Hjem
Katrine Mellingen Bjerkes bilde

Katrine Mellingen Bjerke

Universitetslektor
  • E-postKatrine.Bjerke@uib.no
  • Telefon+47 55 58 48 41
  • Besøksadresse
    Rosenbergsgt. 39
  • Postadresse
    Postboks 7802
    5020 Bergen

Faglige interesser: Migrasjon og velferd, etniske relasjoner, minoritetsgruppers erfaringer med velferdsinstitusjoner, transnasjonalitet, interseksjonalitet

Konferanser/ Seminarer/ Workshops med paper:

 Flows, places and boundaries: migratory challenges and new agendas. 17th Nordic migration research conference, Copenhagen University 13-15 august 2014 Tittel på presentasjon: My body is here but my heart is there: attachment to place among elderly migrants from Poland and Pakistan in Norway

IMER Seminar Bergen ,14.10-2014, Tittel på innlegg: Elderly migrants in Norway

 

 

 

 

 

Seminarleder 2010-2014

SOS 101 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

SOS 103 Samfunnstrukturer i endring

SOS 109 Scandinavian Welfare model and gender relations

Foreleser

SOS 112: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

SOS 113: Velferd og ulikhet

 

 

 

 

Transnasjonal aldring i Norge
PhD prosjektet «Transnasjonal aldring i den norske velferdsstaten» utforsker fra et nedefra-perspektiv eldre migranters møte med den norske velferdsstaten.  Jeg utforsker, ved hjelp av biografiske intervjuer og etnografi, eldre med bakgrunn fra Pakistan og Polen sine forventninger til alderdom i Norge, deres praksis når denne alderdommen på ulike vis inntrer, og deres perspektiv på og bruk av hjemmebaserte omsorgstjenester.