Hjem
Kariane Therese Gärtner Westrheims bilde

Kariane Therese Gärtner Westrheim

Emeritus
 • E-postkariane.westrheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 87 97
 • Besøksadresse
  Christiesgate 13
  5020 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Kritisk pedagogikk - Feiretradisjonen
 • Flerkulturelle tema
 • Sosiale og politiske bevegelser (kurdiske)
 • Utdanning i områder med krig og politisk uro
 • Utdanning i fengsel

Formidlingstema kretser om kurdiske bevegelser i Tyrkia og Nord-Syria, med vekt på politiske, demokratiske og utdanningsmessige forhold. Aktiv formidler i ulike media.

Master- og bachelorprogram i pedagogikk

EVU-emne (PED665) Kriminalomsorgen som læringsarena.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Being an Educator: Norwegian Prison Officers’ Conception of their Role Regarding Incarcerated Persons’ Education. Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 250-265.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norwegian prison officers´ perspectives on professionalism and professional development opportunities in their occupation . Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 316-332.
 • Vis forfatter(e) (2020). Cezaevinde Direnişin Önemi ve Anlam (The Importance and Meaning of Resistance in Prison). dm Demokratik Modernite. 31-39.
 • Vis forfatter(e) (2019). Social inclusion of refugees into higher education in Norway: A critical analysis of Norwegian higher education and integration policies. Policy Futures in Education. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Academic self-efficacy, educational motives and aspects of the prison sentence as predictors for participation in prison education. Journal of Correctional Education. 19-40.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hva betyr "kompetanse for mangfold" i utdanningssystemet. Et kritisk perspektiv på mangfolddiskursen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 168-180.
 • Vis forfatter(e) (2014). Iraqi prisoners in Norway: Educational background, participation, preferences and barriers to education. Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 6-19.
 • Vis forfatter(e) (2012). Lærerutdannerens digitale kompetanse. Högre utbildning. 93-108.
 • Vis forfatter(e) (2010). Choosing the Mountains: The PKK as alternative knowledge and identity project. Politics, Culture and Socialization.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prison as Site for Political Education: Educational Experiences from Prison Narrated by Members and Sympathisers of the PKK. The Journal for Critical Education Policy Studies.
 • Vis forfatter(e) (2007). A Zone for Deliberation? Methodological challenges in fields of political unrest. Policy Futures in Education. 173-185.
 • Vis forfatter(e) (2006). Multivoiced supervision of master students: A case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher Education. 299-318.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kritisk pedagogikk og multikulturalisme i lys av Freiretradisjonen. Nordisk Pedagogik. 212-226.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). "Vi er ganske gode i hverdagen"... Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Ethnic minority prisoners in Nordic prisons: Educational background,preferences and needs. A qualitative study of prisoners from Iraq,Poland, Russia, Serbia and Somalia. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Medstudenten som ressurs. 3. 3. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Fengselsbetjenten som aktør i innsattes utdanning og læring.
 • Vis forfatter(e) (2023). Being an educator - Norwegian Prison Officers' role in prison education. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Democratic Federation of North Syria - Future Scenarios.
 • Vis forfatter(e) (2016). The prison offiser as a learning actor in inmates education.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Kurdish Freedom Movement as Learning Site.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Universitet under press. Om situasjonen for universitetstilsette og studentar i Erdogans Tyrkia.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan forstår fengselsbetjenter i norske fengsler sin rolle i oppfølging og tilrettelegging av utdannings- og opplæringstilbud for innsatte?
 • Vis forfatter(e) (2016). Academia under pressure. The situation in post coup Turkey.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kurderne i Iran, Irak, Tyrkia og Syria.
 • Vis forfatter(e) (2013). Turkey, the Kurds and the Imrali Peace Process: An Historic Opportunity (Opening speech).
 • Vis forfatter(e) (2012). “The Kurdish Question in Turkey - Time to Renew the Dialog and the Direct Negotiations” Opening speech.
 • Vis forfatter(e) (2009). Opening speech by Chairwomen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Is there a Life after Dissertation?
 • Vis forfatter(e) (2006). Opening remarks by Chair to the theme: Time for Justice, Dialogue and Solution.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sentrale menneskerettighetsforkjempere.
 • Vis forfatter(e) (2004). Multicultural Venues of Empowerment in Health and Education - critical perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2004). Eu Turkey and the Kurds.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Foreign inmates: They wish to start an education but face too many barriers.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utenlandske innsatte og det flerkulturelle klasserommet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utenlandske innsatte: Utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2018). Young Voices from Maxmur: Educational experiences from a living democratic autonomy .
 • Vis forfatter(e) (2017). Laudation to Professor Noam Chomsky.
 • Vis forfatter(e) (2017). Education in Rojava-Northern Syria.
 • Vis forfatter(e) (2017). Democratic Alternative to Tyranny and Chaos in the Middle East: Kurdish Vision and Strategies .
 • Vis forfatter(e) (2016). From Sykes-Picot to the present.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Quest for a New Social Science (invited Keynote).
 • Vis forfatter(e) (2012). THE STRENGTHS & ROOTS OF A SOLUTION TO THE KURDISH PROBLEM IN TURKEY BASED ON DEMOCRATIC SELF-DETERMINATION (invited Keynote).
 • Vis forfatter(e) (2012). Innsatte med irakisk bakgrunn i norske fengsler: en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn, ønsker og behov.
 • Vis forfatter(e) (2012). A qualitative study on educational background, wishes and needs among groups of foreign prisoners in Nordic prisons.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Quest for Democracy.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Educational Contribution of the PKK in the Turkish-Kurdish Conflikt.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Current Situation of the Kurds in Syria.
 • Vis forfatter(e) (2011). Conducting Qualitative Research in Norwegian Multicultural Prisons.
 • Vis forfatter(e) (2011). Conducting Qalitative Research in Multuicultural Norwegian Prisons: Approces and Dilemmas.
 • Vis forfatter(e) (2010). Turkey and the Kurdish Conflict: Political Dialogue & Peace-building.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kurdish Women and Political Participation: Moving towards a Democratic National Women’s Network.
 • Vis forfatter(e) (2010). Education in the Warzone: the role of education in areas of war and poltitical conflict.
 • Vis forfatter(e) (2009). The PEK-Project "Teach as we preach" - Teacher educators digital competence. Preliminary findings from the project.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Impact of Education in Areas of war and Political Conflict.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Impact of Education in War & Conflict Areas.
 • Vis forfatter(e) (2008). Terror eller frigjøringskamp?
 • Vis forfatter(e) (2007). Å velge fjellene: PKK som kunnskaps og identitetsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2007). The sensitive role of the researcher in conflict areas.
 • Vis forfatter(e) (2006). Transformation of Knowledge: The case of the PKK.
 • Vis forfatter(e) (2006). Knowledge Transformation in a Liberation Movement: The PKK as Alternative Knowledge and Identity Project.
 • Vis forfatter(e) (2005). Zone for Deliberation: Researching Fields of Political Unrest.
 • Vis forfatter(e) (2005). Whose knowledge counts?
 • Vis forfatter(e) (2005). Researching Fields of Political Unrest. Ethical dimensions.
 • Vis forfatter(e) (2005). Opening remarks by Chair to the theme: The EU Turkey and the Kurds.
 • Vis forfatter(e) (2005). Knowledge in a Marginal Context.
 • Vis forfatter(e) (2005). Critical Pedagogy at the University?
 • Vis forfatter(e) (2004). The Liberation Movement. An Alternative Identity and Knowledge project?
 • Vis forfatter(e) (2004). Opening remarks by Chair to the theme: Eu Turkey and the Kurds.
 • Vis forfatter(e) (2003). The power of the group in graduate student supervision.
 • Vis forfatter(e) (2003). En treleddet veiledningsmodell for masterstudiet i pedagogikk ved UiB.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2022). Madrid Agreement: It may seem hopeless, but the Kurds will never give up. . MedyaNews.
 • Vis forfatter(e) (2018). Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2014). "Dünya Kobanê'deki Kürt direnişini desteklemelidir" Eng tittel "Support the Kurdish resistance in Kobane". Yeni Ôzgür Politika. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hinder for fredelig løsning? Forsvarets Forum. 57.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kurderne blir forsøkt kneblet. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2014). “Living Freedom”: The Evolution of the Kurdish Conflict in Turkey and the Efforts to Resolve it. Kurdish Studies. 48-51.
 • Vis forfatter(e) (2010). Replikk til førsteamanuensis Rolf Fastings kommentar i Spesialpedagogikk nr. 10/2010, til boka Etnisk mangfold i skolen. Det sakkyndige blikket av Joron Pihl. Spesialpedagogikk. 30-32.
 • Vis forfatter(e) (2005). Saklig ukyndighet? Skolepsykologi.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). My Encounter with the Kurdish Movement. Black Rose Book.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kompetanse for mangfold: Om utdanningens rolle og skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2010). Dagları Seçmek: Alternatif Bir Kimlik Projesi Olarak PKK. Berdan Matbaacilik.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2011). A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Karanliga Karsi deniz feneri (tyrkisk) A Lighthouse in the dark. PolitikART.
 • Vis forfatter(e) (2012). PKK’de kadınlar ve Kürt ulusal hareket. Yeni Ozgur Politika.
 • Vis forfatter(e) (2006). PKK bevegelsen. Tema Kurdistan. 23-28.
 • Vis forfatter(e) (2005). Voldtekt av kurdiske kvinner: Landsbyvoktersystemet i Tyrkia. Tema Kurdistan. 9-11.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Natos egen krigsforbryter . Klassekampen. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2018). All makt til forbryteren. Klassekampen. 20-21.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kuppmakeren Erdogan. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2015). På full fart mot borgerkrig. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fredssamtaler ble snudd til krig. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). “DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK BİR GÜNÜ ALIR...’’ Eng. oversettelse “IT TAKES ONE DAY TO CHANGE THE WORLD…”. Yeni Özgür Politika. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). I geriljaen har alle en bok i lommen. Bergens Tidende. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2011). De syriske kurderne er vår tids fredløse. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). PKK bekjempes ikke med våpen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Polarisering av identiteter. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Får Leyla Zana en rettferdig rettsak? Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Pathways to Social Inclusion: The Role of Institutions in the Social Inclusion of Refugees into Higher Education in Norway. Policies and practices in focus.
 • Vis forfatter(e) (2019). Education for Deliberative Democracy. Theoretical assumptions and classroom practices.
 • Vis forfatter(e) (2017). Frå skulebenk til deadlines. Korleis nettjournalistar og journaliststudentar lærer, og korleis dei utviklar journalistfagleg kunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tilpasset opplæring i norsk skole.
 • Vis forfatter(e) (2009). Education in a Political Context. A study of knowledge processes and learning sites in the PKK.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Transforming Corrections.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Hard Resistance of the Kurds and Others in North Syria Prevented a Full Turkish Invasion’ .
 • Vis forfatter(e) (2017). Utdanning til barn rammet av krig og konflikt (i forbindelse med TV aksjonen 2017).
 • Vis forfatter(e) (2014). Tyrkia leverer våpen til IS og gir dei open støtte.
 • Vis forfatter(e) (2014). TV2 Nyhetskanalen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Female fighters in PKK.
 • Vis forfatter(e) (2013). Turkey and the PKK: The Kurdish women who take up arms.
 • Vis forfatter(e) (2013). Med kurdisk pensum.
 • Vis forfatter(e) (2013). Debattprogram, NUCE TV (71 minutter live)Meddebattant Judge Essa Moosa, South AfricaTema var de nylig påbegynte politiske forhandlingene mellom AKP regjeringen i Tyrkia og PPKs leder Abdullah Öcalan.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ab yolundaki Türkiye icinkötü bir reklam.
 • Vis forfatter(e) (2009). Time for change in Turkey.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pressekonferanse om PKK.
 • Vis forfatter(e) (2007). Westrheim PKK eğitimini anlattı (Özgur Politika).
 • Vis forfatter(e) (2007). President Masud Barzani visits the European Parliament (Språk Sorani).
 • Vis forfatter(e) (2007). En storpolitisk kasteball.
 • Vis forfatter(e) (2007). Alle vil tape på tyrkisk Irak-invasjon.
 • Vis forfatter(e) (2006). PKK rexistinek civaki u siyasi ye (PPK er en sosial og politisk bevegelse).
 • Vis forfatter(e) (2006). Ocalan pesengiya karen bas kirye (Öcalan har også gjort gode ting).
 • Vis forfatter(e) (2006). Glemte konflikter.
 • Vis forfatter(e) (2006). Amed'i unutamam (Jeg glemmer aldri Amed).
 • Vis forfatter(e) (2006). Alt for partiet og Jesus.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Brussels Conference 2004: The EU, Turkey and the Kurds.
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju på TV 2 nyhetene Om konferanse i EU parlamentet: The EU, Turkey and the Kurds.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tema: Etter Irak krigen: Fortiet kurdisk fredsinitiativ.
 • Vis forfatter(e) (2001). Norges ansikter.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2022). NATO's Agreement with Turkey .
 • Vis forfatter(e) (2017). TV2 Nyhetskanalen Om folkeavstemming i Tyrkia og veien videre.
 • Vis forfatter(e) (2014). Søndagsgjest Nyhetskanalen Om situasjonen i Kobane, Syria.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tyrkias vei til EU.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kurds in Turkey.
 • Vis forfatter(e) (2006). Dagsnytt 18.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Utenlandske innsatte: høy utdanningamotivasjon, men mange hinder. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kurdish women of the diaspora and political participation. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Vi klarer oss uansett - Det har vi gjort i fem hundre år": Perspektiver på utdanningssituasjonen til norske rombarn. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Taking to the Streets! Kurdish Collective Action in Turkey. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den flerkulturelle skolen. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Oppsummering og drøfting. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Metode. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Likheter og forskjeller i de nordiske landene. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Demokrati i det flerkulturelle klasserommet. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mangfold og demokrati i den flerkulturelle skolen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Elevmangfold i skolen: Det flerkulturelle perspektivet.
 • Vis forfatter(e) (2006). På nett? Veiledning i IKT-basert master. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). En treleddet veiledningsmodell i masterstudiet. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Cultural identity and oppression experienced through the Kurdish liberation struggle. 27 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2005). EU Turkey and the Kurds. Kurdish Human Rights Project.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2004). "Tilpasset opplæring - et kvalitativt intervju" (undervisningsvideo i kvalitativ metode).
Forskerlinjeoppgave
 • Vis forfatter(e) (2009). Mapping Discrimination: Trade Unions in Norway.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Irakiske innsatte i Norge. 113-141.
 • Vis forfatter(e) (2012). Innledning. 19-25.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2013). Fikk pris for engasjerende forelesningsstil. (Utdanningsnytt).
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). The EU Turkey Civic Commission and the Peace in Kurdistan Campaign. 182-189. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). My Encounter with the Kurdish Movement. Black Rose Book.
 • Vis forfatter(e) (2018). My encounter with the Kurdish Movement. 176-182. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). My Encounter with the Kurdish Movement. Black Rose Book.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utenlandske innsatte i nordiske fengsler. Fylkesmannen i Hordaland (2013)

Vi er ganske gode i hverdagen: Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon. Bergen: Fylkesmannen i Hordaland 2017 70 s. Fylkesmannen i Hordaland(1/2017).           

Utenlandske innsatte i nordiske fengsler:Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov. En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Bergen: Nordisk nettverk for fengselsundervisning/ Fylkesmannen i Hordaland 2012 ISBN 978-82-92828-24-3. s. 19-25.   

 • Kritisk pedagogikk - Feiretradisjonen
 • Flerkulturelle tema
 • Sosiale og politiske bevegelser (kurdiske)
 • Utdanning i områder med krig og politisk uro
 • Utdanning i fengsel