Hjem
Katrine Vellesen Løkens bilde

Katrine Vellesen Løken

Professor, II
 • E-postKatrine.Loken@uib.no
 • Telefon+47 416 61 591
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgate 14
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
 • Family Economics
 • Labor Economics 
 • Quantile Regression
Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Incarceration, Recidivism, and Employment. Journal of Political Economy. 1269-1324.
 • 2018. Single mothers and their children: Evaluating a work-encouraging welfare reform. Journal of Public Economics. 1-20.
 • 2018. Infant health care and long-term outcomes. Review of Economics and Statistics. 341-354.
 • 2017. Lifting the Burden: Formal Care of the Elderly and Labor Supply of Adult Children. The Journal of human resources. 247-271.
 • 2016. What is the case for paid maternity leave? Review of Economics and Statistics. 655-670.
 • 2016. Nordic family policy and maternal employment. Nordic Economic Policy Review. 115-132.
 • 2016. Lifting the burden: Formal care of the elderly and labor supply of adult children. The Journal of human resources. 247-271.
 • 2015. A flying start? Maternity leave benefits and long-run outcomes of children. Journal of Political Economy. 365-412.
 • 2014. Smoking bans, maternal smoking and birth outcomes. Journal of Public Economics. 72-93.
 • 2014. Peer effects in program participation. The American Economic Review. 2049-2074.
 • 2014. Care or cash? The effect of child care subsidies on student performance. Review of Economics and Statistics. 824-837.
 • 2013. Your place or mine? On the residence choice of young couples in Norway. Demography. 285-310.
 • 2013. Ved veis ende: Har familiepolitikken spilt fallitt som likestillingsverktøy? Nytt Norsk Tidsskrift.
 • 2013. Early life health interventions and academic achievement. The American Economic Review. 1862-1891.
 • 2013. Care or Cash? The Effect of Child Care Subsidies on Student Performance. Review of Economics and Statistics.
 • 2012. What linear estimators miss: the effects of family income on child outcomes. American economic journal. Applied economics. 1-35.
 • 2011. Politikkimplikasjoner fra litteraturen om familieinntekt og effekter på barns utdanning :. Søkelys på arbeidslivet. 56-66.
 • 2010. Family income and children's education: Using the Norwegian oil boom as a natural experiment. Labour Economics. 118-129.
Rapport
 • 2019. Building Bridges and Widening Gaps: Efficiency Gains and Equity Concerns of Labor Market Expansions . 19/2019. 19/2019. .
 • 2018. The Effects of Health Shocks to the Elderly on Children's Labor Supply. .
 • 2018. Intergenerational Effects of Incarceration. 24227. 24227. .
 • 2018. Incarceration, Recidivism and Employment. 14/2018. 14/2018. .
 • 2018. Incarceration Spillovers in Criminal and Family Networks. 15/2018. 15/2018. .
 • 2018. Incarceration Spillovers in Criminal and Family. No. 24878. No. 24878. .
 • 2017. Sysselsetting i Norge: begrensninger og muligheter. .
 • 2016. Nordisk familjepolitik och jämställdhet på arbetsmarknaden. .
 • 2016. Likestilling og framtidens familiepolitikk. .
 • 2016. Incarceration, Recidvism and Employment. .
 • 2015. Long-Term Consequences of Access to Well-child Visits. 29. 29. .
 • 2014. Single Mothers and their children: Evaluating a work-encouraging welfare reform. .
 • 2014. Lifting the Burden: State Care of the Elderly and Labor Supply of Adult Children. .
 • 2012. Smoking Bans, Maternal Smoking and Birth Outcomes. .
 • 2012. Peer Effects in Program Participation. .
 • 2012. Care or Cash? The Effect of Child Care Subsidies on Student Performance. 13. 13. .
 • 2011. Økonomisk registerforskning på likestillingseffekter av velferdstiltak og familiepolitikk. Rapport skrevet på oppdrag fra Likestillingsutvalget. .
 • 2010. A flying start? Long term consequences of maternal time investments in children during their first year of life. .
Faglig foredrag
 • 2018. Tiltakene for et bærekreaftig arbeidsliv .
 • 2018. My experience as a Young Research Talents project manager.
 • 2018. How to keep young people in the labour force.
 • 2018. Gjør vi de rette tinga - eller tømmer vi pengebinga?
 • 2017. Incarceration, recidivism and employment.
 • 2017. Incarceration, Recidivism and Employment.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Veien ut av kriminalitet.
 • 2014. Familiepolitikk og fødselspermisjon.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. School Environment, Field of Study and Health.
 • 2019. School Environment, Field of Study and Health.
 • 2019. School Environment, Field of Study and Health.
 • 2019. School Environment, Field of Study and Health.
 • 2019. Incarceration Spillovers in Criminal and Family Networks.
 • 2019. Incarceration Spillovers in Criminal and Family Networks.
 • 2019. Building Bridges and Widening Gaps:Wage Gains and Equity Concerns of Labor Market Expansions.
 • 2019. Building Bridges and Widening Gaps. Inequality Effects of a Labor Market Expansion.
 • 2018. Single Mothers and their Children: Evaluating a Work-Encouraging Welfare Reform.
 • 2018. Incarceration, Recidivism and Employment.
 • 2018. Incarceration, Recidivism and Employment.
 • 2018. Incarceration Spillovers in Criminal and Family Networks.
 • 2018. Health Shocks to Elderly Parents and Children's Labor Supply Response.
 • 2017. Workshop on Family Economics in York.
 • 2017. Single Mothers and their Children: Evaluating a workencouraging welfare reform.
 • 2017. Infant Health Care and Long Term Outcomes.
 • 2017. Infant Health Care and Long Term Outcomes.
 • 2016. Incarceration, recidvism and employment.
 • 2016. Incarceration, recidvism and employment.
 • 2016. Incarceration, recidvism and employment.
 • 2016. Incarceration, recidvism and employment.
 • 2016. Incarceration, recidvism and employment.
 • 2016. Incarceration, Recidivism and Employment.
 • 2015. Long Term Consequences of Well-child Visits.
 • 2015. Long Term Consequences of Well-child Visits.
 • 2015. Long Term Consequences of Access to Well-child Visits.
 • 2014. What is case for paid maternity leave?
 • 2014. What Is the Case for Paid Maternity Leave?
 • 2014. Single Mothers and their Children: Evaluating a Work-encouraging Welfare Reform.
 • 2014. Single Mothers and their Children: Evaluating a Work-encouraging Welfare Reform.
 • 2014. Single Mothers and their Children: Evaluating a Work-encouraging Welfare Reform.
 • 2014. Single Mothers and their Children: Evaluating a Work-encouraging Welfare Reform.
 • 2014. Long Term Consequences of Access to Well-child Visits.
 • 2014. Long Term Consequences of Access to Well-child Visits.
 • 2012. Smoking Bans, Maternal Smoking and Birth Outcomes.
 • 2012. Smoking Bans, Maternal Smoking and Birth Outcomes.
 • 2012. Peer Effects in Program Participation.
 • 2012. A Flying Start? Long Term Consequences of Time Investments in Children During Their First Year of Life.
 • 2010. Your place or mine? On the residence choice of married couples.
 • 2010. What linear estimators miss: re-examining the effects of family income on child outcomes.
 • 2010. What linear estimators miss: re-examining the effects of family income on chidl outcomes.
 • 2010. The perils of pre-school? The effect of child care on academic performance.
 • 2010. The perils of pre-school? The effect of child care on academic performance.
 • 2010. A flying start? Long term consequences of time investments in children during their first year of life.
 • 2010. A flying start? Long term consequences of time investemnets in children during their first year of life.
 • 2010. A Flying Start? Long Term Consequences of Maternal Time Investments in Children During Their First Year of Life.
Short communication
 • 2013. Svar til Wærness og Galloway mfl. Nytt Norsk Tidsskrift.
Mastergradsoppgave
 • 2017. Flexible Pension Schemes and Private Savings: Evidence from teh 2011 Reform of the Norwegian Pension System.
 • 2017. Competing with grades – The effect of school choice on high school dropout rates.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2016. Mer søvn – mer lønn? Dagens næringsliv.
 • 2016. Markedet slår tilbake! Dagens næringsliv.
 • 2016. For mye velferd? Dagens næringsliv.
 • 2016. Fengsel reduserer tilbakefall. Dagens næringsliv.
 • 2016. En politikk for mors karriere. Dagens næringsliv.
 • 2015. Omstilling rammer bredt. Dagens næringsliv.
Kronikk
 • 2020. Er Gutteklubben Grei en myte? Dagens næringsliv.
 • 2019. Vi vil vite mer om barna. Klassekampen.
 • 2019. Udokumenterte påstander om innvandring. Dagens næringsliv.
 • 2019. Ny forklaring på kjønnsforskjeller i lønn. Dagens næringsliv.
 • 2019. Metoo blant økonomer - tid for tiltak . Dagens næringsliv.
 • 2019. Frykten for det ukjente. Agenda Magasin.
 • 2019. Foreldre tilbake på skolebenken. Dagens næringsliv.
 • 2019. Dyktig gutt-læreplassen. Klassekampen.
 • 2018. Med far bak murene . Dagens næringsliv.
 • 2018. Lærer mer med roboter enn med flere lærere. Dagens næringsliv.
 • 2018. Lykke kan ikke kjøpes for penger. Eller? Dagens næringsliv.
 • 2018. Lik tilgang = like muligheter? Dagens næringsliv.
 • 2018. Karriere eller giftemål? Dagens næringsliv.
 • 2018. Bedre helse, mindre frafall. Agenda Magasin.
 • 2017. Oppklarer ran ved bruk av IKT. Dagens næringsliv.
 • 2017. Lyst på høyere lønn? Kverk en kollega. Dagens næringsliv.
 • 2017. Kriminell av å vente. Dagens næringsliv.
 • 2017. Kjønnsgapet i utdanning, hva vet vi? Dagens næringsliv.
 • 2017. Er 6 år tidlig nok? Dagens næringsliv.
 • 2016. like barn leker best. Dagens næringsliv.
 • 2016. Må mannen tjene mest? Dagens næringsliv.
 • 2015. Trøbbel med guttene. Dagens næringsliv.
 • 2015. Den ukjente helsesuksesen. Dagensnæringsliv.
 • 2014. Økonomi, forurensning og barns helse. Dagens næringsliv.
 • 2014. Utilsiktede konsekvenser av velmenende politikk. BT.
 • 2014. Like barn leker best? BT.
 • 2014. Hva med barna når skoledagen er over? BT.
 • 2014. Behold fedrekvoten! Dagens næringsliv.
 • 2013. Ja til flere barnehageopptak. Bergens Tidende.
 • 2013. 70 års pensjonsalder er mer enn nok. Bergens Tidende.
 • 2012. Nye, positive effekter av røykeloven. Bergens Tidende.
 • 2012. Familiepolitikken har en pris. Bergens Tidende.
 • 2012. Den vanskelige forskningsformidlingen. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Public Policy, Health, and Welfare. Three Essays in Applied Microeconomics.
 • 2018. Four Essays on the Determinants of Human Capital Accumulation in Norway .
 • 2010. Families and children’s development: economic approaches.
Intervju
 • 2019. NHH-professor: Lite regjeringen kan gjøre med fødselstallene.
 • 2013. Fedre påvirkes av sine kolleger.
Programdeltagelse
 • 2018. Katrine Vellesen Løken om sosial mobilitet.
Intervju tidsskrift
 • 2016. Norwegian Prison Rehabilitate Offenders. Forensic Magazine.
 • 2016. Fengselsstraff fungerer. Klassekampen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PUBLICATIONS

Løken, K.V. and Mogstad, M. and Wiswall, M. (2011): What linear estimators miss: the effect of family income on child outcomes. American Economic Journal: Applied Economics, forthcoming

Løken, K. V. (2010): Family income and children’s education: Using the Norwegian oil boom as a natural experiment. Labour Economics, 17, 118-129.

 

WORKING PAPERS

What linear estimator miss: the effect of family income on child outcomes. (joint with Magne Mogstad and Matt Wiswall). Working paper in economics 02/11, University of Bergen.

Your Place or Mine? On the residence choice of young couples in Norway. (joint work with Shelly Lundberg and Kjell Erik Lommerud) Working paper in economics 03/11, University of Bergen, revise and resubmit, Demograhy

A Flying start? Long term consequences of time investments in children during their first year of life. (joint work with Pedro Carneiro and Kjell Salvanes) Working paper in economics 06/10, University of Bergen, submitted

Family income and children's education: Using the Norwegian oil boom as a natural experiment, working papers in economics 03/07, University of Bergen

 

WORK IN PROGRESS

The effect of child care subsidies on academic perfomance  (joint work with Sandra Black, Paul Devereux and Kjell Salvanes)

Maternity leave, women’s labour supply and fertility: Using multiple parental leave reforms.(joint work with Pedro Carneiro and Kjell Salvanes)

Reporting Bias in the VAS?: A quantile approach. (joint work with Lene Lunde)

 

 

 

PhD Thesis (2006-2010)

PhD thesis working title: "Families and children's development: economic approaches"