Hjem
Kjartan Vibe Fersums bilde

Kjartan Vibe Fersum

Førsteamanuensis
 • E-postkjartan.fersum@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 87
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
 • Diagnostisering og subgruppering av kroniske ryggpasienter

   

  • Klinisk arbeid, forskning, formidling og undervisningi
  • Underviser og veileder studenter ved masterstudiet i manuellterapi, Universitetet i Bergen.
  Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2024). Pregnant women may exercise both abdominal and pelvic floor muscles during pregnancy without increasing the diastasis recti abdominis: a randomised trial. Journal of Physiotherapy. 142-148.
  • Vis forfatter(e) (2023). Get Your Head in the Game: A Replicated Single-Case Experimental Design Evaluating the Effect of a Novel Virtual Reality Intervention in People With Chronic Low Back Pain. Journal of Pain. 1449-1464.
  • Vis forfatter(e) (2022). Short-and Long-Term Effectiveness of Low-Level Laser Therapy Combined with Strength Training in Knee Osteoarthritis: A Randomized Placebo-Controlled Trial. Journal of Clinical Medicine. 13 sider.
  • Vis forfatter(e) (2022). Effect of a specific exercise programme during pregnancy on diastasis recti abdominis: study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open.
  • Vis forfatter(e) (2021). Effectiveness of low-level laser therapy associated with strength training in knee osteoarthritis: Protocol for a randomized placebo-controlled trial. Methods and Protocols (MP).
  • Vis forfatter(e) (2020). Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte. Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre. Fysioterapeuten. 30-33.
  • Vis forfatter(e) (2019). Jobbrelatert mestringstro ved muskel og skjelettplager - et spørreskjema. Tidsskrift for Den norske legeforening. 8 sider.
  • Vis forfatter(e) (2019). Cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain - a randomized controlled trial 3-year follow-up. European Journal of Pain. 1416-1424.
  • Vis forfatter(e) (2018). Cognitive functional therapy: An integrated behavioral approach for the targeted management of disabling low back pain. Physical Therapy. 408-423.
  • Vis forfatter(e) (2013). Efficacy of classification-based cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain: A randomized controlled trial. European Journal of Pain. 916-928.
  • Vis forfatter(e) (2009). Inter-examiner reliability of a classification system for patients with non-specific low back pain. Manual Therapy. 555-561.
  Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2019). Efficacy of cognitive functional therapy (CFT) versus cognitive patient education and active physiotherapy (COPE+PT) in patients with non-specific low back pain – A randomized controlled trial.
  Leder
  • Vis forfatter(e) (2017). Better targeting care for individuals with low back pain: Opportunities and obstacles. British Journal of Sports Medicine. 489-490.
  Mastergradsoppgave
  • Vis forfatter(e) (2013). Effekten av en multimodal tilnærming på rehabilitering av hamstringsskader.
  • Vis forfatter(e) (2012). Manuellterapi og pasienter med uspesifikke brystsmerter.
  • Vis forfatter(e) (2012). GONARTROSE OG MANUELLTERAPI: «VIL MANUELLTERAPEUTISK MOBILISERING REDUSERE SMERTER OG ØKE FUNKSJON HOS EN FYSISK SVÆRT AKTIV PASIENT MED UNILATERAL GONARTROSE?».
  • Vis forfatter(e) (2008). Undersøkelse og behandling av korsrygg ogbekkensmerter.En litteraturstudie innen kognitive, manuelle og motorisk kontroll vinklinger tatt fra subklassifiseringssystemerog osteopati.
  • Vis forfatter(e) (2008). Kraftfull traksjonsmobilisering av hofteleddet Effekt på selvrapportert funksjon, smerte og passivt bevegelsesutslag.
  • Vis forfatter(e) (2008). Kan manuellterapibehandling i kombinasjon med treningsterapi redusere smerte og øke funksjon hos en pasient med unilateral gonartrose? - En single subject design.
  • Vis forfatter(e) (2008). Kan manipulasjon av IS-leddet og/eller nedre lumbal gi reduksjon av smerter på baksiden av låret, øke bevegelsesutslag eller gi bedret funksjon? Et Single Subjekt Design.
  • Vis forfatter(e) (2008). Effekt av manipulasjon og trening av motorisk kontroll på cervikogen hodepine. En single subject experimental design studie.
  • Vis forfatter(e) (2008). EMG activity of paraspinal musculature L5/S1 and Th12/L1 During modified Roman Chair extension exercise of the lumbar spine.
  • Vis forfatter(e) (2006). Rehabilitation of Chronic Low Back Pain Syndrome:Synthesis between the Pratices of Susan Klein and the Theories of Magne Nyborg Focus on Didatics as a Method.
  • Vis forfatter(e) (2006). Manuell mobilisering ved gonartrose.
  • Vis forfatter(e) (2006). Manipulation of the radio lnar and radio humeral joint for Management of Lateral epicondylitis: A Pilot Study.
  • Vis forfatter(e) (2006). Manipulasjon kombinert med en kognitiv intervensjon hos ung mann med stivhet og smerter i korsrygg og venstre underekstremitet.
  • Vis forfatter(e) (2006). Kan man påvirke cervikogen hodepine ved manipulasjon og/eller mobilisering.
  • Vis forfatter(e) (2006). En studie på hvorvidt et kort intensivt treningsprogram med stabiliserende øvelser i Terapimaster kan ha effekt på å øke muskulær utholdenhet i de dype halsfleksorene, reusere smerte og bedre funksjon hos 2 pasienter med kroniske uspesifikke nakkesmerter.
  • Vis forfatter(e) (2006). En multimodal tilnærming med kombinasjon av manipulasjon og øvelsesbehandling ved cervicogen hodepine. En singel subject experimental design.
  Kronikk
  • Vis forfatter(e) (2018). Bruk av virtuelle miljø i fysioterapipraksis? Fysioterapeuten. 22-25.
  Brev til redaktøren
  • Vis forfatter(e) (2017). RE: "Low back pain misdiagnosis or missed diagnosis: Core principles" (Monie AP, Fazey PJ, Singer KP. Manual Therapy 22 (2016) 68?71). Musculoskeletal Science and Practice. e1-e2.
  Doktorgradsavhandling
  • Vis forfatter(e) (2011). Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain.
  Poster
  • Vis forfatter(e) (2011). Classification based "cognitive functional therapy" for the management of non-specific chronic low back pain (NSCLBP) - a RCT.
  Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  • Vis forfatter(e) (2019). Efficacy of low-level laser therapy on pain and disability in knee osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. BMJ Open. 1-13.
  • Vis forfatter(e) (2010). Integration of subclassification strategies in randomised controlled clinical trials evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain: a systematic review. British Journal of Sports Medicine. 1054-1062.
  • Vis forfatter(e) (2009). Integration of sub-classification strategies in RCTs evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain (NSCLBP): a systematic review. British Journal of Sports Medicine.
  Fagartikkel
  • Vis forfatter(e) (2020). Mer fysikalsk behandling og mindre kirurgi for pasienter med skuldersmerte: Virkningen av behandlingen, kunnskapshullene og veien videre. Fysioterapeuten.

  Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  • S. J. Edmondston, S. Song, R. V. Bricknell, P. A. Davies, K. Fersum, P. Humphries, D. Wickenden, and K. P. Singer. MRI evaluation of lumbar spine flexion and extension in asymptomatic individuals 2. Man.Ther 5 (3):158-164, 2000.
  • Fersum KV, O'Sullivan, P.B., Kvåle, A., and Skouen, J.S. Inter-examiner reliability of a classification system for patients with non-specific low back pain. Manual Therapy 2009;14:555-61.
  • Fersum KV, Dankaerts W, O`Sullivan P, et al. Integration of sub-classification strategies in RCTs evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain (NSCLBP): a systematic review. British Journal of Sports Medicine 2009.

   

  • 1999: MRI evaluation of lumbar spine flexion and extension in asymptomatic individuals.
  • 2005 - :Classification and targeted treatment of patients with Non Specific Chronic Low Back Pain.
  • 2005 - Stipendiat, Seksjon for Fysioterapivitenskap, institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  • 2001 - Manuellterapi eksamen, Oslo.
  • 1999 - Master i manuellterapi, Curtin University of Technology, Perth Australia
  • 1993-96 - Bachelor fysioterapi,  University of Northumbria at Newcastle, UK