Hjem
Kay Morten Hjelles bilde

Kay Morten Hjelle

Stipendiat
 • E-postkay.hjelle@uib.no
 • Telefon+47 905 98 729
 • Besøksadresse
  Jekteviksbakken 31, 2 etg.
  5006 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). The effectiveness and acceptability of the Bergen 4-day treatment for adolescents with OCD: a replication and extension. BMC Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Bergen 4-day treatment for panic disorder: implementation in a rural clinical setting. BMC Psychiatry. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Bergen 4-day treatment for panic disorder: adapting to COVID-19 restrictions with a hybrid approach of face-to-face and videoconference modalities. BMC Psychiatry. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Bergen 4-Day Treatment for Panic Disorder: A Pilot Study. Frontiers in Psychology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2017). Linking vitamin D status, executive functioning and self-perceived mental health in adolescents through multivariate analysis: A randomized double-blind placebo control trial. Scandinavian Journal of Psychology. 123-130.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Innenfor psykisk helsevern utgjør angstlidelser en betydelig andel av pasientene, og påfører den enkelte mye ubehag, redusert livskvalitet og frafall fra utdanning og arbeid. De siste tiårene har man imidlertid utviklet veldokumenterte behandlingsformer, og vist at endring er innenfor rekkevidde for pasienter med alvorlige angstlidelser. Gjennom en rekke artikler har man dokumentert at The Bergen 4-day Treatment (B4DT) viser svært god effekt i behandlingen av tvangslidelser. Kay sitt doktorgradsprosjekt tar utgangspunkt i dette, og undersøker effekten av B4DT for panikklidelse. 

Behandlingen gis i løpet av fire dager, og består av psykoedukasjon, gruppesamlinger og skreddersydd, individuell eksponering for relevante symptomer og situasjoner. Avhandlingen vil undersøke behandlingseffekten for panikklidelse, gjennom en kort- og langtidsoppfølging på de første pasientene som mottok behandlingen, i tillegg til en større replikasjon med nye pasienter. Avhandlingen tar utgangspunkt i pasienter som tilbys behandling i ordinær praksis ved klinikken. 

Kay er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har siden studiet vært interessert i behandling av angstlidelser og klinikknær forskning. Gjennom arbeidet som psykolog ved klinikken har han de siste årene opparbeidet bred erfaring med behandling av angstlidelser, bidratt med undervisning og ledet behandlingsgrupper, og er nå klar for å ta større del i det akademiske arbeidet. Det er derfor en naturlig følge av denne erfaringen at Kay er kandidaten som vil bidra inn i forskningsgruppen med evalueringen av behandlingsformatet for panikklidelse.  

PhD-prosjektet er et samarbeid mellom Klinikk for 4-dagers behandling, Bergen Center for Brain Plasticity og Senter for Krisepsykologi. Veiledere for prosjektet er professor Bjarne Hansen, professor Gerd Kvale, førsteamanuensis Kristen Hagen og postdoktor Anders Lillevik Thorsen.