Hjem
Kari Loe Hjelles bilde

Kari Loe Hjelle

Professor, Avdeling for naturhistorie
 • E-postKari.Hjelle@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 23
 • Besøksadresse
  Thormøhlensgt. 53A
  Room 
  4B09
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Mitt fagområde er pollenanalyse og vegetasjonshistorie med bakgrunn i botanikk og bl.a. arkeologi. Jeg ønsker å bidra til økt forståelse for hvordan menneskelig aktivitet gjennom tid har endret vegetasjon, biodiversitet og landskap, og mine forskningsinteresser spenner over et bredt spekter.

Eksempler på forskningsfelt:

 • Sammenhenger mellom dagens vegetasjon og pollendeposisjon for å kunne gjøre kvantitative rekonstruksjoner av vegetasjonen i tidligere tider
 • Metodiske forhold som påvirker estimat av pollenproduksjon som brukes i rekonstruksjonsmodeller
 • Landskapsrekonstruksjoner på ulike romlige skalaer
 • Introduksjonen av jordbruket og utviklingen av kulturlandskap med innmark og utmark
 • Forståelse av forhistorien for forvaltningen av naturmiljø
 • Mat, matproduksjon og handel i forhistorisk tid og middelalder

Forskningen er basert på feltanalyser av dagens vegetasjon og pollenprøver fra vannsedimenter, myrer og arkeologiske kontekster. Jeg samarbeider bl.a. med arkeologer i forbindelse med forvaltnings- og forskningsprosjekt og er ansvarlig for Universitetsmuseets paleobotaniske materiale fra arkeologiske utgravninger, som kan brukes i forskning. Jeg har et bredt internasjonalt nettverk, spesielt innenfor bruken av landskapsrekonstruksjonsmodeller.

Jeg kan tilby MSc- og PhD-oppgaver innenfor forskningsfeltene mine.

Jeg var faglig ansvarlig for utstillingen Pollen - så lite så stort som ble vist ved Naturhistorisk museum/Universitetsmuseet i Bergen fra 2008 til museet stengte for rehabilitering i 2013. Deler kan fortsatt sees som nettutstilling.

Jeg planlegger nå en ny utstilling om pollen og bein sammen med osteolog Anne Karin Hufthammer. Denne skal stå ferdig når Naturhistorisk musem igjen åpner i 2019. 

Jeg underviser i emnene:

BIO250 Paleoøkologi

BIO260 Kulturlandskapa i Norden

ARK101/102/103/104 Arkeologiemner - Introduksjonsforelesning om botanikk og arkeologi

Mine nyeste publikasjoner:

Halvorsen, L.S. & Hjelle, K.L. 2017. Prehistoric agriculture in western Norway – Evidence for shifting and permanent cultivation based on botanical investigations from archaeological sites. Journal og Archaeological Science: Reports 13, 682–696.

Hjelle, K.L. & Lødøen, T.K. 2017. Dating of rock art and the effect of human activity on vegetation: The complementary use of archaeological and scientific methods. Quaternary Science Reviews 168, 194–207.

Hjelle, K.L., Prøsch-Danielsen, L. & Soltvedt, E.-C. 2016. Potential and recommendations: Agrarian botanical data from Western Norway. In: Iversen, F. & Petersson, H. (Eds.), The Agrarian life of the north 2000 BC–AD 1000. Studies in rural settlement and farming in Norway. Portal Academic, pp. 293–342.

Mehl, I.K. & Hjelle, K.L. 2016. From deciduous forest to open landscape – application of new approaches to understand cultural landscape development in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany 25(2), 153–176.

Natlandsmyr, B. & Hjelle, K.L. 2016. Long-term vegetation dynamics and land-use history: Providing a baseline for conservation strategies in protected Alnus glutinosa swamp woodlands. Forest Ecology and Management 372, 78–92.

Hjelle, K.L., Mehl, I.K., Sugita, S. & Andersen, G.L. 2015. From pollen percentage to vegetation cover: evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science 30(4), 312–324.   

Bøker
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. 2015. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. 253 sider. ISBN: 9788278870426.
 • Komber, J.; Dunlop, A. R.; Sigurdsson, J. V.; Hjelle, Kari Loe. 1994. Inberetningen om utgravningene i BRM 245 Domkirkegaten 6, 1 987. ISBN: 82-91136-06-8.
 • Hjelle, Kari Loe; Fasteland, Arthur; Hufthammer, Anne Karin; Kaland, Peter Emil; Olsen, Asle Bruen; Soltvedt, Eli Christine. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. Naturvitenskapelige undersøkelser. Universitetet i Bergen. ISBN: 82-90273-53-3.
Tidsskriftartikler
 • Bondevik, Stein; Lødøen, Trond; Tøssebro, Christine; Årskog, Hanne Bente; Hjelle, Kari Loe; Mehl, Ingvild Kristine. 2019. Between winter storm surges - Human occupation on a growing Mid-Holocene transgression maximum (Tapes) beach ridge at Longva, Western Norway. Quaternary Science Reviews. 215: 116-131. doi: 10.1016/j.quascirev.2019.05.006
 • Fjordheim, Kristine; Moen, Asbjørn; Hjelle, Kari Loe; Bjune, Anne Elisabeth; Birks, Hilary H. 2018. Modern pollen–vegetation relationships in traditionally mown and unmanaged boreal rich-fen communities in central Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 251: 14-27. doi: 10.1016/j.revpalbo.2018.01.001
 • Hjelle, Kari Loe. 2018. Hva forteller plantemateriale i byens middelalderlag? Årbok 2017 Bryggens Venner Stiftelsen Bryggen. 47-50.
 • Hjelle, Kari Loe; Halvorsen, Lene Synnøve; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Sugita, Shinya; Paus, Aage; Kaland, Peter Emil; Mehl, Ingvild Kristine; Overland, Anette; Danielsen, Randi; Høeg, Helge Irgens; Midtbø, Inger. 2018. Long-term changes in regional vegetation cover along the west coast of southern Norway: The importance of human impact. Journal of Vegetation Science. 29: 404-415. doi: 10.1111/jvs.12626
 • Halvorsen, Lene Synnøve; Hjelle, Kari Loe. 2017. Prehistoric agriculture in western Norway – Evidence for shifting and permanent cultivation based on botanical investigations from archaeological sites. Journal of Archaeological Science: Reports. 13: 682-696. doi: 10.1016/j.jasrep.2017.05.011
 • Hjelle, Kari Loe; Lødøen, Trond. 2017. Dating of rock art and the effect of human activity on vegetation: The complementary use of archaeological and scientific methods. Quaternary Science Reviews. 168: 194-207. doi: 10.1016/j.quascirev.2017.05.003
 • Halvorsen, Lene Synnøve; Hjelle, Kari Loe. 2016. Agriculture and husbandry in western Norway - the potential found in different deposits. Boletín de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología. 16: 167-168.
 • Hjelle, Kari Loe; Lødøen, Trond; Mehl, Ingvild Kristine; Nordeide, Sæbjørg Walaker; Sugita, Shinya. 2016. Human induced land-cover changes in western Norway. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 16. 146-146.
 • Hjelle, Kari Loe; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Halvorsen, Lene Synnøve; Mehl, Ingvild Kristine; Overland, Anette; Sugita, Shinya. 2016. New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 16. 168-168.
 • Mehl, Ingvild Kristine; Hjelle, Kari Loe. 2016. From deciduous forest to open landscape: application of new approaches to help understand cultural landscape development in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 25: 153-176. doi: 10.1007/s00334-015-0539-6
 • Natlandsmyr, Brith; Hjelle, Kari Loe. 2016. Long-term vegetation dynamics and land-use history: Providing a baseline for conservation strategies in protected Alnus glutinosa swamp woodlands. Forest Ecology and Management. 372: 78-92. doi: 10.1016/j.foreco.2016.03.049
 • Sasaki, Naoko; Takahara, Hikaru; Hayashi, Ryoma; Hjelle, Kari Loe; Sugita, Shinya. 2016. REVEALS-based reconstruction of the past regional vegetation in Tango peninsula, Japan: Use of pollen Productivity estmates independent of dispersal models. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 16. 151-151.
 • Takahara, Hikaru; Wada, Shu; Miyake, Yuhei; Nakamura, Takuma; Sasaki, Naoko; Hayashi, Ryoma; Hjelle, Kari Loe; Sugita, Shinya. 2016. Pollen Productivity estimates in Japan: use of flower traps for major Pinaceae trees and Direct harvesting of flowers for several herbaceous plants. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 16. 147-148.
 • Hjelle, Kari Loe; Mehl, Ingvild Kristine; Sugita, Shinya; Andersen, Gidske Leknæs. 2015. From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 30: 312-324. doi: 10.1002/jqs.2769
 • Mehl, Ingvild Kristine; Hjelle, Kari Loe. 2015. From pollen percentage to regional vegetation cover - A new insight into cultural landscape development in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 217: 45-60. doi: 10.1016/j.revpalbo.2015.02.005
 • Mehl, Ingvild Kristine; Overland, Anette; Berge, Jan; Hjelle, Kari Loe. 2015. Cultural landscape development on a west-east gradient in western Norway - potential of the Landscape Reconstruction Algorithm (LRA). Journal of Archaeological Science. 61: 1-16. doi: 10.1016/j.jas.2015.04.015
 • Bunting, M. Jane; Farrell, Michelle; Broström, Anna; Hjelle, Kari Loe; Mazier, Florence; Middleton, Richard; Nielsen, Anne Birgitte; Rushton, Elizabeth A.C.; Shaw, Helen; Twiddle, Claire L. 2013. Palynological perspectives on vegetation survey: a critical step for model-based reconstruction of Quaternary land cover. Quaternary Science Reviews. 82: 41-55. doi: 10.1016/j.quascirev.2013.10.006
 • Hjelle, Kari Loe. 2013. Pollen i arkeologi. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 11: 48-58.
 • Overland, Anette; Hjelle, Kari Loe. 2013. Pollen analysis in the context of clearance cairns from boreal forests - a reflection of past cultivation and pastoral farming. Journal of Archaeological Science. 40: 1029-1041. doi: 10.1016/j.jas.2012.08.031
 • Hjelle, Kari Loe; Kaland, Sigrid Hillern H; Kvamme, Mons; Lødøen, Trond Klungseth; Natlandsmyr, Brith. 2012. Ecology and long-term land-use, palaeoecology and archaeology - the usefulness of interdisciplinary studies for knowledge-based conservation and management of cultural landscapes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. 8: 321-337. doi: 10.1080/21513732.2012.739576
 • Hjelle, Kari Loe; Mehl, Ingvild Kristine. 2012. Regional vegetation cover reconstructions using the REVEALS model; a comparison of estimates using pollen records from one large and several small lakes. Japanese Journal of Palynology. 58: 87-87.
 • Hjelle, Kari Loe; Solem, Thyra Lise; Halvorsen, Lene Synnøve; Åstveit, Leif Inge. 2012. Human impact and landscape utilization from the Mesolithic to medieval time traced by high spatial resolution pollen analysis and numerical methods. Journal of Archaeological Science. 39: 1368-1379. doi: 10.1016/j.jas.2011.12.026
 • Hjelle, Kari Loe; Sugita, Shinya. 2012. Estimating pollen productivity and relevant source area of pollen using lake sediments in Norway: How does lake size variation affect the estimates? The Holocene. 22: 313-324. doi: 10.1177/0959683611423690
 • Mehl, Ingvild Kristine; Hjelle, Kari Loe. 2012. Quantitative reconstructions of past vegetation cover; development of the cultural landscape by the Hardangerfjord of western Norway. Japanese Journal of Palynology. 58: 148-148.
 • Hjelle, Kari Loe. 2011. Gamle lyngheier og lite skog aust på Vigra. Vigra Sogelag. 54-56.
 • Bunting, M. Jane; Hjelle, Kari Loe. 2010. Effect of vegetation data collection strategies on estimates of relevant source area of pollen (RSAP) and relative pollen productivity estimates (relative PPE) for non-arboreal taxa. Vegetation History and Archaeobotany. 19: 365-374. doi: 10.1007/s00334-010-0246-2
 • Gaillard, Marie-José; Sugita, Shinya; Mazier, Florence; Trondman, Anna-Kari; Broström, Anna; Hickler, Thomas; Kaplan, Jed O.; Kjellström, Erik; Kokfelt, Ulla; Kuneš, Petr; Lemmen, Carsten; Miller, Paul; Olofsson, Jörgen; Poska, Anneli; Rundgren, Mats; Smith, Ben; Strandberg, Gunilla; Fyfe, Ralph; Nielsen, Anne-Birgitte; Alenius, Teija; Balakauskas, Lauras; Barnekow, Lena; Birks, Harry John Betteley; Bjune, Anne Elisabeth; Björkman, Leif; Giesecke, Thomas; Hjelle, Kari Loe; Kalnina, Laimdota; Kangur, Mihkel; van der Knaap, Willem O.; Koff, Tiiu; Lagerås, Per; Latalowa, Malgorzata; Leydet, Michelle; Lechterbeck, Jutta; Lindbladh, Matts; Odgaard, Bent vad; Peglar, Sylvia Margaret; Segerström, Ulf; von Stedingk, Henrik; Seppä, Heikki. 2010. Holocene land-cover reconstructions for studies on land cover-climate feedbacks. Climate of the Past. 6: 483-499. doi: 10.5194/cp-6-483-2010
 • Hjelle, Kari Loe. 2010. Vegetasjonen og landskapet på Vigra i tidligere tider. Starten på en pollenanalytisk undersøkelse. Vigra Sogelag. 47-48.
 • Hjelle, Kari Loe; Halvorsen, Lene Synnøve; Overland, Anette. 2010. Heathland development and relationship between humans and environment along the coast of western Norway through time. Quaternary International. 220: 133-146. doi: 10.1016/j.quaint.2009.09.023
 • Hjelle, Kari Loe. 2009. Pollen - så lite - så stort. Årbok for Bergen Museum. 73-79.
 • Overland, Anette; Hjelle, Kari Loe. 2009. From forest to open pastures and fields: cultural landscape development in western Norway inferred from two pollen records representing different spatial scales of vegetation. Vegetation History and Archaeobotany. 18: 459-476. doi: 10.1007/S 00334-009-0225-7
 • Stančikaitė, Miglė; Daugnora, Linas; Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin. 2009. The environment of the Neolithic archaeological sites in Šventoji, Western Lithuania. Quaternary International. 207: 117-129. doi: 10.1016/j.quaint.2009.01.012
 • Broström, Anna; Nielsen, Anne Birgitte; Gaillard, Marie-José; Hjelle, Kari Loe; Mazier, Florence; Binney, Heather A.; Bunting, Jane; Fyfe, Ralph; Meltsov, Viveca; Poska, Anneli; Räsänen, Satu; Soepboer, Welmoed; von Stedingk, Henrik; Suutari, Henna; Sugita, Shinya. 2008. Pollen productivity estimates of key European plant taxa for quantitative reconstruction of past vegetation: a review. Vegetation History and Archaeobotany. 17: 461-478. doi: 10.1007/s00334-008-0148-8
 • Broström, Anna; Nielsen, Anne-Birgitte; Gaillard, Marie-José; Hjelle, Kari Loe; Mazier, Florence; Binney, Heather; Bunting, Jane; Fyfe, Ralph. 2008. Pollen productivity estimates of key European plant taxa for quantitative reconstruction of past vegetation - a review. Terra Nostra. 2: 40-40.
 • Casseldine, C.; Fyfe, Ralph; Hjelle, Kari Loe. 2008. Pollen modelling, palaeoecology and archaeology: virtualisation and/or visualisation of the past? Vegetation History and Archaeobotany. 17: 543-549. doi: 10.1007/s00334-007-0093-y
 • Gaillard, Marie-José; Sugita, Shinya; Bunting, M. Jane; Middleton, Richard; Broström, Anna; Caseldine, C; Giesecke, Thomas; Hellman, Sofie EV; Hicks, Sheila; Hjelle, Kari Loe; Langdon, Cathrine; Nielsen, Anne Birgitte; Poska, Anneli; Stedingk, Henrik von; Veski, Siim. 2008. The use of modelling and simulation approach in reconstructing past landscapes from fossil pollen data: a review and results from the POLLANDCAL network. Vegetation History and Archaeobotany. 17: 419-443. doi: 10.1007/s00334-008-0169-3
 • Hjelle, Kari Loe; Halvorsen, Lene Synnøve; Andersen, Gidske Leknæs. 2008. Landscape and agricultural development in Sogndal, Western Norway, revealed through pollen and macrofossil analysis, modern analogues and modelling approaches. Terra Nostra. 2: 118-118.
 • Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin; Bergsvik, Knut Andreas. 2006. Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in western Norway. Environmental Archaeology. 11: 147-170. doi: 10.1179/174963106x123188
 • Berge, Jan; Hjelle, Kari Loe; Hjelmtveit, Solfrid; Ingvartsen, Beate Helle. 2004. Kreta - ei reise i det mediterrane kulturlandskapet. Årbok for Bergen Museum. 9: 38-43.
 • Hjelle, Kari Loe; Moe, Dagfinn. 2003. Pollen analysis used as a technic in interdisciplinary projects. Archeologia postmedievale. 6 (2002): 171-175.
 • Hjelle, Kari Loe. 2002. Palaeobotanical investigations in Bergen, Norway - development of an urban settlement and the use of plants in the medieval town. Nordic Archaeobotany - NAG 2000 in Umeå, Archaeology and Environment. 15. 85-94.
 • Hjelle, Kari Loe. 2002. Pollenanalytiske undersøkelser fra lok. 17 Havnen og lok. 1 Hakedal, Skatestraumen. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 333-348.
 • Hjelle, Kari Loe; Berge, Jan. 2002. Pollen - et mangfold av former og mønster. Årbok for Bergen Museum. 30-35.
 • Hjelle, Kari Loe; Hommedal, Alf Tore. 2002. Holmen og Veisan - ei kjelde til Bergen si tidlege historie. Arkeo. 2. 18-26.
 • Hjelle, Kari Loe. 2000. Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingetiden? Bosetningsutvikling basert på botaniskk materiale. Årbok for Bergen Museum. 58-63.
 • Hjelle, Kari Loe. 2000. Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingetiden? Bosetningsutvikling basert på botaniskk materiale. Årbok for Bergen Museum. 58-63.
 • Hjelle, Kari Loe. 1999. Kan vi påvise tidligere tiders slåtte- og beitevegetasjon i pollendiagram? Bergen Museums skrifter. 6.
 • Hjelle, Kari Loe. 1999. Kan vi påvise tidligere tiders slåtte- og beitevegetasjon i pollendiagram? Bergen Museums skrifter. 6.
 • Hjelle, Kari Loe. 1999. Use of modern pollen samples and estimated pollen representation factors as aids in the interpretation of cultural activity in local pollen diagrams. Norwegian Archaeological Review. 32: 19-39.
 • Hjelle, Kari Loe. 1999. Modern pollen assemblages from mown and grazed vegetation types in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 107: 55-81.
 • Hjelle, Kari Loe; Schjølberg, Ellen. 1999. Planterester fra Vågsbunnen i Bergen. Arkeo. 1. 47-51.
 • Moe, Dagfinn; Hjelle, Kari Loe. 1999. Mesolithic human adaption to changing alpine/subalpine vegetation in the central and eastern Alps, based on a vegetational historical study from Val Febbraro, Spluga Valley (Italy). Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. 55: 207-214.
 • Hjelle, Kari Loe. 1998. Herb pollen representation in surface moss sample from mown meadows and pastures in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 7: 79-96.
 • Hjelle, Kari Loe. 1998. The use of on-site pollen analysis, local pollen diagrams and modern pollen samples in investigations of cultural activity. Archaeologia Baltica. 3: 87-102.
 • Hjelle, Kari Loe. 1998. Herb pollen representation in surface moss samples from mown meadows and pastures in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 7: 79-96.
 • Hjelle, Kari Loe. 1997. Relationships between pollen and plants in human-influenced vegetation types using presence-absence data in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 99: 1-16.
 • Bjørgo, Tore; Hjelle, Kari Loe. 1996. En forhistorisk ødegård i Selje. Arkeo. 1. 5-9.
 • Moe, D.; Engan, A.; Hjelle, Kari Loe; Nystad, M. 1995. Richerche paleoamientali in alta valle Splugo: rapporto Bergen 1995. I Preistoria e paleoambienti della Valchieavenna: richercha 1995. Clavenna. 34: 58-61.
 • Hjelle, Kari Loe; Kaland, Peter Emil. 1994. Forhistoriske og historiske kulturlandskap i tilknytning til vernet bygningsmiljø på Havrå, Osterøy. FOK-programmets skriftserie, Program for kulturminneforskning. 16.
 • Hjelle, Kari Loe; Kaland, Peter Emil. 1992. Pollenanalytiske undersøkelser i Kotedalen. Arkeo. 1: 12-16.
Rapporter/avhandlinger
 • Overland, Anette; Hjelle, Kari Loe. 2017. Pollenanalyser i tilknytning til de arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase, Vik 70/1, Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Paleobotanisk rapport 9-2017. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. UIB. 73 sider.
 • Overland, Anette; Mehl, Ingvild Kristine; Hjelle, Kari Loe. 2016. Paleobotaniske analyser fra dyrkingsprofiler og ardspor på Henjum, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane. Paleobotanisk rapport 7-2016. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen, Bergen.
 • Overland, Anette; Halvorsen, Lene Synnøve; Hjelle, Kari Loe. 2014. Vegetasjonshistorie ved E 16 Filefjell, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Paleobotanisk rapport 16-2014. De naturhistoriske samlinger, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen.
 • Overland, Anette; Hjelle, Kari Loe. 2008. Fremre Øygarden (gbnr. 49/2, Lærdal – analyser av pollenprøver fra dyrkningsprofiler. Paleobotanisk rapport 1-2008. De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen.
 • Overland, Anette; Hjelle, Kari Loe. 2003. Vegetasjonshistoriske undersøkelser på Sørheimsmoen, gnr. 36/10, Etne Kommune; fra skog til åpent kulturlandskap. De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Bergen.
 • Hjelle, Kari Loe. 1998. Relationships between modern pollen deposition and the vegetation in mown and grazed communities in western Norway and their application to the interpretation of past cultural activity. Dr.scient.. -. UiB. 1 sider.
 • Hjelle, Kari Loe. 1995. Boplassavsetninger og pollenanalyse, et eksempel fra Kotedalen i Hordaland. Arkeologiske Skrifter. 8. Arkeologisk Institutt, Bergen Museum, Univ. i Bergen. 187 sider.
Bokkapitler
 • Hjelle, Kari Loe; Kvamme, Mons. 2018. Environmental Management with Livestock. saseas0217, sider . I:
  • Lopez Varela, Sandra L. 2018. The Encyclopedia of Archaeological Sciences. John Wiley & Sons. 1992 sider. ISBN: 9780470674611.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Hjelle, Kari Loe; Soltvedt, Eli-Christine. 2016. Potensial and recommendations: Agrarian botanical data, western Norway. 14, sider 293-342. I:
  • Iversen, Frode; Petersson, Håkan. 2016. The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway. Portal forlag. 342 sider. ISBN: 978-82-8314-099-6.
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring. Kapittel 9, sider 189-205. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål. Kapittel 1, sider 9-18. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Austrheim, Gunnar; Kirchhefer, Andreas; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder. Kapittel 2, sider 19-24. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Hjelle, Kari Loe. 2015. Open landscapes and the use of outfield Resources through time - methodological aspects and potential of pollen analysis. Kapittel, sider 241-251. I:
  • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. 2015. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. 253 sider. ISBN: 9788278870426.
 • Hjelle, Kari Loe; Lødøen, Trond; Natlandsmyr, Brith; Kvamme, Mons; Kaland, Sigrid Hillern H. 2015. Erdalen og Sunndalen – bruk av utmarksressurser gjennom mer enn to tusen år. kapittel 3, sider 25-47. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Sjøgren, Per Johan E; Austrheim, Gunnar; Stene, Kathrine; Hjelle, Kari Loe; Rosvold, Jørgen; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskapshistorie. 7, sider 159-179. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Hjelle, Kari Loe; Larsen, Jorunn. 2013. Moderne gårdsdrift betyr gjødsling av åker og eng, dyrking av monokulturer, ugrasbekjemping og maskinell høsting. Dette gir andre plantesamfunn enn blomsterengene og åkrene i det tradisjonelle jordbruket. Kapittel: Livet i vatnet, sider 97-99. I:
  • Nord, S.; Solhøy, T.; Helland-Hansen, W. 2013. Ei halvøy i Hardanger. Natur- og kulturforteljingar frå Neshalvøya. 150 sider. ISBN: 9788273261045.
 • Hjelle, Kari Loe. 2012. Naturvitenskapelig dokumentasjon av det eldste jordbruk/beite i Vest-Norge. Kapittel 9, sider 119-124. I:
  • Kaul, Flemming; Sørensen, Lasse. 2012. Agrarsamfundenes ekspansion i nord. 296 sider. ISBN: 978-87-7602-196-2.
 • Hjelle, Kari Loe; Sugita, Shinya. 2011. How does lake size variation affect relative pollen productivity estimates? Results from simulations and empirical data from Norway. Abstract, sider 23-24. I:
  • Poska, A.; Pidek, I.A.; Kihno, K. 2011. Pollen Monitoring Programme VIII International Meeting 20-22 May 2011, Tartu, Estonia Celebration of Life and Work of Sheila Hicks. Tartu University Press. 84 sider. ISBN: 978-9949-19-633-3.
 • Bjelland, Torbjørg; Hjelle, Kari Loe; Skaar, Endre; Sæbø, Linda; Thorvaldsen, Pål. 2010. Degradation and remedial measures. Chapter 5, sider 63-119. I:
  • Lødøen, Trond. 2010. The Rock Art Project - Securing and Protecting Rock Art University of Bergen 1996 - 2005. 194 sider. ISBN: 978-82-93142-00-3.
 • Hjelle, Kari Loe; Lødøen, Trond. 2010. Activity, settlement and vegetation in prehistoric times. Chapter 7, sider 133-143. I:
  • Lødøen, Trond. 2010. The Rock Art Project - Securing and Protecting Rock Art University of Bergen 1996 - 2005. 194 sider. ISBN: 978-82-93142-00-3.
 • Gaillard, Marie-José; Dutoit, Terry; Hjelle, Kari Loe; Koff, Tiiu; O'Connell, Michael. 2009. Kulturlandschaften Europas: Ursprung und Entwicklung. Ursprung und Entwicklung, sider 34-45. I:
  • Krzywinski, Knut; O'Connell, Michael; Kuster, Hansjorg. 2009. Europaische Kulturlandschaften. Wo Demeter ihre Felder hat und Pan zu Hause ist. 217 sider. ISBN: 978-3-941624-31-3.
 • Hjelle, Kari Loe. 2009. Havraa - eine traditionelle landliche Siedlung im Fjordgebiet Westnorwegens. 53, sider 200-201. I:
  • Krzywinski, Knut; O'Connell, Michael; Kuster, Hansjorg. 2009. Europaische Kulturlandschaften. Wo Demeter ihre Felder hat und Pan zu Hause ist. 217 sider. ISBN: 978-3-941624-31-3.
 • Moe, Dagfinn; Hjelle, Kari Loe. 2009. Alpine Wege und Weiden in der Hardangerwidda im mittleren Sudnorwegen. 57, sider 208-209. I:
  • Krzywinski, Knut; O'Connell, Michael; Kuster, Hansjorg. 2009. Europaische Kulturlandschaften. Wo Demeter ihre Felder hat und Pan zu Hause ist. 217 sider. ISBN: 978-3-941624-31-3.
 • Hjelle, Kari Loe. 2008. Frå skog til ope kulturlandskap. Pollenanalyse fortel vegetasjonshistorie. Kapitel, sider 132-133. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Hjelle, Kari Loe. 2008. Pollen - vår viktigaste kjelde til vegetasjonen i fortida. Kapitel, sider 68-68. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Hjelle, Kari Loe; Solem, Thyra. 2008. Botaniske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Kapittel 4, sider 477-545. I:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 sider. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Hjelle, Kari Loe; Solem, Thyra Lise. 2008. Botaniske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Kapittel 4, sider 477-545. I:
  • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. 2008. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 670 sider. ISBN: 978-82-519-2335-4.
 • Fyfe, Ralph; Caseldine, Chris; Hjelle, Kari Loe. 2007. Modelling 'landscapes' from pollen data: opportunities and limitations. Abstract, sider 67-67. I:
  • Makohonienko, Miroslaw; Makowiecki, Daniel; Czerniawska, Jolanta. 2007. Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. 223 sider. ISBN: 978-83-60247-83-9.
 • Hjelle, Kari Loe. 2007. Foreign trade and local production - plant remains from medieval times in Norway. Chapter 7, sider 161-179. I:
  • Karg, Sabine. 2007. Medieval food traditions in Northern Europe. IEEE. 230 sider. ISBN: 978-87-7602-065-1.
 • Hjelle, Kari Loe. 2007. Agricultural establishment and development of heathlands: A history of west Norwegian management. Abstract, sider 120-120. I:
  • Måren, Inger Elisabeth; Nilsen, Liv S. 2007. 10th European Heathland Workshop - Workshop, Excursion, and Symposium Guide. Department of Natural History, Bergen Museum & Department of Biology, University of Bergen, Bergen. 161 sider.
 • Hjelle, Kari Loe. 2007. Pollenanalyser av jordprofiler fra Indre Matre, Kvinnherad. Appendix, sider . I:
  • Zehetner, Janicke Larsen. 2007. Fra sted til gård. En agrararkeologisk analyse av Indre Matre i Kvinnherad, Hordaland. 302 sider.
 • Hjelle, Kari Loe; Halvorsen, Lene Synnøve. 2007. Relationships between human culture and environment along the coast of western Norway through time. Abstract, sider 73-73. I:
  • Makohonienko, Miroslaw; Makowiecki, Daniel; Czerniawska, Jolanta. 2007. Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. 223 sider. ISBN: 978-83-60247-83-9.
 • Hjelle, Kari Loe; Solem, Thyra. 2007. Fra skog til åpent kulturlandskap på Nyhamna. 3, sider 42-45. I:
  • Ringstad, Bjørn. 2007. Nyhamna gjennom 12 000 år - fra jegersamfunn til gassleverandør. 464 sider. ISBN: 978-82-997617-0-3.
 • Karg, Sabine; Alsleben, Almuth; Badura, Monika; Hiie, Sirje; Hjelle, Kari Loe; Jarosinska, Joanna; Latalowa, Malgorzata; Lempiäinen, Terttu; Sillasoo, Ülle; Swieta-Musznicka, Joanna; Viklund, Karin. 2007. Synthesis and a mission for the future. syntese, sider 181-190. I:
  • Karg, Sabine. 2007. Medieval food traditions in Northern Europe. IEEE. 230 sider. ISBN: 978-87-7602-065-1.
 • Overland, Anette; Hjelle, Kari Loe. 2007. Agrare kulturminner i utmark - pollenanalyse i tilknytning til rydningsrøysfelt. Kap 2, sider 275-344. I:
  • Zehetner, Janicke Larsen; Holm, Ingunn. 2007. UBAS - Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 4. Universitetet i Bergen. 344 sider. ISBN: 978-82-90273-84-7.
 • Hjelle, Kari Loe. 2006. Ferdsel langs slepene i forhistorisk tid. 40, sider 172-178. I:
  • Såtvedt, Olav. 2006. Langs Lågen. Natur og kultur langs Numedalslågen 2006. 192 sider. ISBN: 82-7494-0776.
 • Hjelle, Kari Loe. 2005. Pollenanalyse - en nødvendig metode for å forstå jernalderens jordbrukslandskap. 6, sider 91-103. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 sider. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Hjelle, Kari Loe; Bjune, Anne Elisabeth; Overland, Anette. 2005. Vegetasjonshistoriske undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange-prosjektet, Gossen, Aukra kommune, Møre og Romsdal. 2, sider 203-236. I:
  • Åstveit, Leif Inge. 2005. Arkeologisk registrering på Gossen/Nyhamna, Aukra kommune. Ormen-Lange prosjektet. Kulturhistoriske skrifter og rapporter 3. Kulturavdelinga. Møre og Romsdal fylke, Molde.
 • Hjelle, Kari Loe; Overland, Anette. 2005. Naturvitenskapelige undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange prosjektet - Stavneset i Averøy kommune, Møre og Romsdal. 2, sider 85-112. I:
  • Åstveit, Leif Inge; Olsen, Thomas Bruen; Bjørkli, Birgitte; Aakvik, Jan; Vik, Berit. 2005. Arkeologisk registrering på Stavneset, Averøy kommune. Ormen Lange-prosjektet. Kulturhistoriske skrifter og rapporter 2. Kulturavdelinga. Møre og Romsdal fylke, Molde.
 • Hjelle, Kari Loe; Overland, Anette. 2005. Vegetasjonshistoriske undersøkelser i forbindelse med Ormen Lange prosjektet - Helland og Baraldsnes i Haram kommune, Møre og Romsdal. 2, sider 149-170. I:
  • Åstveit, Leif Inge. 2005. Arkeologisk registrering på Baraldsneset Haram kommune. Ormen Lange-prosjektet. Kulturhistoriske skrifter og rapporter 1. Møre og Romsdal fylke, Kulturavdelinga, Molde.
 • Hjelle, Kari Loe. 2004. Pollen analytical investigations in the Scandinavian-Sicilian Archaeological Project (SSAP) 1999-2000. Gotarc serie C nr 56, sider 123-137. I:
  • Mühlenbock, Christian; Prescott, Christopher. 2004. The Scandinavian Sicilian Archaeological Project. Archaeological excavations at Monte Polizzo Sicily. Reports 1998-2001. Gotarc serie C nr 56, Göteborg University, Department of Archaeology, Göteborg, Sweden. 182 sider.
 • Hjelle, Kari Loe. 2004. The Scandinavian-Sicilian Archaeological Project (SSAP): Palynological investigations 1998. Gotarc serie C nr 56, sider 79-81. I:
  • Mühlenbock, Christian; Prescott, Christopher. 2004. The Scandinavian Sicilian Archaeological Project. Archaeological excavations at Monte Polizzo Sicily. Reports 1998-2001. Gotarc serie C nr 56, Göteborg University, Department of Archaeology, Göteborg, Sweden. 182 sider.
 • Overland, Anette; Hjelle, Kari Loe. 2004. Agrare kultuminner i utmark - pollenanalyse i tilknytning til rydningsrøysfelt. Appendiks D Pollenrapport, sider 253-311. I:
  • Holm, Ingunn. 2004. Forvaltning av agrare kulturminner i utmark. 311 sider.
 • Hjelle, Kari Loe. 2002. Pollenanalytiske undersøkelser fra lok. 17 Havnen og lok. 1 Haukedal, Skatestraumen. 333-348. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas. 2002. Bergsvik, K.A. (ed.). Arkeologiske undersøkelser i Skatestraumen. Bind I. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 7. Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Bergen.
 • Hjelle, Kari Loe. 2001. Eksisterte det et tettsted i Bergen i vikingtiden? Bosetningsutvikling basert på botanisk materiale. 58-63. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2001. Årbok for Bergen Museum 2000.
 • Hjelle, Kari Loe. 1994. Pollenanalyse. 158-181. I:
  • Komber, J.; Dunlop, A. R.; Sigurdsson, J. V.; Hjelle, Kari Loe. 1994. Inberetningen om utgravningene i BRM 245 Domkirkegaten 6, 1 987. ISBN: 82-91136-06-8.
 • Hjelle, Kari Loe. 1992. Pollenanalytiske undersøkelser. 109-116. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Archaeological investigations at Krossnes, Flatøy 1988-1991. Arkeologiske rapporter 18 (Appendix 1). (D. Simpson, ed.). Universitetet i Bergen.
 • Hjelle, Kari Loe. 1992. Pollenanalytiske undersøkelser innenfor boplassen i Kotedalen. 91-122. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. (A. K. Hufthammer, P. E. Kaland, K. L. Hjelle, A. S. Olsen, E. S. Soltvedt, eds.). Universitetet i Bergen.
 • Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin; Kaland, Peter Emil; Olsen, Asle Bruen; Soltvedt, E. C. 1992. Utnytting av naturressursene i Kotedalen - et tverrvitenskapelig sammendrag. 139-150. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Kotedalen - en boplass gjennom 5000 år. (K. Hjelle, A. K. Hufthammer, P. E. Kaland, A. B. Olsen, E. S. Soltvedt, eds.). Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

HACIER: Human, Agricultural, and Climatic impact on Ecological Rules: macroecological analysis of paleo-biological datasets (2014-2017). Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 and the Ministry of Education, Youth and Sports under Project Contract no. MSMT-28477/2014, 7F14208-HACIER

DYLAN: How to manage dynamic landscapes? Management and conservation of upland Landscape Conservation Areas (LCA) in Norway (2009-2011). Reseach Council of Norway, Miljø 2015.