Hjem
 • E-postkjell.johansson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 64
 • Besøksadresse
  OVERLEGE DANIELSSENS HUS (4. etasje)
  Årstadveien 21
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Kjell Arne Johansson jobber akademisk som professor i medisinsk etikk og vitenskapsfilosofi, Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen og klinisk som lege i rus og avhengighetsmedisin, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus.

Kjell Arne Johansson har mange års erfaring med forskning på populasjonsetikk og med å utvikle nye metoder for rettferdig prioritering i global helse og ved å anvende dem på lav- og høyinntektsland. Hans hovedkompetanse er: populasjonsetikk og fordelingskonsekvenser av ulike typer helsetjeneser, inkludert økonomiske evalueringer, ulikhet i helse og finansiell risikobeskyttelse av helsehjelp. I løpet av de siste fem årene har hans forskningsfokus vært anvendt equity-modellering, som søker å forstå de bredere implikasjonene av forbedret dekning av helsetjenester ved å bruke matematiske befolkningsmodeller. Spesielt har han bidratt til tre equity-impact metoder: Utvidet kostnadseffektivitetsanalyse (ECEA), alvorlighetsgrad av sykdom og fordelingssensitive kostnadseffektivitetsanalyser (DCEA). Han leder International Society for Priorities in Health (ISPH).

Kjernekompetanse: klinisk etikk; økonomisk evaluering, inkludert CEA, ECEA og DCEA; global helse; helseprioriteringer, rusforskning.

Medisinsk etikk: Har undervist legestudenter ved Universitetet i Bergen på ulike nivå siden 2005 frem til nå. Tema for kursene er blant annet klinisk etikk, helseprioriteringer, forskningsetikk, etiske prinsipper og etisk teori, sosial ulikhet i helse, global helse, kommunikasjon, evidensbasert medisin og "Health Technology Assesments"

Global Helse: Sammen med Ingrid Miljeteig og Nina Langeland utviklet vi et 6 mnd global helse kurs for legestudenter (både teori og utveksling til et lav-/middel- inntektsland). Kurset er tverrfaglig og fikk prisen for beste kurs på Universitetet i Bergen i 2011 (Ugleprisen). Jeg underviser på dette kurset fortsatt i globale helseprioriteringer og ulikhet i helse.

I tillegg har jeg flere undervisningsoppdrag på ulike kurs for leger og andre yrkesgrupper i etikk innenfor tema som global helse, autonomi, assistert befruktning, abort, HIV, flyktninger og kommunikasjon.

20 siste fagfellevurderte publikasjoner:

 • Vis forfatter(e) (2024). Methadone pharmacokinetics in opioid agonist treatment: Influencing factors and clinical implications. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 333-344.
 • Vis forfatter(e) (2024). Effect of integrated hepatitis C virus treatment on psychological distress in people with substance use disorders. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2023). The efficacy of integrated hepatitis C virus treatment in relieving fatigue in people who inject drugs: a randomized controlled trial. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.
 • Vis forfatter(e) (2023). Life expectancy can increase by up to 10 years following sustained shifts towards healthier diets in the United Kingdom. Nature Food. 961-965.
 • Vis forfatter(e) (2023). Financial hardship associated with catastrophic out-of-pocket spending tied to primary care services in low- and lower-middle-income countries: findings from a modeling study. BMC Medicine.
 • Vis forfatter(e) (2023). Effectiveness of interventions for emergency care of hypoglycaemia and diabetic ketoacidosis: A systematic review. Diabetes Research and Clinical Practice.
 • Vis forfatter(e) (2023). Decision-making processes for essential packages of health services: Experience from six countries. BMJ Global Health. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Country readiness and prerequisites for successful design and transition to implementation of essential packages of health services: Experience from six countries. BMJ Global Health.
 • Vis forfatter(e) (2023). Cost-effectiveness of integrated treatment for hepatitis C virus (HCV) among people who inject drugs in Norway: An economic evaluation of the INTRO-HCV trial. Addiction. 2424-2439.
 • Vis forfatter(e) (2023). Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptoms and their relation to diagnosed ADHD, sociodemographic characteristics, and substance use among patients receiving opioid agonist therapy: a Norwegian cohort study. BMC Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vitamin D status and associations with substance use patterns among people with severe substance use disorders in Western Norway. Scientific Reports. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vitamin B12 Levels, Substance Use Patterns and Clinical Characteristics among People with Severe Substance Use Disorders: A Cohort Study from Western Norway. Nutrients. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Prevalence and correlates of suicide attempts in high-risk populations: a cross-sectional study among patients receiving opioid agonist therapy in Norway. BMC Psychiatry. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Impact of liver fibrosis and clinical characteristics on dose-adjusted serum methadone concentrations. Journal of Addictive Diseases. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Folate Status as a Nutritional Indicator among People with Substance Use Disorder; A Prospective Cohort Study in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).
 • Vis forfatter(e) (2022). Financial risk of road traffic trauma care in public and private hospitals in Addis Ababa, Ethiopia: A cross-sectional observational study. Injury. 23-29.
 • Vis forfatter(e) (2022). Estimating impact of food choices on life expectancy: A modeling study. PLoS Medicine.
 • Vis forfatter(e) (2022). Effect of kangaroo mother care initiated in community settings on financial risk protection of low-income households: a randomised controlled trial in Haryana, India. BMJ Global Health. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2022). Cost-effectiveness of pulse oximetry and integrated management of childhood illness for diagnosing severe pneumonia. PLOS Global Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2022). Association between oral and general health related quality of life among Norwegian patients with substance use disorders in opioid agonist therapy. Acta Odontologica Scandinavica. 332-339.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se engelsk side for mer detaljer

Twitter