Hjem
Kariane Therese Gärtner Westrheims bilde

Kariane Therese Gärtner Westrheim

Professor
 • E-postKariane.Westrheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 87 97+47 976 42 088
 • Besøksadresse
  Christiesgate 13
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Kritisk pedagogikk - Feiretradisjonen
 • Flerkulturelle tema
 • Sosiale og politiske bevegelser (kurdiske)
 • Utdanning i områder med krig og politisk uro
 • Utdanning i fengsel

Formidlingstema kretser om kurdiske bevegelser i Tyrkia og Nord-Syria, med vekt på politiske, demokratiske og utdanningsmessige forhold. Aktiv formidler i ulike media.

Master- og bachelorprogram i pedagogikk

EVU-emne (PED665) Kriminalomsorgen som læringsarena.

 

Bøker
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Miley, Thomas Jeffrey; Venturini, Federico. 2018. My Encounter with the Kurdish Movement. 400 sider. ISBN: 978-1-55164-668-8.
 • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-450-1285-9.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Dagları Seçmek: Alternatif Bir Kimlik Projesi Olarak PKK. 254 sider. ISBN: 978-605-60675-3-2.
 • Muller, Mark; Bringham, Claire; Westrheim, Kariane; Yildiz, Kerim. 2005. EU Turkey and the Kurds. 204 sider. ISBN: 1900175878.
Tidsskriftartikler
 • Abamosa, Juhar Yasin; Hilt, Line; Westrheim, Kariane. 2019. Social inclusion of refugees into higher education in Norway: A critical analysis of Norwegian higher education and integration policies. Policy Futures in Education. doi: 10.1177/1478210319878327
 • Westrheim, Kariane. 2018. Natos egen krigsforbryter. Klassekampen. 22-23.
 • Westrheim, Kariane. 2018. All makt til forbryteren. Klassekampen. 20-21.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2018. Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2018-11-16.
 • Roth, Beate Buanes; Westrheim, Kariane; Jones, Lise Øen; Manger, Terje. 2017. Academic self-efficacy, educational motives and aspects of the prison sentence as predictors for participation in prison education. Journal of Correctional Education. 68: 19-40.
 • Westrheim, Kariane. 2016. Kuppmakeren Erdogan. Klassekampen. Publisert 2016-07-21.
 • Westrheim, Kariane. 2015. På full fart mot borgerkrig. Bergens Tidende. Publisert 2015-09-16.
 • Westrheim, Kariane. 2015. Karanliga Karsi deniz feneri (tyrkisk) A Lighthouse in the dark. PolitikART. Publisert 2015-06-18.
 • Westrheim, Kariane. 2015. Fredssamtaler ble snudd til krig. Bergens Tidende. Publisert 2015-08-21.
 • Westrheim, Kariane; Hagatun, Kari. 2015. Hva betyr "kompetanse for mangfold" i utdanningssystemet. Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-4: 168-180.
 • Westrheim, Kariane. 2014. “DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK BİR GÜNÜ ALIR...’’ Eng. oversettelse “IT TAKES ONE DAY TO CHANGE THE WORLD…”. Yeni Özgür Politika. 3 sider. Publisert 2014-11-06.
 • Westrheim, Kariane. 2014. "Dünya Kobanê'deki Kürt direnişini desteklemelidir" Eng tittel "Support the Kurdish resistance in Kobane". Yeni Ôzgür Politika. 1 sider. Publisert 2014-10-31.
 • Westrheim, Kariane; Gunter, Michael. 2014. “Living Freedom”: The Evolution of the Kurdish Conflict in Turkey and the Efforts to Resolve it. Kurdish Studies. 2: 48-51.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2014. Iraqi prisoners in Norway: Educational background, participation, preferences and barriers to education. Journal of Prison Education and Reentry. 1: 6-19.
 • Westrheim, Kariane. 2013. I geriljaen har alle en bok i lommen. Bergens Tidende. 16-17. Publisert 2013-11-15.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Sunde, Eva; Langørgen, Ketil. 2012. Lærerutdannerens digitale kompetanse. Högre Utbildning. 2: 93-108.
 • Westrheim, Kariane. 2012. PKK’de kadınlar ve Kürt ulusal hareket. Yeni Ozgur Politika.
 • Westrheim, Kariane. 2011. De syriske kurderne er vår tids fredløse. Bergens Tidende. Publisert 2011-04-08.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Choosing the Mountains: The PKK as alternative knowledge and identity project. Politics, Culture and Socialization. 2.
 • Westrheim, Kariane. 2010. Replikk til førsteamanuensis Rolf Fastings kommentar i Spesialpedagogikk nr. 10/2010, til boka Etnisk mangfold i skolen. Det sakkyndige blikket av Joron Pihl. Spesialpedagogikk. 10. 30-32.
 • Westrheim, Kariane. 2008. Prison as Site for Political Education: Educational Experiences from Prison Narrated by Members and Sympathisers of the PKK. The Journal for Critical Education Policy Studies. 6.
 • Westrheim, Kariane. 2007. PKK bekjempes ikke med våpen. Bergens Tidende. Publisert 2007-07-21.
 • Westrheim, Kariane; Lillejord, Sølvi. 2007. A Zone for Deliberation? Methodological challenges in fields of political unrest. Policy Futures in Education. 5: 173-185.
 • Dysthe, Olga; Samara, Akylina; Westrheim, Kariane. 2006. Multivoiced supervision of master students: A case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education. 31: 299-318. doi: 10.1080/03075070600680562
 • Westrheim, Kariane. 2006. PKK bevegelsen. Tema Kurdistan. 23-28.
 • Westrheim, Kariane; Lynngård, Arne Liljedahl. 2006. Hinder for fredelig løsning? Forsvarets Forum. 7/8. 57.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Voldtekt av kurdiske kvinner: Landsbyvoktersystemet i Tyrkia. Tema Kurdistan. 16: 9-11. Publisert 2005-12-12.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Saklig ukyndighet? Skolepsykologi.
 • Westrheim, Kariane; Nordanger, Dag Øystein. 2005. Polarisering av identiteter. Bergens Tidende. Publisert 2005-12-05.
 • Westrheim, Kariane. 2004. Kritisk pedagogikk og multikulturalisme i lys av Freiretradisjonen. Nordisk Pedagogik. Vol. 24, nr 3. 212-226.
 • Westrheim, Kariane. 2004. Kurderne blir forsøkt kneblet. Bergens Tidende. Publisert 2004-03-01.
 • Westrheim, Kariane; Lynngård, Arne Liljedahl. 2004. Får Leyla Zana en rettferdig rettsak? Bergens Tidende. Publisert 2004-03-04.
Rapporter/avhandlinger
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård; Jones, Lise Øen. 2017. "Vi er ganske gode i hverdagen": Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon. Fylkesmannen i Hordaland. 1/2017. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 70 sider.
 • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Gröning, Linda; Westrheim, Kariane; Asbjørnsen, Arve Egil. 2014. Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, Bergen. 114 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2013. Ethnic minority prisoners in Nordic prisons: Educational background,preferences and needs. A qualitative study of prisoners from Iraq,Poland, Russia, Serbia and Somalia. Fylkesmannen i Hordaland. 196 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde; Ludvigsen, Kristine. 2012. Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. Fylkesmannen i Hordaland. 87 sider.
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes; Hertzberg, Frøydis; Ludvigsen, Sten Runar; Matusov, Eugene; Wasson, Barbara; Lillejord, Sølvi; Hattie, John; Hoel, Torlaug Løkensgard; Samara, Akylina; Sutherland, Rosamund; Lunsford, Karen; Rogers, Paul M. 2011. A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen. 40 sider.
 • Westrheim, Kariane. 2009. Education in a Political Context. A study of knowledge processes and learning sites in the PKK. 180 sider.
 • Westrheim, Kariane; Lillejord, Julie. 2009. Mapping Discrimination: Trade Unions in Norway. Working Lives Research Institute, London Metropolitan University, London, UK. 15 sider.
 • Westrheim, Kariane; Dysthe, Olga. 2004. Medstudenten som ressurs. UPED-skrift. 3. Program for læringsforskning. 25 sider.
Bokkapitler
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. Innledning, sider 14-26. I:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. kapittel 7, sider 144-163. I:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2019. Utenlandske innsatte: høy utdanningamotivasjon, men mange hinder. 11, sider 225-243. I:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane. 2018. My encounter with the Kurdish Movement. Part two, sider 176-182. I:
  • Westrheim, Kariane; Miley, Thomas Jeffrey; Venturini, Federico. 2018. My Encounter with the Kurdish Movement. 400 sider. ISBN: 978-1-55164-668-8.
 • Westrheim, Kariane; Gunter, Michael. 2018. The EU Turkey Civic Commission and the Peace in Kurdistan Campaign. Part two, sider 182-189. I:
  • Westrheim, Kariane; Miley, Thomas Jeffrey; Venturini, Federico. 2018. My Encounter with the Kurdish Movement. 400 sider. ISBN: 978-1-55164-668-8.
 • Hagatun, Kari; Westrheim, Kariane. 2014. "Vi klarer oss uansett - Det har vi gjort i fem hundre år": Perspektiver på utdanningssituasjonen til norske rombarn. kapittel 9, sider 243-276. I:
  • Westrheim, Kariane; Tolo, Astrid. 2014. Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-450-1285-9.
 • Westrheim, Kariane. 2014. Kurdish women of the diaspora and political participation. 6, sider 127-149. I:
  • Akman, Haci. 2014. Negotiating identity in Scandinavia : women, migration and the diaspora. Berghahn Books. 196 sider. ISBN: 978-1-78238-306-2.
 • Westrheim, Kariane. 2013. Den flerkulturelle skolen. 14, sider 383-414. I:
  • Krumsvik, Rune Johan; Säljö, Roger. 2013. Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. 644 sider. ISBN: 978-82-450-1280-4.
 • Westrheim, Kariane. 2013. Taking to the Streets! Kurdish Collective Action in Turkey. 6, sider 137-161. I:
  • Gunes, Cengiz; Zeydanlioglu, Welat. 2013. The Kurdish Question in Turkey. New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation. Routledge. 308 sider. ISBN: 9780415830157.
 • Westrheim, Kariane. 2012. Demokrati i det flerkulturelle klasserommet. 9, sider 212-233. I:
  • Berge, Kjell Lars; Stray, Janicke Heldal. 2012. Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget. 256 sider. ISBN: 978-82-450-1272-9.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Likheter og forskjeller i de nordiske landene. Kapittel 8, sider 173-186. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Metode. Kapittel 2, sider 27-41. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Innledning. Kapittel 1, sider 19-25. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Oppsummering og drøfting. Kapittel 9, sider 187-209. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane; Manger, Terje; Eikeland, Ole-Johan; Hetland, Hilde. 2012. Irakiske innsatte i Norge. Kapittel 6, sider 113-141. I:
  • Westrheim, Kariane; Manger, Terje. 2012. Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 212 sider.
 • Westrheim, Kariane. 2011. Mangfold og demokrati i den flerkulturelle skolen. 5. I:
  • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Elevmangfold i skolen 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 275 sider. ISBN: 978-82-7634-887-3.
 • Westrheim, Kariane. 2011. Elevmangfold i skolen: Det flerkulturelle perspektivet. 5. I:
  • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan. 2011. Elevmangfold i skolen, 1.-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 261 sider. ISBN: 978-82-7634-886-6.
 • Dysthe, Olga; Samara, Akylina; Westrheim, Kariane. 2006. En treleddet veiledningsmodell i masterstudiet. Del I, kap.1, sider 37-55. I:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 sider. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Lillejord, Sølvi; Westrheim, Kariane. 2006. På nett? Veiledning i IKT-basert master. 2:4, sider 183-206. I:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 sider. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Westrheim, Kariane. 2005. Cultural identity and oppression experienced through the Kurdish liberation struggle. bokartikkel, sider 105-131. I:
  • Akman, Haci; Stoknes, Ove. 2005. The Cultural Heritage of the Kurds. 175 sider. ISBN: 82-7453-061-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Kritisk pedagogikk - Feiretradisjonen
 • Flerkulturelle tema
 • Sosiale og politiske bevegelser (kurdiske)
 • Utdanning i områder med krig og politisk uro
 • Utdanning i fengsel

Utenlandske innsatte i nordiske fengsler. Fylkesmannen i Hordaland (2013)

Vi er ganske gode i hverdagen: Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland 2017 70 s. Fylkesmannen i Hordaland(1/2017).           

Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Bergen: Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland 2012 ISBN 978-82-92828-24-3. s. 19-25.