Hjem
 • E-postKirsi.Salonen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 12
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Polish Sinners Peggin Pardon from the Pope: Penitentiary cases from the mid-15th century.
 • Vis forfatter(e) (2022). Paavin kuuria yhteisönä skisman aikana.
 • Vis forfatter(e) (2022). Norske kanniker på vej til Rom.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan kunne det pavelige pønitensiariatet hjelpe de som hadde syndet eller ville synde – og hva vet vi om det?
 • Vis forfatter(e) (2021). Apostolic Penitentiary and Inquisition.
 • Vis forfatter(e) (2021). "He is totally innocent". King Christian's defense in front of the pope.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Cum parvo cultello unico ictu percussit": Penitentiariearkivet præster och bordskniv under senmedeltiden (Landslova IV-15).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2014). How Nordic are the Nordic Medieval Laws? - Ten Years After Proceedings of the Tenth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2013. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2013). Medieval Christianity in the North. Brepols.
 • Vis forfatter(e) (2013). Law and Disputing in the Middle Ages: Proceedings of the Ninth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2012. DJØF Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2012). Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times. Proceedings of the Eighth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2011. DJØF Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2004). The long arm of papal authority : late medieval Christian peripheries and their communication with the Holy See. 8.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Long arm of papal authority : late medieval Christianperipheries and their communication with the Holy See. 8.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Medieval Literacy in Turku: Material and Linguistic Remains from a Multilingual Townscape. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Keskiajan kirjallinen kulttuuri Turussa – kielet arkeologisissa löydöissä, esineissä ja tekstilähteissä. 32 sider.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduction. 1-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.