Hjem
 • E-postKjell.Johansson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 64
 • Besøksadresse
  OVERLEGE DANIELSSENS HUS (4. etasje)
  Årstadveien 21
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Kjell Arne Johansson jobber akademisk som professor i medisinsk etikk og vitenskapsfilosofi, Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og klinisk som lege i rus og avhengighetsmedisin, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus.

Kjell Arne Johansson har mange års erfaring med forskning på populasjonsetikk og med å utvikle nye metoder for rettferdig prioritering i global helse og ved å anvende dem på lav- og høyinntektsland. Hans hovedkompetanse er: populasjonsetikk og fordelingskonsekvenser av ulike typer helsetjeneser, inkludert økonomiske evalueringer, ulikhet i helse og finansiell risikobeskyttelse av helsehjelp. I løpet av de siste fem årene har hans forskningsfokus vært anvendt equity-modellering, som søker å forstå de bredere implikasjonene av forbedret dekning av helsetjenester ved å bruke matematiske befolkningsmodeller. Spesielt har han bidratt til tre equity-impact metoder: Utvidet kostnadseffektivitetsanalyse (ECEA), alvorlighetsgrad av sykdom og fordelingssensitive kostnadseffektivitetsanalyser (DCEA). Han leder International Society for Priorities in Health (ISPH).

Kjernekompetanse: klinisk etikk; økonomisk evaluering, inkludert CEA, ECEA og DCEA; global helse; helseprioriteringer

Medisinsk etikk: Har undervist legestudenter ved Universitetet i Bergen på ulike nivå siden 2005 frem til nå. Tema for kursene er blant annet klinisk etikk, helseprioriteringer, forskningsetikk, etiske prinsipper og etisk teori, sosial ulikhet i helse, global helse, kommunikasjon, evidensbasert medisin og "Health Technology Assesments"

Global Helse: Sammen med Ingrid Miljeteig og Nina Langeland utviklet vi et 6 mnd global helse kurs for legestudenter (både teori og utveksling til et lav-/middel- inntektsland). Kurset er tverrfaglig og fikk prisen for beste kurs på Universitetet i Bergen i 2011 (Ugleprisen). Jeg underviser på dette kurset fortsatt i globale helseprioriteringer og ulikhet i helse.

I tillegg har jeg flere undervisningsoppdrag på ulike kurs for leger og andre yrkesgrupper i etikk innenfor tema som global helse, autonomi, assistert befruktning, abort, HIV, flyktninger og kommunikasjon.

20 siste fagfellevurderte publikasjoner:

 • Vis forfatter(e) (2021). Validation of a three-item Fatigue Severity Scale for patients with substance use disorder: a cohort study from Norway for the period 2016–2020. Health and Quality of Life Outcomes. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Substance use and symptoms of mentalhealth disorders: a prospective cohort of patients with severe substance use disorders in Norway. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Subjective symptoms and serum methadone concentrations: what should guide dose adjustments in methadone maintenance treatment? A naturalistic cohort study from Norway. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2021). Integrated treatment of hepatitis C virus infection among people who inject drugs: A multicenter randomized controlled trial (INTRO-HCV). PLoS Medicine.
 • Vis forfatter(e) (2021). Generalised cost-effectiveness analysis of 159 health interventions for the Ethiopian essential health service package. Cost Effectiveness and Resource Allocation.
 • Vis forfatter(e) (2021). Contextualization of cost-effectiveness evidence from literature for 382 health interventions for the Ethiopian essential health services package revision. Cost Effectiveness and Resource Allocation.
 • Vis forfatter(e) (2021). Changes in substance use during outpatient treatment for substance use disorders: a prospective Norwegian cohort study from 2016 to 2020. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Uptake and predictors of direct-acting antiviral treatment for hepatitis C among people receiving opioid agonist therapy in Sweden and Norway: a drug utilization study from 2014 to 2017. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.
 • Vis forfatter(e) (2020). The burden of household out-of-pocket health expenditures in Ethiopia: estimates from a nationally representative survey (2015–16). Health Policy and Planning. 1003-1010.
 • Vis forfatter(e) (2020). Revision of the Ethiopian Essential Health Service Package: An Explication of the Process and Methods Used. Health Systems & Reform. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pulse oximeter with integrated management of childhood illness for diagnosis of severe childhood pneumonia at rural health institutions in Southern Ethiopia: Results from a cluster-randomised controlled trial. BMJ Open. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2020). Potentially addictive drugs dispensing to patients receiving opioid agonist therapy: a register-based prospective cohort study in Norway and Sweden from 2015 to 2017. BMJ Open. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Level-dependent equity weights. . I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Distributional Cost-Effectiveness Analysis. Oxford University Press.
 • Vis forfatter(e) (2020). Incorporating Distributional Concerns into Practical Tools for Priority Setting. . I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Global Health Priority-Setting: Beyond Cost-Effectiveness. Oxford University Press.
 • Vis forfatter(e) (2020). Health gains and financial risk protection afforded by public financing of selected malaria interventions in Ethiopia: an extended cost-effectiveness analysis. Malaria Journal. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Health by disease categories. . I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Distributional Cost-Effectiveness Analysis. Oxford University Press.
 • Vis forfatter(e) (2020). Financial risk of seeking maternal neonatal healthcare in southern Ethiopia: a cohort study of rural households. International Journal for Equity in Health. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Financial burden of HIV and TB among patients in Ethiopia: a cross-sectional survey. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2020). Estimating health adjusted age at death (HAAD). PLOS ONE. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Dispensations of benzodiazepines, z-hypnotics, and gabapentinoids to patients receiving opioid agonist therapy; A prospective cohort study in Norway from 2013 to 2017. BMC Health Services Research. 1-12.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se engelsk side for mer detaljer

Twitter