Hjem
Karl Atle Knapskogs bilde

Karl Atle Knapskog

Førsteamanuensis emeritus
 • E-postKarl.Knapskog@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 23+47 907 53 714
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Rom 
  611
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2004. Metodbok för medievetenskap. Liber.
 • Vis forfatter(e) 2002. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. Doubly dominated cultural journalists in the fields of journalism and culture. Journalism Practice. 791-810.
 • Vis forfatter(e) 2014. Tastekeepers. Taste structures, power and aesthetic-political positions in the elites of the Norwegian cultural field. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 54-75.
 • Vis forfatter(e) 2014. Høgt og lågt i Stortinget og departementa. Kulturbruk og kulturorientering hjå dei norske politisk-administrative elitane. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2010. Archives in public service. Critical Studies in Television. 20-33.
 • Vis forfatter(e) 2005. Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
 • Vis forfatter(e) 1994. Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark : struktureringsteoriens posisjon og potensial. Sosiologi i dag. side 53-65.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2001. Kulturjournalistikk. Rapport til SKUP-konferansen 23.-25.mars 2001 i Tromsø. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 1998. Norske mediebedrifter etter århundreskiftet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2011. Politikkens kultur.
 • Vis forfatter(e) 2011. Legislative Taste. Musical tastes and practives of members of the Norwegian Parliament, Ministers and Secretaries of State and Permanent Secretataries.
 • Vis forfatter(e) 2009. Offentlighetens kunst: Kulturjournalistikk og nye medier.
 • Vis forfatter(e) 2007. Ikkje med mine skattepengar! Om kulturpolitikkens normative grunngjeving.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kulturjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) 2001. Om norsk kulturjournalistikk.
 • Vis forfatter(e) 1992. Mass communication, Anthony Giddens and the eternal questions of sociology.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) 2004. Søkelys på kulturjournalistikk. Institutt for informasjons- og medievitenskap.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2013. Metodebok for mediefag, 4. utgave.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1997. Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1992. Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske retningar. = Theory and narration: essays on contemporary philosophy of language. Ariadne, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1992. Teori og narrasjon: om nyare språktenking og språkteoretiske retningar. Ariadne, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1992. Teori og narrasjon. Om nyare språktenkning og språkteoretiske retningar. Ariadne forlag.
 • Vis forfatter(e) 1992. Teori og narrasjon. Ariadne.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2006. Fatale fortellinger : - en analyse av teknopolitikk og teknologipolitiske metaforer i eNorge-planen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Terningkast syv! : terningen mellom layout og ideologi.
 • Vis forfatter(e) 2005. Immaterialrettens strukturelle forvandlinger : en analyse av reproduksjonens kulturelle former og rettslige regulering - med særlig vekt på utvikling av programvare.
 • Vis forfatter(e) 2004. Makt, medier og politisk spill : en analyse av lederstriden i Venstre vinteren 2004.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2018. Strukturendringer i den litterære offentligheten. En analyse av unge voksnes lesevanerog bruk av litterære arenaer.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) 2016. Kunstkritikarar i Noreg i dag.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Kommunikative institusjonar. Om medialiserings- og læringsprosessar i eit statleg helseføretak. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Future of Interpretative Journalism. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Doubly Dominated: Cultural journalists in the fields of journalism and culture.
 • Vis forfatter(e) 2012. Samtidsdiagnosar og sjølvforståing. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Providing Cultural Resources: On Turning Audiovisual Archives into a Public Domain. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Blant orakel og refleksjonsatletar. Kommentarjournalistikk som sjanger og strategi. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kulturjournalistikken i det norske journalistiske feltet. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Mediestudier og vitenskapsteori. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Generalisering. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Teori och metod i medievetenskapen. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Teori og metode i medievitenskapen. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kulturjournalistikk og offentlighet. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Journalistikk og deliberativt demokrati. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Dokumentarmakt i endring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Forståing og forklaring i mediesosiologien. 34 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2010. The Public Sphere and Models of Democracy. 151-152. I:
  • Vis forfatter(e) 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) 2010. Introduction to Jürgen Habermas: Religion in the Public Sphere. 290-290. I:
  • Vis forfatter(e) 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
 • Vis forfatter(e) 2010. Introduction to Jürgen Habermas' Between Facts and Norms. 184-184. I:
  • Vis forfatter(e) 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2001. Introduksjon. 3-4.
 • Vis forfatter(e) 2001. Historiske liner. 5-12.
 • Vis forfatter(e) 2001. "Vilkår og utfordringar for kulturjournalistikk". 48-54.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2012. Føreord. 11-15.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.