Hjem
Karsten Martin Storetvedts bilde

Karsten Martin Storetvedt

Professor emeritus
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2000). Om bevegelsene på jordoverflaten. Naturen. 39-49.
 • Vis forfatter(e) (1999). Wegeners driftteori vinner løpet. Naturen. 18-28.
 • Vis forfatter(e) (1999). On the significance of theories. New Concepts. New Concepts in Global Tectonics Newsletter. 25-27.
 • Vis forfatter(e) (1999). Mot et nytt geologisk-geofysisk verdensbilde. Naturen. 312-322.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kontinentaldriften i et bergensk perspektiv. Bergen Geofysikeres Forening 50 år, jubileumsbok. 51-55.
 • Vis forfatter(e) (1999). Global Wrench Tectonics. A replacement Model for Plate Techtonics. Memoir Geological Soc. of India. 521-547.
 • Vis forfatter(e) (1999). Da jorden ble dekket med planter. Naturen. 79-90.
 • Vis forfatter(e) (1999). Da havet invaderte kontinentene. Naturen. 206-214.
 • Vis forfatter(e) (1999). Alpine remagnetization and tectonic rotations in the French Pyrenees. Geologische Rundschau. 658-674.
 • Vis forfatter(e) (1998). Wegeners kontinentaldrift-hypotese, teori og fakta på kollisjonskurs. Naturen. 238-248.
 • Vis forfatter(e) (1998). S.K. Runcorn; Some personal recollections of the man and the scientist. Physics and Chemistry of the Earth. 841-844.
 • Vis forfatter(e) (1997). Theories of the Earth. New Concepts in Global Tectonics Newsletter.
 • Vis forfatter(e) (1997). Paradigmets makt. Naturen.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1998). Glimt fra min vitenskapelige hverdag. 4. 4. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2007). Konservativ vitenskapskultur.
 • Vis forfatter(e) (1998). Ny platetektonikkteori.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1999). Global Wrench Tectonics and its consequences for the tectonic evolution of the NW Borneo continental margin.
 • Vis forfatter(e) (1999). A new geological/geophysical framework for SE Asia.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). Our Evolving Planet. Alma Mater Forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1998). Teorier til besvær. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 21.
 • Vis forfatter(e) (1997). Naturfattig naturfagundervisning. Programheftet for Skolelaboratoriet, UiB.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Den globale torsjonsteorien. Om jordskorpens tektono-topografiske utvikling. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kontinentaldriften i et bergensk perspektiv. 5 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.