Hjem
Karin Anna Petersens bilde

Karin Anna Petersen

Professor, Sykepleievitenskap, Leder af forskningsgruppen Praxeologi
 • E-postKarin.Petersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 60
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
  Rom 
  124
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Videnskabeteori, og videnskabssociologi, Praxeologi

Forskningsgruppen Praxeologi deltar i Nettverket ETHOS som finansieres af Riksbanken i Sverige og er sammensatt av en gruppe forskere samt magisterstudenter som er geografisk spredt ved forskellige læresteder i Sverige, Norge og Danmark. Forskernes virksomhet hører til ulike forskningstradisjoner innen medisin, sykepleie, omsorg og utdannelse. De hører inn under både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tradisjoner og forenes i sin interesse for medisinske-pedagogiske grenseområder. Forskningen er rettet mot utvikling av teori omkring sosiale praksiser eller praxeologi, med særlig fokus på de såkalte semiprofesjonelle grupper.

 

Nettverket har som mål å utvikle et nytt forskningsområde innen Norden og fremme forskning omkring:

o   semiprofesjonenes sosiale rekruttering, profesjonsutdannelse og kariæremuligheter innen områder som sykepleie, pedagogikk og sosialt arbeid

o   pedagogisk praksis innen felt som medisin, sykepleie og ulike typer undervisning

o   kunnskapsutvikling i grenseområdet mellom medisin, pedagogikk og samfunnsvitenskap, for eksempel i forhold til utviklingen av evidensbasert kunnskap

o   sosiale dominansforhold, som klasse og normalitet innenfor og mellom de forskjellige yrkesgruppene

 

Nettverket skal også:

o   etablere en offisiell og institusjonell base for medlemmene og på sikt kunne tilby doktorander og forskere innen nettverket et dynamisk og berikende forskningsmiljø. Det arbeides også med å etablere en felles forskerskole.

o   bedre erfaringsutveksling og kommunikasjon mellom forskere fra ulike fagtradisjoner som pedagogikk, sykepleie og sosiologi, samt forskjellige universiteter og høgskoler i Norden.

 

 

Forskningsgruppen Praxeologi ble etablert som en av instituttets grupper i 2009. The research group within Praxeology focuses on practices within Medicine, Education, Nursing and Caring Practices. Praxeologi kan defineres som empiriske og teoretiske studier av sosial praksis. Å gjennomføre praxeologiske studier innebærer å stille seg objektivt og dermed kritisk til det som blir utforsket. Vitenskapelig utviklede teorier blir anvendt i empiriske studier for å utvikle ny kunnskap. Hensikten med denne kunnskapen er å gi yrkesutøvere mulighet til å reflektere over sin egen praksis ut fra et nytt og utvidet kunnskapsgrunnlag. Yrkesutøveren vil på denne måten gjennom refleksjon og forskeren ved hjelp av sosioanalyser kunne utvikle nye strategier for alternativ framtidig praksis. De teoretiske tilnærminger som anvendes er mange, for eksempel kan nevnes teoretikere som Pierre Bourdieu, Francine Muel- Dreyfus, Pierre Bourdieux, Michel Foucault, Aron Cicourel, Margaret Archer, Andrew Sayer og den norske teoretikeren Kari Martinsen.

Tilknyttet master i Helse og samfunn

Bøker
 • Petersen, Karin Anna. 2013. Viden, teori i, for og om sygepleje, sygeplejeforskning og -videnskab i Danmark. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 14 sider. ISBN: 978-87-17-04228-5.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2013. Praxeologisk sygeplejevidenskab - hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ. Forlaget HEXIS. 276 sider. ISBN: 978-87-992050-7-3.
 • Petersen, Karin Anna. 2010. Sygeplejeforskning. 4 sider. ISBN: 9788712043041.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2010. Hvorfor dog Bourdieu? Forlaget HEXIS. 5 sider. ISBN: 978-87-992050-6-6.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Munk, Martin; Nørholm, Morten. 2008. PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Frydenlund Academic. 176 sider. ISBN: 978-87-7887-634-8.
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS. 621 sider. ISBN: 978-87-992050-2-8.
 • Goodson, Ivor F.; Petersen, Karin Anna; Steensen, Jette. 2007. Professionel Viden, Professionelt liv. Studier af uddannelse og forandring. Frydenlund Academic. 170 sider. ISBN: 9788778875112.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 384 sider. ISBN: 978-87-915-6219-8.
 • Petersen, Karin Anna; Herman, Leif. 2006. Til kritikken af den pædagogiske teori - en antologi. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 272 sider. ISBN: 87-91562-11-2.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic. 725 sider. ISBN: 87-7887-229-4.
 • Petersen, Karin Anna. 2003. Nursing Science - myth or reality. Uppsala universitet. 10 sider. ISBN: 91-89444-18-3.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Lindblad, Sverker; Steensen, Jette; Åberg, Annica. 2003. Networksociety and the demand of educational changes. Uppsala universitet. 335 sider. ISBN: 91-89444-18-3.
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2003. A study of Life Trajectories at two Nursing Schools. Uppsala universitet. 15 sider. ISBN: 91-89444-18-3.
 • Petersen, Karin Anna; Siegumfeldt, Britta. 2003. Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. Akademisk Forlag. 436 sider. ISBN: 87-500-3722-6.
 • Petersen, Karin Anna; Munk, Martin. 2002. Interview med Staf Callewaert den 23. juni 2001. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 194 sider. ISBN: 87-988208-5-0.
 • Petersen, Karin Anna; Nørholm, Morten. 2002. Callewaert. Videnskab & Engagement. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 239 sider. ISBN: 87-988208-5-0.
 • Petersen, Karin Anna; Nørholm, Morten. 2002. FORORD: IN:Videnskab & Engagement;Staf Callewaert, 70 år, den 16. juni 2002. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 4 sider. ISBN: 87-988208-5-0.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 18 sider. ISBN: 87-988208-2-6.
 • Petersen, Karin Anna. 1996. Den situationsbundne kundskab- om praktikernes egenlogik, In: Sundhedsvidenskabelige praktikker. Et bud på fagindhold for medicinsk humaniora, Emmy Brandt Jørgensen (Ed.), pp. 321-331. Akademisk Forlag. 10 sider. ISBN: 8750034405.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Hvorfor Bourdieu? In: Fokus på Sygeplejen, pp. 124-143. Munksgaard Forlag. 29 sider. ISBN: 8716113780.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag. 277 sider. ISBN: 87-500-3296-8.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf; Munk, Martin; Nørholm, Morten. 1994. PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Akademisk Forlag. 176 sider. ISBN: 87-500-3230-5.
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Den praktiske sans – sygeplejens skjulte principper. En fremstilling og forslag til et observationsstudie af sygeplejepraksis og en afdækning af principper for sygeplejehandlinger, med Pierre Bourdieus teori om habitus som ledetråd. 95 sider. ISBN: 87-88635-13-9.
 • Petersen, Karin Anna. 1988. Sygeplejen undervejs med at etablere sig som selvstændig videnskabelig disciplin? Et forsvar for teoretisk sygepleje/kritisk videnskabelighed. 115 sider. ISBN: 87-88635-07-4.
 • Petersen, Karin Anna; Ramhøj, Pia. 1987. Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 1.(udaf 2) Om omsorg og rehabilitering af kvinder over 65 år med hoftenær femurfraktur i København og Hvidovre kommuner. 188 sider. ISBN: 87-88635-03-1.
Tidsskriftartikler
 • Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna. 2019. Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter. Ein praxeologisk studie frå Noreg. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 1-2: 67-80.
 • Høyen, Marianne; Petersen, Karin Anna. 2019. Introduktion: Sociale og professionelle praktikker i praxeologisk perspektiv. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 13. 5-6.
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2019. Exclusion and inclusion of parents of hospitalized children in Norway in the period 1877–2017. BMC Nursing. 18. doi: 10.1186/s12912-019-0330-6
 • Ågotnes, Gudmund; Lea, Kjersti; Petersen, Karin Anna. 2019. Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 13: 207-220.
 • Chance, Emmanuel Aoudi; Ågotnes, Gudmund; Petersen, Karin Anna. 2018. The traditional care culture and the Western nursing culture in Cameroon. International Journal of Nursing Practice. :12712: 1-9. doi: 10.1111/ijn.12712
 • Olsen, Terje Årsvoll; Kleppe, Elisabeth; Petersen, Karin Anna. 2018. A spouse in the nursing home: The conflicting experience of separation. Nordic journal of nursing research. 39: 38-46. Publisert 2018-06-12. doi: 10.1177/2057158518778648
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2018. Foreldre utfører mesteparten av pleien og omsorgen ved barns korte sykehusopphold. Klinisk Sygepleje. 32: 80-93. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2018-02-02
 • Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Gustave Joseph Marie; Petersen, Karin Anna. 2017. The impact of bathroom design on privacy for users with spesial needs. Ageing International. Published ahead of print: 1-18. Publisert 2017-11-27. doi: 10.1007/s12126-017-9311-9
 • Boge, Jeanne Helene; Høyen, Marianne; Lea, Kjersti; Petersen, Karin Anna; Ågotnes, Gudmund. 2017. Introduction. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 1-2. 5-6.
 • Holvik Giske, Marianne; Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2017. Helsevesenet detaljstyres utenfra. Sykepleien. Publisert 2017-11-02. doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.63826
 • Højbjerg, Karin; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2017. Klinikkens didaktik i et professionspædagogisk perspektiv. Klinisk Sygepleje. 31: 243-256. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2017-04-02
 • Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2017. Bachelor i Sykepleie må få ny rammeplan. Tidsskriftet sykepleien. 12 sider. Publisert 2017-10-13.
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Dei som ikkje kan seie nei. Bergens Tidende. Publisert 2016-01-18.
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Dei som ikkje kan seie nei. Tidsskriftet sykepleien. Publisert 2016-01-22.
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Teori og praksis er to ulike logikkar. Tidsskriftet sykepleien.
 • Boge, Jeanne Helene; Storum, Hilde; Sundal, Hildegunn; Callewaert, Staf; Petersen, Karin Anna. 2016. Muligheter og begrensninger ved analyser av sykepleiepraktikker i et Foucault-perspektiv. Klinisk Sygepleje. 30: 31-44. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2016-01-04
 • Fæø, Stein Erik; Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2016. Hverdagsrehabilitering byr på lite nytt. Tidsskriftet sykepleien. 1. 58-60.
 • Petersen, Karin Anna. 2016. Bevar sykepleie som vitenskapsfag på Universitetet i Bergen. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Petersen, Karin Anna. 2016. Mastergrader i sykepleie ved UIB og HIB er komplementære. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Petersen, Karin Anna; Natvig, Gerd Karin. 2016. Det er ikke nødvendig å nedlegge Sykepleievitenskap for å imøtekomme fakultetets mandat. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Sortvik, Wenche Margrethe; Boge, Jeanne Helene; Callewaert, Gustave Joseph Marie; Petersen, Karin Anna. 2016. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 12: 77-92. doi: 10.7557/14.3777
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2016. Fra 1960-tallet har det blitt forventet at foreldre skal være inkludert i pleien av barn på sykehus. Barn. 34: 23-37.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2016. Crucial dimensions constituting dignity experience in persons living with dementia. Dementia. 15: 578-595. doi: 10.1177/1471301214529783
 • Ågotnes, Gudmund; Jacobsen, Frode F.; Harrington, Charlene; Petersen, Karin Anna. 2016. A critical review of research on hospitalization from nursing homes; what is missing? Ageing International. 41: 3-16. doi: 10.1007/s12126-015-9232-4
 • Sortland, Oddrunn Elin; Petersen, Karin Anna. 2015. Transformering av vitenskapsteori og forskningsmetode i sykepleierutdanningen. Klinisk Sygepleje. 29: 27-40.
 • Sundal, Hildegunn; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2015. Tenkning i sykepleie om eksklusjon av foreldre ved barns innleggelse i sykehus. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 11: 76-85. doi: 10.7557/14.3713
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2015. Relational interactions preserving dignity experience: Perceptions of persons living with dementia. Nursing Ethics. 22: 577-593. doi: 10.1177/0969733014549882
 • Brandser, Yngvild Eline; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2014. Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 08. 66-69. doi: 10.4220/sykepleiens.2014.0093
 • Brandser, Yngvild Eline; Petersen, Karin Anna; Boge, Jeanne Helene. 2014. Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 08. 66-69.
 • Sortland, Oddrunn Elin; Petersen, Karin Anna. 2014. Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning. Klinisk Sygepleje. 28: 45-57.
 • Luke, Robert Dean; Petersen, Karin Anna; Tranvåg, Oscar. 2013. Dementia care supported by memory stimulating surroundings - Caregiver experience with environmental reminiscence approach. Nordisk sygeplejeforskning. 3: 269-286.
 • Nørholm, Morten; Petersen, Karin Anna. 2013. Standardsituasjoner kun i bøker. Tidsskriftet sykepleien. 82-83.
 • Petersen, Karin Anna. 2013. Kari Martinsen og dansk sygepleje, filosofi, forskning og videnskab. Klinisk Sygepleje. 2. 04-07.
 • Tranvåg, Oscar; Petersen, Karin Anna; Nåden, Dagfinn. 2013. Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis. Nursing Ethics. 20: 861-880. Publisert 2013-12-13. doi: 10.1177/0969733013485110
 • Boge, Jeanne Helene; Petersen, Karin Anna. 2011. Kari Martinsen, Ridder av 1. klasse. Klinisk Sygepleje. 4. 10-12.
 • Petersen, Karin Anna. 2010. Klinisk betyder empirisk. Gjallerhorn. 12. 30-41.
 • Petersen, Karin Anna. 2007. Doktorgrad i sygepleje - en grad der ikke findes. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 18-22.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Dansk-svensk-auto-socioanalyse in spe. In: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Mikael Palme, (2006): Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Udkast til en praksisteori – indledt af tre studier i kabylisk etnologi” – anmeldelse af bogen: Pierre Bourdieu. Oversat fra fransk af Peer Bundgård og med forord af Annick Prieur. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 2. 39-40.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Mindeord i anledning af Margrethe Lorensens død 30. oktober 2005, 63 år gammel. Vård i Norden. 78: 14-14.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Ivor Goodson - en introduktion. Gjallerhorn. 1. 12-17.
 • Petersen, Karin Anna. 2003. Sygepleje – sygeplejeforskning – fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 7. 40-63.
 • Petersen, Karin Anna; Lydiksen, Aase; Højbjerg, Christel; Vajhøj, Hanna. 2003. International Master uddannelse i sygepleje, Master of health Science, Nursing. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 7. 14-22.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Sygepleje/kvalificering. Didaktiske overvejelser i et studie om sygepleje. Uddannelsesnyt. 2. 11-15.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen. NYS, Nyhedsbrev. Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. 04-07.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. At studere sygepleje – på vej mod en teori om professionsdidaktik. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 6. 37-60.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Kvalificering av sjuksköterskeutbildningen. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 5. 123-129.
 • Petersen, Karin Anna. 2001. Hvad skal indholdet i sygeplejefaget på studiet være?”,. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 5. 39-50.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Om projektet i Viborg. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 4. 12-26.
 • Petersen, Karin Anna. 2000. Høring om forslagene den 2. Marts 2000 – landstingssalen på Christiansborg. I anledning af lovforslagene om MVU, CVU, DPU. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 4. 78-83.
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2000. Nursing education in Sweden Recruitment from different socio-economic backgrounds. Vård i Norden. 3. 19-23.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Spontane generelle kommentarer om Rapport: kompetenceprofil af en sygeplejerske som grundlag for autorisation, sundhedsstyrelsen Bente Høy. Høringsudgave august 1999! FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 57-63.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Årsberetning fra Viborg Amt ´a 10 marts 1999. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 45-56.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Underviserkvalifikationer og stillingsstruktur på Sygeplejeskoler i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 33-40.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Forslag til model for stillingsstruktur på en grunduddannelse i sygepleje/omsorg, der modsvarer bachelorniveau i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 3. 24-32.
 • Petersen, Karin Anna. 1998. Forskningsenhed for pædagogiske og sundhedsvidenskabelige fagfelter i Viborg Amt. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 2. 06-15.
 • Petersen, Karin Anna. 1994. ISSN 0900-3002: Anmeldelse: “An Invitation to reflexive Sociology. Pierre Bourdieu og Löic Wacquant. Polity Press, 1992, 332 p”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. Offentliggørelse af et forskningsprojekt og publicering. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 98-108.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. At konstruere en teori om sygepleje 1. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 39-73.
 • Petersen, Karin Anna; Axelsen, Inga; Runge, Ulla. 1990. Sundhedsuddannelse på tværs af faggrænser. Ergoterapeuten (dansk). 6. 08-12.
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Professionalisering - og/eller videnskabelighed? Fokus på Sygeplejen 90. 12: 123-139.
 • Petersen, Karin Anna. 1987. Er sundheds- og sygeplejens erkendelsesinteresse naturvidenskabelig? Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 45. 20-24/32.
 • Petersen, Karin Anna. 1987. Ny inspiration til plejen af den tungeste patientgruppe. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 46. 4-7/32.
 • Petersen, Karin Anna; Bjørn, Agnes; Stark, Anette; Schmidt, Dorrit. 1987. “Et intensiveret program for pleje og rehablitering i hospital og hjem for mennesker med opereret hoftenær femurfraktur – Demonstration og Evaluering”, Nordic College of Caring Science. nr. 15. 1/87, pp. 2-4.Præsenteret på WHO, World Health Organizations, konference – europakontoret, København. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 15. 02-04.
 • Petersen, Karin Anna; Møller, Torben. 1983. Anvendelse af systemteori i syge-og sundhedsplejen. Ugeskrift for læger. 1109-1110. Publisert 1983-04-04.
 • Petersen, Karin Anna; Møller, Torben. 1983. Derfor er der krise i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for læger. 1822-1824. Publisert 1983-06-06.
 • Petersen, Karin Anna; Vedel Nielsen, Thorkild. 1983. Uddannelsesreform - sygeplejebehov eller politisk nødvendighed? In: PERSPEKTIV. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 17.
Rapporter/avhandlinger
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Viborg amt En arbejdsrapport (2000) Om udvikling af lærerkvalifikationer, og nyt curriculum ved sygeplejestudiet, overvejelser om opbygning af netværksenhed pædagogik og sundhed under center for Videreuddannelse, Viborg Amt,ph.d.-stipendier og studiekreds i samarbejdet med Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet og masteruddannelse i sygepleje i samarbejdet emd Deakin University, Melbourne, Australien. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 8. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 18 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Beedholm, Kirsten; Gunvik-Grönbladh, Ingegerd. 2006. OBJEKTIVIERINGER En dansk-svensk-norsk antologi om vård, omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin - At tænke med human- og samfundsvidenskab. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 7. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 163 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Engström, Lizbeth; Larson, Lena. 2006. PIVO-programmet 1999-2005. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 6. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 55 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Karlsson, Marie; Pérez Prieto, Héctor. 2006. Föräldraidentitter i livsberättelser. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Universitet, Sverige. 306 sider.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. PIGG - värdeing av arbetsprocessen. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 3. PRAXEOLOGI: ESEP-skriftserie, Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 49 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 1. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 131 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Gunvik-Grönbladh, Ingegerd; Larson, Lena. 2005. Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet – en projektsammanfattning. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 5. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 32 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2005. Korrespondanceanalyse -rapportering från en kurs, som bilaga inkluderas texter av Jesper Bruus-Pedersen, Gerd Halskov och lena Larson. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 4. PRAXEOLOGI: ESEP-skriftserie, Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 46 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Lundin, Sverker. 2005. Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003 OMOM-projektet: Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 2. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 72 sider.
 • Petersen, Karin Anna. 1999. Sygeplejevidenskab - myte eller virkelighed? Om genese og struktur af feltet af akademiske uddannelser og forskning i sygepleje i Danmark. Viborg Amt, Viborg, Danmark.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. Den praktiske erkendelse. Forholdet mellem teori og praksis i sygeplejen og sygeplejerskeuddannelsen. Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, Aarhus. 253 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Larsen, Kristian. 1991. En begyndende bibliografi om praktisk/teoretisk kundskab. Om rationel logik. Relateret til debatten om tavs/skjult kundskab inden for uddannelses- som social- og sundhedsvæsenets institutioner. Institut for Pædagogik, København. 10 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Larsen, Kristian; Jespersen, Ditte; Levin, Erna; Eriksen, Ruth; Damkjær, Karin. 1990. Arbejdspapirer. Resumé. Kommentarer og umiddelbare bemærkninger til redegørelse og froslag til klinisk vejledning for sygeplejestuderende og niveau II-elever. udarbejdet af Ulrich Thostrup, Birthe Reindahl, Anders Christian Jensen og Margit Asser. Sygeplejeledelsen ved Diakonissestiftelsens Geriatriske Center, Frederiksberg. 7 sider.
 • Petersen, Karin Anna. 1989. Habitusbegrebet hos Bourdieu. Teoretiske overvejelser og indledende metodediskussion til empirisk indkredsning af sygeplejehabitus. Institut for Pædagogik, Københavns Universitet. 123 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Ramhøj, Pia. 1988. Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 2.(udaf 2) Om det semiprofessionelle sundhedsfaglige teams omsorgsrationale samt omsorgspotentiale. Om sædelighedens mulighed i de hjælpende erhverv. Om alternativ omsorg. Faglig profil Serie. Y. Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, København. 213 sider.
 • Petersen, Karin Anna; Hundborg, Karsten; Halberg, Ole; Petersen, Niels H.; Hertz, Mette; Sørensen, Nina. 1985. Special reports on: Anenatal care, Mother and Child Health and Implementation System, Primary Health Care project Group, Danish Medical Mission, Gizan project, Sundhedsstyrelsen, Danmark – Konfidentielt. Sundhedsstyrelsen, København. 1000 sider.
Bokkapitler
 • Petersen, Karin Anna. 2008. Dominikaneren og pietisten. Glimt af Staf Callewaerts professionelle liv, sider 77-106. I:
  • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS. 621 sider. ISBN: 978-87-992050-2-8.
 • Petersen, Karin Anna; Halskov, Gerd; Lundin, Sverker. 2008. Homologier. Studier af felter, sider 273-293. I:
  • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS. 621 sider. ISBN: 978-87-992050-2-8.
 • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. Forord. Forord, sider 9-12. I:
  • Petersen, Karin Anna; Høyen, Marianne. 2008. At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS. 621 sider. ISBN: 978-87-992050-2-8.
 • Petersen, Karin Anna. 2007. Om erhvervskaldet. Francine Muel-Dreyfus' metodologiske overvejelser. Forholdet mellem felt og habitus fra studiet om folkeskolelærere og socialarbejdere - et tekstnært resume. Om sociogenesens nødvendighed, sider 160-177. I:
  • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 384 sider. ISBN: 978-87-915-6219-8.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Antologiens tilblivelse. Indledning, sider 7-8. I:
  • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 384 sider. ISBN: 978-87-915-6219-8.
 • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Kort præsentation og strukturering af bogens artikler. Indledning, sider 9-17. I:
  • Petersen, Karin Anna; Glasdam, Stinne; Lorentzen, Vibeke. 2007. Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg. 384 sider. ISBN: 978-87-915-6219-8.
 • Engström, Lizbeth; Petersen, Karin Anna. 2006. Teorier och teoretiska referensramar i patientundervisning, Kunskapssammanställning. Kunskapssammanställning, sider 31-45. I:
  • Engström, Birgitta; Melander Beijer, Monica; Ekman, Inger; Friberg, Febe; Östlinder, Gerthrud. 2006. Omvårdnad som akademiskt ämne IV: Patientundervisning och patienters lärande. Gothia Förlag AB. 110 sider. ISBN: 978-91-7205-516-2.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. How to construct nursing theories, concepts and techniques from the empirical nursing practices? Nursing theories, sider 43-61. I:
  • Zeitler, Ulli. 2006. Proceedings 5th International reserach and development conference "Interpersonal Relationships in Nursing", The Centre for Innovation in Nursing Education University College Jutland, Denmark. 250 sider. ISBN: 87-991394-4-8.
 • Petersen, Karin Anna. 2006. Sygepleje - som selvstændigt fag? kapitel 7, sider 150-184. I:
  • Frederiksen, Kirsten; Møller-Madsen, Jette; Perregaard, Karin; Zeitler, Ulli; Ølsgaard, Ghita. 2006. Perspektiver på faglighed. 316 sider. ISBN: 87-989918-8-4.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Grundutbildningen uppdrag från Medicinska fakulteten till Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg. Bilaga 2, sider 125-127. I:
  • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 1. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 131 sider.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Gustave (Staf) Joséphe Marie (Reginald) Callewaert Professor emeritus i pædagogik ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik,Københavns Universitet. Bilaga 1, sider 121-124. I:
  • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 1. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 131 sider.
 • Petersen, Karin Anna. 2005. Aktuella forskningsprojekt knutna till Sjuksköterskeprogrammet. Bilaga 3, sider 128-131. I:
  • Petersen, Karin Anna; Callewaert, Staf. 2005. Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Uddannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society, Education and Practices. 1. PRAXEOLOGI. ESEP-skriftserie Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet. 131 sider.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil. Professionel handlen, sider 148-187. I:
  • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic. 725 sider. ISBN: 87-7887-229-4.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Kort præsentation af bogens kapitler. Indledning, sider 19-42. I:
  • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic. 725 sider. ISBN: 87-7887-229-4.
 • Petersen, Karin Anna. 2004. Kort omtale af miljøet omkring Bourdieu-programmet - at udvikle teori om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker. Indledning, sider 11-18. I:
  • Petersen, Karin Anna. 2004. Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic. 725 sider. ISBN: 87-7887-229-4.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Kort præsentation af de enkelte bidrag. Bidrag, sider 7-13. I:
  • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag. 277 sider. ISBN: 87-500-3296-8.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Indledning: At udforske medicinske praktikker. Indledning, sider 14-28. I:
  • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag. 277 sider. ISBN: 87-500-3296-8.
 • Petersen, Karin Anna. 1995. Ligheder og forskelle i nyere teori om praktikernes erkendelsesgrundlag. Om den erkendelse, der styrer praktikken, sider 81-100. I:
  • Petersen, Karin Anna. 1995. PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag. 277 sider. ISBN: 87-500-3296-8.
 • Petersen, Karin Anna. 1993. At konstruere en teori om sygepleje. 1. del: Om filosofi og empirisk forskning, sider 35-55. I:
  • Ramhøj, Pia. 1993. Overvejelser og metoder i sundhedsforskningen. Akademisk Forlag. 222 sider. ISBN: 87-500-3173-2.
 • Petersen, Karin Anna. 1988. Subjektivitetens institutionalisering. Om socialisering til omsorg. 4,6, sider 40-79. I:
  • Petersen, Karin Anna; Ramhøj, Pia. 1988. Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 2.(udaf 2) Om det semiprofessionelle sundhedsfaglige teams omsorgsrationale samt omsorgspotentiale. Om sædelighedens mulighed i de hjælpende erhverv. Om alternativ omsorg. Faglig profil Serie. Y. Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, København. 213 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Nedenfor er en oversikt over forskningsprosjekt som tilhører praxeologigruppen fra 2009-:

Research Projects in Praxeology 

PhD Projects in Praxeology (Supervisor Professor Karin Anna Petersen)

 • Å arbeide i dødens nærhet – En observasjonsstudie
 • Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom – En kvalitativ studie
 • Hva gir energi i fysikken? En studie av fysikklærere i den videregående skole, deres undervisningspraksis og genese
 • Struktur og genese for pedagogisk meritering – Myten om pedagogisk skikkelighet
 • Sykepleierutdanning – Rekruttering og yrkesidentitet under omstrukturering
 • Samhandling mellom kommune og helseforetak i løsning av komplekse oppgaver – En studie om tjenesteyting til barn med funksjonsnedsetting
 • Konsekvenser av formalisering av utdannelse til klinisk veileder – En studie av den kliniske veilederens praksis i relasjon til veiledning av sykepleierstudenter i den kliniske delen av utdannelsen
 • Eksistensielle og åndelige fenomeners betydning hos pasienter med alvorlig kronisk lungesykdom
 • How the idea of evidence based practice transformed into a concrete initiative in shape of a set of research and developmental networks in a regional Swedish health care setting, could be understood by use of Foucault’s theory of discipline.
 • En feltmetodisk studie av pleiekulturen i sykehjem

 

 

Master’ Degree Projects in Praxeology (Supervisor Professor Karin Anna Petersen)

 • Å forholde seg til alvorlig syke og døende pasienter - hvordan gjør man det i praksis?
 • Sykepleiere forteller fra sin hverdag og praksis på palliativ enhet på sykehjem - en livshistorisk studie
 • Eldreomsorg i kommunen
 • Sjukepleiernes tilgang til Akademia
 • Å leve med kronisk sykdom og en endret kropp - eksempelet arthritis
 • Menn i sykepleie
 • Faget vitenskapsteori i bachelorutdannelsen i sykepleie

 

Praxeologigruppen arbeider med alle former for empiriske studier fra etnografi til sosiologi, og fra strukturerte spørreskjemaer til de mest åpne intervjutyper.

Kompetansefelt 

Forskergrupper