyse fortel vegetasjonshistorie. 2 sider.
 • 2008. Botaniske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. 69 sider.
 • 2008. Botaniske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. 69 sider.
 • 2007. Synthesis and a mission for the future. 10 sider.
 • 2007. Relationships between human culture and environment along the coast of western Norway through time. 1 sider.
 • 2007. Pollenanalyser av jordprofiler fra Indre Matre, Kvinnherad. 4 sider.
 • 2007. Modelling 'landscapes' from pollen data: opportunities and limitations. 1 sider.
 • 2007. Fra skog til åpent kulturlandskap på Nyhamna. 4 sider.
 • 2007. Foreign trade and local production - plant remains from medieval times in Norway. 19 sider.
 • 2007. Agricultural establishment and development of heathlands: A history of west Norwegian management. 1 sider.
 • 2007. Agrare kulturminner i utmark - pollenanalyse i tilknytning til rydningsrøysfelt. 70 sider.
 • 2006. Ferdsel langs slepene i forhistorisk tid. 7 sider.
 • 2005. Vegetasjonshistoriske undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange-prosjektet, Gossen, Aukra kommune, Møre og Romsdal. 34 sider.
 • 2005. Vegetasjonshistoriske undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange prosjektet - Helland og Baraldsnes i Haram kommune, Møre og Romsdal. 22 sider.
 • 2005. Pollenanalyse - en nødvendig metode for å forstå jernalderens jordbrukslandskap. 13 sider.
 • 2005. Naturvitenskapelige undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange prosjektet - Stavneset i Averøy kommune, Møre og Romsdal. 28 sider.
 • 2004. The Scandinavian-Sicilian Archaeological Project (SSAP): Palynological investigations 1998. 3 sider.
 • 2004. Pollen analytical investigations in the Scandinavian-Sicilian Archaeological Project (SSAP) 1999-2000. 15 sider.
 • 2004. Agrare kultuminner i utmark - pollenanalyse i tilknytning til rydningsrøysfelt. 59 sider.
 • 2001. Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingtiden? Bosetningsutvikling basert på botanisk materiale. 6 sider.
 • 1994. Pollenanalyse. 24 sider.
 • 1992. Utnytting av naturressursene i Kotedalen - et tverrvitenskapelig sammendrag. 12 sider.
 • 1992. Pollenanalytiske undersøkelser innenfor boplassen i Kotedalen. 32 sider.
 • 1992. Pollenanalytiske undersøkelser. 8 sider.
Sammendrag/abstract
 • 2016. REVEALS-based reconstruction of the past regional vegetation in Tango peninsula, Japan: Use of pollen Productivity estmates independent of dispersal models. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 151-151.
 • 2016. Pollen Productivity estimates in Japan: use of flower traps for major Pinaceae trees and Direct harvesting of flowers for several herbaceous plants. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 147-148.
 • 2016. New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 168-168.
 • 2016. Human induced land-cover changes in western Norway. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 146-146.
 • 2016. Agriculture and husbandry in western Norway - the potential found in different deposits. Boletín de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología. 167-168.
 • 2012. Regional vegetation cover reconstructions using the REVEALS model; a comparison of estimates using pollen records from one large and several small lakes. Japanese Journal of Palynology. 87-87.
 • 2012. Quantitative reconstructions of past vegetation cover; development of the cultural landscape by the Hardangerfjord of western Norway. Japanese Journal of Palynology. 148-148.
 • 2008. Pollen productivity estimates of key European plant taxa for quantitative reconstruction of past vegetation - a review. Terra Nostra. 40-40.
 • 2008. Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches. Terra Nostra. 118-118.
Fagartikkel
 • 2013. Pollen i arkeologi. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 48-58.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

HACIER: Human, Agricultural, and Climatic impact on Ecological Rules: macroecological analysis of paleo-biological datasets (2014-2017). Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Ministry of Education, Youth and Sports under Project Contract no. MSMT-28477/2014, 7F14208-HACIER

DYLAN: How to manage dynamic landscapes? Management and conservation of upland Landscape Conservation Areas (LCA) in Norway (2009-2011). Reseach Council of Norway, Miljø 2015.