Hjem
Karin Monstads bilde

Karin Monstad

Gjesteforsker
NORCE Norwegian Research Centre AS

 Main research interests

* Health Economics
* Family Economics
* Programme Evaluation

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). What is the effect of independent medical evaluation on days on sickness benefits for long-term sick listed employees in Norway? A pragmatic randomised controlled trial, the NIME-trial. BMC Public Health. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Regular employment for people with mental illness – An evaluation of the individual placement and support programme. Social Science and Medicine. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2021). Continuity of care, measurement and association with hospital admission and mortality: A registry-based longitudinal cohort study. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen - avhenger de av helsetilstand. Søkelys på arbeidslivet. 4-19.
 • Vis forfatter(e) (2020). How does the type of remuneration affect physician behavior? American Journal of Health Economics. 104-138.
 • Vis forfatter(e) (2020). Health effects of reduced workload for older employees. Health Economics. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? Journal of Health Economics. 117-135.
 • Vis forfatter(e) (2019). A randomized controlled multicenter trial of individual placement and support for patients with moderate-to-severe mental illness. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 33-41.
 • Vis forfatter(e) (2018). Socio-economic status and physicians' treatment decisions. Health Economics. e77-e89.
 • Vis forfatter(e) (2018). New episodes of musculoskeletal conditions among employed people in Norway, sickness certification and return to work: A multiregister-based cohort study from primary care. BMJ Open. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2017). Protocol for the effect evaluation of independent medical evaluation after six months sick leave: a randomized controlled trial of independent medical evaluation versus treatment as usual in Norway. BMC Public Health. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2017). Family Matters? The Importance of Relatives for Frail Elders’ Mortality and Hospital Readmission. Journal of Population Ageing. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2017). Do treatment decisions depend on physicians' financial incentives? Journal of Public Economics. 74-92.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mortalitet og reinnlegging – samanhengen med pårøranderessursar blant eldre pasientar. Tidsskrift for omsorgsforskning. 159-168.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende. Samfunnsøkonomen. 33-45.
 • Vis forfatter(e) (2016). GP consultations for common mental disorders and subsequent sickness certification: register-based study of the employed population in Norway. Family Practice. 656-662.
 • Vis forfatter(e) (2016). Evaluering av kommunal medfinansiering. Tidsskrift for omsorgsforskning. 135-142.
 • Vis forfatter(e) (2015). Worried sick? Worker responses to a financial shock. Labour Economics. 111-120.
 • Vis forfatter(e) (2015). Innsatsstyrt finansiering og sjukefråvær på norske sjukehus. Tidsskrift for velferdsforskning. 198-210.
 • Vis forfatter(e) (2014). Waiting time and socioeconomic status - an individual-level analysis. Health Economics. 446-461.
 • Vis forfatter(e) (2014). Protocol for the effect evaluation of Individual Placement and Support (IPS): A randomized controlled multicenter trial of IPS versus treatment as usual for patients with moderate to severe mental illness in Norway. BMC Psychiatry. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Inequity in the use of physician services in Norway before and after introducing patient lists in primary care. International Journal for Equity in Health. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Låg fertilitet blant dei høgt utdanna: Teoretiske forklaringar og internasjonal empiri. Samfunnsøkonomen. 36-46.
 • Vis forfatter(e) (2008). Education and Fertility: Evidence from a Natural Experiment. The Scandinavian Journal of Economics. 827-852.
 • Vis forfatter(e) (2008). Education and Fertility: Evidence from a Natural Experiment. The Scandinavian Journal of Economics. 827-852.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Evaluering av samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten om Individuell jobbstøtte (IPS). .
 • Vis forfatter(e) (2021). Consequences of drop-out from upper secondary education. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Vacation, absenteeism and health – Evidence from a Norwegian change in Policy. .
 • Vis forfatter(e) (2018). How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Health effects of reduced workload for older employees. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : sluttrapport. .
 • Vis forfatter(e) (2017). The causal effect of workload on the labour supply of older employees. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates? .
 • Vis forfatter(e) (2016). Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding : underveisrapport. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Socioeconomic Status and Physicians’Treatment Decisions. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Hospital Readmission and Mortality Among Frail Elderly – The Importance of Spouse and Adult Children. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Evaluering av kommunal medfinansiering. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Do Treatment Decisions Depend on Physicians’ Financial Incentives? 15. 15. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Evaluating a National Labour and Welfare Administration Reform (NAV). .
 • Vis forfatter(e) (2014). Effektevaluering av Individuell jobbstøtte - Delrapport 1. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Worried sick? Worker Responses to a Financial Shock. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Worried sick? Worker responses to organizational turmoil. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Worried sick? Sickness absence during organizational turmoil. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Is teenage motherhood contagious? Evidence from a Natural Experiment. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Waiting time and socioeconomic status - an individual-level analysis. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Equity in the use of physician visits in Norway - Changing patterns over time? .
 • Vis forfatter(e) (2008). Education and fertility: evidence from a natural experiment. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Veljarmobilisering blandt innvandrarar - gjev det varig effekt?
 • Vis forfatter(e) (2017). "Fastlegar som portvakter, med og utan konkurranse.".
 • Vis forfatter(e) (2014). Syk av bekymring? Sykefravær og finanskrise.
 • Vis forfatter(e) (2014). Reinnleggelsesrater og variasjoner mellom pasienters hjemstedskommuner.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Evaluating the Effect of a National Labour and Welfare Administration Reform on Employmnet, Social Insurance and Social Assistance".
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Sjuk av bekymring? Sjukefråvær i organisasjonar i krise.
 • Vis forfatter(e) (2013). Krise kan gje kortare sjukefråvær.
 • Vis forfatter(e) (2011). Worried sick? Sickness absence under organizational turmoil.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sosial ulikskap i bruk av helsetenester- målemetodar og empiriske funn.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Drop-out effects using access to apprenticeship contracts as instruments (WP5).
 • Vis forfatter(e) (2018). How does the type of remuneration affect physician behaviour? Fixed salary versus fee-for-service.
 • Vis forfatter(e) (2017). The causal effect of workload on labour supply of older employees.
 • Vis forfatter(e) (2017). NEW EPISODES OF MUSCULOSKELETAL CONDITIONS AMONG EMPLOYED PEOPLE IN PRIMARY CARE, SICKNESS CERTIFICATION AND RETURN TO WORK: A NATIONWIDE MULTIREGISTER BASED COHORT STUDY.
 • Vis forfatter(e) (2017). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?
 • Vis forfatter(e) (2017). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?
 • Vis forfatter(e) (2017). A Randomized Controlled Multicenter Trial of IPS for Patients with Moderate to Severe Mental Illness in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Protocol for Effect Evaluation of Independent Medical Evaluation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certi…cates?
 • Vis forfatter(e) (2016). Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certi…cates?
 • Vis forfatter(e) (2015). Samhandlingsreformens konsekvenser for eldre: Pasientrettigheter, pårørende og koordinering av tjenester.
 • Vis forfatter(e) (2014). Worried sick? Worker responses to a financial shock.
 • Vis forfatter(e) (2014). Korleis kan vi bruka helseregister til å analysera sosial ulikskap i bruk av helsetenester?
 • Vis forfatter(e) (2013). Worried sick? Sickness absence during organizational turmoil.
 • Vis forfatter(e) (2013). Syk av bekymring? Sykefravær i en krisetid.
 • Vis forfatter(e) (2012). Worried sick?Sickness absence during organizational turmoil.
 • Vis forfatter(e) (2012). Worried sick? Sickness absence during organizational turmoil.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ventetid og sosioøkonomisk status.
 • Vis forfatter(e) (2010). Waiting time and socioeconomic status - an individual-level analysis.
 • Vis forfatter(e) (2010). Social Interaction in Fertility - Evidence from a Natural Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2010). Social Interaction in Fertility - Evidence from a Natural Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2009). Socioeconomic differences in treatment intencity in GP practise.
 • Vis forfatter(e) (2009). Socio-economic differences in treatment intensity in GP practise.
 • Vis forfatter(e) (2009). Får pasienter ulik behandling hos allmennlegen avhengig av derers sosioøkonomiske bakgrunn?
 • Vis forfatter(e) (2009). "Sosial ulikhet i bruk av legetjenester".
 • Vis forfatter(e) (2008). Socioeconomic differences in treatment intensity in GP practice.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Equity in the use of physician visits in Norway".
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). Redsel for å miste jobben minskar sjukefråveret.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mindre sykmeldt i utrygg jobb.
 • Vis forfatter(e) (2013). Frykt førte til mindre fråvær.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester - målemetoder og empiriske funn. 21 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Continuity of care as a characteristic of the GP practice as predictor for hospital admission and mortality for the GP’s patient – a registry-based longitudinal cohort study .
 • Vis forfatter(e) (2022). Continuity of care as a characteristic of the GP practice as predictor for hospital admission and mortality for the GP’s patient – a registry-based longitudinal cohort study .
 • Vis forfatter(e) (2012). Worried sick? Worker response to organizational turmoil.
 • Vis forfatter(e) (2011). Waiting time and socio-economic status.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

INTERNATIONAL PUBLICATIONS
Education and Fertility: Evidence from a Natural Experiment (2008). Scandinavian Journal of Economics 110(4), 827-852. With Carol Propper and Kjell G.Salvanes.

Essays on the Economics of Health and Fertility (2007). Disseration, The Norwegian School of Economics and Business Administration, Department of Economics. www.bora.nhh.no

PUBLICATIONS IN NORWEGIAN
Låg fertilitet blant dei høgt utdanna: Teoretiske forklaringar og internasjonal empiri (2008). Samfunnsøkonomen 62(3), s. 36-46.

"Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester - målemetoder og empiriske funn".
Kapittel 13 i Et helsevesen uten grenser?, redigert av Kjell Haug, Oddvar Kaarbøe og Trond Olsen, Cappelen Akademisk Forlag, mai 2009. Med Astrid Grasdal.

WORK IN PROGRESS

 • Equity in the use of physician visits in Norway - Changing patterns over time? HEB Working Paper 11/08. With Astrid Grasdal.
 • Socio-economic differences in treatment intensity in GP practise. HEB Working Paper 17/09. With Roar Gjelsvik and Tor Helge Holmås.
 • Social Interaction in Fertility Behaviour. With Carol Propper and Kjell G.Salvanes