Hjem
Kjell Oppedals bilde
 • E-postkjell.oppedal@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). How could critical thinking be preserved in the school's work with values and attitudes?
 • Vis forfatter(e) (2018). What relevance can new materialism have for exploring processes of becoming in the classroom? Some reflections.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan kan det pedagogisk kritiske ivaretas i skolens arbeid med verdier og holdninger? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kan jeg virkelig velge hvem jeg vil bli? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kulturpsykologi og verdier : et etisk og danningsteoretisk perspektiv på menneskets sjelsliv. 31 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.