Hjem
Kirsti Koch Chrisensens bilde

Kirsti Koch Chrisensen

Emerita
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). A Narrative Approach to Corporate Relations: The Historical Background on Telenor’s Success. Enterprise & Society. 512-547.
 • Vis forfatter(e) (2020). Dubrowka - a free-standing company from a Norwegian family-network capitalism. Scandinavian Economic History Review. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2015). Liberale verdier og statlig eierskap. Magma forskning og viten. 75-83.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Fra operativ til strategisk internasjonalisering: En studie av store norske selskapers utflytting av divisjonshovedkontorer. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Hydromodellens opprinnelse. Oppgjøret om Norsk Hydro etter andre verdenskrig. 6. 6. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Statlig eierskap i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2016). Selskaper, eierskap og innovasjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Dubrowka - a free-standing company from a family-network capitalism.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2017). Skadeskutt og livskraftig. Storebrand og forsikringsbransjen, bind 2: 1945-2017.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nasjonale utlendinger : ABB i Norge 1880-2010.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2006). Langs gilde veier. Gilde Norsk Kjøtt 1931-2006. Dinamo forlag.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kapitalistisk demokrati? Gyldendal Akademisk.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2006). Switching relations: The rise and fall of the Norwegian telecom industry. 2/2006.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Globaliseringens fortellinger : ABB Norges konsernansvar for olje- og gassvirksomhet. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Statlig eierskap og nasjonal kontroll.
 • Vis forfatter(e) (2001). Treforedlingsbedriften Dubrowka.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.