Hjem
 • E-postKjell.Johansson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 64
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Kjell Arne Johansson jobber akademisk som professor i medisinsk etikk og vitenskapsfilosofi, Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og klinisk som lege i rus og avhengighetsmedisin, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus.

Kjell Arne Johansson har mange års erfaring med forskning på populasjonsetikk og med å utvikle nye metoder for rettferdig prioritering i global helse og ved å anvende dem på lav- og høyinntektsland. Hans hovedkompetanse er: populasjonsetikk og fordelingskonsekvenser av ulike typer helsetjeneser, inkludert økonomiske evalueringer, ulikhet i helse og finansiell risikobeskyttelse av helsehjelp. I løpet av de siste fem årene har hans forskningsfokus vært anvendt equity-modellering, som søker å forstå de bredere implikasjonene av forbedret dekning av helsetjenester ved å bruke matematiske befolkningsmodeller. Spesielt har han bidratt til tre equity-impact metoder: Utvidet kostnadseffektivitetsanalyse (ECEA), alvorlighetsgrad av sykdom og fordelingssensitive kostnadseffektivitetsanalyser (DCEA). Han leder International Society for Priorities in Health (ISPH).

Kjernekompetanse: klinisk etikk; økonomisk evaluering, inkludert CEA, ECEA og DCEA; global helse; helseprioriteringer

Medisinsk etikk: Har undervist legestudenter ved Universitetet i Bergen på ulike nivå siden 2005 frem til nå. Tema for kursene er blant annet klinisk etikk, helseprioriteringer, forskningsetikk, etiske prinsipper og etisk teori, sosial ulikhet i helse, global helse, kommunikasjon, evidensbasert medisin og "Health Technology Assesments"

Global Helse: Sammen med Ingrid Miljeteig og Nina Langeland utviklet vi et 6 mnd global helse kurs for legestudenter (både teori og utveksling til et lav-/middel- inntektsland). Kurset er tverrfaglig og fikk prisen for beste kurs på Universitetet i Bergen i 2011 (Ugleprisen). Jeg underviser på dette kurset fortsatt i globale helseprioriteringer og ulikhet i helse.

I tillegg har jeg flere undervisningsoppdrag på ulike kurs for leger og andre yrkesgrupper i etikk innenfor tema som global helse, autonomi, assistert befruktning, abort, HIV, flyktninger og kommunikasjon.

20 siste fagfellevurderte publikasjoner:

 • Borde, Moges Tadesse; Loha, Eskindir; Johansson, Kjell Arne; Lindtjorn, Bernt. 2019. Utilisation of health services fails to meet the needs of pregnancy-related illnesses in rural southern Ethiopia: A prospective cohort study. PLOS ONE. 1-22.
 • Lygren, Ole Jørgen Scheie; Bjørnestad, Ronny; Løberg, Else-Marie; Bonnier, Martine; Buljovcic, Vibeke Bråthen; Johansson, Kjell Arne; Fadnes, Lars Thore. 2019. Peer involvement and cross-sector efforts in establishing integrated treatment of hepatitis C virus infection for people with substance use disorders: experiences from Norway. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 1-7.
 • Hailu, Samrawit; Astatkie, Ayalew; Johansson, Kjell Arne; Lindtjorn, Bernt. 2019. Low immunization coverage in Wonago district, southern Ethiopia: A community-based cross-sectional study. PLOS ONE.
 • Fadnes, Lars T.; Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Ohldieck, Christian; Leiva, Rafael Alexander Mo; Chalabianloo, Fatemeh; Skurtveit, Svetlana; Lygren, Ole Jørgen; Dalgard, Olav; Vickerman, Peter; Midgard, Håvard; Løberg, Else-Marie; Johansson, Kjell Arne. 2019. Integrated treatment of hepatitis C virus infection among people who inject drugs: study protocol for a randomised controlled trial (INTRO-HCV). BMC Infectious Diseases. 1-9.
 • Vold, Jørn Henrik; Aas, Christer Frode; Leiva, Rafael Alexander Mo; Vickerman, Peter; Chalabianloo, Fatemeh; Løberg, Else-Marie; Johansson, Kjell Arne; Fadnes, Lars T. 2019. Integrated care of severe infectious diseases to people with substance use disorders; a systematic review. 1-15.
 • Tesfaye, Solomon Hailemariam; Gebeyehu, Yibibal; Loha, Eskindir; Johansson, Kjell Arne; Lindtjorn, Bernt. 2019. Inadequate management of pneumonia among children in South Ethiopia: findings from descriptive study. BMC Health Services Research. 14 sider.
 • Johansson, Kjell Arne; Tolla, Mieraf Taddesse; Memirie, Solomon Tessema; Miljeteig, Ingrid; Habtemariam, Mahlet Kifle; Woldemariam, Addis Tamire; Verguet, Stéphane; Norheim, Ole Frithjof. 2019. Country contextualisation of cost-effectiveness studies: lessons from Ethiopia. BMJ Global Health. 1-9.
 • Haaland, Øystein Ariansen; Lindemark, Frode; Johansson, Kjell Arne. 2019. A flexible formula for incorporating distributive concerns into cost-effectiveness analyses: Priority weights. PLOS ONE. 1-12.
 • Memirie, Solomon Tessema; Tolla, Mieraf Taddesse; Desalegn, Dawit; Hailemariam, Mengistu; Norheim, Ole Frithjof; Verguet, Stéphane; Johansson, Kjell Arne. 2019. A cost-effectiveness analysis of maternal and neonatal health interventions in Ethiopia. Health Policy and Planning. 289-297.
 • Andersson, Anna-Karin Margareta; Johansson, Kjell Arne. 2018. Substituted decision making and the dispositional choice account. Journal of Medical Ethics. 1-7.
 • Tolla, Mieraf Taddesse. 2018. Prevention and treatment of cardiovascular disease in Ethiopia saves more than lives: cost-effectiveness analysis, extended cost-effectiveness analysis, and financial risk protection.
 • Skaftun, Eirin Krüger; Verguet, Stéphane; Norheim, Ole Frithjof; Johansson, Kjell Arne. 2018. Geographic health inequalities in Norway: A Gini analysis of cross-county differences in mortality from 1980 to 2014. International Journal for Equity in Health. 1-8.
 • Dawkins, Bryony R.; Mirelman, Andrew J.; Asaria, Miqdad; Johansson, Kjell Arne; Cookson, Richard A. 2018. Distributional cost-effectiveness analysis in low- and middle-income countries: Illustrative example of rotavirus vaccination in Ethiopia. Health Policy and Planning. 456-463.
 • Lindemark, Frode. 2017. Severity of disease and concern for the distribution of lifetime health. Distribution-weighted cost-effectiveness analysis of admission to intensive care units.
 • Tolla, Mieraf Taddesse; Norheim, Ole Frithjof; Verguet, Stéphane; Bekele, A.; Amenu, K; Abdisa, Senbeta Guteta; Johansson, Kjell Arne. 2017. Out-of-pocket expenditures for prevention and treatment of cardiovascular disease in general and specialised cardiac hospitals in Addis Ababa, Ethiopia: a cross-sectional cohort study. BMJ Global Health.
 • Johansson, Kjell Arne; Nygaard, Elizabeth; Herlofsen, Berit; Lindemark, Frode. 2017. Implementation of the 2013 amended Patients' Rights Act in Norway: Clinical priority guidelines and access to specialised health care. Health Policy. 346-353.
 • Memirie, Solomon Tessema; Metaferia, Zewdu Sisay; Norheim, Ole Frithjof; Levin, Carol E.; Verguet, Stéphane; Johansson, Kjell Arne. 2017. Household expenditures on pneumonia and diarrhea treatment in Ethiopia: a facility-based study. BMJ Global Health.
 • Johansson, Kjell Arne; Pedersen, Kirsten Bjerkreim; Fekadu, Abebaw; Chisholm, Dan. 2017. Health gains and financial protection provided by the Ethiopian Mental Health Strategy: an extended cost-effectiveness analysis. Health Policy and Planning. 376-383.
 • Mikkelsen, Evelinn; Hontelez, Jan A.C.; Jansen, Maarten P.M.; Bärnighausen, Till; Hauck, Katharina; Johansson, Kjell Arne; Meyer-Rath, Gesine; Over, Mead; de Vlas, Sake J.; van der Wilt, Gert Jan; Tromp, Noor; Bijlmakers, Leon; Baltussen, Rob M.P.M. 2017. Evidence for scaling up HIV treatment in sub-Saharan Africa: A call for incorporating health system constraints. Nature Methods. 1-5.
 • Mori, Amani Thomas; Kampata, Linda Milimo; Musonda, Patrick; Johansson, Kjell Arne; Robberstad, Bjarne; Sandøy, Ingvild Fossgard. 2017. Cost-benefit and extended cost-effectiveness analysis of a comprehensive adolescent pregnancy prevention program in Zambia: study protocol for a cluster randomized controlled trial. Trials. 1-10.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se engelsk side for mer detaljer

Twitter