Hjem
 • E-postKathrine.Stene@uib.no
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligespl. 10
  Rom 
  Tlf.55 58 29 35 / Mobil: 415 68 977
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5007 BERGEN
Bøker
 • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. 2015. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. 253 sider. ISBN: 9788278870426.
 • Stene, Kathrine. 2014. I randen av taigaen - bosetning og ressursutnyttelse i jernalder og middelalder i Østerdalen. Gråfjellprosjektet - bind 4. Portal forlag. 198 sider. ISBN: 9788283140279.
 • Stene, Kathrine. 2010. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). 600 sider. ISBN: 978-82-8084-052-3.
 • Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup; Stene, Kathrine. 2009. Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. 206 sider. ISBN: 978-82-8084-046-2.
 • Stene, Kathrine; Holm, Ingunn; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes. Beyond the consepts of 'marginality' and 'periphery'. Unipub forlag. 208 sider. ISBN: 978-82-7477-383-7.
 • Stene, Kathrine; Amundsen, Tina; Risbøl, Ole; Skare, Kjetil. 2005. "Utmarkens grøde" Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. 192 sider. ISBN: 82-8084-023-0.
Tidsskriftartikler
 • Stene, Kathrine. 2012. Ny kunnskap om fangst av villrein, korndyrking og etablering av seterbruket i Grimsdalen landskapsvernområde. Dovrebygde. 34-50.
 • Stene, Kathrine. 2011. Utmarka - en "arena" for samfunnsutvikling i middelalder. Massefangst av villrein og jernproduksjon i Øst-Norge. Utskrift. 11: 225-244.
 • Lislerud, Anette; Stene, Kathrine. 2007. Lille Børke -boplass fra eldre jernalder med spor etter rituelle praksiser. Varia. 62. 119-135.
 • Stene, Kathrine. 2006. Arkeologiske spor etter forhistorisk gårdsbosetning på Humlehaugen. Årbok - Ranheim Bydels Museums Historielag. 29-43.
 • Stene, Kathrine. 2005. Kokegropene på Våle prestegård - klassisk beliggenhet for et kokegropfelt? Varia. 58. 167-177.
 • Martens, Jes; Stene, Kathrine; Martens, Vibeke Vandrup. 2003. Vassås - en senmiddelaldersk gård i indre Vestfold. Hof-minne : årsskrift for Hof historielag. 40-41.
 • Stene, Kathrine. 2000. Jernalderboplassen på Huseby. Blaker og Sørum historielag.
 • Stene, Kathrine. 2000. Jernalderhuset på Huseby. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. 80. 32-39.
 • Stene, Kathrine. 1999. Arkeologi og dagspresse - er avisa vår viktigste formidlingskanal? Et eksempel på hvordan arkeologisk kunnskap er formidlet gjennom dagspressen, belyst ut fra de arkeologiske undersøkelsene på Erkebispegården (1952-72 og 1991-98) og avisartikler om prosjektene. Primitive tider. 2. 4-19.
Rapporter/avhandlinger
 • Viken, Synnøve; Stene, Kathrine. 2018. Osensjøen-på vippen? Utgravning av gravanlegg fra eldre jernalder. Skaveren nordre, 78/1, Åmot, Hedmark. Kulturhistorisk museum, Oslo. 26 sider.
 • Risbøl, Ole; Stene, Kathrine; Sætren, Anne. 2011. Kultur og natur i Grimsdalen landskapsvernområde. Sluttrapport fra DYLAN-prosjektet. NIKU Tema. 38. NIKU - Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Oslo. 221 sider.
 • Stene, Kathrine. 2006. Årsrapport 2005. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet og ved Rena elv, Åmot kommune, Hedmark. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Oslo. 120 sider.
 • Stene, Kathrine. 2005. Årsrapport 2004. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet og ved Rena elv, Åmot kommune, Hedmark. Kulturhistorisk museum, Oslo. 123 sider.
 • Stene, Kathrine. 2004. Årsrapport 203. Gråfjellprosjektet. Arkeologiske utgravninger i Gråfjellområdet, Åmot kommune, Hedmark. Universitetets kulturhistoriske museer, Oslo. 106 sider.
Bokkapitler
 • Stene, Kathrine; Wangen, Vivian. 2017. The Uplands. The deepest of forests and the highest of Mountains - Resource exploitation and landscape management in the Viking Age and early Middle Ages in Southern Norway. Chapter 9, sider 160-187. I:
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil. 2017. Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. 290 sider. ISBN: 978-1-47-247077-5.
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Arealbruk og landskapsendringer i fjellet - en introduksjon til bokas formål. Kapittel 1, sider 9-18. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Forvaltning av et mangfoldig fjellandskap i stadig endring. Kapittel 9, sider 189-205. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Austrheim, Gunnar; Kirchhefer, Andreas; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Kathrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Hvordan studere arealbruk og landskapsendringer? Presentasjon av studieområder og arbeidsmetoder. Kapittel 2, sider 19-24. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Sjøgren, Per Johan E; Austrheim, Gunnar; Stene, Kathrine; Hjelle, Kari Loe; Rosvold, Jørgen; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskapshistorie. 7, sider 159-179. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Stene, Kathrine. 2015. Resource exploitation and settlement in mountain areas in Southern Norway during the Early Iron Age - an altered perception of landscape and landscape use? Landscape exploitation and transformation, sider 191-202. I:
  • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. 2015. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. 253 sider. ISBN: 9788278870426.
 • Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian; Samdal, Magne. 2015. Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk. 4, sider 49-80. I:
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. 2015. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 207 sider. ISBN: 9788283050189.
 • Stene, Kathrine. 2010. Innledning. Kapittel 1, sider 1-10. I:
  • Stene, Kathrine. 2010. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). 600 sider. ISBN: 978-82-8084-052-3.
 • Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege; Melvold, Stine Annette. 2010. Steinbrukende tid ved Rena elv. Kapittel 4, sider 457-520. I:
  • Stene, Kathrine. 2010. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). 600 sider. ISBN: 978-82-8084-052-3.
 • Stene, Kathrine. 2009. En gårdshaug i Østfold. Undersøkelse av kulturlag fra middelalder på gården Fusk i Askim kommune. artikkel, sider 191-202. I:
  • Martens, Jes; Martens, Vibeke Vandrup; Stene, Kathrine. 2009. Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. 206 sider. ISBN: 978-82-8084-046-2.
 • Stene, Kathrine; Holm, Ingunn; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes - a brief owerview. Innledning, sider 9-22. I:
  • Stene, Kathrine; Holm, Ingunn; Svensson, Eva. 2009. Liminal landscapes. Beyond the consepts of 'marginality' and 'periphery'. Unipub forlag. 208 sider. ISBN: 978-82-7477-383-7.
 • Stene, Kathrine. 2007. Innledning (Kap.1), Tuft IV og Tuft V (del av Kap.5). Kapittel 1, kapittel 5, sider . I:
  • Amundsen, Tina. 2007. Elgfangst og bosetning i Gråfjellområdet. 370 sider. ISBN: 978-82-8084-032-5.
 • Stene, Kathrine. 2007. Innledning. 1, sider 9-16. I:
  • Rundberget, Bernt. 2007. Jernvinna i Gråfjellområdet. 434 sider. ISBN: 978-82-8084-031-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.