Hjem
Katarzyna Julia Leikvolls bilde
Foto:
Aleksandra Habior

Katarzyna Julia Leikvoll

Førsteamanuensis, Programkoordinator PPU KMD
 • E-postjulia.leikvoll@uib.no
 • Besøksadresse
  Lars Hilles gate 3
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Julia Leikvoll har de siste årene forsket på notelesing i et kognitivt perspektiv, noteopplæring på nybegynnernivå, og instrumentalundervisning. I doktorgradsarbeidet undersøkte hun påvirkning av ulike undervisningsaktiviteter på notasjonsforståelse og notelesingsferdigheter til pianoelever på kulturskolen. Med bakgrunn i funnene har hun skrevet en rekke lærebøker for piano- og blåseelever på grunnivå, der hun vektlegger varierte undervisningsaktiviteter (lesing, skriving, komponering, improvisasjon, m.m.) og en helhetlig utvikling av musikkforståelse. Julia jobber for tiden med et forskningsprosjekt der hun ser nærmere på bruk av komponering og skriving i instrumentalundervisning på grunnivå.

Jeg er svært opptatt av at forskningsresultatene mine når lærere som kan bruke dem i praksis. De siste årene har jeg holdt flere kurs og workshops for instrumentallærere i mange av landets kulturskoler, med tema notelesing og noteopplæring. Jeg har også deltatt i flere konferanser og fagdager som hadde tema musikkpedagogikk og instrumentalundervisning, rettet mot kulturskolelærere og musikklærerutdannere. Jeg har selv en lang erfaring som instrumentallærer på kulturskolen, med piano som hovedinstrument.

Praktisk pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design - pedagogikk, musikkdidaktikk, pianometodikk.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2022). Maurizios Pianoverksted 2. Arbeidsbok 2 for begynnere. Musikk-Husets forlag.
 • Vis forfatter(e) (2022). Maurizio i Pianodalen 2. Lærebok i piano for begynnere. Musikk-Husets forlag.
 • Vis forfatter(e) (2019). Spill som du vil: grunnleggende akkordlære, improvisasjon og komposisjon for piano. Musikk-Husets Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2018). Maurizios Pianoverksted.Arbeidsbok for begynnere. Musikk-Husets Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lærerveiledning til Maurizio i Pianodalen. Musikk-Husets Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2017). Maurizio i Pianodalen. Musikk-Husets Forlag.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan kan kunnskap om tekstlesing og lese- og skriveopplæring i grunnskolen brukes i noteopplæring på nybegynnernivå? Nordic Research in Music Education. 46-70.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Å starte et fordypningsprogram i Distrikts-Norge – bakgrunn, vurderinger og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2022). Skapende aktiviteter i instrumentalundervisning.
 • Vis forfatter(e) (2022). Introduksjon til prosjektet Kromatikk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Komponering og improvisasjon i pianoundervisning på grunnivå.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Noteopplæring i instrumentalundervisning på nybegynnernivå.
 • Vis forfatter(e) (2019). Notelesing og noteopplæring på nybegynnernivå.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Lytt, skriv spill. Om notelesingsferdigheter hos pianoelever på nybegynnernivå.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Skapende aktiviteter i instrumentalundervisning - prosjektet har som mål å se nærmere på hvordan komponering i form av skaping og notasjon av egne musikkstykker kan påvirke utvikling av musikalsk forståelse og kreativitet hos instrumentalelever i kulturskolen, i tillegg til å kartlegge om og hvordan skapende aktiviteter brukes i instrumentalundervisning.

Grieg in Rome - en serie med konsertforedrag (presentert i Oslo og Roma 2023) der jeg og tre andre pianister fremfører mindre kjente verker av Edvard Grieg skrevet under hans fire opphold i Roma, og forteller om Italia som insprasjonskilde for komponisten.