Hjem
 • E-postKatrine.Staats@uib.no
 • Telefon+47 970 19 717
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Dignity and loss of dignity: Experiences of older women living with incurable cancer at home. Health Care for Women International.
 • 2019. Framework for Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR): Part 1. Advances in Nursing Science. 13 sider.
 • 2018. Home-Care Nurses' Experience with Medication Kit in Palliative Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing. E1-E9.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR) Part 1.
 • 2019. Home care nurses' experiences with medication kit as a tool in palliative care.
Kronikk
 • 2020. Palliasjon: Forskning i primærhelsetjenesten må til . Dagens medisin.
Poster
 • 2019. Medikamentskrin i palliativ omsorg: Hjemmesykepleieres erfaringer.
 • 2019. Medication kits as a tool in palliative care: Home care nurses’ experiences.
 • 2019. Dignity-preserving care as perceived by older women living at home with incurable cancer – preliminary results.
Fagartikkel
 • 2019. Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme? Sykepleien.
 • 2019. Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet. Tidsskriftet sykepleien.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.