Hjem
Kjartan Olafssons bilde

Kjartan Olafsson

Førsteamanuensis
 • E-postKjartan.Olafsson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 52+47 952 65 140
 • Besøksadresse
  Allégaten 55
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2009. The Space Science Suitcase - Instruments for Exploring Near-Earth Space from the Classroom. Earth, moon, and planets. 73-75.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Space Science Suitcase - Instruments for exploring Near-Earth Space from Classroom. Earth, moon, and planets.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. Værmelding fra verdensrommet.
 • Vis forfatter(e) 2013. Space research in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2013. Radioaktivitet, stråling og fysikk.
 • Vis forfatter(e) 2013. Fagspråk og terminologi i fysikk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. Stort og smått i fysikken.
 • Vis forfatter(e) 2013. Smått og stort i naturen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Radioaktivitet, stråling og fysikk.
 • Vis forfatter(e) 2013. Om fysikkfaget og fysikkstudier.
 • Vis forfatter(e) 2013. Klassebesøk med ungdomsskoleelever på Institutt for fysikk og teknologi. Foredrag og eksperimentering om Stråling og opplæring i aktiv utforskning av radioaktivitet.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kan nordlyset svi av deg håret?
 • Vis forfatter(e) 2013. Hvordan er rommet koplet til solen? Forskningsstasjon på Forskningsdagene UNG.
 • Vis forfatter(e) 2013. Eksperimentell morofysikk - forskningsstasjon.
 • Vis forfatter(e) 2009. Værmelding for verdensrommet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Verdensrommet, romteknologi og romfartshistorie.
 • Vis forfatter(e) 2009. Verdensrommet og fysikkeksperiment.
 • Vis forfatter(e) 2009. Stort og smått i fysikken.
 • Vis forfatter(e) 2009. Radioaktivitet og stråling.
 • Vis forfatter(e) 2009. Om fysikk og fysikkstudier.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nordlys, stjerner og verdensrommet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Hvorfor studere fysikk?
 • Vis forfatter(e) 2009. Hvor stort er verdensrommet?
 • Vis forfatter(e) 2009. Fysikk på liten og stor skala.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fysikk og ubesvarte spørsmål.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fysikk med anvendelser.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fysikk - fra det minste til det største.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fysikk - et fag med mange ubesvarte spørsmål.
 • Vis forfatter(e) 2009. Det gyldne snitt.
 • Vis forfatter(e) 2007. Verdensrommet, romfartens historie og romteknologi.
 • Vis forfatter(e) 2007. Stråling fra verdensrommet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Sol, jord og romvær - kan Solen lage uvær i rommet?
 • Vis forfatter(e) 2007. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 9. mai 07.
 • Vis forfatter(e) 2007. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 3. mai 07.
 • Vis forfatter(e) 2007. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 26. april 07.
 • Vis forfatter(e) 2007. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 24. april 07.
 • Vis forfatter(e) 2007. Om fysikk og fysikkstudier ved UiB.
 • Vis forfatter(e) 2007. Nordlys.
 • Vis forfatter(e) 2007. Ioniserende stråling.
 • Vis forfatter(e) 2006. Stråling og nordlys.
 • Vis forfatter(e) 2006. Stråling fra rommet.
 • Vis forfatter(e) 2006. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 9. mai 06.
 • Vis forfatter(e) 2006. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 19. mai 06.
 • Vis forfatter(e) 2006. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 16. mai 06.
 • Vis forfatter(e) 2006. Radioaktivitet.
 • Vis forfatter(e) 2006. Radioaktivitet.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ioniserende stråling.
 • Vis forfatter(e) 2006. Hvorfor fysikk? Fysikkstudier ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Trenger vi å bry oss om romværet?
 • Vis forfatter(e) 2005. Studere fysikk?
 • Vis forfatter(e) 2005. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 21. april 05.
 • Vis forfatter(e) 2005. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 16. mars 05.
 • Vis forfatter(e) 2005. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 15. mars 05.
 • Vis forfatter(e) 2005. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 14. desember 05.
 • Vis forfatter(e) 2005. Radioaktivitetseksperiment for 2FY-elever 13. desember 05.
 • Vis forfatter(e) 2005. Morofysikk.
 • Vis forfatter(e) 2005. Hva er en Tsunami?
 • Vis forfatter(e) 2004. Venus - Jordens søsterplanet?
 • Vis forfatter(e) 2004. Om fysikk og fysikkstudiet ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2003. Om fysikk og fysikkstudiet ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2003. Mellom sol og jord - bare tomt rom?
 • Vis forfatter(e) 2003. Eksperimentell morofysikk.
 • Vis forfatter(e) 2002. Hvorfor studere fysikk?
 • Vis forfatter(e) 2002. Hvordan skaffe oss energi?
 • Vis forfatter(e) 1999. On fysikkstudiet ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1997. Raketter, satellitter og romforskning.
 • Vis forfatter(e) 1997. Om nordlys og romfysikk.
 • Vis forfatter(e) 1997. Om fysikkstudiet ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1996. Om hovedfagsstudiet i fysikk.
 • Vis forfatter(e) 1996. Nordlysfysikk - historikk og ubesvarte spørsmål.
 • Vis forfatter(e) 1996. Nordlyset - Historisk tilbakeblikk og nordlysfysikk.
 • Vis forfatter(e) 1996. Hva vet vi om nordlyset?
 • Vis forfatter(e) 1996. Hva vet vi om nordlyset?
 • Vis forfatter(e) 1996. Fysikkstudiet ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1995. Physics studies at the University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1995. Om nordlysets forskjellige egenskaper.
 • Vis forfatter(e) 1995. Hva innebærer hovedfagsstudiet i fysikk?
 • Vis forfatter(e) 1994. Utdanning i romfysikk ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1994. Raketter, satellitter og romforskning.
 • Vis forfatter(e) 1994. Nordlys og romfysikk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Looking South for the Northern Lights:Substorm Physics as University Curriculum.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Space Science Suitcase Instruments for Exploring Space Weather From the Classroom.
 • Vis forfatter(e) 2007. The Spce Suitcase - instruments for exploring the near-Earth space from the classroom.
 • Vis forfatter(e) 2003. Spektakulære begivenheter knyttet til magnetfelt i det nære verdensrommet.
 • Vis forfatter(e) 2002. Example of a near-Earth reconnection event observed by Cluster.
 • Vis forfatter(e) 2002. Cluster observations in the magnetotail near a reconnection site.
 • Vis forfatter(e) 2001. Om fysikkstudiet ved Universitetet i Bergen.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) 2009. Julefysikk med eksperiment.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fysikkens spennende verden.
 • Vis forfatter(e) 2007. Festplassen kaller verdensrommet!
 • Vis forfatter(e) 2005. Eksperimentell morofysikk.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2001. Jan R. Lien og Gunnar Løvhøiden: Generell fysikk for universiteter og høgskoler, Bind I Mekanikk. Universitetsforlaget, 2001, ISBN 82-15-00005-3 (400 sider) 438 kr; og Egil Lillestøl, Ola Hunderi og Jan R. Lien: Generell fysikk for universitet og høgskoler, Bind II Varmelære og elektromagnetisme. Universitetsforlaget, 2001, ISBN 82-15-00006-1 (520 sider) 488 kr. Fra Fysikkens Verden. 120-121.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2010. Statistical analysis of energetic oxygen in the earth's magnetotail.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2002. CLUSTER II: Research Initiatives by Norwegian Groups. Nordic space activities. 4-8.
 • Vis forfatter(e) 1996. Hvordan oppstår nordlyset? Programhefte for høsten 1996, Skolelaboratorium i Realfag.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1990. Reconstruction of energetic electron spectra in the upper atmosphere : balloon observations of auroral x-rays coordi- nated with measurements from the EISCAT radar.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2007. Med verdensrommet på Festplassen.
 • Vis forfatter(e) 2006. Trykket stemning.
 • Vis forfatter(e) 2006. Himmelens hemmelighet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Venuspassasjen 8. juni.
 • Vis forfatter(e) 2004. Venuspassasjen - miniseminar ved UiB 8. juni.
 • Vis forfatter(e) 2004. Venuspassasjen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Snur solen ved vintersolverv?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2002. Statisk elektrisitet - hvorfor får vi støt?
 • Vis forfatter(e) 2001. Svar på spørsmål om statisk elektrisitet.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2007. The Space Science Suitcase - instruments for exploring near-Earth space from the classroom.
 • Vis forfatter(e) 2003. Particle injection into the auroral/ring current regions during HILDCAA events.
 • Vis forfatter(e) 2003. A study of particle injection into the Auroral/Ring Current during HILDCAA events.
 • Vis forfatter(e) 2003. A comparison between tail and low altitude observations during a long period of enhanced geomagnetic activity.
 • Vis forfatter(e) 2002. Observations of Energetic Particles From the Polar Cap to the Equator During the April 2002 Storms.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.