Hjem
Kimberly Marie Skjeldes bilde

Kimberly Marie Skjelde

Ph.d.-kandidat, universitetslektor i engelsk fagdidaktikk
 • E-postkimberly.skjelde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 77
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mine forskningsinteresser er tilknyttet engelsk fagdidaktikk, med fokus på lærerutdanning og klasseromsundervisning. For tiden forsker jeg på norskspråklige elever og studenters kunnskap, forståelse og bruk av akademisk ordforråd. Norske studenter mestrer ofte uformell engelsk mens det er tegn på at mange mangler kunnskap om akademisk vokabular som er nødvendig for å forstå og produsere akademisk diskurs. Derfor har jeg undersøkt reseptiv kunnskap av akademisk vokabular blant videregående elever (se Skjelde & Coxhead, 2020) og universitets studenter (se Skjelde, 2022). Jeg har også undersøkt studenters konsepsjon av akademisk vokabular for å få innsikt i hvordan vi kan støtte studenters engelskspråklig utvikling av dette ordforrådet. En annen sentral del av min forskning har vært å undersøke elever og studenters kunnskap om kognater med latinske opphav fordi disse forekomme ofte i akademisk diskurs og de kan være til hjelp for utvikling av et akademisk ordforråd  (Skjelde, 2022). 

ENG623 - Emneansvarlig KfK 8-13

ENGDI101 - Diverse undervisning  

DIDAENG1 - Diverse undervisning 

English for Academic Purposes (EAP): An Academic English course for refugees - Fagansvarlig  

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Exploring L2 English Proficiency and Translation of Academic English Vocabulary. Nordic Journal of Language Teaching and Learning (NJLTL). 140-164.
 • Vis forfatter(e) (2022). Exploring L2 English students' knowledge and conceptions of academic vocabulary. Acta Didactica Norden (ADNO). 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Mind the gap: Academic vocabulary knowledge as a predictor of English grades. Acta Didactica Norden (ADNO). 20 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Cognate Translation in Language Acquisition.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vocabulary Knowledge: What? Why? How?
 • Vis forfatter(e) (2023). Graeco-Latin Cognates in Academic Discourse - The Case of Norwegian and English.
 • Vis forfatter(e) (2022). Elevaktivitet.
 • Vis forfatter(e) (2022). Academic language in L2 English classrooms.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Graeco-Latin cognates in general academic vocabulary.
 • Vis forfatter(e) (2019). Academic Vocabulary in English: An examination of cognate translations.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). Implicit Acquisition of General Acedemic Vocabulary?
 • Vis forfatter(e) (2016). Understanding Vocabulary Demands in Factual Textbook Texts.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Mastergrad:

Hovedveileder for Aurora Bergane (2023), Lisbeth Væhle Balchen (2023), Runa Stenseide (2022), Per Olsen (2022), Anna Krumsvik (2020), Kåre Vignes (2020), Malin Sandsmark (2019), Simen Mæland Tøllefsen (2019)