Hjem
 • E-postkarin.lillevold@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 80+47 41 40 31 02
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
  Rom 
  400
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er antropolog og doktorgradsstipendiat på kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen og skriver om Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i et antropologisk og kulturhistorisk perspektiv.

Jeg undersøker relasjonene mellom mennesker og dyrelivet med særlig fokus på moskusen som en fremmed art, historien til verneområdet/nasjonalparken, og hvordan nasjonalparken forvaltes i dag. Jeg studerer vernepraksisene i området og hvordan mennesker forholder seg til og iscenesetter natur gjennom sine praksiser. Jeg gjennomfører etnografisk feltarbeid med observasjon og intervjuer i og rundt Dovrefjell 2023-2024. Har du spørsmål om prosjektet mitt er det bare å ta kontakt!

 

Mitt doktorgradsprosjekt er en del av NFR-prosjektet "Gardening the Globe: Historicizing the Anthropocene through the production of socio-nature in Scandinavia, 1750-2020" ledet av professor Kyrre Kverndokk.

 

 

Jeg har mastergrad i sosialantropologi fra UiB (2014) hvor jeg skrev om Thingvellir nasjonalpark og nasjonal identitet på Island med fokus på forståelser og betydninger av landskap, natur og 'sense of place'. Du kan lese masteroppgaven her.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). The deep city: cultural heritage as a resource for sustainable local transformation. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. 329-341.
 • Vis forfatter(e) (2018). Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science. 197 sider.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Om moskus, natur & kultur på Dovrefjell.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Performing human-muskox-reindeer relations in Dovrefjell through digital manifestations.
 • Vis forfatter(e) (2016). Urban nexus governance and pathways to transformation: Finding geography’s place .
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Enig og tro til Dovre forfaller.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Lillevold, K. & Haarstad, H. (2019): The deep city: cultural heritage as a resource for sustainable local transformation, Local Environment, 24:4, s. 329-341

Lillevold, Karin (2014). “Visdom hører steder til”. En studie om landskap og stedliggjøring av islandskhet. Master’s thesis, Department of Social Anthropology, University of Bergen.

Twitter