Hjem
Karl Atle Knapskogs bilde

Karl Atle Knapskog

Førsteamanuensis emeritus
 • E-postKarl.Knapskog@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 23+47 907 53 714
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauriz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  611
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2004). Metodbok för medievetenskap. Liber.
 • Vis forfatter(e) (2002). Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Doubly dominated cultural journalists in the fields of journalism and culture. Journalism Practice. 791-810.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tastekeepers. Taste structures, power and aesthetic-political positions in the elites of the Norwegian cultural field. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 54-75.
 • Vis forfatter(e) (2014). Høgt og lågt i Stortinget og departementa. Kulturbruk og kulturorientering hjå dei norske politisk-administrative elitane. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2010). Archives in public service. Critical Studies in Television. 20-33.
 • Vis forfatter(e) (2005). Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
 • Vis forfatter(e) (1994). Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark : struktureringsteoriens posisjon og potensial. Sosiologi i dag. side 53-65.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2001). Kulturjournalistikk. Rapport til SKUP-konferansen 23.-25.mars 2001 i Tromsø. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1998). Norske mediebedrifter etter århundreskiftet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2011). Politikkens kultur.
 • Vis forfatter(e) (2011). Legislative Taste. Musical tastes and practives of members of the Norwegian Parliament, Ministers and Secretaries of State and Permanent Secretataries.
 • Vis forfatter(e) (2009). Offentlighetens kunst: Kulturjournalistikk og nye medier.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ikkje med mine skattepengar! Om kulturpolitikkens normative grunngjeving.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kulturjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om norsk kulturjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) (1992). Mass communication, Anthony Giddens and the eternal questions of sociology.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2012). Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2004). Søkelys på kulturjournalistikk. Institutt for informasjons- og medievitenskap.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Metodebok for mediefag, 4. utgave.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1992). Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske retningar. = Theory and narration: essays on contemporary philosophy of language. Ariadne, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske retningar. Ariadne, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Teori og narrasjon. Om nyare språktenkning og språkteoretiske retningar. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) (1992). Teori og narrasjon. Ariadne.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Fatale fortellinger : - en analyse av teknopolitikk og teknologipolitiske metaforer i eNorge-planen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Terningkast syv! : terningen mellom layout og ideologi.
 • Vis forfatter(e) (2005). Immaterialrettens strukturelle forvandlinger : en analyse av reproduksjonens kulturelle former og rettslige regulering - med særlig vekt på utvikling av programvare.
 • Vis forfatter(e) (2004). Makt, medier og politisk spill : en analyse av lederstriden i Venstre vinteren 2004.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2018). Strukturendringer i den litterære offentligheten. En analyse av unge voksnes lesevanerog bruk av litterære arenaer.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2016). Kunstkritikarar i Noreg i dag.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommunikative institusjonar. Om medialiserings- og læringsprosessar i eit statleg helseføretak. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Future of Interpretative Journalism. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Doubly Dominated: Cultural journalists in the fields of journalism and culture.
 • Vis forfatter(e) (2012). Samtidsdiagnosar og sjølvforståing. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Providing Cultural Resources: On Turning Audiovisual Archives into a Public Domain. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Blant orakel og refleksjonsatletar. Kommentarjournalistikk som sjanger og strategi. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikken i det norske journalistiske feltet. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mediestudier og vitenskapsteori. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Generalisering. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Teori och metod i medievetenskapen. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Teori og metode i medievitenskapen. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kulturjournalistikk og offentlighet. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Journalistikk og deliberativt demokrati. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Dokumentarmakt i endring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Forståing og forklaring i mediesosiologien. 34 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). The Public Sphere and Models of Democracy. 151-152. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction to Jürgen Habermas: Religion in the Public Sphere. 290-290. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction to Jürgen Habermas' Between Facts and Norms. 184-184. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2001). Introduksjon. 3-4.
 • Vis forfatter(e) (2001). Historiske liner. 5-12.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Vilkår og utfordringar for kulturjournalistikk". 48-54.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2012). Føreord. 11-15.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.