Hjem
 • E-postKjell.Johansson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 64
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Kjell Arne Johansson jobber akademisk som professor i medisinsk etikk og vitenskapsfilosofi, Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og klinisk som lege i rus og avhengighetsmedisin, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus.

Kjell Arne Johansson har mange års erfaring med forskning på populasjonsetikk og med å utvikle nye metoder for rettferdig prioritering i global helse og ved å anvende dem på lav- og høyinntektsland. Hans hovedkompetanse er: populasjonsetikk og fordelingskonsekvenser av ulike typer helsetjeneser, inkludert økonomiske evalueringer, ulikhet i helse og finansiell risikobeskyttelse av helsehjelp. I løpet av de siste fem årene har hans forskningsfokus vært anvendt equity-modellering, som søker å forstå de bredere implikasjonene av forbedret dekning av helsetjenester ved å bruke matematiske befolkningsmodeller. Spesielt har han bidratt til tre equity-impact metoder: Utvidet kostnadseffektivitetsanalyse (ECEA), alvorlighetsgrad av sykdom og fordelingssensitive kostnadseffektivitetsanalyser (DCEA). Han leder International Society for Priorities in Health (ISPH).

Kjernekompetanse: klinisk etikk; økonomisk evaluering, inkludert CEA, ECEA og DCEA; global helse; helseprioriteringer

Medisinsk etikk: Har undervist legestudenter ved Universitetet i Bergen på ulike nivå siden 2005 frem til nå. Tema for kursene er blant annet klinisk etikk, helseprioriteringer, forskningsetikk, etiske prinsipper og etisk teori, sosial ulikhet i helse, global helse, kommunikasjon, evidensbasert medisin og "Health Technology Assesments"

Global Helse: Sammen med Ingrid Miljeteig og Nina Langeland utviklet vi et 6 mnd global helse kurs for legestudenter (både teori og utveksling til et lav-/middel- inntektsland). Kurset er tverrfaglig og fikk prisen for beste kurs på Universitetet i Bergen i 2011 (Ugleprisen). Jeg underviser på dette kurset fortsatt i globale helseprioriteringer og ulikhet i helse.

I tillegg har jeg flere undervisningsoppdrag på ulike kurs for leger og andre yrkesgrupper i etikk innenfor tema som global helse, autonomi, assistert befruktning, abort, HIV, flyktninger og kommunikasjon.

20 siste fagfellevurderte publikasjoner:

 • Vold, Jørn Henrik; Aas, Christer Frode; Leiva, Rafael Alexander Mo; Vickerman, Peter; Chalabianloo, Fatemeh; Løberg, Else-Marie; Johansson, Kjell Arne; Fadnes, Lars T. 2019. Integrated care of severe infectious diseases to people with substance use disorders; a systematic review. BMC Infectious Diseases. doi: 10.1186/s12879-019-3918-2
 • Andersson, Anna-Karin Margareta; Johansson, Kjell Arne. 2018. Substituted decision making and the dispositional choice account. Journal of Medical Ethics. 1-7. doi: 10.1136/medethics-2016-103672
 • Dawkins, Bryony R.; Mirelman, Andrew J.; Asaria, Miqdad; Johansson, Kjell Arne; Cookson, Richard A. 2018. Distributional cost-effectiveness analysis in low- and middle-income countries: Illustrative example of rotavirus vaccination in Ethiopia. Health Policy and Planning. 33: 456-463. doi: 10.1093/heapol/czx175
 • Skaftun, Eirin Krüger; Verguet, Stéphane; Norheim, Ole Frithjof; Johansson, Kjell Arne. 2018. Geographic health inequalities in Norway: A Gini analysis of cross-county differences in mortality from 1980 to 2014. International Journal for Equity in Health. 17:64: 1-8. doi: 10.1186/s12939-018-0771-7
 • Hernæs, Ulrikke Johanne Voltersvik; Johansson, Kjell Arne; Ottersen, Trygve; Norheim, Ole Frithjof. 2017. Distribution-Weighted Cost-Effectiveness Analysis Using Lifetime Health Loss. PharmacoEconomics (Auckland). 35: 965-974. doi: 10.1007/s40273-017-0524-2
 • Johansson, Kjell Arne; Nygaard, Elizabeth; Herlofsen, Berit; Lindemark, Frode. 2017. Implementation of the 2013 amended Patients' Rights Act in Norway: Clinical priority guidelines and access to specialised health care. Health Policy. 121: 346-353. doi: 10.1016/j.healthpol.2017.02.007
 • Johansson, Kjell Arne; Pedersen, Kirsten Bjerkreim; Fekadu, Abebaw; Chisholm, Dan. 2017. Health gains and financial protection provided by the Ethiopian Mental Health Strategy: an extended cost-effectiveness analysis. Health Policy and Planning. 32: 376-383. doi: 10.1093/heapol/czw134
 • Lindemark, Frode; Haaland, Øystein Ariansen; Kvåle, Reidar; Flaatten, Hans; Norheim, Ole Frithjof; Johansson, Kjell Arne. 2017. Costs and expected gain in lifetime health from intensive care versus general ward care of 30,712 individual patients: A distribution-weighted cost-effectiveness analysis. Critical Care. 21:220: 1-13. doi: 10.1186/s13054-017-1792-0
 • Memirie, Solomon Tessema; Metaferia, Zewdu Sisay; Norheim, Ole Frithjof; Levin, Carol E.; Verguet, Stéphane; Johansson, Kjell Arne. 2017. Household expenditures on pneumonia and diarrhea treatment in Ethiopia: a facility-based study. BMJ Global Health. 2. doi: 10.1136/bmjgh-2016-000166
 • Mikkelsen, Evelinn; Hontelez, Jan A.C.; Jansen, Maarten P.M.; Bärnighausen, Till; Hauck, Katharina; Johansson, Kjell Arne; Meyer-Rath, Gesine; Over, Mead; de Vlas, Sake J.; van der Wilt, Gert Jan; Tromp, Noor; Bijlmakers, Leon; Baltussen, Rob M.P.M. 2017. Evidence for scaling up HIV treatment in sub-Saharan Africa: A call for incorporating health system constraints. Nature Methods. 14:e1002240: 1-5. doi: 10.1371/journal.pmed.1002240
 • Miljeteig, Ingrid; Onarheim, Kristine Husøy; Defaye, Frehiwot Berhane; Nima, Dawit Desalegn; Norheim, Ole Frithjof; Hevrøy, Olav; Johansson, Kjell Arne. 2017. Etikkarbeid i lavinntektsland: Etiopia som eksempel (Ethics capacity building in low income countries: Ethiopia as a case). Tidsskrift for Den norske legeforening. 11. doi: 10.4045/tidsskr.17.0759
 • Mori, Amani Thomas; Kampata, Linda Milimo; Musonda, Patrick; Johansson, Kjell Arne; Robberstad, Bjarne; Sandøy, Ingvild Fossgard. 2017. Cost-benefit and extended cost-effectiveness analysis of a comprehensive adolescent pregnancy prevention program in Zambia: study protocol for a cluster randomized controlled trial. Trials. 18:604: 1-10. doi: 10.1186/s13063-017-2350-4
 • Onarheim, Kristine Husøy; Miljeteig, Ingrid; Defaye, Frehiwot Berhane; Desalegn, Dawit; Norheim, Ole Frithjof; Hevrøy, Olav; Johansson, Kjell Arne. 2017. Ethics capacity building in low-income countries: Ethiopia as a case study. Tidsskrift for Den norske legeforening. Publisert 2017-11-23. doi: 10.4045
 • Tolla, Mieraf Taddesse; Norheim, Ole Frithjof; Verguet, Stéphane; Bekele, A.; Amenu, K; Abdisa, Senbeta Guteta; Johansson, Kjell Arne. 2017. Out-of-pocket expenditures for prevention and treatment of cardiovascular disease in general and specialised cardiac hospitals in Addis Ababa, Ethiopia: a cross-sectional cohort study. BMJ Global Health. 2. doi: 10.1136/bmjgh-2016-000280
 • Andersson, Anna Karin; Lindemark, Frode; Johansson, Kjell Arne. 2016. Priority rules as solutions to conflicting health care rights. Medicine, Health care and Philosophy. 20: 67-76. doi: 10.1007/s11019-016-9728-z
 • Memirie, Solomon Tessema; Verguet, Stéphane; Norheim, Ole Frithjof; Levin, Carol; Johansson, Kjell Arne. 2016. Inequalities in utilization of maternal and child health services in Ethiopia: The role of primary health care. BMC Health Services Research. 16:51. 8 sider. doi: 10.1186/s12913-016-1296-7
 • Pedersen, Kirsten Bjerkreim; Chisholm, Dan; Fekadu, Abebaw; Johansson, Kjell Arne. 2016. Scaling-up essential neuropsychiatric services in Ethiopia: A cost-effectiveness analysis. Health Policy and Planning. 31: 504-513. doi: 10.1093/heapol/czv093
 • Shrime, Mark G.; Verguet, Stéphane; Johansson, Kjell Arne; Desalegn, Dawit; Jamison, Dean T.; Kruk, Margaret E. 2016. Task-sharing or public finance for the expansion of surgical access in rural Ethiopia: An extended cost-effectiveness analysis. Health Policy and Planning. 31: 706-716. doi: 10.1093/heapol/czv121
 • Tolla, Mieraf Taddesse; Norheim, Ole Frithjof; Memirie, Solomon Tessema; Abdisa, Senbeta Guteta; Ababulgu, Awel; Jerene, Degu; Bertram, Melanie; Pedersen, Kirsten Bjerkreim; Verguet, Stéphane; Johansson, Kjell Arne. 2016. Prevention and treatment of cardiovascular disease in Ethiopia: A cost-effectiveness analysis. Cost Effectiveness and Resource Allocation. 14:10: 1-14. doi: 10.1186/s12962-016-0059-y
 • Johansson, Kjell Arne; Memirie, Solomon Tessema; Pecenka, Clint; Jamison, Dean T.; Verguet, Stéphane. 2015. Health gains and financial protection from pneumococcal vaccination and pneumonia treatment in Ethiopia: results from an extended cost-effectiveness analysis. PLoS ONE. 10:e0142691. doi: 10.1371/journal.pone.0142691

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se engelsk side for mer detaljer

Twitter