Hjem
Kjartan Fersums bilde

Kjartan Fersum

Førsteamanuensis
 • E-postKjartan.Fersum@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 87+47 414 20 702
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
 • Diagnostisering og subgruppering av kroniske ryggpasienter

   

  • Klinisk arbeid, forskning, formidling og undervisningi
  • Underviser og veileder studenter ved masterstudiet i manuellterapi, Universitetet i Bergen.
  Vitenskapelig artikkel
  • Nøttingnes, Cathrine; Fersum, Kjartan; Reme, Silje Endresen; Moe-Nilssen, Rolf; Morken, Tone. 2019. Jobbrelatert mestringstro ved muskel og skjelettplager - et spørreskjema. Tidsskrift for Den norske legeforening. 8 sider.
  • Fersum, Kjartan; Smith, Anne; Kvåle, Alice; Skouen, Jan Sture; O'Sullivan, Peter. 2019. Cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain - a randomized controlled trial 3-year follow-up. European Journal of Pain. 1416-1424.
  • O'Sullivan, Peter B.; Cañeiro, Joao Paulo; O'Keeffe, Mary; Smith, Anne; Dankaerts, Wim; Fersum, Kjartan; O'Sullivan, Kieran. 2018. Cognitive functional therapy: An integrated behavioral approach for the targeted management of disabling low back pain. Physical Therapy. 408-423.
  • Fersum, Kjartan; O'Sullivan, Peter; Skouen, Jan Sture; Smith, Anne; Kvåle, Alice. 2013. Efficacy of classification-based cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain: A randomized controlled trial. European Journal of Pain. 916-928.
  • Fersum, Kjartan; O'Sullivan, Peter B.; Kvåle, Alice; Skouen, Jan Sture. 2009. Inter-examiner reliability of a classification system for patients with non-specific low back pain. Manual Therapy. 555-561.
  Vitenskapelig foredrag
  • Fersum, Kjartan; Nilsen, Roy Miodini; Skouen, Jan Sture; Kvåle, Alice. 2019. Efficacy of cognitive functional therapy (CFT) versus cognitive patient education and active physiotherapy (COPE+PT) in patients with non-specific low back pain – A randomized controlled trial.
  Leder
  • O'Sullivan, Kieran; O'Sullivan, Peter; Fersum, Kjartan; Kent, Peter. 2017. Better targeting care for individuals with low back pain: Opportunities and obstacles. British Journal of Sports Medicine. 489-490.
  Mastergradsoppgave
  • Jokstad, Unni Heimli. 2013. Effekten av en multimodal tilnærming på rehabilitering av hamstringsskader.
  • Holmen, Astrid. 2012. Manuellterapi og pasienter med uspesifikke brystsmerter.
  • Lorentsen, Audun Smedby. 2012. GONARTROSE OG MANUELLTERAPI: «VIL MANUELLTERAPEUTISK MOBILISERING REDUSERE SMERTER OG ØKE FUNKSJON HOS EN FYSISK SVÆRT AKTIV PASIENT MED UNILATERAL GONARTROSE?».
  • Berg, Jan Ståle. 2008. Undersøkelse og behandling av korsrygg ogbekkensmerter.En litteraturstudie innen kognitive, manuelle og motorisk kontroll vinklinger tatt fra subklassifiseringssystemerog osteopati.
  • Berg, Tor-Erik. 2008. Kraftfull traksjonsmobilisering av hofteleddet Effekt på selvrapportert funksjon, smerte og passivt bevegelsesutslag.
  • Sahlin, Peder. 2008. Kan manuellterapibehandling i kombinasjon med treningsterapi redusere smerte og øke funksjon hos en pasient med unilateral gonartrose? - En single subject design.
  • Olsby, Cathrine. 2008. Kan manipulasjon av IS-leddet og/eller nedre lumbal gi reduksjon av smerter på baksiden av låret, øke bevegelsesutslag eller gi bedret funksjon? Et Single Subjekt Design.
  • Rønningen, Marit Skogstad. 2008. Effekt av manipulasjon og trening av motorisk kontroll på cervikogen hodepine. En single subject experimental design studie.
  • Sveinsson, Arnar. 2008. EMG activity of paraspinal musculature L5/S1 and Th12/L1 During modified Roman Chair extension exercise of the lumbar spine.
  • Svenheim, Hans Atle. 2006. Rehabilitation of Chronic Low Back Pain Syndrome:Synthesis between the Pratices of Susan Klein and the Theories of Magne Nyborg Focus on Didatics as a Method.
  • Myklestad, Dag. 2006. Manuell mobilisering ved gonartrose.
  • Kampenhaug, Inger Mona. 2006. Manipulation of the radio lnar and radio humeral joint for Management of Lateral epicondylitis: A Pilot Study.
  • Lea, Pål Alexander. 2006. Manipulasjon kombinert med en kognitiv intervensjon hos ung mann med stivhet og smerter i korsrygg og venstre underekstremitet.
  • Arabibaf, Ezzatollah. 2006. Kan man påvirke cervikogen hodepine ved manipulasjon og/eller mobilisering.
  • Grubstad, Øivind. 2006. En studie på hvorvidt et kort intensivt treningsprogram med stabiliserende øvelser i Terapimaster kan ha effekt på å øke muskulær utholdenhet i de dype halsfleksorene, reusere smerte og bedre funksjon hos 2 pasienter med kroniske uspesifikke nakkesmerter.
  • Haugen, Anne-Marit. 2006. En multimodal tilnærming med kombinasjon av manipulasjon og øvelsesbehandling ved cervicogen hodepine. En singel subject experimental design.
  Kronikk
  • Sigerseth, Maja; Bovim, Lars Peder Vatshelle; Bogen, Bård Erik; Larsen, Thomas Fiskerseth; Soleim, Harald; Geitung, Atle Birger; Monsen, Remy Andre; Stanton, Tasha; Skouen, Jan Sture; Indredavik, Grethe Elin Arnesen; Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Magnussen, Liv Heide; Aaslund, Mona Kristin; Flesland, Martin; Andersen, Håkon Foss; Fersum, Kjartan. 2018. Bruk av virtuelle miljø i fysioterapipraksis? Fysioterapeuten. 22-25.
  Brev til redaktøren
  • Cañeiro, Joao Paulo; Smith, Anne; O'Sullivan, Kieran; O'Keeffe, Mary; Dankaerts, Wim; Fersum, Kjartan; Gibson, William; Wand, Benedict M.; O'Sullivan, Peter. 2017. RE: "Low back pain misdiagnosis or missed diagnosis: Core principles" (Monie AP, Fazey PJ, Singer KP. Manual Therapy 22 (2016) 68?71). Musculoskeletal Science and Practice. e1-e2.
  Doktorgradsavhandling
  • Fersum, Kjartan. 2011. Classification and targeted treatment of patients with non-specific chronic low back pain.
  Poster
  • Fersum, Kjartan; O'Sullivan, Peter B.; Skouen, Jan Sture; Kvåle, Alice. 2011. Classification based "cognitive functional therapy" for the management of non-specific chronic low back pain (NSCLBP) - a RCT.
  Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
  • Stausholm, Martin Bjørn; Naterstad, Ingvill Fjell; Joensen, Jon; Lopes-Martins, Rodrigo Álvaro Brandão; Sæbø, Humaira; Lund, Hans; Fersum, Kjartan; Bjordal, Jan Magnus. 2019. Efficacy of low-level laser therapy on pain and disability in knee osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. 1-13.
  • Fersum, Kjartan; Dankaerts, Wim; O'Sullivan, Peter B.; Maes, Jonas; Skouen, Jan Sture; Bjordal, Jan Magnus; Kvåle, Alice. 2010. Integration of subclassification strategies in randomised controlled clinical trials evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain: a systematic review. 1054-1062.
  • Fersum, Kjartan; Dankaerts, Wim; O'Sullivan, Peter B.; Maes, Jonas; Skouen, Jan Sture; Bjordal, Jan Magnus; Kvåle, Alice. 2009. Integration of sub-classification strategies in RCTs evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain (NSCLBP): a systematic review.

  Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  • S. J. Edmondston, S. Song, R. V. Bricknell, P. A. Davies, K. Fersum, P. Humphries, D. Wickenden, and K. P. Singer. MRI evaluation of lumbar spine flexion and extension in asymptomatic individuals 2. Man.Ther 5 (3):158-164, 2000.
  • Fersum KV, O'Sullivan, P.B., Kvåle, A., and Skouen, J.S. Inter-examiner reliability of a classification system for patients with non-specific low back pain. Manual Therapy 2009;14:555-61.
  • Fersum KV, Dankaerts W, O`Sullivan P, et al. Integration of sub-classification strategies in RCTs evaluating manual therapy treatment and exercise therapy for non-specific chronic low back pain (NSCLBP): a systematic review. British Journal of Sports Medicine 2009.

   

  • 2005 - Stipendiat, Seksjon for Fysioterapivitenskap, institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  • 2001 - Manuellterapi eksamen, Oslo.
  • 1999 - Master i manuellterapi, Curtin University of Technology, Perth Australia
  • 1993-96 - Bachelor fysioterapi,  University of Northumbria at Newcastle, UK

   

  • 1999: MRI evaluation of lumbar spine flexion and extension in asymptomatic individuals.
  • 2005 - :Classification and targeted treatment of patients with Non Specific Chronic Low Back Pain.